Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa
pile of coins with plant on top for business, saving
Viimeksi muokattu:

Yrityksen kasvurahoitus

Joskus yritykselle tulee tilanne, että kasvua olisi mahdollisuus saavuttaa, mutta taloudellisia resursseja ei ole tarpeeksi kasvua varten tarvittaviin investointeihin.

Silloin voi pohtia lainan hankintaa, jotta tämä kasvu olisi mahdollisimman tehokasta. Kasvua varten otettu laina voi olla avain tuloksiin, jotka olisivat olleet muuten vain positiivinen tulevaisuuden skenaario.

Kun yrityksellä on oikea aika ottaa seuraava askel eteenpäin ja nousta seuraavalle tasolle, kannattaa harkita merkittäviä investointeja ja hankintoja kasvutavoitteita kohti kuljettaessa. Tämä voi olla joko ennalta suunniteltua tai pikaisesti syntynyt yllättävä tilanne, joka johtaa yrityksen suuntaamiseen kasvua kohden.

Tällaiseen tilanteeseen ratkaisuna on mahdollisesti hakea kasvurahoitusta yritykselle, siis lainaa yrityksen kasvua varten. 

Kasvua tukeva markkinatilanne ja uudet raot markkinoilla kannattaa yleensä hyödyntää. Vaikka niihin ei aina olisi tarpeeksi varaa, lainalla alun perin lähes mahdottomasta voi tulla totta.

CrediNordilta voit hakea kasvurahoitusta aina 1000 eurosta lähtien 100 000 euroon saakka, ja sen voi käyttää tarpeiden mukaan yrityksen kasvua tukemaan. Se, millaista kasvua haetaan, kuinka paljon ja millä aikajänteellä, vaikuttavat tarvittavaan lainan määrään.

Lisäksi vaikuttaa tietenkin yrityksen koko ja muut resurssit. Takaisinmaksuaika CrediNordin yrityslainoille on kuudesta kahdeksaantoista kuukautta.

Yritysainan hankinnan suunnittelu

Yrityslainan hankinnan tarve ja hankittavan lainan määrä riippuu paljon yrityksen lähtökohdista ja tulevaisuuden tavoitteista. Sen lisäksi tärkeä tekijä on yrityksen koko ja liikevaihdon suuruusluokka, sekä ennen rahoituksen hankkimista, että arvioituna kasvun aikana ja jälkeen.

Joskus yrityksen kasvusuhdanne voi olla selkeä mutta jos on paljonkin epävarmuutta se kannattaa laskelmoida lainan hankintaa harkitessa. Joskus markkinat voivat kiihtyä niin, että päätöksiä voi joutua tekemään pikaisestikin, mutta erityisesti tällöin tiukka harkinta on paikallaan.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia.
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Lainan hankintaa yrityksen kasvua varten kannattaa yleensä suunnitella tarkkaan, sillä kasvua haetaan useimmiten melko pitkällä aikajänteellä. Tähän kannattaa pyrkiä, vaikka tulisikin yllättäviä markkinasuhdanteita ja pikaisia muutoksia, joihin pitäisi reagoida nopeastikin.

Kasvuprosessin tulokset eivät tule näkyviin useinkaan heti, ja aina kasvua ei tule odotetun kaltaisesti edes pidemmällä aikajänteellä. Vaikka kasvua tapahtuisikin, se ei aina näy kassassa, kuten toivottu. Pitää siis varautua yleensä siihen, että kasvua ei tule välttämättä niin nopeasti, kuin ensimmäisissä alustavissa suunnitelmissa on mahdollisesti odotettu.

Lainaa tulee ottaa tarpeeksi, jotta kasvuedellytykset toteutuvat. Aina pitää kuitenkin varautua myös vastoinkäymisiin ja olla nopea tekemään kasvua tukevia päätöksiä, vielä lainanoton jälkeenkin. Pitää yrittää minimoida riskit, mutta saada mahdollisimman paljon tulosta, niin kuin liiketoiminnassa yleensäkin.

Mihin käyttää yrityksen kasvuun suunnattua lainaa?

Yrityksen kasvu voi olla hyvinkin moninaista. Se ei ole todellakaan aina samanlaista, eikä edes ollenkaan suoraviivaista. Kasvu on yksilöllistä, niin yrityksillä, niin kuin ihmisilläkin. Jokaisella on oma yksilöllinen tilanteensa, jossa kasvua haetaan.

Kasvua voidaan hakea esimerkiksi uusien toimitilojen, henkilöstön palkkauksien tai teknisten investointien kautta. Siis vaihtoehtoja mihin kasvurahoitusta voi käyttää on monia ja erilaisia lainavaihtoehtojakin on yhtä monta kuin yrityksiäkin.

Yrityslainaa toimitiloja ajatellen

Yrityksen kasvuun suunnattua lainaa voi käyttää esimerkiksi uusiin toimitiloihin tai jo olemassa olevien toimitilojen kehittämiseen. Toimitilat ovat usein yrityksen keskiössä, ja niiden laajentaminen tai uudistaminen on yksi selkeä kasvun merkki. Ne tukevat myös kasvua olemalla yksi erityisen oleellinen osa yrityksen imagoa. Tilat ovat tärkeitä paitsi toimivuudeltaan myös asiakkaiden kohtaamista varten tarkoitettuina.

