Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa

Yrityslainojen vakuudet

Yrityksen hakiessa toiminnalleen lainaa, tarvitsee se usein lainaa varten vakuuksia. Erityisesti, mikäli yritys hakee rahoitusta pankista, ovat vakuudet käytännössä välttämättömyys. Tyypillisesti, kun kyseessä on yrityslainojen vakuudet, tarkoitetaan vakuuksilla nimenomaan reaalivakuuksia. Yhä useampi rahoitusyhtiö tarjoaa nykyisin kuitenkin myös vakuudettomia yrityslainoja, jotka perustuvat henkilötakaukseen. Seuraavaksi käymme läpi mitä lainan vakuudella tarkoitetaan, mitä pankit vaativat yrityslainan vakuudeksi, miksi osa yrityksistä valitsee vakuudettoman lainan ja kuinka hakea vakuudetonta yrityslainaa.

Mitä ovat yrityslainojen vakuudet ja miksi niitä käytetään?

Vakuudella tarkoitetaan yleisesti lainaa vastaan asetettavaa omaisuutta. Vakuuden ideana on vähentää luoton myöntävän rahoituslaitoksen eli tyypillisesti pankin riskiä. Mikäli yritys ei pysty selviytymään velkavastuistaan eli käytännössä ei pysty maksamaan lainaansa takaisin, on pankilla oikeus realisoida vakuutena oleva omaisuus.

Vakuudella pyritään lieventämään pankin riskejä sen lainatessaan rahaa yrityksille. Yrityksen on hankalaa saada pankista lainaa, mikäli sillä ei ole asettaa riittäviä ja hyvin arvonsa pitäviä vakuuksia lainalle.

Mitä tarkoitetaan yrityslainan reaalivakuudella?

Vakuudet voidaan yritysrahoituksessa jakaa pääsääntöisesti kahteen luokkaan: reaalivakuuksiin ja henkilövakuuksiin Reaalivakuudella tarkoitetaan vakuudeksi asetettavaa omaisuutta. Reaalivakuus voi siis olla kaikkea esimerkiksi omakotitalosta erilaisiin esineisiin asti. Yksi tyypillisimmistä yrityslainan vakuuksista on yrityksen tai yrittäjän omistama kiinteistö. Reaalivakuuden merkittävimpiä eroja henkilövakuuteen nähden on, että reaalivakuus on rajattu vain tiettyyn omaisuuteen, kuten esimerkiksi yrityksen omistamaan kiinteistöön.

  • Yrityskiinnitys. Yrityksen on myös mahdollista käyttää yrityslainan vakuutena yrityskiinnitystä. Yrityskiinnityksellä tarkoitetaan yrityksen elinkeinotoimintaan kuuluvan irtaimen omaisuuden kiinnittämistä ja luovuttamista vakuudeksi.
  • Käteispantti. Käteispanttia voidaan hyödyntää, kun vakuudeksi halutaan tiettyä irtainta omaisuutta. Käteispantissa irtain omaisuus siirretään pantinsaajan haltuun. Kun velallinen on suorittanut velkansa kokonaisuudessaan takaisin, luovuttaa velkoja pantin kohteena olevan omaisuuden takaisin velalliselle.

Millaisia vakuuksia pankit vaativat yrityslainalle?

Pankin myöntämä rahoitus yrityksille on lähes poikkeuksetta aina vakuudellista. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on oltava lainalle asetettavia vakuuksia, jotta se voi saada lainaa pankista. Pankki tekee aina arvion, kuinka paljon vakuutta vastaan voidaan myöntää lainaa. Kohteen vakuusarvoon vaikuttaa esimerkiksi miten voimakkaasti kohteen arvon arvioidaan heilahtelevan tulevaisuudessa ja miten arvon nähdään kehittyvän jatkossa.

