Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Lainamäärä jopa 10 000 000 €
Kilpailuta useampi rahoituslaitos yhdellä hakemuksella
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Lainatarjouksia jo saman päivän aikana

Yrityslainaa teollisuusyritykselle

Teollisuusala on murroksessa, ja kilpailu syöksee yrityksiä valitettavan usein vararikkoon. Tämän vuoksi pitkäjänteinen suunnittelu ja sijoitukset yrityksesi kehitykseen ovat avainasemassa ja voivat mahdollistaa menestyksesi.

Suhdannevaihteluihin liittyvä epävarmuus on arkipäiväistynyt, mutta onneksi niin on myös markkinoiden tarjoamat ratkaisut yrittäjille. CrediNordin lainakilpailutuksen kautta voit hakea yrityslainaa teollisuusyritykselle aina 10 000 000 euroon asti.

Käymme tässä läpi joukon teollisuusalaan kohdistuvia haasteita, ja kerromme miten yrityslaina voi auttaa yritystä selviämään hankalista tilanteista. Lopusta löydät enemmän tietoa CrediNordin lainavertailupalvelusta, ja miten se voi auttaa juuri sinun yritystäsi.

Yleisiä haasteita teollisuusalalla

Globaalit markkinavoimat ovat ratkaisevassa osassa teollisuusalalla, joka on erityisen riippuvainen raaka-aineiden saatavuudesta ja logistisista reiteistä. Tämän vuoksi myös kansainvälinen politiikka on avainasemassa, joko helpottamassa tai vaikeuttamassa yrittäjän arkea. Usein teollisuusyritys joutuu varautumaan haasteisiin, joiden ratkaisuihin sillä itsellään ei ole lainkaan vaikutusvaltaa.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Teollisen alan rakennemuutos

Teollisen alan rakennemuutos on pakottanut monia teollisuusyrityksiä sulkemaan ovensa, siirtämään toimintaansa ulkomaille, tai vähentämään työntekijöiden määrää merkittävästi. Muutos primäärituotannosta kohti korkean teknologian tuotantoa on ollut suuri harppaus yrityksille.

Teollisuusyritykset ovat joutuneet sopeutumaan täysin uudenlaiseen tilanteeseen, jossa kansainvälistyminen on valttia, ja tietous globaaleista markkinoista on elinehto. Tämä on muuttanut alan luonnetta huomattavasti. Rakennemuutos tuo paljon uusia mahdollisuuksia, mutta se on myös tarkoittanut, että teollisuusalan taitajat joutuvat tänä päivänä palloilemaan myös palveluntuotannon ja tietotalouden kysymysten kanssa.

Kansainväliset pakotteet

Kansainvälisillä pakotteilla on merkittävä vaikutus kansainvälisen teollisuusyrityksen mahdollisuuksiin päästä käsiksi tarvitsemiinsa raaka-aineisiin. Pakotteet ovat aiheuttaneet erityisesti ongelmia kemian-, öljyn- ja kaasuteollisuuden alalla toimiviin yrityksiin.

Pakotteet ovat viime vuosina yleistyneet huomattavasti, mikä aiheuttaa päänvaivaa ja vaatii paljon tutkimustyötä yrityksen osalta. Maailmantilannetta seuraamalla voi jokseenkin arvioida, mihin pakotteet tulevat seuraavaksi osumaan, mutta kansainvälisen politiikan vaihdanteet tulevat usein myös suurena yllätyksenä.

Kiristyvä kilpailu

Teollisuusalan yrityksien välinen kilpailu on kasvanut huomattavasti viime vuosina, ja moni teollisuusalan työpaikka on siirtynyt maihin, joissa kustannukset ovat Suomea vähäisemmät. Uusia toimijoita on tulvinut markkinoille. Tämä tekee innovaatioista ja erikoistumisesta aikaisempaa tärkeämmän yritysstrategian osa-alueen.

