Trendit pk-yritysten rahoituksessa

Rahoitusalalla tapahtuu jatkuvaa muutosta ja niin sitä tapahtuu myös pk-yritysten rahoituksessa. Teknologiaa kyetään hyödyntämään yhä enemmän ja enemmän yritysrahoituksessa, joka tarjoaa parempia palveluita ja mahdollisuuksia niin lainaa hakeville yrityksille, kuin myös lainantarjoajille. Tässä artikkelissa kerromme lisää tällä hetkellä pk-yritysten rahoituksessa olevista trendeistä.

Open Banking

Open Banking on ollut jo useamman vuoden aktiivisesti rahoituslaitosten ja maksupalvelutarjoajien käytössä ja sen käytön ennustetaan kasvavan voimakkaasti tämän vuosikymmenen aikana. Mitä Open Banking tarkoittaa ja millä tavalla se muuttaa yritysrahoitusta? Näistä lisää seuraavaksi.

Mitä Open banking tarkoittaa?

Open Banking avulla kolmansille osapuolille voidaan antaa pääsy tilitietoihin, sekä valtuuttaa tililtään maksuja, mikäli kuluttaja tai yritys antaa tähän suostumuksensa. Open Banking tarjoaa kuluttajille ja yrityksille palveluita, joita aiemmin ole ollut mahdollista toteuttaa ilman pääsyä tilitietoihin. Tähän asti tilitiedot ja niihin pohjautuva data ovat olleet yksinomaan pankin omaisuutta. Open Banking tarjoaa kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden antaa valtuutuksen tähän dataan myös pankin ulkopuolisille tahoille, jotka voivat tarjota yhä kehittyneempiä ja parempia palveluita saadun datan perusteella.

Kiinteänä osana Open Banking:ia on EU: maksupalveludirektiivi, joka astui voimaan 2019. Direktiivi velvoittaa pankit jakamaan asiakkaan tilitiedot kolmannelle osapuolelle, mikäli tilin haltija on antanut tälle suostumuksensa.

Millä tavalla Open banking muuttaa pk-yritysten rahoitusta?

Open Banking on jo olennaisesti muuttanut yritysrahoitusta myös Suomessa ja tulee muuttamaan sitä entistä merkittävämmin myös jatkossa. Open banking mahdollistaa rahoitusta hakevan yrityksen tilitietojen käyttämisen osana luottoriskianalyysiä, jolloin luottopäätös voidaan yhä enemmän perustaa yrityksen kassavirtaan, kuin viimeisimpiin tilinpäätöstietoihin. Reaaliaikaisempaan dataan perustuva luottopäätös palvelee sekä yritystä, että myös lainantarjoajaa. Yrityksen tilanne on voinut muuttua hyvin oleellisesti viimeisimmästä tilinpäätöksestä. Vaikka yrityksellä olisi siis parhaillaan menossa erinomainen vuosi, ei se välttämättä ilmene lainantarjoajalle ennen kuin tilinpäätös valmistuu. Open Banking kuitenkin muuttaa tätä yhä enemmän ja enemmän.

Kauppiasrahoitus

Kauppiasrahoitus eli Merchant Cash Advance on ollut jo joitakin vuosia käytössä Yhdysvalloissa, sekä tietyssä osissa Euroopassa. Kauppiasrahoitus tarjoaa monelle yrittäjälle täysin uudenlaisen tavan ottaa lainaa yritystoimintaansa varten. Kauppiasrahoitus on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka käyttävät maksupäätettä, kuten esimerkiksi kauppiaita tai kahviloita. Tästä lisää seuraavaksi.

Mitä tarkoittaa?

Kauppiasrahoituksen toimintaideana on, että rahoitusyhtiö tarjoaa yritykselle normaaliin tapaan lainan, mutta lainan takaisinmaksu tapahtuu siten, että lainantarjoaja veloittaa yritykselle tulevista makuista suoraan tietyn prosenttiosuuden lainanlyhennykseen. Jotta kauppiasrahoitusta voidaan hyödyntää, tarvitsee yrityksellä olla käytössään maksupääte, jota kautta yritykselle saapuvat maksut saapuvat.

Kauppiasrahoitus toimii pääpiirteittäin seuraavasti:

  1. Lainantarjoaja myöntää yritykselle lainan.
  2. Lainantarjoaja veloittaa ennalta sovitun prosenttiosuuden jokaisesta maksusta, joka yritykselle saapuu yrityksen maksupäätteen kautta.
  3. Lainantarjoaja veloittaa tietyn prosenttiosuuden yritykselle saapuvista maksuista niin kauan, kunnes laina on kokonaan suoritettu takaisin.

Millä tavalla se tulee vaikuttamaan pk-yritysten rahoitukseen?

Kauppiasrahoitus tarjoaa yrityksille uudenlaisen rahoitusmuodon, joka on yritykselle hyvin joustava. Yritys maksaa lainaa takaisin sitä mukaa, kun yritykselle itselleen saapuu maksuja. Mikäli siis yritykselle saapuu enemmän tuloja, yritys maksaa enemmän lainanlyhennystä ja mikäli tuloja saapuu vähemmän maksaa yritys tuloistaan vähemmän lainanlyhennystä. Kauppiasrahoitus on jo käytössä Yhdysvalloissa ja tietyssä päin Eurooppaa, mutta Suomessa sen käyttö on vielä vähäistä. Sen käytön ennustetaan kuitenkin kasvavan lähitulevaisuudessa myös kotimaisten yritysten keskuudessa yhä enemmän ja enemmän, koska kyseessä on joustava ja käytännöllinen lainatuote yrityksille.

