Hae vakuudellista yrityslainaa aina 10 000 000 € saakka

Voit hakea kauttamme vakuudellista lainaa kautta. Vakuudellisen lainahakemuksen täyttäminen on suoraviivaista eikä sinulta kysytä vakuustietoa vielä tässä vaiheessa.

Miksi valita Credinord?

Nopea lainapäätös

Voit saada lainatarjouksia jo saman päivän aikana

Useita lainatarjouksia

Saat tarjouksen jopa yli 15 pankilta ja rahoituslaitokselta

Turvallinen ympäristö

Credinord on täysin suomalainen ja luotettava palvelu

Etusivu » Yritysrahoitus » Yrityslaina » Vakuudellinen yrityslaina

Vakuudellinen yrityslaina: perinteinen valinta suuriin rahoitustarpeisiin

Vakuudellinen yrityslaina on perinteisin yritysten käyttämä rahoitusmuoto. Se soveltuu parhaiten yrityksen pidempiaikaisiin ja suurempiin rahoitustarpeisiin. Vakuudellisessa yrityslainassa yritys asettaa reaalivakuuden lainalle. Lainan reaalivakuutena voi toimia esimerkiksi kiinteistö tai muu vastaava omaisuus. Mikäli yritys ei selviydy velkavastuistaan on pankilla oikeus realisoida vakuudeksi asetettu omaisuus. Pankin tarjoama rahoitus yrityksille on pääsääntöisesti aina vakuudellista. Mikäli yrityksellä tai yrittäjällä on asettaa lainalle riittävät vakuudet, voi se saada lainaa suhteellisen edullisesti verrattuna muihin rahoitusinstrumentteihin.

Mikä on vakuudellinen yrityslaina?

Vakuudellisella yrityslainalla tarkoitetaan lainaa, joka perustuu reaalivakuuteen. Reaalivakuus on kiinteää omaisuutta, jonka yrittäjä asettaa lainan vakuudeksi. Pankki arvio vakuudeksi asetettavan omaisuuden arvon ja kuinka paljon sitä vastaan voidaan myöntää lainaa. Tyypillisin lainan vakuudeksi asetettava omaisuus on asunto. Asunnon tapauksessa pankki arvio vakuudeksi asetettavan asunnon arvon pohjautuen asiantuntija-arvioon, kauppakirjoihin ja mahdollisiin muihin asuntoon liittyviin liitetietoihin perustuen. Pääsääntöisesti pankki myöntää lainaa asuntoa vastaan noin 65-80 prosenttia asunnon määritellystä arvosta.

Mikäli yritys ei kykene selviytymään velkavastuistaan, pankki realisoi vakuutena olevan omaisuuden. Koska pankilla on oikeus realisoida vakuutena oleva omaisuus, vähentää se huomattavasti pankin riskiä verrattuna vakuudettomien lainojen myöntämiseen. Tämän vuoksi vakuudellinen yrityslaina on kustannuksiltaan edullisempaa verrattuna vakuudettomaan lainaan. Edullisemman lainan kääntöpuolena on kuitenkin riski menettää vakuutena käytetty omaisuus. Yrittäjän onkin tarkoin mietittävä, mitä omaisuutta lainan vakuudeksi asetetaan ja laskelmoitava riski omaisuuden menettämiselle.

Vakuudellisen ja vakuudettoman erot

Kun yritys miettii lainan ottamista, pohtii se usein kahden vaihtoehdon välillä, vakuudellisen ja vakuudettoman yrityslainan. Miten nämä kaksi eroavat toisistaan?

Merkittävin ero luonnollisesti vakuudellisen ja vakuudettoman yrityslainan välillä on vakuuksissa. Vakuudellisessa lainassa yrityksen tai yrittäjän on asetettava lainaa vastaan reaalivakuus, eli joko yrityksen tai yrittäjän omaisuutta. Tyypillinen vakuuden muoto on esimerkiksi asunto.

Vakuudettomassa yrityslainassa ei sen sijaan ole reaalivakuutta, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Henkilötakaus tarkoittaa, että lainan takaava henkilö on henkilökohtaisessa vastuussa, mikäli yritys ei kykene selviytymään velkavastuistaan.

