Yrityslaina heti

Yritykset kohtaavat aika ajoin tilanteita, joissa lisärahoitusta on saatava nopeasti. Kyse voi olla esimerkiksi tuotantolaitteen hajoamisesta, jonka tilalle täytyy ostaa uusi laite, mutta yrityksen kassa ei välttämättä anna myöten.

Tilanteen saattaa aiheuttaa myös esimerkiksi suurasiakkaan maksamatta jäänyt lasku, joka voi aiheuttaa yritykselle äkillisen kassakriisin. Näiden tilanteiden varalle yrityksellä on hyvä olla aina jonkinlainen rahoitusväylä, josta ei voi nopealla aikataululla saada tilapäistä rahoitusta nopeasti.

Erinomaisena väylänä yrityksen akuutti rahoitustarpeeseen toimii vakuudeton yrityslaina. CrediNordilta yrityslaina heti yrityksen käyttöön, kun rahoitustarve iskee.

Vakuudeton yrityslaina

Seuraavaksi käymme lyhyesti läpi, mitä vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan.

Mitä tarkoittaa vakuudeton yrityslaina?

Vakuudettomalla yrityslainalla tarkoitetaan lainaa, johon ei vaadita reaalivakuuksia. Reaalivakuutena voidaan käyttää tiettyä omaisuutta, kuten kiinteistöjä, koneita ja ajoneuvoja. Esimerkiksi perinteiset pankit vaativat reaalivakuutta lähes poikkeuksetta yrityslainan vakuudeksi. Vakuudettomassa yrityslainassa reaalivakuuden sijaan laina perustuu henkilötakaukseen.

Yrityslaina heti yrityksen käyttöön

CrediNordin kautta laina on yrityksen käytössä parhaimmillaan jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

CrediNordin vakuudettoman yrityslainan yhtenä suurimmista eduista on lainaprosessin nopeus. Se, että yritys saa rahan nopeasti käyttöönsä onkin monissa tilanteissa yritykselle ensiarvoisen tärkeää.

CrediNordin kautta laina on yrityksen käytössä parhaimmillaan jo saman päivän aikana lainan hakemisesta ja viimeistään seuraavaan pankkipäivään mennessä. Vastauksen lainahakemukseensa yritys saa arkisin tunnin sisällä hakemuksen lähettämisestä. Näin ollen on yrityslaina heti yrityksen käytössä tarpeen iskiessä.

Vakuudeton yrityslaina sopii niin uudemmille, kuin myös kokeneemmille yrityksille.

Vakuudetonta yrityslainaa hyödyntää niin uudemmat yritykset, kuin myös pitkään toimintaansa harjoittaneet yritykset. Seuraavaksi käymmekin lyhyesti läpi sekä uudempien, että jo varttuneempien yritysten kannalta, miksi monet niistä suosivat vakuudetonta yrityslainaa.

Vakuudeton yrityslaina uudelle yritykselle

Vakuudeton yrityslaina tarjoaa uudelle yritykselle monia etuja perinteiseen pankkilainaan verrattuna. Yhtenä suurimmista eduista uudemmalle yritykselle on ehdottomasti se, että vakuudeton yrityslaina ei nimensä mukaisesti vaadi yritykseltä reaalivakuuksia. Erityisesti monelle toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle lainansaannissa kynnyskysymykseksi muodostuu riittämättömät vakuudet.

Toimintansa alkuvaiheessa monellakaan yrityksellä ei ole riittävästi vakuudeksi asetettavaa omaisuutta, jolloin vakuudet on tultava yrityksen omistajilta.

Vakuudettoman yrityslainan ansiosta yritys voi saada rahoitusta, vaikka sillä ei riittäviä reaalivakuuksia olisikaan asettaa.

Mikäli yrityksen omistajilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tai halua asettaa henkilökohtaista omaisuuttaan yrityksen lainojen vakuudeksi, ei yritys useinkaan saa lainaa perinteisestä pankista. Vakuudettoman yrityslainan ansiosta yritys voi kuitenkin onneksi saada rahoitusta, vaikka sillä ei riittäviä reaalivakuuksia olisikaan asettaa. CrediNord tarjoaakin myös yrityslainaa toiminnan alkuvaiheessa oleville yrityksille.

Liiketoimintahistoria

Varttuneemman yrityksen etuna rahoitusta haettaessa on, että sillä on osoittaa vuosien ajalta historiaa ja näyttöä liiketoiminnastaan. Tästä on yritykselle iso etu, erityisesti jos yritys pystyy osoittamaan toimineensa kannattavasti jo pidemmän aikaa.

