Online een zakelijke lening afsluiten?
Dit kan snel en gemakkelijk bij CrediNord
Zakelijke lening van €1.000 - €100.000
Flexibel aflossen - zonder extra kosten
Snel aangevraagd - offerte binnen 1 uur
Vraag een gratis offerte aan
Geld vandaag nog op uw rekening
cashflow berekenen

Cashflow berekenen – Welke soorten cashflow zijn er en hoe bereken je deze?

Cashflow is ontzettend belangrijk voor iedere ondernemer. Het is dan ook van belang om de cashflow goed in de gaten te houden, zodat je altijd weet hoeveel geld er in het bedrijf is en wat je financiële mogelijkheden zijn.

Maar, hoe kan je de cashflow berekenen? De cashflow = inkomend geld – uitgaand geld. Dit klinkt eenvoudig, maar toch komt hier meer bij kijken. In deze blog leggen wij je uit welke verschillende soorten cashflows er zijn en hoe je deze berekent.

Om ondernemers te helpen, heeft CrediNord een template ontworpen waarmee je gemakkelijk zelf de cashflow van je bedrijf kunt berekenen en een liquiditeitsbegroting kunt maken. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit template kunt gebruiken voor jouw onderneming.

Klik hier om het template voor de cashflowberekening te downloaden voor Excel (xls.)

Verschillende soorten cashflows

De cashflow, ook wel kasstroom genoemd in het Nederlands, zegt iets over de inkomende en uitgaande geldstromen. In deze blog leggen wij je uit welke verschillende cashflows er zijn en hoe je deze kunt berekenen. De verschillende soorten cashflow zijn:

Operationele cashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan de salarissen, inkoop van voorraad etc.

Investeringscashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de (des)investeringen van het bedrijf. Hierbij kan je denken aan investeringen in gebouwen en machines.

Vrije cashflow:

Deze cashflow toont de reële winst van de onderneming. Deze cashflow kan worden ingezet om uitbreidingen of verdere investeringen te financieren, of kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders. De vrije cashflow laat zien welk bedrag een onderneming ‘over’ heeft nadat alle noodzakelijke investeringen zijn gedaan.

Financieringscashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met lang lopende leningen en kredieten. Uitgaven aan dividenden, of het kopen en verkopen van aandelen, vallen hier ook onder.

CrediNord logo
Zakelijk lenen om uw kaspositie te versterken?
Snel en gemakkelijk aangevraagd
Ondersteunt de kaspositie van uw bedrijf
CrediNord is er voor alle ondernemers

Operationele cashflow berekenen

De operationele cashflow geeft het resultaat weer van de dagelijkse activiteiten van de onderneming. Tot de dagelijkse activiteiten behoren onder andere; de handel in goederen en diensten, salarissen, marketing en andere soortgelijke activiteiten die nodig zijn voor het bestaan van het bedrijf.

De operationele cashflow geeft het vermogen van het bedrijf weer om winst te maken. Als de operationele cashflow positief is, krijgt de onderneming meer geld binnen dan dat er wordt uitgegeven. In dit geval kan het kapitaal van de onderneming groeien, zonder dat er meer financiering nodig is. Als de operationele cashflow negatief is, dan heeft het bedrijf vaak externe investeringen nodig.

Een goede manier om de operationele cashflow te berekenen is door de nettowinst te gebruiken. De formule voor het berekenen van de operationele cashflow is:

Operationele cashflow = Nettowinst + afschrijvingen +- verandering in werkkapitaal

 • Nettowinst = brutowinst – bedrijfskosten.
 • De afschrijvingen zijn verwerkt in de nettowinst. Afschrijvingen zijn echter geen uitgaven waarbij contant geld uit de onderneming vloeit. Hierdoor moeten de afschrijvingen bij de nettowinst worden opgeteld.
 • Het is belangrijk om de verandering in het werkkapitaal vast te stellen. Het werkkapitaal is het saldo van de vlottende activa en de kortlopende schulden. De verandering in het werkkapitaal heeft invloed op de operationele cashflow. Hier wordt namelijk duidelijk of de verandering in werkkapitaal is omgezet naar geld of naar bijvoorbeeld voorraden.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld berekenen we de operationele cashflow van een onderneming over het jaar 2020. Stel dat de situatie van de onderneming als volgt is:

 • Nettowinst = €50.000
 • Afschrijvingen = €20.000
 • Toename vlottende activa (voorraden en debiteuren) = €20.000
 • Toename kortlopende schulden (crediteuren) = €5.000

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan de verandering in het werkkapitaal worden berekend, namelijk: €20.000 – €5.000 = €15.000. De operationele cashflow kan dan als volgt berekend worden:

De operationele cashflow = €50.000 + €20.000 – €15.000 = €55.000. In dit voorbeeld is sprake van een positieve operationele cashflow.

