auto

Yrittäjän kilometrikorvaus

Suomalaisen Yrittäjän kilometrikorvaus

Kilometrikorvaukset ovat tehokas tapa lisätä vuosittain saamaasi tuloa yrittäjänä. Jokainen yritysajoon käytetty kilometri siis kannattaa ottaa huomioon, jos toimit yrittäjänä. Ne ovat aidosti rahanarvoisia etuja.

Kun käyt palkkatöissä, saat vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi työssä käymisestä aiheutuneet kustannukset omavastuuosuuden jälkeen. Nämä voivat olla bussilippuja, muita julkisen kulkuneuvon lippuja tai kilometrikorvauksia, jotka syntyvät, kun ajat kotisi ja työpaikkasi väliä henkilökohtaisesti omistamallasi ajoneuvolla. Tässä tilanteessa sovelletaan halvimman vaihtoehdon periaatetta, eli työmatka tulee tehdä sillä, millä halvimmillaan pääsee.

Sama periaate toimii myös yrittäjillä, jos ajat töihin kotoasi ja kiinteän työpaikan välillä. Jos yrityksesi on esimerkiksi tehdas tai parturi-kampaamo, voit vähentää päivittäiset siirtymisesi työpaikalle henkilökohtaisessa verotuksessasi samaan tapaan kuin palkkatöissäkin. Matkakulut ovat siis vähennettävissä vain henkilökohtaisessa verotuksessa.

Yritysajoihin liittyvät verovähennykset käyttäytyvät kuitenkin eri tavalla. Jos esimerkiksi ajat asiakkaasi luokse yrityksesi asioissa omalla henkilökohtaisella ajoneuvollasi, on kilometrit tällöin vähennyskelpoisia. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, miten yrityksen kilometrikorvaukset toimivat ja miten verotus niiden suhteen käyttäytyy.

Verovapaat kilometrikorvaukset – mistä ja miten paljon?

Verovapaita kilometrikorvauksia syntyy silloin, kun yrittäjä itse käyttää (yleensä) omaa henkilökohtaista ajoneuvoaan yrityksen lukuun tehtävissä ajoissa. Toki auton ei tarvitse olla yrittäjän henkilökohtaisesti omistama, vaikka näin lähes poikkeuksetta on. Riittää, että yrittäjä hallitsee henkilökohtaisesti autoa, eli se voi olla vaikkapa puolison auto.

Verovapaat kilometrit syntyvät silloin, kun yrittäjä siirtyy omalla autollaan (tai muulla ajoneuvollaan) esimerkiksi työpaikaltaan tai kotoaan suoraan asiakkaan luokse vaikkapa neuvotteluun. Kilometrikorvauksia ei siis saa, jos menet kotoasi yrityksen toimipisteelle, mutta käytännössä kaikesta muusta ajosta, joka ei tapahdu kotosi ja yrityksesi toimipisteen välillä, saat kilometrikorvauksia. Nämä ovat kilometrikorvaus ehdot.

Omalla autolla suoritettavasta yritysajosta saa vähentää verotuksessa 44 senttiä kilometriltä. Tähän saa myös korotuksia tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi perävaunun kanssa kuljettaessa korotus on 7 senttiä (eli yhteensä 51 senttiä kilometriltä). Jos joudut ajelemaan haastavilla teillä, kuten metsäautoteillä, korotus on 9 senttiä. Jos matkassa on useampia ihmisiä, voi jokaisesta matkustajasta vähentää vielä ylimääräisen 3 senttiä. Ja niin edelleen.

On myös mahdollista vähentää muilla ajoneuvoilla tehtäviä yritysajoja, vaikka ne ovatkin harvinaisempia. Kulkuväline siis ratkaisee sen, paljonko voit vähentää. Muiden ajoneuvojen kilometrikorvaukset (vuonna 2021):

 • Moottorivene (enintään 50hv): 76 senttiä / kilometri
 • Moottorivene (yli 50 hv): 111 senttiä / kilometri
 • Moottorikelkka: 106 senttiä / kilometri
 • Mönkijä: 99 senttiä / kilometri
 • Moottoripyörä: 33 senttiä / kilometri
 • Mopo: 18 senttiä / kilometri
 • Muu kulkuneuvo: 10 senttiä / kilometri
pakettiauto

Toiminimen kilometrikorvaus

Toiminimi voi vähentää yritysajoksi laskettavat kilometrit yrityksen tuloksesta, eli periaatteessa siitä summasta, minkä toiminimi tilikauden aikana tienaa. Kilometrikorvauksia katsotaan tässä tilanteessa aina tilikausikohtaisesti, eli kilometreistä tehtävät vero vähennykset on oikeus vaatia vähennettäväksi vasta tilikauden pääteeksi.