Tästä johtuen ihanteellinen vakuus pankille on esimerkiksi hyväkuntoinen asunto-osake kasvukeskuksesta tai esimerkiksi yrityksen omistama metsäpalsta. Näiden kohteiden voidaan ajatella pitävän hyvin arvonsa myös tulevien vuosien aikana ja ne vaihtelevat arvoltaan varsin maltillisesti.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia.
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Tyypillisiä reaalivakuuksia yrityslainalle

Kuten mainitsimme, reaalivakuudeksi voidaan asettaa lähes minkä tyyppistä omaisuutta tahansa. Reaalivakuudelle on aina eduksi mikäli vakuus on hyvin arvonsa pitävä, sen arvo vaihtelee vähän ja se on helposti realisoitavissa. Tyypillisimpiä yritysten käyttämiä vakuuksia yrityslainalle ovat muun muassa:

  • Yrityksen liike- tai teollisuuskiinteistö.
  • Yrittäjän henkilökohtaisesti omistama kiinteistö.
  • Arvopaperit
  • Metsäpalstat
  • Ajoneuvot ja työkoneet

Kiinteistöä tai maa-aluetta vakuutena käytettäessä, täytyy niille hakea ensiksi kiinnitystä. Kun kiinteistölle on haettu kiinnitys, voidaan siihen soveltaa kiinteistöpanttioikeutta. Kiinteistöpanttioikeus tarkoittaa, että velallinen luovuttaa kiinteistön panttioikeuden velkojalle.

Mitä jos yrityslainan vakuudet eivät ole riittävät?

Mitä jos yrityksellä ei ole asettaa yrityslainalle riittäviä vakuuksia? Oheinen tilanne on varsin tyypillinen erityisesti pienemmille tai toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille. Tällöin yrityksellä itsellään ei ole riittävästi omaisuutta, jota asettaa lainan vakuudeksi, eikä yrittäjällä ole mahdollisuutta taikka halukkuutta asettaa henkilökohtaista omaisuuttaan vakuudeksi.

Tällöin yrityksen on erittäin vaikea saada rahoitusta pankista. Myös pankin viimeisten vuosien aikana kiristynyt sääntely on aiheuttanut sen, että pankeilla on yhä kireämmät kriteerit, joilla yrityksille myönnetään lainaa. Tässä tapauksessa yritys voi hakea lainalleen takausta joltain ulkopuoliselta taholta, kuten esimerkiksi Finnveralta. Yhä useampi yritys päätyy kuitenkin nykypäivänä valitsemaan vakuudettoman yrityslaina. Vakuudeton yrityslaina ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Lisää vakuudettomasta yrityslainasta kerromme seuraavaksi.

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudeton yrityslaina on noussut viimeisten vuosien aikana yhä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi perinteisen vakuudellisen yrityslainan rinnalle. Vakuudeton yrityslaina tarkoittaa nimensä mukaisesti yrityslainaa, johon ei vaadita reaalivakuuksia. Sen sijaan vakuudeton yrityslaina perustuu henkilötakaukseen. Vakuudeton yrityslaina toimii vakuutta lukuun ottamatta samaan tapaan, kuin perinteinen vakuudellinen yrityslaina.

Tyypillisesti vakuudettomat yrityslainat ovat laina-ajaltaan hieman lyhyempiä ja summiltaan hieman pienempiä vakuudellisiin yrityslainoihin verrattuna. Yritykset hyödyntävätkin vakuudetonta yrityslainaa usein lyhyempiaikaisiin lainatarpeisiin, kuten kausivaihteluiden tasoittamiseen, varastojen täydentämiseen, laitteiden ostoihin ja käyttöpääoman tueksi.

Mitä tarkoittaa henkilötakaus?

Vakuudeton yrityslaina perustuu siis henkilötakaukseen, mutta mitä henkilötakauksella tarkoitetaan? Vakuudettoman yrityslainan kohdalla henkilötakaajana toimii pääsääntöisesti yrittäjä itse tai muu yrityksessä päättävässä asemassa oleva henkilö. Mikäli yritys ei kykene selviytymään velkavastuistaan, vastuu lainasta kohdistuu lainan takaavaan henkilöön.

Miksi suomalaiset yrittäjät suosivat yhä enemmän vakuudettomia yrityslainoja

Vakuudettomassa yrityslainassa on tiettyjä etuja vakuudelliseen lainaan nähden, jonka vuoksi vakuudettomien yrityslainojen suosio on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana.

