cashflow berekenen

Hoe bereken je de cashflow?

Cashflow is ontzettend belangrijk voor iedere ondernemer. Het is dan ook van belang om de cashflow goed in de gaten te houden, zodat je altijd weet hoeveel geld er in het bedrijf is en wat je financiële mogelijkheden zijn.

Hoe bereken je de cashflow? De cashflow = inkomend geld – uitgaand geld. Dit klinkt eenvoudig, maar toch komt hier meer bij kijken. In deze blog leggen wij je uit welke verschillende soorten cashflows er zijn en hoe je deze berekent.

Verschillende soorten cashflows

De cashflow, ook wel kasstroom genoemd in het Nederlands, zegt iets over de inkomende en uitgaande geldstromen. In deze blog leggen wij je uit welke verschillende cashflows er zijn en hoe je deze kunt berekenen. De verschillende soorten cashflow zijn:

Operationele cashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan de salarissen, inkoop van voorraad etc.

Investeringscashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de (des)investeringen van het bedrijf. Hierbij kan je denken aan investeringen in gebouwen en machines.

Vrije cashflow:

Deze cashflow toont de reële winst van de onderneming. Deze cashflow kan worden ingezet om uitbreidingen of verdere investeringen te financieren, of kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders. De vrije cashflow laat zien welk bedrag een onderneming ‘over’ heeft nadat alle noodzakelijke investeringen zijn gedaan.

Financieringscashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met lang lopende leningen en kredieten. Uitgaven aan dividenden, of het kopen en verkopen van aandelen, vallen hier ook onder.

Operationele cashflow

De operationele cashflow geeft het resultaat weer van de dagelijkse activiteiten van de onderneming. Tot de dagelijkse activiteiten behoren onder andere; de handel in goederen en diensten, salarissen, marketing en andere soortgelijke activiteiten die nodig zijn voor het bestaan van het bedrijf.

De operationele cashflow geeft het vermogen van het bedrijf weer om winst te maken. Als de operationele cashflow positief is, krijgt de onderneming meer geld binnen dan dat er wordt uitgegeven. In dit geval kan het kapitaal van de onderneming groeien, zonder dat er meer financiering nodig is. Als de operationele cashflow negatief is, dan heeft het bedrijf vaak externe investeringen nodig.

Een goede manier om de operationele cashflow te berekenen is door de nettowinst te gebruiken. De formule voor het berekenen van de operationele cashflow is:

Operationele cashflow = Nettowinst + afschrijvingen +- verandering in werkkapitaal

 • Nettowinst = brutowinst – bedrijfskosten.
 • De afschrijvingen zijn verwerkt in de nettowinst. Afschrijvingen zijn echter geen uitgaven waarbij contant geld uit de onderneming vloeit. Hierdoor moeten de afschrijvingen bij de nettowinst worden opgeteld.
 • Het is belangrijk om de verandering in het werkkapitaal vast te stellen. Het werkkapitaal is het saldo van de vlottende activa en de kortlopende schulden. De verandering in het werkkapitaal heeft invloed op de operationele cashflow. Hier wordt namelijk duidelijk of de verandering in werkkapitaal is omgezet naar geld of naar bijvoorbeeld voorraden.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld berekenen we de operationele cashflow van een onderneming over het jaar 2020. Stel dat de situatie van de onderneming als volgt is:

 • Nettowinst = €50.000
 • Afschrijvingen = €20.000
 • Toename vlottende activa (voorraden en debiteuren) = €20.000
 • Toename kortlopende schulden (crediteuren) = €5.000

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan de verandering in het werkkapitaal worden berekend, namelijk: €20.000 – €5.000 = €15.000. De operationele cashflow kan dan als volgt berekend worden:

De operationele cashflow = €50.000 + €20.000 – €15.000 = €55.000. In dit voorbeeld is sprake van een positieve operationele cashflow.

Picture1

Investeringscashflow

De investeringscashflow geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven rondom (des)investeringen. Voor de groei van een bedrijf, zijn vaak investeringen nodig. Deze investeringen kunnen een grote invloed hebben op de cashflow van een onderneming. Denk hierbij aan investeringen voor apparatuur of machines.

