Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa
businesswomen-working-together-in-office-teamwork-brainstorming-accounting-business-concept

Yrityslainaa liiketoiminnan kansainvälistämiseen

Kun yritys uskoo, että se voisi menestyä myös ulkomailla, alkaa se pohtia liiketoimintansa laajentamista kansainväliseksi. Jotta yritys onnistuu laajentumaan ulkomaille, pitää sen ratkaista monia haasteita. Yrityksen on pohdittava esimerkiksi sopiiko yrityksen tuote kansainvälisille markkinoille ja löytyykö sille kysyntää. Pitää pohtia resurssien riittävyyttä, sekä kuinka lopullinen logistiikka ja jakelu tapahtuvat. Kuinka laajentumisen vaatima rahoitus järjestetään. Nämä ovat siis vain muutamia haasteista, jotka yrityksen on kyettävä ratkaisemaan onnistuakseen kansainvälistymisessä. Tässä artikkelissa käymme läpi yrityksen kansainvälistymistä. Minkälaisia rahoitushaasteita se saattaa kohdata ja kuinka hakea yrityslainaa laajentumiseen.

Yrityksen kansainvälistyminen

Yrityksen laajentuessa ulkomaille, on sen päätettävä millä tavalla laajentuminen toteutetaan. Ulkomaille laajentumiseen on yrityksellä käytössä monia eri vaihtoehtoja. Ulkomaille laajentuminen vaatii yritykseltä usein runsaasti resursseja. Mikäli laajentuminen epäonnistuu, voi sillä olla kauaskantoisia seurauksia yrityksen taloudelle. Pahimmillaan epäonnistunut laajentumisyritys voi ajaa yrityksen taloudelliseen kriisiin tai jopa konkurssiin. Tästä johtuen yrityksen onkin tarkasti kartoitettava mikä lähestymistapa olisi juuri sille paras kansainvälistymiseen.

Suunnittele huolella

Kun yritys on suunnitellut ulkomaille laajentumisen huolella, on sillä paremmat mahdollisuudet myöskin onnistua siinä. Kuten todettua, voi pieleen mennyt laajentuminen riskeerata koko yrityksen talouden. Tämän vuoksi siihen on yrityksen kannattavaa myös panostaa resursseja. Yritys voi esimerkiksi hankkia näkemystä ja konsultointia ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Yritys voi myös tehdä tai teettää markkinatutkimusta kohdemaasta. Mitä paremmin yritys tuntee kohdemaan markkinatilanteen, sen parempi. Tämä tarkoittaa, että pelkästään jo suunnitteluvaihe voi vaatia yritykseltä merkittäviä määriä resursseja. Yritys saattaakin tarvita lisärahoitusta jo suunnitteluvaiheen toteuttamiseen.

Varmista riittävä rahoitus

Ennen kuin ulkomaille laajentuminen tapahtuu on yrityksen laadittava suunnitelma ja laskettava, kuinka paljon rahoitusta se tulee laajentumiseensa tarvitsemaan. Rahoitussuunnitelma on laadittava huolella, jotta laajentuminen ei kaadu kesken kaiken rahoitusvaikeuksiin. Tarvittavan rahoituksen laskentaan voi yritykselle usein olla hyödyllistä käyttää avuksi ulkopuolista asiantuntijaa. Hyvin laaditussa rahoitussuunnitelmassa huomioidaan myös eri skenaarioita, jolloin yritys osaa varautua niihin hyvissä ajoin ennakolta.