Picture1

Investeringscashflow berekenen

De investeringscashflow geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven rondom (des)investeringen. Voor de groei van een bedrijf, zijn vaak investeringen nodig. Deze investeringen kunnen een grote invloed hebben op de cashflow van een onderneming. Denk hierbij aan investeringen voor apparatuur of machines.

Om de investeringscashflow te berekenen, wordt gekeken naar de investeringen en desinvesteringen van een bedrijf. De investeringscashflow wordt berekend aan de hand van de formule:

Investeringscashflow = inkomsten van desinvesteringen – uitgaven aan investeringen.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld berekenen we de investeringscashflow van een onderneming over het jaar 2020. Stel dat de situatie van de onderneming als volgt is:

 • Desinvestering: verkoop van een oude machine: €5.000
 • Investering: aankoop van een bedrijfsauto: €15.000
 • Investering: aankoop van een nieuwe machine: €10.000

De investeringscashflow = €5.000 – €15.000 – €10.000 = – €20.000. In dit voorbeeld is sprake van een negatieve investeringscashflow.

Picture2

Vrije cashflow berekenen

De vrije cashflow is het kapitaal dat uit een onderneming kan worden gehaald, zonder dat dit invloed heeft op de voortgang van de bedrijfsactiviteiten. Dit is het bedrag dat kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders of dat kan worden gebruikt voor verdere investeringen en uitbreidingen.

De vrije cashflow is het saldo van de operationele cashflow en de investeringscashflow en wordt berekend aan de hand van de formule:

Vrije cashflow = operationele cashflow + investeringscashflow

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld gebruiken we de cashflowberekeningen uit de voorgaande rekenvoorbeelden. De eerdere berekeningen resulteren in de volgende cijfers:

 • De operationele cashflow = €55.000
 • Investeringscashflow = – €20.000

De vrije cashflow = €55.000 – €20.000 = €35.000. Dit is het bedrag dat kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders of dat kan worden gebruikt voor investeringen en uitbreidingen. De vrije cashflow is een belangrijke graadmeter om te zien hoe een onderneming presteert.

Picture3

Financieringscashflow berekenen

De financieringscashflow geeft inzicht in de veranderingen in lang vreemd vermogen (lang lopende schulden) en eigen vermogen. Het lang vreemd vermogen neemt toe wanneer er nieuwe langlopende leningen worden aangegaan. Wanneer langlopende schulden worden terugbetaald, kan het lang vreemd vermogen ook afnemen.

Het eigen vermogen neemt toe door de uitgifte van aandelen of door privé stortingen door de eigenaar van het bedrijf. Het eigen vermogen neemt af door betaling van dividend aan de aandeelhouders of door een privé opname van de eigenaar. De financieringscashflow wordt als volgt berekend:

Financieringscashflow = Toename/afname eigen vermogen – toename/afname lang vreemd vermogen.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld berekenen we de financieringscashflow van een onderneming over het jaar 2020. Stel dat de situatie van de onderneming er als volgt uit ziet:

 • Er worden nieuwe aandelen uitgegeven, het bedrijf ontvangt: €30.000.
 • Er wordt dividend betaald: €5.000
 • Er wordt afgelost op langlopende schulden: €10.000

De financieringscashflow = €30.000 – €5.000 – €10.000 = €15.000. In dit voorbeeld is er sprake van een positieve financieringscashflow.

Picture4

Template gebruiken om de cashflow te berekenen

Om tijd te besparen en de berekeningen te vereenvoudigen, kan je het template van CrediNord gebruiken voor de cashflowberekeningen van je bedrijf. Met dit template kan je een cashflow analyse maken en een liquiditeitsbegroting opstellen.

Het Excel document is volledig gratis te downloaden en alle formules zijn ingevoerd in het document. Je hoeft dus enkel de gevraagde gegevens in te vullen. Als je de balans en de winst-verlies rekening van je bedrijf bij de hand hebt, is dit eenvoudig en snel gedaan.

Klik hier om het template voor de cashflowberekening te downloaden voor Excel (xls.)

Hoe gebruik je het template om de cashflow te berekenen?

Wanneer je het template hebt gedownload, kun je beginnen met het invullen van de gegevens. Vul hierbij eerst de winst- en verliesrekening en de balans in. Als het goed is, heb je inzicht in deze informatie en vanuit hier is het gemakkelijk om de overige velden in te vullen.

template1 1

Wanneer je de gegevens over 2019 en 2020 hebt ingevuld, kun je de cashflow over 2020 berekenen. Hiervoor begin je met het invullen van de velden: ‘resultaat na belastingen’ en ‘afschrijvingen’.