Om de investeringscashflow te berekenen, wordt gekeken naar de investeringen en desinvesteringen van een bedrijf. De investeringscashflow wordt berekend aan de hand van de formule:

Investeringscashflow = inkomsten van desinvesteringen – uitgaven aan investeringen.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld berekenen we de investeringscashflow van een onderneming over het jaar 2020. Stel dat de situatie van de onderneming als volgt is:

 • Desinvestering: verkoop van een oude machine: €5.000
 • Investering: aankoop van een bedrijfsauto: €15.000
 • Investering: aankoop van een nieuwe machine: €10.000

De investeringscashflow = €5.000 – €15.000 – €10.000 = – €20.000. In dit voorbeeld is sprake van een negatieve investeringscashflow.

Picture2

Vrije cashflow

De vrije cashflow is het kapitaal dat uit een onderneming kan worden gehaald, zonder dat dit invloed heeft op de voortgang van de bedrijfsactiviteiten. Dit is het bedrag dat kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders of dat kan worden gebruikt voor verdere investeringen en uitbreidingen.

De vrije cashflow is het saldo van de operationele cashflow en de investeringscashflow en wordt berekend aan de hand van de formule:

Vrije cashflow = operationele cashflow + investeringscashflow

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld gebruiken we de cashflowberekeningen uit de voorgaande rekenvoorbeelden. De eerdere berekeningen resulteren in de volgende cijfers:

 • De operationele cashflow = €55.000
 • Investeringscashflow = – €20.000

De vrije cashflow = €55.000 – €20.000 = €35.000. Dit is het bedrag dat kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders of dat kan worden gebruikt voor investeringen en uitbreidingen. De vrije cashflow is een belangrijke graadmeter om te zien hoe een onderneming presteert.

Picture3

Financieringscashflow

De financieringscashflow geeft inzicht in de veranderingen in lang vreemd vermogen (lang lopende schulden) en eigen vermogen. Het lang vreemd vermogen neemt toe wanneer er nieuwe langlopende leningen worden aangegaan. Wanneer langlopende schulden worden terugbetaald, kan het lang vreemd vermogen ook afnemen.

Het eigen vermogen neemt toe door de uitgifte van aandelen of door privé stortingen door de eigenaar van het bedrijf. Het eigen vermogen neemt af door betaling van dividend aan de aandeelhouders of door een privé opname van de eigenaar. De financieringscashflow wordt als volgt berekend:

Financieringscashflow = Toename/afname eigen vermogen – toename/afname lang vreemd vermogen.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld berekenen we de financieringscashflow van een onderneming over het jaar 2020. Stel dat de situatie van de onderneming er als volgt uit ziet:

 • Er worden nieuwe aandelen uitgegeven, het bedrijf ontvangt: €30.000.
 • Er wordt dividend betaald: €5.000
 • Er wordt afgelost op langlopende schulden: €10.000

De financieringscashflow = €30.000 – €5.000 – €10.000 = €15.000. In dit voorbeeld is er sprake van een positieve financieringscashflow.

Picture4

Conclusie

De cashflow is belangrijk en kan een cruciale factor spelen in het succes van ieder bedrijf. Wij raden dan ook aan om regelmatig een cashflowanalyse te maken, minstens 2-3 keer per jaar. Dit helpt je te begrijpen hoe geld in en uit je bedrijf vloeit en het kan je helpen om de liquiditeit en winstgevendheid van je bedrijf te verhogen.

Berekeningen van de verschillende cashflows helpen je om de financiële situatie van je bedrijf beter te beoordelen. Als je meer wilt weten over hoe je cashflowproblemen voor je bedrijf kunt voorkomen, lees dan ook: 9 manieren om cashflowproblemen te voorkomen.

Als je bedrijf dringend behoefte hebt aan een impuls in de cashflow, dan kan je altijd financiële hulp zoeken bij betrouwbare kredietverstrekkers zoals CrediNord. Deze kredietverstrekker heeft talloze bedrijven in het MKB geholpen met het verstrekken van een zakelijk krediet. Een aanvraag is snel online geregeld en je kan het geld binnen een dag ontvangen.