Toiminimi saa vähentää verotuksessa saman 44 senttiä kilometriltä omalla autolla ajattaessa kuin muutkin kilometrikorvausta saavat. Toiminimi on myös oikeutettu tekemään työmatkoihinsa liittyviä lisävähennyksiä, jotka vertautuvat päivärahoihin. Toiminimi saa vähentää yli 6 tuntia kestävästä yritysmatkasta 20 euroa ja yli 10 tuntia kestävästä yritysmatkasta 44 euroa.

Toiminimi poikkeaa siis muista yritysmuodoista siten, että hän ei voi maksaa kilometrikorvauksia tai päivärahoja itselleen tilikauden aikana, vaan ne vähennetään verotuksessa vasta tilikauden päätteeksi.

Huomioi elinkeinotoiminnan varallisuuden raja

Verottaja katsoo asioita aina omalta kantiltaan ja verottajan säännöksien kanssa etenkin aloittava yrittäjä on ajoittain hukassa. Asia ei ole niin yksinkertaista, että voit vain vähentää tapahtuneen ajon, vaan tietyissä tilanteissa autosi katsotaan elinkeinotoiminnan varallisuudeksi, joka muuttaa tilannetta olennaisesti.

Jos verottaja katsoo oman autosi elinkeinotoiminnan varallisuudeksi, voit unohtaa kilometrikorvaukset (päivärahat toki säilyvät). Jos autosi on elinkeinotoiminnan varallisuutta, tässä tilanteessa voit vähentää kaikki autoon liittyvät todelliset kulut yrityksen tuloksesta. Näitä voivat olla esimerkiksi vakuutukset, huollot, katsastukset, auton osat ja muut vastaavat kulut.

Autosi on verottajan näkökulmasta elinkeinotoiminnan varallisuutta siinä vaiheessa, jos yli puolet autolla ajetusta matkasta on yritysajoa. Jotta voit varmistaa itsellesi vähennykset, tulee autolla tehtävistä ajoista pitää täsmällistä ajopäiväkirjaa. Näin ollen saat yrittäjänä maksimaalisen hyödyn irti ajetuista kilometreistä, sillä on selvää, että auton todelliset kulut ylittävät erittäin harvoin kilometrikorvauksista saatavat hyödyt.

Mitä ajopäiväkirjassa tulee olla?

Ajopäiväkirja on yrittäjän kaveri. Kun tilikauden lopussa ryhdytään vähentämään yrityksen tuloksesta toteutuneita kilometrejä, on äärimmäisen tärkeää, että yrittäjällä on täytettynä ajopäiväkirja. Vain sillä hän voi osoittaa, miten kilometrit ovat vuoden aikana muodostuneet. Näin ollen ei jää epäselvyyttä siitä, onko auto elinkeinotoiminnan varallisuutta vai yrittäjän yksityisomaisuutta, jolla on tehty yritysajoja.

Ajopäiväkirja on vapaamuotoinen dokumentti, jonka voit laatia ruutuvihkoon, Exceliin tai mihin parhaaksi näet. Ajopäiväkirjasta tulee kuitenkin käydä selkeästi ilmi, mihin tarkoitukseen autoa on kulloinkin käytetty. Jos esimerkiksi ajat asiakkaasi luokse kotoa neuvotteluun, tulee se käydä ajopäiväkirjasta ilmi. Samoin se, millainen kilometrimäärä ajoon on kohdistunut, milloin matka on alkanut ja päättynyt, mistä ja mihin on matkattu sekä trippimittarin lukemat alussa ja lopussa.

Kun nämä on selkeästi ilmaistu, ajopäiväkirja ei jätä epäselvyyttä. Jokaista omaa yksityisajonsa kauppakäyntiä ei tarvitse verottajan tiedoksi ilmoittaa, vaan yritysajojen väliin voi merkitä yksityisajoa. Eihän se kuulu verottajalle, missä henkilökohtaiset ajosi suoritat.

 • Ajopäiväkirjan merkinnästä tulee käydä ilmi:
 • Matkan tarkoitus
 • Matkan alkupiste ja loppupiste
 • Matkan alkamisaika ja loppumisaika (tärkeä myös päivärahan kannalta)
 • Matkamittarin lukemat sekä lähtiessä että tullessa
 • Syntyneet ajokilometrit
 • Matkaan käytetty ajoneuvo (rekisterinumeroineen)

Kilometrikorvausten hyödyntäminen osakeyhtiössä

Osakeyhtiössä kilometrikorvausten toimintaperiaate on hieman toinen kuin toiminimessä. Osakeyhtiössä maksettavat kilometrikorvaukset ovat yritystoiminnan tuloksesta vähennettävää tuloa ja toisaalta, kun osakeyhtiön maksaa kilometrikorvauksia tai päivärahoja, ne ovat myös saajallensa verovapaata tuloa. Käytännössä yrittäjä voi saada tässä rytäkässä kaksinkertaisen hyödyn, sillä pienevä tulos tarkoittaa pienempää maksettavaa yhteisöveroa ja veroton tulo on yrittäjälle tietysti verotonta tuloa. Hyötyjä miettiessä kannattaa ottaa huomioon, että yritykselle on mahdollista hakea yritysluotta joustavasti, jonka kulut ovat vähennyskelpoisia.