  • Nopeasti yrityksen käyttöön. Vakuudettoman yrityslainan ehdottomia etuja on lainaprosessin nopeus. Yritys saattaa kohdata arjessaan tilanteita, joissa ennen kaikkea lainan saannin nopeus on avainasemassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi nopeasti iskenyt tilapäinen kassakriisi, tuotantokoneen hajoaminen tai varaston hankinta suurtilausta varten. Näissä tilanteissa yrityksellä ei välttämättä ole aikaa odottaa pankin lainaprosessia.
  • Joustava. CrediNord tarjoaa yrityslainoilleen mahdollisuuden maksaa laina aina etuajassa pois kuluitta. Tällöin yritys voi siis pitää lainaa käytössään juuri sen aikaa, kun lainalle on tarvetta ja muussa tapauksessa maksaa lainan etuajassa pois.
  • Ei reaalivakuuksia.  Yrityksellä, eikä yrittäjällä ole aina mahdollisuuksia tai halua asettaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi.

Myös perinteisten pankkien kiristyvä sääntely, on aiheuttanut sen, että monien pk-yritysten on yhä hankalampaa saada rahoitusta pankista.

Vakuudeton yrityslaina voi toimia myös isomman pankkilainan täydentäjänä

Yleinen tapa on myös käyttää vakuudetonta yrityslainaa pankkilainan täydentämiseen. On tavanomaista, että yritys ei saa pankista hakiessaan kokonaan pyytämäänsä lainasummaa. Syynä voi olla esimerkiksi riittämättömät vakuudet tai pankki pystyy lainottamaan vain tiettyyn summaan asti, ilman että sen riski kasvaa liian suureksi. Yrityksen rahoitustarve voi koskea esimerkiksi toimitilan hankintaa, suuren tilauksen hoitamista tai muuta vastaavaa suurta projektia. Tällöin yrityksen on löydettävä jokin tapa, jolla rahoittaa vajaaksi jäänyttä rahoitusosuutta

Hae vakuudetonta yrityslaina nyt CrediNordilta

CrediNord on kotimainen rahoitusyhtiö, joka tarjoaa yritysrahoitusta kotimaisille pk-yrityksille. Tavoitteenamme on tarjota yrityksille rahoitusta mahdollisimman helposti, nopeasti, luotettavasti ja selkeillä kuluilla.

Helppo hakea

CrediNordin vakuudettoman yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemus kotisivujemme kautta credinord.com. Hakemus on nopea täyttää ja siinä kysytään yrityksen ja takaajan perustiedot, haluttu lainasumma ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Luottotiimimme käsittelee arkisin saapuneet hakemukset tunnin sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Luottotiimimme tekee yrityksestä arvion, jonka pohjalta laadimme lainatarjouksen yritykselle. Lainatarjous on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja pankkitili todennettu, lähetämme rahat välittömästi matkaan. Laina on yrityksen käytössä jo seuraavana päivänä.

Yksinkertaiset kulut

Yksi tekijä, joka erottaa CrediNordin moniin kilpailijoihinsa nähden on lainan kulujen yksinkertaisuus. Yrittäjällä pitää yleensä aina kiirettä, jolloin on tärkeää tietää lainatarjouksen saatuaan, mitkä lainan kokonaiskustannukset ovat. CrediNordin yrityslainassa on vain yksi kiinteä kuukausikulu, joka pitää sisällään kaikki lainaan liittyvät kulut. Emme siis peri erikseen avausmaksuja tai minkäänlaisia tilinhoitomaksuja – ainoastaan yksi kulu.

Maksa laina etuajassa kuluitta

CrediNordin yrityslainasta maksetaan kulua ainoastaan siltä ajalta, kun laina on yrityksen käytössä. Tämä mahdollistaa, että laina on milloin tahansa mahdollista maksaa etuajassa pois – täysin kuluitta. Tämä tarjoaa yritykselle erinomaisen mahdollisuuden käyttää yrityslainaa erittäin joustavasti ja käyttää lainaa vain silloin, kuin yrityksellä on sille todellista tarvetta.

Hae siis CrediNordin vakuudetonta yrityslainaa 350 000 euroon asti jo tänään.