Vakuudellinen ja vakuudeton yrityslaina eroavat toisistaan myös lainaprosessin suhteen. Koska vakuudelliseen lainaan tarvitaan reaalivakuus, täytyy lainanhakijan toimittaa selvitys reaalivakuudeksi asetettavasta kohteesta. Tämän jälkeen rahoitusyhtiö tekee analyysin, kuinka paljon reaalivakuutta vastaan se voi myöntää lainaa. Vakuudellisessa yrityslainassa ei sen sijaan ole reaalivakuutta, jonka vuoksi se on prosessiltaan suoraviivaisempi. Parhaimmillaan yritys voi saada vakuudettoman yrityslainan käyttöönsä jo samana päivänä lainan hakemisesta. Lisää vakuudellisen ja vakuudettoman yrityslainan eroista voit lukea artikkelistamme: Vakuudeton vai vakuudellinen yrityslaina.

Nainen nojaa seinään ja katselee ympärilleen puhelin kädessään ja hymy huulillaan

Credinord auttaa sinua löytämään yrityslaina

Saat luottolimiittitarjouksen jopa yli 15 pankilta ja rahoituslaitokselta.

Täytä hakemus »

Nopea lainapäätös

Voit saada lainan tilillesi jopa samana arkipäivänä

Useita lainatarjouksia

Saat luottolimiittitarjouksen jopa yli 15 pankilta ja rahoituslaitokselta.

Turvallinen palvelu

Credinord täysin suomalainen ja luotettava palvelu

Vakuudellisen yrityslainan plussat ja miinukset

PlussatMiinukset
Usein edullisempi kuin vakuudetonLainaprosessi tyypillisesti hidas
Mahdollisuus pitkään takaisinmaksuaikaanVaatii reaalivakuuksia
Pienelle yritykselle haasteellisempaa saada

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto?

Vakuudellinen yrityslaina on suosittu vaihtoehto yrityksille, joilla on tarve pidempiaikaiselle ja määrältään suuremmalle rahoitukselle ja jolla on asettaa riittävät reaalivakuudet lainalle. Kun kyse on pidempiaikaisesta ja suuremmasta rahoituksesta, korostuu lainan hinnan merkitys yli lainaprosessin nopeuden. Riittävien vakuuksien avulla yrityksen on mahdollista saada lainaa edullisesti.

Vakuudellinen yrityslaina on usein kankeampi lainaprosessiltaan moneen muuhun rahoitusvaihtoehtoon verrattuna. Tämän vuoksi, mikäli yrityksen lainatarve on äkillinen ja lyhyempiaikainen, voi jokin muu rahoitusvaihtoehto osoittautua yritykselle kannattavammaksi. Perinteisen vakuudellisen yrityslainan rinnalle onkin viimeisten vuosien aikana yhä enemmän kasvattaneet suosiota monet ketterämmät rahoitustuotteet, kuten vakuudeton yrityslaina.

Vakuudellinen yrityslaina -video

Mistä voit hakea vakuudellista yrityslainaa

Vakuudellista yrityslainaa Suomessa tarjoaa perinteiset pankit, sekä osa muista rahoituslaitoksista. Lainan hakemisen voi aloittaa tiedustelemalla asiaa oman pankin yhteyshenkilöltä. Yrittäjällä on hyvä olla valmiina mahdollisimman kattavasti liitteitä yrityksen toiminnasta, sekä vakuudeksi kaavailluista kohteista.

Lainaneuvottelujen kannalta hyödyllisiä liitteitä ovat muun muassa yrityksen tilinpäätöstiedot, budjettilaskelma, rahoituslaskelma ja selvitykset vakuuksien arvosta. Kun tarvittavat liitteet ovat yrittäjällä valmiina, nopeuttaa ja sujuvoittaa se myös lainaprosessia. Yritykselle on kannattavaa pyytää tarjous useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, saadakseen markkinoiden edullisimman hinnan.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon lainaa haettaessa? 

Yrittäjällä on hyvä olla valmiina mahdollisimman kattavasti liitteitä yrityksen toiminnasta, sekä vakuudeksi kaavailluista kohteista. Mikäli yrityksellä ei ole vielä pitkää liiketoimintahistoriaa, korostuu myös liiketoimintasuunnitelman merkitys rahoitusneuvotteluissa. Vakuudellista lainaa haettaessa on yrittäjän huomioitava, että reaalivakuudeksi asetettava omaisuus on mahdollista menettää, jonka vuoksi vakuudeksi asetettava omaisuus on harkittava tarkoin.