Moni teollisuusyritys joutuu valitsemaan, kilpaillako ainoastaan kotimaisilla markkinoilla vai laajentaako toimintaansa ulkomaille. Kansainvälinen kilpailu on kovaa, ja vaatii huomattavia investointeja. Toisaalta Suomen kotimarkkinat ovat usein aivan liian pienet mahdollistamaan yrityksen toiminnan ja menestymisen.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Moni kansallinen ja kansainvälinen ilmastonmuutokseen liittyvä sopimus aiheuttaa paineita juuri teollisuusalan yrityksille, joiden on pakon edessä mukautettava toimintamallejaan. Investointi vähemmän ympäristöä kuormittaviin yritysrakenteisiin on kuitenkin huomattava sijoitus, ja harva osaa sanoa, miten kyseiset markkinat tulevat muovautumaan tulevaisuudessa.

Toisaalta ilmastonmuutos vaikuttaa myös raaka-aineiden saatavuuteen ja logistiikkareitteihin. Yritykset joutuvat mukauttamaan toimintaansa jatkuvan paineen alla, ja tämän lisäksi niiden on jatkuvasti seurattava, miten hinnat ja saatavuudet kehittyvät markkinoilla. Nämä muutokset kuormittavat erityisesti kansainvälisesti toimivia yrityksiä.

Miten yrityslaina voi auttaa teollisuusyritystä?

Mahdollisuus saada pääomaa yksinkertaisesti ilman suuria sitoumuksia, antaa teollisuusyritykselle sen tarvitsemaa joustoa ja pelivaraa. Yrityslaina voi mahdollistaa investoinnit osaavampaan työvoimaan, ensisysäyksen kansainvälisille markkinoille tai investoinnit uuteen teknologiaan.

Uuden alihankkijan tai markkina-alueen löytäminen

Logistiikkareitit ja raaka-aineiden saatavuus ovat teollisuusalalla määrittäviä tekijöitä. Äkilliset markkinamuutokset saattavat aiheuttaa ongelmia yritykselle huomattavan pitkällä aikavälillä.

Lainan avulla yritys saa lisäaikaa etsiä uusia alihankkijoita sekä markkina-alueita. Se myös mahdollistaa sen, että sopimusten vaihdosta johtuva kustannusten nousu ei hetkauta, vaan yritys voi jatkaa tuotantoaan muutoksista huolimatta.

Erikoistuminen ja innovaatiot

Kilpailun kiristyessä teollisuusyritys saattaa joutua harkitsemaan, mukauttaako sen hetkistä yritysmallia. Erikoistuminen on tänä päivänä suosittua, mutta uuden tietotaidon kerryttäminen on aikaa vievää ja vaatii investointeja.

Yritysrahoituksesta hyötyy yritys, joka ajattelee pitkän ajan tähtäimellä, ja pyrkii erikoistumaan, tuotteistaa osaamisensa, tai innovoi jotain täysin uutta. Lainaamalla yrityksen ei tarvitse kuitenkaan leikata sen hetkisestä tuotannostaan, vaan visioiden toteuttaminen mahdollistuu ilman liian suuria riskejä.

Investointi uuteen teknologiaan

Teollisuusyritys on usein tiukan paikan edessä, jossa sen on sijoitettava uuteen teknologiaan, jonka tehokkuudesta ei ole takuita. Jos sijoitusta ei tee, yritys saattaa jäädä jälkeen kilpailijoistaan. Näin on erityisesti, mitä tulee ekologiseen yritystoimintaan, joka kehittyy hurjin harppauksin.

Yrityslainan ottaminen vähentää riskin tuntua, ja mahdollistaa yrityksen toiminnan kehittämisen. Jos vision ja sen toteutumisen välissä on lähinnä pelko rahallisista menetyksistä, lainan ottaminen mahdollistaa sen, että yrittäjä voi tehdä tulevaisuuden suunnitelmistaan kunnianhimoisempia.

Investointi asiantuntijuuteen

Teollisuusala on käynyt läpi merkittävän rakennemuutoksen. Alkuun vaikutti siltä, että teollisuusyritysten työpaikat vähentyisivät merkittävästi Suomen kaltaisista maista, mutta tosiasiassa muutokset ovat liittyneet lähinnä työnkuvaan.