Kun yritys on tullut siihen pisteeseen, että nykyiset liiketilat tai tuotantotilat ovat liian suppeat tulevaa ajatellen, kannattaa harkita uudistamista. Usein on kuitenkin sellainen tilanne, että ei ole riittävästi taloudellisia resursseja, mutta uudistuminen on välttämätöntä. Tällainen tilanne on yleensä alkupiste lainan hakemisprosessiin. Mahdollisella lainalla yrityksen tilojen uudistaminen ajantasalle onnistuu, mikä olisi muuten voinut olla jopa mahdotonta samalla hetkellä.

CrediNordin luotto antaa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksia toimitilojen laajentamiseen, uudistamiseen tai hankintaan. Luottoa voi saada aina 100 000 euroon asti, jonka voi käyttää vaikka toimitilojen uudistustarpeisiin tai jopa uusien hankkimiseen. Suurimmalla luottosummalla saa jo aika paljon tilamuutoksia aikaan. Takaisinmaksuajat CrediNordilla ovat puolesta vuodesta 18 kuukauteen.

Yrityslainaa henkilöstökuluihin

Toimitilojen lisäksi kasvuun suunnattua lainaa voi käyttää kasvuvaiheessa syntyviin nouseviin henkilöstökuluihin. Joskus tulee tilanne, jolloin on palkattava työntekijä tai useampia työntekijöitä, kun yritys on kovassa kasvussa.

Aina tähän kuitenkaan ei ole saatavilla varoja aivan riittävästi, ja silloin tulee harkintaan lainan hakeminen ja sen nostaminen. Lainalla voi hankkia uusia työntekijöitä, lisää resursseja yritykselle, jotka tukevat kasvavaa yritystä edelleen.

Silloin kun kysyntä kasvaa nopeasti ja vaikuttaa siltä, että kyseessä on pitkän aikajänteen muutos, eikä todella pikainen hetkellinen sesonki, ei ole aina välittömästi löydettävissä varoja työvoiman palkkaamiseen.

Kuitenkin työvoiman lisäämisellä saattaa olla elintärkeä merkitys yrityksen tulevaisuuden kannalta. Voi olla, että esimerkiksi kilpailijat saisivat etua markkinoilla, jos yritys ei reagoisi tilanteeseen ottamalla lainaa kasvua varten ja palkkaisi uusia henkilöstöresursseja. Silloin lainan ottaminen työntekijöiden palkkaamisen tukemiseen voi olla oikea ratkaisu.

Yrityslainaa muihin hankintoihin ja investointeihin

Lainaa voi tarvita kasvuvaiheessa myös muihin kohteisiin, kuin toimitiloihin tai henkilöstöresursseihin. Tällaisia muita hankintoja on olemassa laaja kirjo erityyppisistä uusista teknisistä laitteista vaikkapa patenttien hankintaan.

Lainaa yrityksen kasvuun voi siis käyttää todella erilaisiin kohteisiin. Seuraavassa erittelemme vielä muutamia investointikohteita, joihin kasvava yritys voi mahdollisesti suunnata lainaa.

Keskisuuren tai miksi ei pienenkin yrityksen eteen voi tulla erityisten kalliiden tietojärjestelmien hankinta tai arvokkaiden ohjelmistojen lisenssien hankinta kaikille tai usein ainakin useammalle työntekijälle.

Tällöin kustannukset voivat kasvaa nopeastikin niin suuriksi, että niihin ei välttämättä heti ole varaa. Joskus tällainen tilanne voi tulla hyvinkin yllättäen, koska tekniikka ja ohjelmistot kehittyvät erittäin vauhdikkaasti. Kuitenkin investointi voi olla erittäin oleellinen yrityksen kannalta, ja lainan hankinta saattaa tällöin ehkä olla paikallaan, jotta työn teho säilyy ja yrityksen järjestelmät pysyvät ajantasaisina.

Myös tietoa, tai suojaa yrityksessä olevalle tiedolle, voi ostaa. Voit hankkia esimerkiksi koulutusta työntekijöille, jotta heidän kykynsä vastaisivat paremmin yrityksen asettamia tarpeita nykyhetkellä.

Toisaalta, jos yritys on tehnyt mullistavan keksinnön, jota pelkää kilpailijan hyödyntävän, kannattaa hankkia patentti. Kuitenkin patentista syntyy kustannuksia, ja sitä varten tarvitaan varoja. Siihenkin apuna voi olla yrityksen kasvua tukeva laina.

Milloin voi saada lainaa yrityksen kasvuun?

Lainaa voi saada yritys, joka on toiminut vähintään 12 kuukautta, ja jonka liikevaihto on vähintään 30 000 euroa vuotta kohden. Luottotietojen pitää olla hyvässä kunnossa sekä yrittäjällä itse, että yrityksellä. On olemassa vielä lisäksi yksi vaatimus, nimittäin yrityksen kaikkien päättäjien tulee sijaita Suomessa.

Lainalaskuri
Lainasumma
10000
Kuukausierä
Hae nyt

Nämä peruskriteerit ovat tärkeässä asemassa, kun CrediNord tekee lainapäätöstä yritykselle. Lainapäätöksen kasvua varten tai muihinkin yrityksen tarpeisiin saat korkeintaan tunnin kuluessa, kun olet täyttänyt ja lähettänyt verkkolomakkeen. Lomakkeen lähettämällä et sitoudu mihinkään, ja se ei myöskään maksa mitään. Lomakkeen lainatarjousta varten voit täyttää sivustollamme, eikä siinä mene aikaakaan kovin montaa minuuttia.