Vakuudettomat yrityslainat

Vakuudettomat yrityslainat ja niiden tarjoajat ovat olleet kotimaan markkinoilla jo muutamia vuosia. Vakuudeton yrityslaina on kasvattanut yhä enenemissä määrin kotimaisten pk-yritysten suosiota, koska kyseessä on äärimmäisen nopea ja helppokäyttöinen lainatuote yrityksille.

Yrityslainojen opas Yritysrahoitus

Vakuudeton yrityslaina tarkoittaa yrityksille tarkoitettua lainaa, jossa ei nimensä mukaisesti reaalivakuutta, vaan laina perustuu henkilötakaukseen. Vakuudeton laina on kerännyt viimeisten vuosien aikana suosiota erityisesti pk-yritysten keskuudessa, koska monet pienemmät yritykset kohtaavat vaikeuksia saada rahoitusta perinteisiltä pankeilta kiristyvän sääntelyn vuoksi. Vakuudeton yrityslaina on parhaimmillaan yrityksen lyhytaikaisiin tai nopeasti ilmeneviin rahoitustarpeisiin.

Nopeus on valttia

Koska vakuudettomassa yrityslainassa ei ole reaalivakuuksia, voidaan lainaprosessista tehdä huomattavasti nopeampi kuin vakuudellisessa lainassa. Vakuudettoman yrityslainan yritys voi saada käyttöönsä vuorokauden sisällä lainahakemuksen jättämisestä. Mikäli siis yritys kohtaa tilanteen, johon rahoitus on saatava hyvin nopeasti, toimii vakuudeton yrityslaina silloin monen yrityksen ratkaisuna.

Yrityksillä yhä vähemmän lainan vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta

Jo pidempään trendinä on ollut, että yritysten kiinteän omaisuuden määrä taseissa vähenee. Tähän ovat johtaneet useammat syyt. Yrityksen toimitiloja yhä enemmän vuokrataan, kuin omistetaan itse. Koneet ja laitteet hankitaan vuokrasopimuksilla ennemmin kuin omistetaan itse, sama koskee monia muita kiinteään omaisuuteen luokiteltavia omaisuuslajeja. Lisäksi monilla kasvavilla aloilla kiinteää omaisuutta esiintyy yrityksillä luonnostaan vähän, esimerkkinä It-ala.

Koska yrityksillä on yhä vähemmän kiinteä omaisuutta, voi se ratkaisevasti vaikuttaa niiden mahdollisuuksiin saada rahoitusta. Perinteisten pankkien myöntämä rahoitus pohjautuu usein reaalivakuuteen, joka tyypillisesti on kiinteistö tai muuta kiinteää omaisuutta. Tähän ongelmaan yhtenä ratkaisuna kuitenkin toimii vakuudeton yrityslaina.

Trendit pk-yritysten rahoituksessa – yhteenveto

Vaikka ylivoimaisesti suurin osa kotimaisten pk-yritysten saamasta rahoituksesta on vielä 2020-luvulla perinteisten pankkien myöntämää vakuudellista rahoitusta, mahdollistaa teknologia yhä monipuolisempia ja joustavampia rahoitusvaihtoehtoja kotimaisille pk-yrityksille.

Yhä enemmän yritysten saamaan rahoitukseen nyt ja tulevaisuudessa vaikuttaa niiden tämänhetkinen, sekä tuleva kassavirta. Tilinpäätöstiedot eivät edusta tulevaisuudessa enää niin merkittävää roolia pk-yritysten luottopäätöksissä. Näin ollen se tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden saada markkinoilta rahoitusta, vaikka yrityksellä ei olisi suurta määrää kiinteää omaisuutta taseessa, taikka viimeisin tilinpäätös olisi heikohko.

  • Open Bankingissa on kyse avoimien rajapintojen kautta pahatuvasta tilitietojen jakamisesta kolmansille osapuolille tilinhaltijan suostumuksella. Vuonna 2019 voimaan astunut EU:n maksupalveludirektiivi velvoittaa pankit jakamaan asiakkaan tilitiedot kolmannelle osapuolelle, mikäli tilinhaltija on antanut tähän luvan. Open Banking tarjoaa mahdollisuuden tarjota kuluttajille ja yrityksille paremmin räätälöityjä palveluita, kuten taloudenhallintaa, sijoitusneuvontaa ja lainatuotteita.

  • Mitä tarkoittaa kauppiasrahoitus?

    Kauppiasrahoitus tarkoittaa yrityksille myönnettävää lainaa, jonka takaisinmaksu tapahtuu osana yritykselle saapuvien maksujen kanssa. Kauppiasrahoitus on tarkoitettu yrityksille, joilla on käytössään maksupääte, jota kautta yritykselle saapuvat maksut tapahtuvat. Lainanmyöntäjä veloittaa ennalta sovitun prosessiosuuden jokaisesta yritykselle saapuvasta maksusta lainan lyhentämiseen.