Ulkomaille laajentumiseen on yrityksellä myös mahdollisuus hakea julkista tukea. Tukea yrityksen ulkomaille laajentumiseen tarjoaa muun muassa Finnvera. Yrityksellä on oltava kuitenkin myös väylä hakea tarvittaessa nopeaa lyhytaikaista rahoitusta, koska rahoitustarve voi iskeä äkisti. Tähän tarkoitukseen yritys voi hakea esimerkiksi vakuudetonta yrityslainaa.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia.
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Millä tavoin kansainvälistyä

Yrityksellä on käytössään monia vaihtoehtoja, kuinka lähteä laajentamaan ulkomaille. Kansainvälistymisstrategia on aina yrityskohtainen ja riippuu paljolti myös yrityksen toimialasta. Suuri merkitys on sillä, tarvitseeko yritys ulkomaille laajentuessaan fyysisiä toimipaikkoja. Fyysisten toimipaikkojen perustaminen on työlästä, sekä vaatii yritykseltä aina huomattavia resursseja. Mitä enemmän kansainvälistymiseen joudutaan sitouttamaan yrityksen pääomia, sitä suuremmaksi myös taloudelliset riskit kasvavat.

Yritys voi valita laajentua ulkomaille myös yhteistyössä toisen yrityksen kanssa. Yhteistyöyritys voi olla jo maassa toimiva yritys, taikka toinen kotimainen ulkomaille tähtäävä toimija. Kohdemaassa jo toimivan yrityksen kanssa yhteistyöhön ryhtymisestä on usein merkittävää hyötyä yritykselle. Yritys hyötyy toisen yrityksen markkinan ja kulttuurin tuntemisesta, sekä jakaa liiketoiminnan riskiä. Monet yritykset valitsevat myös laajentua yhdessä ulkomaille. Tällöinkin liiketoiminnan riskit ovat pienemmät ja kumpikin voi tuoda yhteistyöhön omia vahvuuksiaan.

Kansainvälistyminen verkkokaupan avulla

Verkkokaupan ansiosta yritysten on mahdollista toimia äärimmäisen kansainvälisesti. Verkkokaupan kasvu avaakin koko ajan laajempia mahdollisuuksia myös kotimaisille yrityksille toimia kansainvälisesti. Kansainvälisten jakeluketjujen avulla tavarat saadaan kuljetettua ympäri maailmaa nopeammin kuin koskaan ennen. Tämä avaa yrityksille valtavia mahdollisuuksia. Moni kotimainen yritys panostaakin nykypäivänä yhä enemmän verkkokauppaan sen tarjoamien kansainvälistymismahdollisuuksien vuoksi. Kuten mainitsimme, moni yritys tähtää jo perustaessaan kansainvälisille markkinoille. Tällöin verkkokauppa ja sen jakelukanavat ja maksujärjestelmät luodaan kansainvälisen kaupan mahdollistavaksi.

Mihin päin kansainvälistyä?

Suomalaisille yrityksille laajentuminen ulkomaille tapahtuu usein muihin pohjoismaihin tai Balttiaan. Muut pohjoismaat ovat suosittu väylä aloittaa kansainvälistyminen, koska ne ovat kulttuuriltaan ja toimintatavoiltaan lähellä Suomea. Tärkeää yhtiölle on kuitenkin tunnistaan missä päin yrityksen tuotteelle saattaisi olla kysyntää. Tällöin yrityksen ei pidä aina ensisijaisesti miettiä naapurimaitaan laajentuessaan, vaan rohkeasti katsottava sinne, missä yrityksen tuotteelle olisi todella kysyntää.

Nykyisin yhä enemmän verkkoon siirtyvä kauppa luo monelle yritykselle yhä paremmin mahdollisuuksia tehdä kauppaa ympäri maailman. Osa yrityksistä onkin jo ikään kuin syntyessään kansainvälisiä ja kaikki verkkokaupasta alkaen suunnitellaan pääosin kansainvälistä liiketoimintaa varten.

CrediNordin yrityslaina kansainvälistymiseen

Kun yritys laajentaa ulkomaille on sillä oltava huolellisesti mietitty, kuinka laajentumisen rahoitus tapahtuu. Ulkomaille laajentuminen vaatii yritykseltä pääsääntöisesti merkittävästi resursseja. Tällöin laajentumisen esteenä usein onkin juuri puuttuvat resurssit.