Koska kyseessä on vakuudellinen laina, on yrityksellä hyvä olla lainaa hakiessa valmiina selvitys vakuudeksi asetettavasta reaalivakuudesta, joka nopeuttaa lainaprosessia. Tästä huolimatta yrityksen on varauduttava lainaprosessin kestoon, koska se on vakuuden käsittelystä johtuen huomattavasti pidempi, kuin vakuudellisen yrityslainan.

Muista nämä vakuudellista yrityslainaa haettaessa:

Varmista, että luotonantajalla on käytössään yrityksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot

Valmiit liitteet vakuudeksi asetettavista kohteista.

Jos kyseessä on toimintansa alkuvaiheessa oleva yritys, korostuu myös liiketoimitasuunnitelman merkitys

Vakuudellinen yrityslaina, yhteenveto

Suomessa pankkien myöntämä rahoitus yrityksille on yleensä aina vakuudellista. Rahoitusmarkkinoille on kuitenkin viimeisten vuosien aikana ilmestynyt yhä useampia uudempia toimijoita, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hakea myös vakuudetonta yrityslainaa. Tietyissä tilanteissa vakuudeton yrityslaina tarjoaa paremman vaihtoehdon, kuin perinteinen vakuudellinen laina. Koska se on luottoprosessiltaan nopea, voidaan vakuudetonta lainaa käyttää muun muassa sesonkivaihteluiden tasaamiseen, tilapäiseen käyttöpääoman vahvistamiseen ja varastojen täydentämiseen. Esimerkiksi nämä ovat tilanteita, joissa yrityksen rahoitustarve on tyypillisesti alle vuoden mittainen ja lainatarve voi olla nopea. Näihin tilanteisiin vakuudeton yrityslaina tarjoaa usein toimivamman vaihtoehdon kuin vakuudellinen.

Usein kysyttyä vakuudellisesta yrityslainasta

Mitä tarkoittaa vakuudellinen yrityslaina?

Vakuudellisella yrityslainalla tarkoitetaan yrityslainaa, joka perustuu reaalivakuuteen. Reaalivakuus on yrityksen tai yrittäjän asettamaa omaisuutta yrityslainaa vastaan. Pankkien myöntämä rahoitus yrityksille on Suomessa pääosin aina vakuudellista.

Mitä eroa on vakuudellisella ja vakuudettomalla yrityslainalla?

Konkreettisin ero vakuudellisella ja vakuudettomalla yrityslainalla on nimensä mukaisesti se, että vakuudeton yrityslaina ei vaadi reaalivakuutta. Vakuudeton yrityslaina perustuu reaalivakuuden sijaan yleensä henkilötakaukseen. Koska vakuudettomassa yrityslainassa ei ole reaalivakuutta, on luottoprosessi tällöin myös huomattavasti nopeampi. Parhaimmillaan yritys voi saada vakuudettoman yrityslainan käyttöönsä jo samana päivänä lainan hakemisesta.

Mihin käyttötarkoitukseen vakuudellinen yrityslaina soveltuu?

Vakuudellinen yrityslaina sopii parhaiten yrityksen pitkäaikaiseen ja suurempaan rahoitustarpeeseen, koska se on usein tietyn verran edullisempaa vakuudettomaan yrityslainaan verrattuna. Vakuudeton yrityslaina sopii sen sijaan yrityksen lyhyempiaikaiseen rahoitukseen, kun lainatarve on 1-48 kuukautta.

Credinord auttaa sinua löytämään vakuudellisen yrityslaina

Saat vakuudellisen yrityslainatarjouksen jopa yli 15 pankilta ja rahoituslaitokselta.

Täytä hakemus »

Nopea lainapäätös

Voit saada lainatarjoukset itsellesi jopa samana arkipäivänä

Useita lainatarjouksia

Saat vakuudellisen yrityslainatarjouksen jopa yli 15 pankilta ja rahoituslaitokselta.

Turvallinen palvelu

Credinord täysin suomalainen ja luotettava palvelu

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.