Toimintansa alkuvaiheessa olevalla yrityksellä ei kuitenkaan tätä vaihtoehtoa ole, sillä toiminnat ensimmäiset vuodet ovat pääsääntöisesti tappiollisia. Tällöin yrityksen on yritettävä todistaa liikeideansa toimivuus ja kannattavuus liiketoimintasuunnitelman kautta.

Vakuudettoman yrityslainan kohdalla sen sijaan tärkeintä on, että yrityksen luottokelpoisuus on kunnossa ja yritykseltä löytyy jo jonkinasteista liikevaihtoa. Tästä syystä se tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon monelle uudelle yritykselle.

Vakuudettoman ja vakuudellisen yrityslainan etuja:

Vakuudeton yrityslainaVakuudellinen yrityslaina
Nopea lainaprosessiLainaa pitkällä maksuajalla
Ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksiaVakuuksien avulla edullisempi
Maksa etuajassa lisäkuluitta poisSopii paremmin suuriin lainoihin

Vakuudeton yrityslaina sopii mainiosti alalle kuin alalle

Seuraavaksi käymme lyhyesti muutamia aloja ja niiden kohtaamia haasteita, joihin vakuudeton yrityslaina pystyy vastaamaan.

Yrityslaina vähittäiskaupan yritykselle

Yrityslainaa vähittäiskaupan yritykselle. Vähittäiskaupan toimijat voivat kohdata arjessaan useita rahoitustarpeita, joihin vakuudeton yrityslaina sopii erinomaisesti. Yleisiä rahoitustarpeita vähittäiskaupan yrityksillä ovat mm.

 • Varaston hankinta. Vähittäiskaupan yritys toimii usein tuotteiden jälleenmyyjänä. Tärkeää on, että yrityksellä on kaikkina aikoina riittävästi varastossa tavaraa, jotta asiakkaiden kysyntään voidaan vastata. Varaston optimointi on vähittäiskaupan yrityksille erittäin tärkeää, koska liian suuret varastotasot heikentävät yrityksen kannattavuutta. Tämän vuoksi esimerkiksi asiakkaan yllättäen tuleva suurtilaus tarkoittaa hyvin usein sitä, että yrityksellä ei ole riittävästi tuotetta varastossa tilaukseen vastatakseen. Koska tilausta ei haluta missään nimessä menettää, on varastoa tilattava nopeasti lisää. Tilanteesta
 • Sesonkivaihtelut. Sesonkivaihteluilla on erityisen merkittävä rooli vähittäiskaupan yritykselle silloin, kun sen tarjoama on keskittynyt tiettyyn sesonkiin painottuvaan tuoteryhmään. Voimakkaasti sesonkipainotteisia tuoteryhmiä ovat esimerkiksi laskettelu- ja veneilytarvikkeet. Moni näiden alojen toimija yrittääkin parhaansa mukaan paikata heikompaa sesonkia esimerkiksi laajentamalla valikoimaansa muihin tuoteryhmiin tai laajemmille markkinoille. Vaikka yritys pystyykin karsimaan osan muuttuvista kuluistaan, iso osa kuluista kuitenkin juoksee samaan tapaan myös heikomman sesongin aikana, kuten tilojen vuokra, lämmitys ja vakiotyöntekijät. Tästä johtuen yrityksellä on hyvä olla vähintäänkin varalla rahoitusväylä, jota kautta paikata hiljaisemman sesongin aiheuttaa vajetta yrityksen kassassa.

Yrityslaina teollisuusyritykselle

Yrityslainaa teollisuusyritykselle. Minkälaisia haasteita teollisuusyritykset kohtaavat, joissa vakuudeton yrityslaina voi olla avuksi.

 • Alan rakennemuutokseen sopeutuminen. Rakennemuutosta tapahtuu lähes kaikilla aloilla, mutta harvalla alalla se on aiheuttanut yhtä merkittävää muutosta, kuin teollisuudessa. Teollisen tuotannon siirtyessä kiihtyvällä tahdilla halvemman tuotannon maihin, on monen kotimaisen teollisuusyrityksen täytynyt tehdä radikaalejakin toimija pitääkseen toimintansa hengissä. Keinoja ovat olleet mm. kehittyminen enemmän kohti korkeamman teknologian tuotantoa, investoiminen uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehitykseen, sekä henkilöstön irtisanomiset. Teollisuusalan yritykselle kuitenkin tuotantolinjojen uudistaminen ja valmistettavan tuotteen muutokset vaativat usein suuria investointeja, joihin yritys usein tarvitsee ulkopuolista rahoitusta.
 • Vihreä siirtymä. Kiihtyvällä tahdilla siirtyminen kohti ekologisempia ja vähäpäästöisempiä tuotantotapoja ja tuotteita aiheuttavat muutospaineita yhä useammalle teollisuusyritykselle. Päästökriteerien kiristyessä ja kuluttajien ollessa yhä enemmän ympäristötietoisia, on teollisuusyritysten pakko sopeuttaa toimintaansa siihen. Toimia ovat mm. yrityksen energian muuttaminen uusiutuvaan, öljypohjaisten tuotteiden karsiminen, sekä tuotteiden kierrätettävyyden parantaminen. Nämä vaativat teollisuusyrityksiltä usein suuria investointeja, mutta ovat pitkällä tähtäimellä välttämättömiä toimia.

