mies laskee koneella yritysluoton korkoa

Yritysluoton korko

Yrityksen hakiessa toiminnalleen yritysluottoa, kiinnostaa yritystä yleensä ylitse muiden, minkälainen yritysluoton korko on. Nykyisin yrityksille myönnettävä luotot eivät kuitenkaan aina perustu perinteiseen korkoon, vaan yleistä on, että lainasta maksetaan esimerkiksi tiettyä kiinteää kuukausikulua. Seuraavaksi käymme läpi, yritysluoton korkoa, kuinka laskea sen kokonaiskustannukset, mistä yritysluoton korko muodostuu ja mikä kaikki koron määrään vaikuttaa. Käymme läpi myös, kuinka yritys omilla toimillaan voi vaikuttaa saamansa yritysluoton korkoon.

Mistä yritysluoton kokonaiskustannukset muodostuvat?

Yritysluottoja hinnoitellaan hyvin erilaisilla tavoilla, riippuen lainantarjoajasta. Luotosta voidaan veloittaa tiettyä vuosikorkoa, kuukausikorkoa tai esimerkiksi tiettyä kiinteää kuukausikulua. Monesti lainasta veloitetaan myös avausmaksuja, käsittelymaksuja, ylimääräisiä kuukausimaksuja, sekä ylimääräistä kulua, mikäli laina maksetaan etuajassa takaisin. Tämän vuoksi yrityksen onkin huolella aina katsottava saamansa yritysluottotarjous läpi ja selvitettävä, mitä kaikkia kuluja siihen koron lisäksi kuuluu mukaan.

Mistä muodostuu yritysluoton todelliset kokonaiskustannukset?

Koska yritysluottoja hinnoitellaan eri tavoin riippuen lainantarjoajasta, on aina pyrittävä laskemaan lainan kokonaiskustannukset, joka helpottaa myös eri lainatarjousten vertailua. Yritysluoton todellista kokonaiskustannusta laskettaessa on mukaan laskettava kaikki lainasta aiheutuvat kustannukset. Tällöin mukaan on laskettava lainasta aiheutuvat avausmaksut, lopetusmaksut, kuukausimaksut ja muut sivu- ja piilokulut varsinaisen koron lisäksi. Monesti näiden sivukulujen osuus varsinaiseen korkoon verrattuna voi olla erittäin huomattava.

Koska monet luotonantajat rakentavat yrityslainansa niin, että yritys joutuu maksamaan pieniä sivukuluja lainan monessa eri vaiheessa, on yrityksen aina katsottava tarkkaan kaikki lainaan liittyvät kulut. Ainoastaan tällä tavoin yritys voi oikeasti nähdä paljonko lainasta joutuu kokonaisuudessaan suorittamaan kuluja. Monesti kokonaiskustannukset laskettuaan, voi aluksi merkittävästi kalliimmalta näyttänyt laina ollakin lopulta halvempi.

Yrityslainan lyhennystavat

Yrityksen maksamiin korkoihin vaikuttaa myös lainan lyhennystapa. Yrityslainaa, kuten muitakin lainoja, on mahdollista lyhentää monella eri tapaa. Lyhennystapa vaikuttaa vahvasti siihen, minkälaisiksi kuukausierien suuruudet kehittyvät ja miten lainan koron vaihtelut vaikuttavat lainan takaisinmaksuun. Seuraavaksi käymme läpi lyhyesti yrityslainan yleisimmät lyhennystavat.

Tasalyhenteinen yrityslaina

Tasalyhenteisessä lyhennystavassa kuukausittain tehtävä lyhennys on samankokoinen joka kuukausi. Sen sijaan koron määrä on muuttuva. Kuukausittainen maksuerä koostuu siis kiinteästä lyhennysosuudesta ja sen päälle tulevasta muuttuvasta korosta. Koron mahdolliset muutokset vaikuttavat kulloisenkin kuukausierän suuruuteen. Tasalyhenteisessä lainassa maksuerät ovat alkuun suurempia, koska koron osuus on alussa suuri.

Kiinteä tasaerä

Kiinteällä tasaerällä tarkoitetaan lyhennystapaa, jossa jokainen kuukausittainen maksuerä on aina samansuuruinen. Koron muutokset eivät vaikuta kuukausittaisen maksuerän suuruuteen, vaan takaisinmaksuaikaan. Mikäli korot nousevat, pitenee myös lainan takaisinmaksuaika. Kiinteän tasaerän suurimpina etuina on, että kuukausittaiset maksuerät ovat hyvin ennakoitavissa, koska ne ovat samansuuruisia. Negatiivisena puolena kuitenkin on, että takaisinmaksuaika ei ole ennakkoon tiedossa.

