Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
calendar on computer

Viktiga datum för företagare 2021

Du som driver företag bör ha koll på vilka datum som gäller för exempelvis inskickande av momsdeklaration, arbetsgivardeklaration och periodiska sammanställningar. Vid förseningar kan du nämligen behöva betala dyra straffavgifter.

I den här artikeln listar vi alla viktiga datum som du bör hålla koll på under 2021. Vi har även sammanställt dem i en kalender som är helt kostnadsfri för dig att ladda ner och använda.

2021: Här är datumen att hålla koll på

Nedan hittar du alla viktiga datum för företagare 2021. Observera att datumen dock kan skilja sig beroende på företagsform, omsättning och räkenskapsår.

För enklare översikt av dessa datum rekommenderar vi att du laddar ner vår kostnadsfria kalender för hela 2021.

Januari

18 januari

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

20 januari

 • MOSS-deklaration
 • Periodisk sammanställning på blankett
 • Moms på elektroniska tjänster (MOSS)

25 januari

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

31 januari

 • Kontrolluppgifter ska vara inskickade
CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Februari

12 februari

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt
 • Extra inbetalning (över 30 000 kronor)

22 februari

 • Periodisk sammanställning på blankett

25 februari

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

Mars

8 mars

 • Fastighetsdeklaration

12 mars

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt
 • Underskott av slutlig skatt

22 mars

 • Periodisk sammanställning på blankett

25 mars

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

April

12 april

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

20 april

 • MOSS-deklaration
 • Periodisk sammanställning på blankett
 • Moms på elektroniska tjänster

26 april

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst


Maj

3 maj

 • Inkomstdeklaration 1 (enskild firma)

12 maj

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

20 maj

 • Periodisk sammanställning på blankett

25 maj

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

Juni

14 juni

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

15 juni

 • Beslut om fastighetstaxering (digital brevlåda)
 • Besked om beslutande skatteuppgifter (enskild firma)

21 juni

 • Periodisk sammanställning på blankett

25 juni

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

30 juni

 • Beslut om fastighetstaxering (via post)
 • Preliminär inkomstdeklaration

Juli

1 juli

 • Inkomstdeklaration 2 på blankett (aktiebolag, förening)
 • Inkomstdeklaration 3 på blankett (aktiebolag, förening)
 • Inkomstdeklaration 4 på blankett (handelsbolag, kommanditbolag)

12 juli

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

20 juli

 • MOSS-deklaration
 • Periodisk sammanställning på blankett
 • Moms för elektroniska tjänster (MOSS)

26 juli

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

Augusti

2 augusti

 • Inkomstdeklaration 2 via e-tjänst (aktiebolag, förening)
 • Inkomstdeklaration 3 via e-tjänst (aktiebolag, förening)
 • Inkomstdeklaration 3 via e-tjänst (handelsbolag, kommanditbolag)

13 augusti

 • Besked om beslutande skatteuppgifter (enskild firma)

17 augusti

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

20 augusti

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

25 augusti

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

September

13 september

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

21 september

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

27 september

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

Oktober

12 oktober

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

20 oktober

 • MOSS-deklaration
 • Periodisk sammanställning på blankett
 • Moms på elektroniska tjänster (MOSS)

25 oktober

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

November

1 november

 • Fastighetsdeklaration

12 november

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt
 • Underskott av slutlig skatt (enskild firma)

22 november

 • Periodisk sammanställning på blankett

25 november

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

December

13 december

 • Inbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Debiterad preliminärskatt

15 december

 • Beslut om beslutande skatteuppgifter

20 november

 • Periodisk sammanställning på blankett

27 november

 • Periodisk sammanställning via e-tjänst

Viktiga skatteändringar under 2021

Det finns även en del viktiga skatteändringar under 2021 som kan vara bra att ha håll på som företagare. Nedan sammanfattar vi några av de viktigaste.

1. Sänkt bolagsskatt

En av de största och viktigaste skatteförändringarna för företagare under 2021 är den sänkta bolagsskatten. Den kommer nämligen att sänkas från 21,4 procent till 20,6 procent från och med den 1 januari 2021.

Denna skattesänkning kommer bland annat att påverka skatten för expansionsfonder, avdragsrätten för koncernbidrag och återföringar av periodiseringsfonder.

2. Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar

Mellan den 1 april 2021 och den 31 mars 2023 kommer arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan 19 och 23 år att sänkas med 11,66 procent. Därmed kommer avgifterna vara 19,76 procent istället för 31,42 procent. Sänkningen kommer att gälla ersättning på högst 25 000 kronor/månad.

3. Förlängd skattelättnad

Från och med den 1 januari 2021 kommer experter från utlandet att få två års förlängd skattelättnad. Istället för tre år kommer skattelättnaden med andra ord att gälla i fem år från det att personen kommit till Sverige.

Observera att skattelättnaden dock enbart gäller vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020.

4. Sänkta arbetstidsvillkor för FoU-avdrag

Företag som anställer personal som arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt betalar lägre arbetsgivar- och löneavgifter. Detta kallas för FoU-avdrag. För att få göra detta avdrag krävs det att den anställde under en kalendermånad arbetat med FoU-arbete minst 75 procent av arbetstiden.

Nu har regeringen lämnat ett förslag på att sänka arbetstidsvillkoret från 75 procent till 50 procent och att höja taket för nedsättningen från 450 000 kronor till 600 000 kronor. Om förslaget går igenom kommer det att träda i kraft den 1 juli 2021.

5. Nedsatt arbetsgivaravgift för upp till två anställda

När du som ensamföretagare anställer din första medarbetare får du en nedsatt arbetsgivaravgift. Detta kallas för växa-stödet och för anställningar under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022 kommer nedsättningen att utökas från en anställd till två.

6. Skattereduktion för investeringar i inventarier

Enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag som bedriver näringsverksamhet och redovisar en inkomst kommer under 2021 att få en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier.

I inkomstdeklarationen 2022 kan du begära 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde som skattereduktion. För att detta ska vara möjligt krävs dock att du innehar inventarierna under en viss period.

Summering

Som företagare gäller det att hålla sig uppdaterad för att inte missa viktiga händelser och datum. År 2021 medför en rad förändringar för företag, inte minst i form av sänkta avgifter och skattereduceringar.

Precis som varje år finns det dessutom många viktiga datum att hålla reda på. För att enklare hålla dig uppdaterad rekommenderar vi att du använder CrediNords kalender. Den är het kostnadsfri att ladda ner och innehåller alla viktiga datum under 2021.