Yrityksen kannattaakin harkita yritysrahoitusta tarjoavan CrediNordin vakuudetonta yrityslainaa. Se sopii joustavuutensa ansiosta erinomaisesti osaksi rahoitusta, yrityksen laajentuessa ulkomaille. Usein yritykset tarvitsevat yrityslainaa täydentävänä rahoituksena, koska se ei ole saanut kokonaisuudessaan tarvitsemaansa rahoitusta pankilta. Kesken ulkomaille laajentumisen voi tulla myös tilanteita, jolloin yritykselle iskee äkillinen rahantarve. Muun muassa näihin tilanteisiin pystyy yritys hakemaan kätevästi CrediNordin yrityslainaa.

Laina yrityksen käyttöön nopeasti

CrediNordin tarjoama yritysrahoitus vakuudettoman yrityslainan muodossa on kasvattanut suosiotaan yritysten keskuudessa muun muassa nopeutensa ja joustavuutensa ansiosta. Koska tarjoamme nimenomaan vakuudetonta yrityslainaa, emme tarvitse pitkiä käsittelyaikoja vakuuksien kanssa. Yritys hakee yrityslainaa täyttämällä lainahakemuksen kotisivujemme kautta. Hakemuksen tekeminen vie noin minuutin verran. Kun olemme vastaanottaneet hakemuksen, saa yritys vastauksen hakemukseensa arkisin tunnin kuluessa. Lainatarjous perustuu luottotiimin tekemään arvioon yrityksen taloudellisesta tilasta ja takaajasta. Mikäli yritys on tyytyväinen tarjoukseen, allekirjoittaa se sopimuksen sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu, sekä pankkitilin vahvistus suoritettu, lähetämme rahat matkaan. Usein rahat ovat matkalla jo saman päivän aikana hakemisesta.

Yksinkertaiset kulut

CrediNordin vakuudeton yrityslaina perustuu aina yhteen kuukausikuluun. Tämä yksittäinen kulu pitää siis sisällään kaikki lainaan liittyvät kulut, sen avulla yritys hahmottaa helposti lainan kokonaiskulut. Kuukausikulu on aina yrityskohtainen ja perustuu yrityksestä tehtyyn arvioon. Yrityslainaa hakiessa yritys näkee kuukausikulunsa suuruuden lähettämästämme lainatarjouksesta. Kulua maksetaan myös ainoastaan niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä. Tämä mahdollistaa, että laina on milloin tahansa mahdollista maksaa etuajassa kuluitta pois. Tästä syystä CrediNordin vakuudeton yrityslaina on joustava vaihtoehto yritykselle nopeaan ja lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen. Hae CrediNordin vakuudetonta yrityslainaa tästä.

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet yrityslainaamme moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Yrityslainaamme on muun muassa käytetty:

 • Minkälaiset ovat vaatimuksen yrityslainan myöntämiselle?

  Minimivaatimukset yrityslainan myöntämiselle ovat:

  • Yrityksen ja takaajan päätoimisena toimipaikkana Suomi
  • Liikevaihto vähintään 15 000 €
  • Yritys on ollut aktiivinen vähintään 12 kuukautta.

  Yrityksellä, eikä takaajalla saa myöskään olla maksuhäisiömerkintöjä.

 • Voiko yrityslainan maksaa etuajassa pois?

  CrediNordin yrityslainan voi milloin tahansa maksaa kuluitta etuajassa pois. Perimme kulua vain niiltä kuukausilta, kun laina on yrityksen käytössä. Mikäli laina maksetaan etuajassa pois, ei jäljelle jääviltä kuukausilta tarvitse myöskään maksaa kuukausikulua.

 • Kuinka hakea CrediNordin yrityslainaa?

  CrediNordin yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus kotisivujemme kautta. Hakemukseen täytetään perustiedot yrityksestä ja takaajasta. Haluttu lainasumma ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Luottotiimimme käsittelee hakemuksen ja yritys saa nopeasti tiedon, kuinka paljon se voi saada lainaa ja minkälaisella kululla.