Annuiteettilaina

Annuiteettilainassa on kyse lyhennystavasta, jossa kuukausittaiset maksuerät ovat lähtötilanteessa tasaeriä. Mikäli korossa tapahtuu muutoksia, laina-aika ei pitene, vaan sen sijaan kuukausittainen maksuerä muuttuu. Annuiteettilainan etuna on, että laina-aika on ennakkoon tiedossa. Suuret koron muutokset kuitenkin vaikuttavat voimakkaasti kuukausittaisen maksuerän suuruuteen.

Bullet-laina

Bullet-laina on lyhennystapa, jota esiintyy lähinnä yritysrahoituksessa. Bullet-lainassa lainasta maksetaan laina-aikana ainoastaan korkoja, eikä lainaa lyhennetä. Velallinen maksaa lainan kokonaisuudessaan kerralla takaisin laina-ajan päätyttyä. Koska lainaa ei lyhennetä laina-aikana, on bullet-laina yleensä koroltaan hintavampaa.

Mikä vaikuttaa yritysluoton korkoon?

Seuraavaksi käymme lyhyesti läpi muutamia asioita, joihin rahoituslaitokset kiinnittävät huomiota yrityksen hakiessa yritysluottoa ja jotka vaikuttavat yritysluoton korkoon.

Yrityksen luottoluokitus

Yksi ensimmäisistä asioista, jonka luotonmyöntäjä tarkistaa, kun yritys on hakemassa yritysluottoa, on yrityksen luottoluokitus. Luottoluokitusta tarjoaa suomessa muutama eri toimija ja niiden kriteerit luottoluokituksen suhteen vaihtelevat jonkin verran. Pääsääntöisesti luottoluokitukseen vaikuttaa esimerkiksi yrityksen velkaisuus, kannattavuus ja takaisinmaksukyky.

Yrityksen ikä

Yksi, jopa hieman yllättävä seikka, jolla on monelle rahoituslaitokselle merkitystä luottoa myönnettäessä, on yrityksen ikä. Pidempään toiminut yritys pystyy osoittamaan liiketoimintahistoriaansa pidemmältä ajalta, joka kertoo yrityksen kyvystä pyörittää toimintaa kannattavasti. Monella luotonantajalla on myös tietty raja, kuinka kauan yrityksen on täytynyt olla aktiivinen, ennen kuin sille voidaan myöntää lainaa. Usein rajana on esimerkiksi, että yritys on ollut aktiivinen vähintään 12 kuukauden ajan.

Yrityksen toimiala

Yrityksen toimialalla on merkittävä vaikutus yritysluoton korkoon. Vaikka luotonantajan tekemä arvio on nimenomaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja maksukyvystä, on huomattavaa vaikutusta myös sillä, millä toimialalla yritys toimii. On tiettyjä aloja, jotka nähdään keskimääräistä riskisempinä lainantarjoajan näkökulmasta katsottuna. Esimerkiksi rakennusala ja kuljetusala nähdään monesti keskimääräistä riskisempinä aloina, joiden vuoksi moni rahoitusyhtiö myöntää tämän alan yrityksille lainaa keskimääräistä vähemmän ja korkeammalla kustannuksella.

Laina-aika ja käyttötarkoitus

Myös laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus vaikuttavat siihen, kuinka paljon ja minkälaisella korolla yritys voi saada luottoa. Mitä pidemmästä laina-ajasta on kyse, sitä suurempaa riskiä se aiheuttaa rahoitusyhtiölle ja sitä kautta vaikuttaa yritysluoton hintaan. Riskejä aiheuttaa esimerkiksi se, että yrityksen taloudellinen tilanne voi radikaalisti muuttua kesken lainan takaisinmaksun.

Yritysluoton käyttötarkoituksella on myös merkitystä luoton määrään ja hintaan. Mikäli yritysluoton kohde on esimerkiksi lisävaraston hankkiminen jo solmittua tilausta varten, on riski tällöin maltillisempi. Sen sijaan, mikäli lainaa haetaan esimerkiksi uuden liiketoiminnan aloittamiseen, on kyse luonnollisesti riskisemmästä rahoituskohteesta.

Kuinka yritys voi itse vaikuttaa yritysluoton korkoon?

Tiettyihin seikkoihin, jotka vaikuttavat yritysluoton korkoon, ei yrityksen ole mahdollista vaikuttaa. On kuitenkin olemassa merkittävästi enemmän tekijöitä, joihin yritys voi selkeästi omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Seuraavaksi käsittelemme, kuinka yritys voi saada edullisempaa rahoitusta yritykselle.

