Yrittäjän vakuutukset

Profile image
Ovatko yrittäjän vakuutukset sinulle tuttuja?

YEL, se pakollinen vakuutus
Pääsääntöisesti YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on ainoa yrittäjältä vaadittu pakollinen vakuutus ja se koskee suurinta osaa yrittäjistä. YEL vakuuttaa yrittäjän työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeen varalta. Yrittäjän tulee YEL-vakuutusta ottaessaan arvioida oman työtulonsa määrä.

Mikä on työtulo?

Työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo, ja sen tulisi vastata palkkaa, jota maksettaisiin yhden vuoden aikana samaa työtä tekevälle. Työtulon perusteella kertyy yrittäjän eläke, mutta sen perusteella määräytyvät myös muut yrittäjän sosiaalietuudet (kuten sairas- ja vanhempainpäivärahat).

YEL-vakuutus tulee hoitaa 6 kuukauden aikana toiminnan aloittamisesta. Vakuutusmaksu tulee maksettavaksi taannehtivasti yritystoiminnan alusta alkaen. Mikäli aloitat yrittäjänä ensimmäistä kertaa, saat maksusummasta 22 prosentin alennuksen. Alennuksen saat neljän ensimmäisen yrittäjyysvuoden ajan.

YEL-vakuutuksen hinta on aina sama riippumatta vakuutuksentarjoajasta. Käytännössä ei ole siis väliä, mitä vakuutusyhtiötä käytät. Vakuutuksen hinta muodostuu maksuprosentin mukaan, joka vuonna 2019 on 24,10-25,60 prosenttia YEL-työtulosta.

Toimialakohtaiset vakuutukset

Yrittäjällä voi lisäksi olla muita pakollisia vakuutuksia, jotka ovat toimialakohtaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • Potilasvakuutus on lakisääteinen terveyden-ja sairaanhoitoalan yrittäjille (esimerkiksi fysioterapeutit ja hierojat), ja se korvaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.
 • Ympäristövahinkovakuutus on pakollinen monille sellaisille yrityksille, jotka tarvitsevat liiketoimintaansa ympäristö- tai kemikaaliluvan.
 • Jos yrityksesi käytössä on moottoriajoneuvoja tai perävaunuja, on liikennevakuutus pakollinen lakisääteinen vakuutus.

 

Lisätietoa toimialakohtaisista pakollisista vakuutuksista saa niitä tarjoavista vakuutusyhtiöistä.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoisia vakuutuksia on useita erilaisia. Yrityksen kannalta olennaisimpia vakuutuksia ovat usein toiminnanvastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Ne korvaavat vahinkoja, jos oma toimintasi tai tuotteesi aiheuttavat vahingon, josta yrityksesi joutuu korvausvelvolliseksi.

 • Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on tarpeellinen, jos työhön liittyy tilanteita, joissa voi sattua tapaturmia. Tähän vakuutukseen voi myös liittää vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja se on vähennyskelpoinen kulu.

 

 • Omaisuuden ja toimitilan vakuuttaminen

Yrityksen omaisuus ja toimitila voi olla järkevää vakuuttaa. Näin palon, varkauden tai vahingon sattuessa yrittäjä ei jää tyhjän päälle.

 

 • Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus turvaa tulot, jos yritystoiminta joudutaan keskeyttämään jostain syystä.

 

 • Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutettuja vahinkoja ja siihen liittyviä kuluja, kuten oikeudenkäyntikuluja. Joillakin aloilla työn tilaaja saattaa vaatia vastuuvakuutusta yritykseltä tai yrittäjältä, jonka se on palkkaassa.

 

 • Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäynti- ja asianajokuluja. Nämä kulut voivat aiheutua esim. sopimusasioista, saatavien oikeellisuuden riitauttamisesta tai vuokrasopimuksista.

Yrittäjän omat vakuutukset

Yrityksen suurin riski on useimmiten yrittäjälle itselleen tapahtuvat poissaolot. Työntekijälle laki velvoittaa ottamaan useita henkilövakuutuksia, mutta yrittäjällä tätä velvoitetta ei ole. Järkevä yrittäjä ottaa ainakin seuraavat vakuutukset tai ainakin miettii tarkkaan, kannattaako jättää ottamatta.

 • Tapaturma- ja ammattitautivakuutus (ei korvaa vapaa-ajan vahinkoja)
  Tapaturman tai työstä johtuvan ammattitaudin vuoksi työkyvyn menettämistä varten otettavan vakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat päiväraha ja työkyvyttömyyseläke. Korvauksen suuruus ja maksut ovat sidoksissa työtulon määrään.

 

 • Lakisääteinen tapaturmavakuutus
  Työntekijälle otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus voi koskea myös yhtiömiehiä ja osakkaita.

 

 • Henkivakuutus
  Yrittäjän on syytä ottaa itselleen henkivakuutus, jonka suuruus vastaa vähintään henkilökohtaisella vastuulla olevien lainojen määrää. Edunsaajana voi olla lähiomaiset tai yritys, näin omaiset voivat maksaa yrittäjän henkilökohtaiset velat tai yritys voi ostaa kuolleen osakkaan osuuden leskeltä. Yhtiön nimissä otetun henkivakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusmaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia, kun edunsaajana on joku muu kuin yritys.

 

 • Sairaskuluvakuutus
  Vakuutus korvaa nimensä mukaisesti sairaanhoitokuluja myös yksityisessä sairaalassa hoidettuna. Kun vakuutus otetaan yritykselle, vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Vakuutus on yksilöllinen eli kaikki vakuutetut henkilöt merkitään vakuutuskirjaan.

 

Muiden vakuutusten hinnat vaihtelevat yhtiöittäin. Eli vertailu kannattaa. Lisäksi kannattaa yrittää kysellä lisää tietoja ja kokemuksia samalla toimialalla olevilta yrityksiltä tai samantyyppisiä yrityksiä perustaneilta.

 

Kannattaa myös tarkistaa, mitä eri vakuutukset sisältävät, millaiset ovat niiden ehdot ja korvaussummat. Ethän ole jättänyt jotain osa-aluetta vakuuttamatta? Jos vakuutuksia on kahdesta tai useammasta yrityksestä, varmista, etteivät ne ole päällekkäisiä, mutta varmasti kattavat kaiken tarpeellisen.

Ota nämä asiat huomioon, kun mietit yrittäjän vakuutuksia
 • Pakollinen vakuutus on YEL.
 • Laske, mikä on työtulosi, sillä eläkkeen lisäksi se voi vaikuttaa vakuutusmaksuihisi.
 • Selvitä, mitä muita pakollisia vakuutuksia toimialallasi tai yrityksellesi tarvitaan.
 • Vertaile vakuutuksien hintoja, tarkista myös erot sisällöissä.
 • Vältä päällekkäisiä vakuutuksia.
 • Muista maksaa vakuutusmaksusi.
CrediNord ei tarjoa vakuutuksia, vaan nopeita lainapäätöksiä yrityslainoille.

Lainapäätös tehdään jopa tunnissa, kun hakemus on asianmukaisesti täytetty ja tunnistautuminen on tehty maanantaista perjantaihin kello 8-18. Ja voit saada rahat tilillesi jo seuraavana päivänä.