Yrityslainaa kasvuun

Investoi koneisiin ja laitteisiin

Erityisesti valmistavan yrityksen on tehtävä jatkuvasti investointeja kone- ja laitekantaansa. Koneisiin on tehtävä laajoja huoltoja, sekä niitä on aika ajoin päivitettävä uudempiin. Puhumattakaan, mikäli yritys on vielä voimakkaan kasvun vaiheessa ja kone- ja laitekantaa on hankittava jatkuvalla syötöllä lisää.

Tämä saattaa aiheuttaa yritykselle kasvukipuja, eli yrityksellä ei riitä rahoitus tarvittavien koneiden ja laitteiden hankintaan. Yksi väylä hankkia rahoitusta näiden kasvurajoitusten poistamiseen on CrediNordin vakuudeton yrityslaina, jonka yritys saa käyttöönsä vuorokaudessa. Laina on myös milloin tahansa mahdollista maksaa kuluitta takaisin. Käytä siis CrediNordin yrityslainaa yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen.

Uusien työntekijöiden palkkaaminen

Kun yritys kasvaa voimakkaasti, tarvitsee se myös vääjäämättä jossain kohtaa uusia tekijöitä yritykseen. Uuden työntekijän palkkaaminen on aina prosessi, joka vaatii yritykseltä suurta harkintaa.

Onko uudelle työntekijälle riittävä tarve? Minkälaista osaamista hakijalta vaaditaan? Mitä jos yrityksen kysyntä sakkaa, eikä uudelle työntekijälle ole riittävästi töitä? Muun muassa näitä kysymyksiä yritys joutuu käymään lävitse ennen uuden työntekijän palkkaamista. Erityisesti mikäli kyseessä on yrittäjän itsensä vetämä yritys, johon yrittäjä on palkkaamassa ensimmäistä työntekijäänsä yrittäjän lisäksi.

Pieleen mennyt rekrytointi voi asettaa koko yrityksen vaakalaudalle. Asiantuntijan hyödyntäminen työntekijää rekrytoidessa voikin olla harkinnan arvoinen ratkaisu. Uuden työntekijän palkkaaminen luo yritykselle aina myös lisäkustannuksen, joka on pystyttävä kattamaan. Yrityslainaa uuden työntekijän palkkaamiseen CrediNordilta.

Kaipaatko tarkempaa informaatiota, mitä kaikkea työntekijän palkan maksamisessa pitää ottaa huomioon? Tutustu artikkeliimme: Työntekijän palkan maksaminen.

Investoi markkinointiin

Harvalla yrityksellä on käsissään tuotetta tai palvelua, joka myy niin hyvin itse itseään, että se ei vaadi lainkaan markkinointia. Erityisesti mikäli kyseessä on uusi tuote tai palvelu, josta kuluttajia ei ole aikaisempaa tietoa, on markkinoinnin rooli erityisen suuri. Markkinoinnin avulla tuotetta, palvelua tai itse yritystä tuodaan kuluttajien äärelle ja tietoisuuteen.

Yrityksen miettiessä markkinointistrategiaansa on tärkeää miettiä, mitä väyliä markkinoinnissa käytetään, mille ryhmille markkinointi halutaan kohdistaa ja minkälaisia resursseja yritys on valmis siihen käyttämään. Suuremman markkinointikampanjan järjestäminen on pienemmälle yritykselle aina merkittävä investointi. CrediNordilta yritys voi kuitenkin saada vakuudetonta yrityslainaa markkinointiin jopa 350 000 euroon asti.

Toimitilojen laajentaminen / uusien toimitilojen hankinta

Yrityksen on usein muokattava toimitilojaan sen toiminnan kehittyessä. Yrityksen kasvaessa toimitila voi käydä liian pieneksi, jolloin nykyisiä tiloja on laajennettava tai hankittava kokonaan uudet isommat tilat. Yritys saattaa myös muokata tuote- tai palvelutarjontaansa, jolloin nykyiset tilat eivät välttämättä enää vastaa yrityksen muuttuneita tarpeita.