Let hierbij op dat je de afschrijvingen zonder minteken noteert. De afschrijvingen zijn namelijk verwerkt in het resultaat na belastingen. Echter zijn afschrijvingen geen uitgaven waarbij contant geld uit de onderneming vloeit. Hierdoor moeten de afschrijvingen bij de nettowinst worden opgeteld.

Vul ook de velden in onder de berekening van het werkkapitaal. De veranderingen in de voorraad, debiteuren en kort vreemd vermogen kan je vinden op de balans. Kijk hierbij naar het verschil tussen 2019 en 2020. Wanneer je dit hebt ingevuld, wordt de operationele cashflow automatisch berekend.

template2 1

Onder de financieringsactiviteiten worden de veranderingen in het eigen vermogen en het lang vreemd vermogen ingevuld. Deze veranderingen hebben betrekking op de verschillen op de balans van 2019 en 2020. Let op dat je een toename van lang vreemd vermogen met een minteken noteert. Een toename van het lang vreemd vermogen heeft namelijk een negatieve invloed op het werkkapitaal.

Wanneer je dit hebt ingevuld, wordt de financieringscashflow automatisch berekend.

template3 1

Tot slot vul je de velden met informatie over de investeringsactiviteiten. Deze informatie kun je niet direct aflezen uit de winst- en verliesrekening of de balans. Ga daarom zelf na welke inkomsten je hebt ontvangen uit desinvesteringen en welke uitgaven je hebt gedaan aan investeringen. Wanneer dit helder is, wordt de investeringscashflow automatisch berekend.

template4 1

Hierna wordt de totale jaarlijkse cashflow berekend. Dit geeft een belangrijk inzicht in de geldstromen binnen je bedrijf over een bepaalde periode. Het is dan ook belangrijk om deze gegevens goed in de gaten te houden.

Als de jaarlijkse cashflow positief is, heeft de onderneming in dat jaar meer geld ontvangen dan uitgegeven. Wanneer de jaarlijkse cashflow negatief is, zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. Een negatieve cashflow kan een grote invloed hebben op een onderneming.

template5

Liquiditeitsbegroting

Naast een cashflowanalyse, kun je het template ook gebruiken om een liquiditeitsbegroting op te stellen. In het tweede tabblad is namelijk een template ontworpen voor de liquiditeitsbegroting.

Met een liquiditeitsbegroting kun je gemakkelijk de toekomstige cashflow per maand plannen. Veel inkomsten en uitgaven zijn namelijk te plannen. Wanneer je vooraf nadenkt over de liquiditeit van de onderneming, kun je cashflowproblemen in de toekomst voorkomen. Als je meer informatie wilt over hoe je cashflowproblemen kunt voorkomen, lees dan ook onze blog hierover.

template6

De eerste stap is het invoeren van het kassaldo aan het begin van de maand. Dit noteer je in cel B9. Vervolgens vul je de inkomsten in, die je per maand verwacht te ontvangen. Hierna noteer je alle uitgaven die je per maand verwacht te doen.

Als je moeite hebt met het invullen van de liquiditeitsbegroting, kun je altijd kijken naar de inkomsten en uitgaven gedurende het afgelopen jaar. Vaak zijn er inkomsten en uitgaven die ook komend jaar weer zullen plaats vinden.

Wanneer je al de verwachte inkomsten en uitgaven hebt ingevuld, worden de totale inkomsten en uitgaven automatisch berekend. Ook zie je wat de maandelijkse totale cashflow is.

template7

Conclusie

De cashflow is belangrijk en kan een cruciale factor spelen in het succes van ieder bedrijf. Wij raden dan ook aan om regelmatig een cashflowanalyse te maken, minstens 2-3 keer per jaar. Dit helpt je te begrijpen hoe geld in en uit je bedrijf vloeit en het kan je helpen om de liquiditeit en winstgevendheid van je bedrijf te verhogen.

Ook het maken van een liquiditeitsbegroting kan jouw onderneming helpen met het voorkomen van problemen in de toekomst. Als je meer wilt weten over hoe je cashflowproblemen voor je bedrijf kunt voorkomen, lees dan ook: 9 manieren om cashflowproblemen te voorkomen.

Als je bedrijf dringend behoefte hebt aan een impuls in de cashflow, dan kun je altijd financiële hulp zoeken bij betrouwbare kredietverstrekkers zoals CrediNord. Deze kredietverstrekker heeft talloze bedrijven in het MKB geholpen met het verstrekken van een zakelijk krediet. Een aanvraag is snel online geregeld en je kan het geld binnen een dag ontvangen.