Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Vanliga krav vid företagslån

Vanliga krav vid företagslån (och hur du uppfyller dem)

För att bli beviljad ett företagslån behöver din verksamhet uppfylla vissa grundläggande krav. Anledningen till detta är att långivaren vill säkerställa att företaget har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att betala tillbaka lånet enligt avtalet.

Kraven för att bli beviljad finansiering kan variera beroende på en rad olika faktorer. Dels kan villkoren skilja sig mellan olika långivare, men de kan också påverkas av storleken på lånet. Generellt sett kräver större företagslån att både företag och entreprenör har en mycket god kreditvärdighet.

I denna artikel ska vi titta närmare på några vanliga krav verksamheten måste uppfylla för att kunna teckna ett företagslån. Vi ska även titta närmare på vad du kan göra för att uppfylla dessa och kvalificera företaget för ett lån.

5 vanliga krav för att få ett företagslån

Kraven för företagsfinansiering kan som tidigare nämnt se annorlunda ut beroende på vilken långivare du vänder dig till. Nedan listar vi fem av de vanligaste kraven och ger dig exempel på vad du kan göra för att uppfylla dem.

Vanliga krav vid företagslån

Svenskregistrerat företag

För att bli beviljad ett företagslån måste din verksamhet vara registrerad i Sverige och betala skatt till den svenska staten. Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och inneha F-skattsedel.

Typen av företag du driver brukar emellertid inte ha någon betydelse. Majoriteten av dagens långivare beviljar företagslån till alla företagsformer, oavsett bransch.

Vad du kan göra: Om du har ett företag i ett annat land kommer du tyvärr inte att kunna ansöka om ett företagslån i Sverige. Detta gäller även om verksamheten har ett svenskt driftställe. Det du kan göra är att söka lån i det land företaget är registrerat.

Vissa långivare bedriver verksamhet i flera länder utöver Sverige. Är du till exempel intresserad av ett företagslån från oss på CrediNord och har ett företag i Finland kan du ansöka via vår finska plattform.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Verksamhetstid

Många långivare som erbjuder företagslån beviljar enbart lån till företag som varit verksamma under en viss period, vanligtvis 6 månader. Anledningen till detta är eftersom etablerade verksamheter anses minska utlåningsrisken, då de vanligtvis uppnått en stabil omsättning.

Vad du kan göra: Om ditt företag inte varit verksamt i 6 månader kan det vara en god idé att vänta med att ansöka och istället försöka öka företagets omsättning under de resterande månaderna. På så sätt kan du öka dina chanser att bli beviljad förmånlig finansiering.

Är syftet med lånet att förbättra kassaflödet i verksamheten kan fakturaköp eller fakturabelåning vara en bra lösning. Här brukar det sällan finnas några andra krav än att du har ett företag och fakturor att sälja alternativt belåna.

Omsättningskrav

Omsättningen i företaget visar att det kommer in intäkter och att företaget har goda förutsättningar att betala tillbaka lånet. Vanligtvis är det omsättningen som avgör hur stort företagslån du blir beviljad. Detta eftersom höga intäkter minskar långivarens risk och tvärtom.

Många långivare idag har ett minimikrav vad gäller omsättning, till exempel 300 000 kronor per år. På så sätt kan de försäkra sig om att det kommer in pengar i verksamheten löpande.

Vad du kan göra: Det kan vara svårt att visa en stabil omsättning, framför allt om ditt företag är i startup-fasen. Om du inte uppfyller omsättningskravet bör du försöka stärka företagets likviditet, vilket du kan göra på flera olika sätt.

Några grundläggande tips är att fakturera dina kunder direkt och se till att få betalt snabbt.

Bizfillings.com tipsar även om att minska ditt lager om du har ett sådant samt försöka öka dina marginaler, till exempel genom att experimentera med din prissättning.

Säkerhet och tillgångar

I princip alla långivare inom företagslån kräver någon form av säkerhet. Säkerheten fungerar som en pant och minskar risken med utlåningen. Den vanligaste typen av säkerhet idag är personlig borgen, vilket innebär att en eller flera företagsföreträdare tar över skulden om företaget inte har möjlighet att återbetala i tid.

Även om säkerheten minskar långivarens risk visar denna studie av Small Enterprise Research att den sällan är avgörande för att ett företagslån ska beviljas. Ledningens kompetens och verksamhetens planering spelar en betydligt viktigare roll.

Vad du kan göra: Om du planerar att gå i borgen för ett företagslån bör du vara helt säker på att verksamheten har vad som krävs för att sköta återbetalningen. Att ta på sig ansvaret för ett så pass stort lån kan vara ödeläggande för din personliga ekonomi om företaget drabbas av betalningssvårigheter.

Vi på CrediNord kräver bara en borgensman vid lån under 500 000 kronor. Vid större lånebelopp behövs dock två borgensmän som delar ansvaret för återbetalningen om betalningsproblem skulle uppstå.

God kreditvärdighet

Innan ett företagslån kan beviljas hämtar långivaren en kreditupplysning, både på företaget och på eventuella borgensmän. I upplysningen finns information om omsättning, tillgångar, tidigare förfrågningar och betalningsanmärkningar.

Med hjälp av informationen kan långivaren enklare bedöma företagets kreditvärdighet och anpassa lånevillkoren efter dess finansiella förutsättningar. Till exempel kan betalningsanmärkningar leda till avslag medan en god omsättning kan öka chanserna att bli beviljad finansiering.

Vad du kan göra: För att behålla en god kreditvärdighet, se till att betala dina räkningar i tid. På så sätt kan du minska risken för betalningsanmärkningar som i många fall leder till avslag på din ansökan. Har du redan fått en anmärkning kan du vänta med att ansöka till den försvunnit. Betalningsanmärkningarna finns kvar i tre år för privatpersoner och fem år för företag.

Du bör även undvika att ansöka om finansiering hos långivare som hämtar sina kreditupplysningar hos UC (Upplysningscentralen) eftersom detta kan påverka både ditt och företagets kreditbetyg negativt. CrediNord hämtar kreditupplysningar hos Creditsafe, vilket betyder att vi erbjuder företagslån utan UC.

Summering

Kraven vid företagslån minskar inte bara risken för långivaren, utan även för dig som företagare. Att bevilja företagslån till verksamheter som inte har möjlighet att sköta återbetalningen kan leda till stora skulder och i värsta fall konkurs.

Om du uppfyller kraven beskrivna ovan är du välkommen att ansöka om företagslån hos oss på CrediNord. Vi erbjuder lån till alla företagsformer, så länge de är registrerade i Sverige, varit aktiva i minst 6 månader, omsätter minst 150 000 kronor och saknar anmärkningar