”Useinmiten yritys saa pankista lainaa tiettyyn rajaan asti käyttäen vakuutena kohteena olevaa rakennusta, mutta puuttuvalle osalle on löydyttävä toinen rahoitus. ”

Toimitilojen laajentaminen ja uusien toimitilojen hankkiminen ovat yrityksille aina merkittäviä investointeja, joihin yrityksen on myös hankittava lisärahoitusta. Useinmiten yritys saa pankista lainaa tiettyyn rajaan asti käyttäen vakuutena kohteena olevaa rakennusta, mutta puuttuvalle osalle on löydyttävä toinen rahoitus. Tällöin erinomaisena apuna yritykselle toimii nopeasti ja helposti hankittava vakuudeton yrityslaina. Yrityslainaa toimitilan hankintaan CrediNordilta.

CrediNord – Yrityksesi rahoittaja

CrediNord on kotimainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Tarjoamme kotimaisille pk-yrityksille väylän hankkia lyhytaikaista rahoitusta toimintaansa mahdollisimman nopeasti ja helposti. Vakuudetonta yrityslainaa tarjoamme 250 000 euroon asti ja 1–48 kuukauden maksuajalla.

Lainan hakemisesta olemme halunneet luoda yrityksille mahdollisimman helpon. Lainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus CrediNordin kotisivuilla. Yritys saa arkisin vastauksen hakemukseensa tunnin sisällä lainahakemuksen jättämisestä. CrediNordin luottotiimi tekee arvion yrityksestä, sekä takaajasta.

Asiakas saa vastauksena lainatarjouksen, mikäli CrediNord voi tarjota yritykselle lainaa. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, voi se allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu, sekä pankkitilin vahvistus suoritettu, lähetämme rahat välittömästi yritykselle. Tyypillisesti rahat ovat yrityksen tilillä seuraavana pankkipäivänä, mutta parhaimmillaan jopa samana päivänä lainan hakemisesta.

Lue tästä yhden tyytyväisen asiakkaan mietteet, miksi hän päätyi valitsemaan CrediNordin ja minkälainen hänen kokemuksensa oli.

Kun tarvitse yrityslainaa nopeasti, helposti ja luotettavasti – valitse CrediNord.

 • Mitä eroa on vakuudettomalla ja vakuudellisella yrityslainalla?

  Vakuudettoman ja vakuudellisen yrityslaina konkreettisin ero on nimensä mukaisesti, että vakuudeton yrityslaina ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia, vaan perustuu henkilötakaukseen.

  Koska lainassa ei ole reaalivakuuksia, voidaan lainaprosessi suorittaa nopeammin ja suoraviivaisemmi. Parhaimmillaan yritys saa vakuudettoman yrityslainan käyttöönsä jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

 • Mitä etuja vakuudettomassa yrityslainassa on?

  Vakuudettoman yrityslainan etuina ovat lainaprosessin nopeus ja helppous, sekä se, että se ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia. Reaalivakuuksien käsittely ja arviointi on rahoituslaitoksille aikaa vievää puuhaa, jonka vuoksi lainaprosessit vakuudellisissa yrityslainoissa ovat luonnollisesti pidempiä.

  Koska yrityksen ei tarvitse toimittaa liitteitä reaalivakuuksiin liittyen, on lainaprosessi myös helpompi ja yksinkertaisempi yritykselle. Yrityksen tarvitsee täyttää lainahakemukseen ainoastaan perustiedot yrityksestä ja takaajasta, lainasumma ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Vastauksena yritys saa lainatarjouksen, mikäli CrediNord voi tarjota yritykselle lainaa.

 • Mitkä ovat kriteerit CrediNordin yrityslainalle?

  Yrityksen on täytettävä muutama minimikriteeri, jotta se voi saada CrediNordilta yrityslainaa. CrediNordin yrityslainan minimikriteerit ovat:

  • Yrityksen 12 kuukauden liikevaihto on vähintään 25 000 euroa.
  • Yritys on aktiivisesti toiminnassa vähintään 6 kuukauden ajan.
  • Yrityksen ja takaajan päätoimisena toimipaikkana on Suomi
  • Yrityksellä, eikä takaajalla voimassa olevia luottohäiriömerkintöjä.

   

 • Minkälaisiin tilanteisiin vakuudeton yrityslaina sopii?

  Vakuudetonta yrityslainaa voi hyödyntää kaikkiin yritystoiminnan rahoitustarpeisiin. Erinomaisen hyvin vakuudeton yrityslaina sopii tilanteisiin, joissa yrityksellä on lyhytaikainen ja nopea rahoitustarve.

  Asiakkaidemme suosittuja käyttökohteita vakuudettomalle yrityslainalle ovat mm. varastojen täydennykset, sesonkivaihteluiden tasaaminen, laitteiden hankinnat, sekä käyttöpääoman vahvistaminen.