Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
SWOT sverige

Så gör du en konkurrentanalys

En konkurrentanalys är ett vägledande dokument som hjälper dig att förstå i vilken riktning du ska utveckla din verksamhet för att förbättra dess lönsamhet. Konkurrentanalysen ger dig konkret information om konkurrensens svagheter, men också dess styrkor, vilket kan vara värdefullt för tillväxten i ditt eget företag.

I den här artikeln förklarar vi vad en konkurrentanalys är och varför den bör vara en obligatorisk del av din affärsplan. Vi går även igenom hur du gör en övergripande konkurrentanalys, steg för steg.

Vad är en konkurrentanalys?

Konkurrensen bland företag är högre än någonsin. Vissa branscher är förstås mer konkurrenssatta än andra, men oavsett vilket område du är verksam inom finns det förmodligen alltid ett par konkurrenter.

En konkurrentanalys bör vara en självklar del av din affärsplan, dels om du planerar att starta en ny verksamhet, men också om du redan driver ett etablerat företag. Affärsplanen är ett föränderligt dokument och med tanke på att konkurrensen kan förändras när som helst finns det goda anledningar att revidera affärsplanen regelbundet.

Genom att hålla ett vaksamt öga på marknaden och granska nya konkurrenter kan du se till att ditt företag bibehåller en stark marknadsposition. Konkurrentanalysen ger dig dels en överblick av konkurrenternas marknadsförings- och försäljningsstrategier, men även deras främsta styrkor och svagheter.

Generellt sett ska en konkurrentanalys innehålla följande:

 • Överblick av företagets målmarknad.
 • Detaljer gällande hur din produkt eller tjänst skiljer sig från konkurrentens.
 • Jämförelse av prissättningsmodeller.
 • Analys av marknadsföringsstrategier.
 • Beskrivning av kundernas omdömen för respektive konkurrent.
CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Hur gör man en konkurrentanalys?

Hur detaljerad du vill göra din konkurrentanalys och vilka områden du vill lägga mest fokus på är upp till dig. För startups kan det till exempel vara viktigare att granska marknaden som helhet, medan etablerade företag istället kan behöva fokusera på nya, enstaka konkurrenter.

Oavsett hur djupgående du gör din analys bör du alltid inkludera de punkter vi nu ska gå igenom.

1. Skapa en profil för varje konkurrent

För att skapa en stark konkurrentanalys måste du veta exakt vad det är du behöver göra bättre än dina konkurrenter. Därför ska du börja med att skapa en profil för var och en av dina konkurrenter. Om konkurrensen i din bransch är hög kan du välja ut tre eller fyra av de allra främsta.

Profilen för varje konkurrent bör innehålla följande:

 • Intäkter och marknadsandel.
 • Företagets storlek, hur länge det varit aktivt och information om ledningen.
 • En övergripande beskrivning av konkurrentens styrkor och svagheter.
 • Överblick av hur varumärket uppfattas av kunderna genom att till exempel granska kundnöjdhet och omdömen. 

Tillsammans kommer dessa profiler att ge dig en bättre överblick av din marknad och vad du har att stå upp emot.

2. Förstå din målgrupp

En konkurrentanalys är värdelös utan en detaljerad granskning av marknaden och din målgrupp. Genom att skapa förståelse för dina kunder och deras köpbeteende kan du fatta bättre beslut (gällande exempelvis marknadsföring) som kan gynna företagets marknadsposition.

För att förstå din målgrupp och dina kunder kan du göra en marknadsundersökning. Några vanliga undersökningsmetoder är att hålla intervjuer, skicka ut formulär eller anordna fokusgrupper.

Fokusera undersökningen på din produkt och hur den kan förbättras. Det kan även vara en god idé att köpa konkurrenternas produkter för att jämföra allt ifrån köpprocess och paketering till leverans och annat som kan vara av värde.

Om du vill fördjupa undersökningen ytterligare kan du även inkludera:

 • En undersökning av konkurrenternas historik.
 • Granskning av skicket på den nuvarande ekonomin och framtida prognoser.
 • Nya trender och uppfinningar inom teknologi som kan vara till företagets fördel.