Varmista, kuinka yritys voi parantaa luottoluokitustaan.

Kuten jo aikaisemmin käsittelimme, vaikuttaa yrityksen luottoluokitus radikaalisti sen saaman yritysluoton korkoon. Jotta yritys tietää, millä toimilla se voi parantaa luottoluokitustaan, on sen hyvä tarkistaa, mikä kaikki yrityksen luottoluokitukseen vaikuttaa. Yritys voi esimerkiksi parantaa maksukäyttäytymistään suorittamalla laskunsa aina ajallaan. Positiivisesti luottoluokitukseen vaikuttaa myös, mikäli yrityksen kannattavuutta pystytään parantamaan ja velkaisuutta keventämään.

Luottoluokituksen parantumisella on yritykselle merkittävästi myös muita positiivisia vaikutuksia, kuin se, minkälaisella hinnoittelulla se voi saada luottoa. Parantunut luottoluokitus vaikuttaa esimerkiksi yrityksen yhteistyökumppanien ja tavarantoimittajien yhteistyöhalukkuuteen. Tällöin yritys voi saada tavarantoimittajiltaan esimerkiksi pidempiä maksuaikoja tilauksilleen.

Tarkasta yrityksen maksuhäiriömerkinnät

Yksi suurimpia miinuksia, joita yrityksellä voi luotonmyöntäjän näkökulmista olla, on maksuhäiriömerkinnät. Yrityksen onkin ehdottoman tärkeää suorittaa laskunsa tarpeeksi ajoissa, joitta laskut eivät ajaudu perintään ja sitä kautta aiheuta yritykselle maksuhäiriömerkintöjä. Mikäli yrityksellä jo on maksuhäiriömerkintöjä, on tarkistettava, onko niille jotain tehtävissä, kuinka kauan niiden poistuminen järjestelmästä kestää. Mikäli maksuhäiriömerkintä on pian poistumassa yrityksen tiedoista, on yrityksen yleensä kannattaa odottaa merkinnän poistumista, ennen uuden lainan hakemista. Yritys saa helpommin ja edullisemmin yrityslainaa ilman voimassa olevaa maksuhäiriömerkintää.

Pidä yrityksen maksuviiveet maltillisina

Yksi yrityksen taloudellisesta tilasta ja kulttuurista kertova merkki on maksuviiveet. Mikäli rahoitusyhtiö pistää merkille, että lainaa hakevalla yrityksellä on yhä kasvavissa määrin maksuviiveitä, voi se olla merkki siitä, että yhtiö on ajautumassa taloudelliseen ahdinkoon. Tästä syystä maksuviiveet on aina hyvä pitää mahdollisimman minimaalisina. Maksuviiveiden pitäminen maltillisena on eduksi myös yrityksen alihankinta- ja toimittajasuhteisiin.

CrediNordin vakuudeton yrityslaina yrittäjän avuksi

CrediNord on kotimainen sivusto, joka on erikostunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailuttamiseen, olivatpa kyseessä pienet tai keskisuuret yritykset. Tarjoamme yrityslainaa 1 000–250 000 euron väliltä, 1–48 kuukauden maksuajalla. Vakuudeton yrityslainamme perustuu henkilötakaukseen, jolloin yritykseltä ei vaadita reaalivakuuksia.

Lainan kilpailuttaminen tapahtuu kotisivujemme kautta, jossa lainahakemuksen täyttämiseen kuluu noin minuutin verran. Käsittelemme arkisin saapuvat hakemukset tunnin sisällä hakemuksen lähettämisestä. Yritys saa lainatarjouksen, joka on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja pankkitili todennettu, lähetämme rahat välittömästi asiakkaalle.

Kuluiltaan CrediNordin yrityslaina on erittäin selkeä ja yksinkertainen. Lainamme perustuu kiinteään kuukausikuluun. Kiinteä kuukausikulu on aina yrityskohtainen ja yritys näkee oman kulunsa suuruuden saamastaan lainatarjouksesta. Kulu maksetaan myös ainoastaan niiltä kuukausilta kun laina on yrityksen käytössä. Yrityslainan maksaminen etuajassa onnistuu siis täysin kuluitta. Lue lisää, miksi yrityksen kannattaa valita juuri CrediNord lainojen kilpailuttamista varten.

Aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Olemme alle keränneet aiheita jotka voisivat kiinnostaa sinua liittyen yrityslainan korkoon ja hintaan. Tutustu ja lue miten saat yrityksellesi parhaan hinnan lainaasi.