Yrityslainaa ottamalla teollisuusyritys voi investoida työntekijöihin, jotka ovat kansainvälisen teollisuusalan asiantuntijoita. Sijoitus osaaviin työntekijöihin mahdollistaa sen, että yritys pystyy ennakoimaan, minkälaisia muutoksia markkinoilla on tapahtumassa, ja miten yrityksen tulisi reagoida niihin.

Investoi markkinointiin

Markkinointi ja brändäys on kasvava ala, joka on ehdottoman tärkeä osa-alue erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimiville teollisuusyrityksille. Koska markkinointi ei välttämättä ole teollisuusalan tuotteiden ytimessä, yrityksen on helppo viivyttää markkinointiin sijoittamista.

Lainan myötä yrityksesi voi luoda kunnollisen markkinointistrategian, paikallistaa asiakkaansa, ja mahdolliset kilpailijat sekä yhteistyökumppanit. Tämä satsaus on ehdottoman kannattavaa, sillä se lisää yrityksen näkyvyyttä ja uskottavuutta.

Yrityslainan hyödyt ja edut 

Teknologian kehityksen myötä yhä useampi rahoituslaitos on keskittynyt tuottamaan ja kehittämään sähköisiä palveluja. Sähköistyminen on mahdollistanut sujuvamman ja nopeamman lainaprosessin, sekä useassa tapauksessa myös paremmat ehdot lainalle.

Sähköiset lainapalvelut ovat avanneet uuden mahdollisuuden yrityksille, jotka eivät syystä tai toisesta ole saaneet lainaa pankista. Ne ovat myös tehneet lainaamisesta halvempaa, sillä kaikki turhat kulut on leikattu pois sähköisistä lainoista.

Miksi hakea yrityslainaa sähköisesti eikä pankista?

Yrityslainan saaminen pankista on pitkän työn tulos. Pankkien asettamat kriteerit ovat sähköisiä lainoja tiukemmat. Koska lainan käsittelyyn uppoaa enemmän aikaa, myös yrityslainan kokonaiskulut kasvavat, sillä niiden hintaan liittyy pankin työntekijöiden palkat ynnä muut kulut.

Moni teollisuusyritys tarvitsee yrityslainaa välittömästi johtuen äkillisestä muutoksesta sen liiketoiminnassa. Pankkilainan hakeminen on pitkäkestoinen prosessi, minkä vuoksi se ei sovellu yrityksille, joille joustavuus on tärkeää.

Automatisoitujen hakuprosessien ansiosta, sähköiset lainapalvelut mahdollistavat rahojen siirtymisen yrityksen tilille jopa yhden vuorokauden kuluessa. Tämä tehokkuus mahdollistaa myös sen, että yrityslainan kokonaiskulut ovat verrattain alhaisemmat.

Näin CrediNordin kilpailutus voi auttaa teollisuusyritystä

Lainalaskuri
Lainasumma
10000
Kuukausierä
Hae nyt

Lainaamalla yritys ostaa itselleen lisäaikaa, mikä on oleellista, jotta se ei päädy tekemään vääriä päätöksiä paineen alla. CrediNordin kilpailutuksesta löydät sekä pienille että suurille teollisuusalan yrityksille lainaratkaisuja.

Kauttamme voi hakea lainaa aina 10 000 000 euroon asti. Lainatarjoukset näytetään aina helposti ymmärrettävässä muodossa, edullisin laina ensin. Palvelussamme ei myöskään ole piilokuluja, vaan kaikki lainan kulut ilmoitetaan tarjouksen ohessa.

Yritysrahoituksen haku CrediNordin kautta on yksinkertaista, ja kestää vain noin 2 minuuttia. Hakemuksen teko on maksutonta, etkä sitoudu sen myötä lainanottamiseen. Lainatarjouksia voit saada jo saman päivän aikana.

Lainaa eri tyyppisille ja kokoisille PK-yrityksille

CrediNordilla olemme erikoistuneita palvelemaan kaiken kokoisia ja tyyppisiä PK-yrityksiä suomessa. Olemme alle listanneet esimerkkejä siitä, minkä tyyliset yritykset ovat kilpailuttaneet lainoja kauttamme. Klikkaa ja lue lisää jos vaikkapa tunnistaisit kaltaisesi yrityksen alta.