3. Jämför dina och konkurrentens produkter

Att jämföra dina och konkurrentens produkter eller tjänster är kanske den viktigaste delen i hela konkurrentanalysen. Genom att ställa produkterna sida vid sida kan du enklare ta reda på vad som faktiskt skiljer dem åt och vad som kan förbättras.

Eftersom jämförelsen bör vara överskådlig kan det vara bra att använda en jämförelsematris. Bortsett från produkternas eller tjänsternas olika egenskaper bör jämförelsen innehålla information om:

 • Prissättning
 • Kvalitet
 • Användarvänlighet
 • Service
 • Garantier
 • För- och nackdelar

Glöm inte att granska kundernas egna omdömen (om sådana finns tillgängliga). På så sätt kan du enklare förstå hur de uppfattar både din och konkurrenters produkter eller tjänster. Tänk dock på att enbart använda omdömen från trovärdiga källor.

4. Summera informationen i en SWOT-analys

Normalt sett innebär en grundlig konkurrentanalys en hel del data. För att organisera informationen på ett så effektivt sätt som möjligt kan det vara en god idé att göra en så kallad SWOT-analys.

SWOT är en akronym för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threaths (styrkor, svagheter, möjligheter och hot på svenska). En SWOT-analys är ett hjälpmedel som konkretiserar och sammanfattar den mest essentiella informationen du fått tillgång till.

Så här kan en SWOT-analys se ut:

konkurrentanalys

SWOT-analysen gör det enkelt att föra vidare den viktigaste informationen i konkurrentanalysen utan att behöva gå in allt för mycket på detaljer. Här är några punkter att utforma analysen efter:

 • Styrkor. Lista några punkter som ditt företag gör bra. Det kan till exempel vara marknadsföring, försäljning eller produktutveckling.
 • Svagheter. Skriv ner företagets främsta svagheter jämfört med konkurrensen. Finns det något som håller er tillbaka? Vilka är de främsta bristerna med verksamheten?
 • Möjligheter. Vilka svagheter hos konkurrenterna kan ni använda till er fördel? Finns det några områden i er bransch som kan förbättras?
 • Hot. Fundera över vad företagets främsta konkurrenter gör bättre än er. Kanske utvecklar de sina produkter eller utökar sitt sortiment för att tillgodose behov hos en större målgrupp?

Tänk på att en SWOT-analys likt en affärsplan är ett föränderligt dokument. Detta innebär att informationen bör uppdateras och revideras med jämna mellanrum. Glöm inte att du dessutom kan göra en SWOT-analys för flera områden i din verksamhet.

5. Ta reda på var du passar in på marknaden

När du färdigställt din SWOT-analys har du förhoppningsvis fått en bättre bild av hur din verksamhet förhåller sig till konkurrenterna. Nästa steg är att ta reda på var ditt företag passar in på marknaden, till exempel genom att dela in dig själv och dina konkurrenter i olika grupper. Det kan till exempel vara:

 • Marknadsledare
 • Nischade verksamheter
 • Utmanare
 • Lågkonkurrerande

Detta ger dig en bättre uppfattning av både din egen och dina konkurrenters marknadsposition. Det blir dessutom enklare att ta reda på vilka dina verkliga konkurrenter är och vilka som inte utgör lika stort hot för din verksamhet.

Ett annat sätt att avsluta konkurrentanalysen är att sammanställa fördelarna med din produkt eller tjänst. Du kan även inkludera hur du planerar att förbättra ditt erbjudande baserat på informationen i analysen för att på så sätt stärka företagets marknadsposition.

Summering

Det finns goda anledningar att göra en konkurrentanalys, oavsett om du driver en startup eller ett etablerat företag. Konkurrentanalysen ger dig värdefull information som du kan använda för att utveckla din verksamhet i en lönsam riktning. Den kan dessutom hjälpa dig

att stärka din marknadsposition och konkurrenskraftighet.

En konkurrentanalys bör vara en självklar del i varje affärsplan. Eftersom du kan ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra för dina konkurrenter kan du enklare fatta välgrundade beslut gällande allt ifrån marknadsföring och budget till företagsfinansiering.