On siis enemmän kuin kannattavaa myös osakeyhtiöissä ottaa käyttöön matkakulujen tehokas hyödyntäminen. Jokainen pienikin kilometrimäärä tuo kuitenkin verotonta tuloa yrittäjälle, eli ne eivät vaikuta yrittäjän omaan verotukseen mitenkään ja toisaalta yrityksen tulos pienenee sillä vähäiselläkin määrällä joka kerta samaan.

Siinä missä toiminimi vähentää kilometrit ja päivärahat tilikauden päätteeksi, ei yrittäjän tarvitse osakeyhtiössä odotella tilikautta loppuun. Osakeyhtiö voi maksaa yrittäjälle (tai muulle palkansaajalle) kilometrikorvaukset matkalaskun mukaan vaikkapa heti niiden toteutumisen jälkeen, mutta useimmiten esimerkiksi palkan maksun yhteydessä, jos yrittäjä maksaa itselleen yrityksestä myös palkkaa.

Matkalaskulta tulee löytyä samat asiat kuin toiminimen ajopäiväkirjasta, jotka voit löytää hieman ylempää tästä tekstistä. Matkalasku dokumentoidaan osakeyhtiön menoksi.

Mitä ehtoja matkakorvaukseen liittyy?

Vaikka osakeyhtiössä maksu tapahtuu matkalaskun perusteella ja käytännössä se voi kaksinkertaisesti vaikuttaa yrittäjän lopulliseen tuloon, on toiminimen ja osakeyhtiön yrittäjän kilometrikorvauksissa samaakin. Kilometrikorvausten maksamiseen liittyy myös osakeyhtiössä ehtoja, jotka tulee toteutua, ennen kuin niitä voidaan maksaa.

Matkalaskussa tulee käydä ilmi edellä mainitut asiat ja ehtona on myös, että matka on suoritettu yrittäjän henkilökohtaisella kulkuneuvolla, oli se sitten auto, moottorivene tai mikä vain. Ratkaisevaa on kuitenkin verottajan linjaus siitä, että auton tulee olla henkilökohtaisesti hallitsema tai omistama. Yrityksen autolla suorittavat matkat eivät siis kelpaa tässä tilanteessa.

Käytännössä siis osakeyhtiön kautta yrittäjänä toimiva henkilö saa kilometrikorvaukset ja päivärahat samaan malliin kuin palkansaaja.

Kilometrikorvaukset kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä

Vaikka toiminimet ja osakeyhtiöt ovat selkeästi yleisin suomalaisten yritysmuoto, löytyy maasta jonkin verran myös avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Toiminimi toimii yksityisenä elinkeinoharjoittajana ja osakeyhtiössä osakkeenomistajana, mutta kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä hallinnoivana osapuolena ovat yhtiömiehet.

Näissä yhtiömuodoissa kilometrikorvausten ja päivärahojen maksaminen ei kuitenkaan olennaisesti poikkea toiminimen tai osakeyhtiön mallista. Käytännössä yrittäjänä toimiva yhtiömies voi tehdä omalla autollaan (tai muulla kulkuneuvolla) tekemästään työmatkasta osakeyhtiön tapaan matkalaskun, jonka perusteella hänelle voidaan maksaa yhtiöstä kilometrikorvaukset ja päiväraha.

Kannatta myös muistaa: jos yhtiömies käyttää yrityksen autoa kodin ja työpaikan (yrityksen toimipisteen) väliseen matkaan, sitä käsitellään yksityisajona. Tämä on tärkeää jos yritys on ostanut käyttöönsä henkilöauton, ja sitä käytetään yksityisajoissa, tulee siitä tehdä asianmukaiset ilmoitukset verottajalle. Jos niitä ei tee, voi arvonlisäverovähennys kumoutua, ja lasku kasvaa pitkäksi. Mikäli tarvitaan rahoitusta yritykselle luotettavasti ajoneuvon hankkimiseen, kannattaa olla yhteydessä CrediNordiin.

Yrityksen autoa kannattaa käyttää siis vain yritysajoihin, ei muuhun ajoon, jotta välttyy mahdollisilta ongelmilta verottajan kanssa. Oman auton käyttäminen yhtiön ajossa on kuitenkin aina sallittua, ja yhtiömies on oikeutettu siitä kilometrikorvauksiin ja mahdollisiin päivärahoihin matkalaskun perusteella.