Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Vad kostar en anställd?

Vad kostar en anställd?

En av de största utgifterna i ett företag är lönekostnader. Samtidigt kan såklart personalen inte enbart räknas som en källa till utgifter. Varje anställd bidrar till verksamheten med sin kunskap och kompetens och ska därför ses som en tillgång i företaget. Det är trots allt de anställda som driver utvecklingen framåt genom tillväxt och ökade intäkter.

I den här artikeln ska vi titta närmare på vad en anställd kostar per år och månad. Vi ska även presentera hur du räknar fram en lön och vad som ingår i den.  

Kostnader för en anställd

Om ditt företag har för avsikt att anställa personal ska du registrera dig som arbetsgivare. Det kan du göra elektroniskt på Verksamt.se eller genom att fylla i blankett SKV4620 och skicka den till Skatteverket.

Kostnaden för en anställd är mycket mer än bara en månadslön. Det tillkommer en rad andra utgifter som är knutna till anställning och arbetsplats. Exempel på sådana som är nödvändiga för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter är arbetskläder, IT-utrustning, telefoner, kontorsmaterial.

Som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetsgivaravgifter på varje ersättning för arbete du betalar ut. Det ska dessutom finnas en arbetsmarknadsförsäkring, eventuella kurser och utbildning för personalen samt friskvårdsbidrag.

Som du förstår finns det mycket att tänka på. Nedan ska vi gå igenom varje kostnad separat och visa hur den fungerar.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Lön

Lönen är den ersättning en anställd får för utfört arbete. Den bestäms av dig som arbetsgivare eller i diskussion med den arbetssökande. Lönen kan även variera mellan arbetsplatser med samma verksamhet eller inom samma bransch.

Nu för tiden tillämpas individuella löner som ger utrymme för förhandling. Vid förhandlingen hänger mycket på kompetens och erfarenhet, men också på efterfrågan.

Lönen kan vara per månad eller timme, så kallad timlön. Det är viktigt att du inför en anställningsintervju har klart för dig hur långt du kan sträcka dig ifråga om bruttolön. Bruttolönen är den lön som inkluderar alla avgifter och tillägg.

Exempel: Vi antar att du anställer en person med 30 000 kronor i månadslön. 30 000 x 12 månader = 360 000 kronor/år i lön.

Semestertillägg

Varje anställd har rätt till minst 25 dagar betald semester enligt Semesterlagen. Vissa kollektivavtal tillåter dock fler semesterdagar baserade på den anställdes ålder.

Om en tillsvidareanställd tar semester betalar du ett semestertillägg på 0,8 procent av bruttolönen för varje semesterdag.

Exempel: Om samma medarbetare, med lön på 30 000 kronor/mån, tar semester kan du räkna semestertillägget så här: (bruttolön x 0,8 procent) x 25 dagar = 240 x 25 = 6 000 kronor i semestertillägg per år eller 500 kronor/mån.

Om en anställd arbetar en kortare period (säsongsarbete eller provanställning) ska du betala 12 procent i semesterersättning med varje lön.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter betalar du varje månad för dina anställda. De motsvarar 31,42 procent av bruttolönen. Det finns andra procentsatser beroende på ålder på den anställda.

  • För ungdomar 15 – 18 år är arbetsgivaravgiften 10,21 procent. För 2021 gäller det ungdomar som är födda 2003 – 2005 och som har en månadslön på upp till 25 000 kronor. Om lönen överstiger 25 000 kronor betalar du full arbetsgivaravgift.
  • För anställda som är 19 – 23 år gäller nya regler från 1 januari 2021 till 31 mars 2023 med arbetsgivaravgift på 19,73 procent. För 2021 ska de vara födda 1998 – 2002 och ha en bruttolön på 25 000 kronor/månad. Vid högre lön betalar du full avgift på 31,42 procent.
  • För personer som fyllt 65 år i början på året betalar du en ålderspensionsavgift på 10,21 procent istället för arbetsgivaravgift.

Exempel: 30 000 x 12 = 360 000 kronor (år) + 6 000 kronor (semestertillägg/år) = 366 000 kronor bruttolön/år. 366 000 x 31,42 procent = 114 997 kronor i arbetsgivaravgifter per år (eller 9 584 kronor/mån).

Försäkring

Avtalsförsäkring ska finnas på varje arbetsplats. Olyckor händer lätt och alla anställda måste känna sig trygga för att utföra ett bra arbete. Har du kollektivavtal i ditt företag ingår försäkringen i det. Om du däremot saknar kollektivavtal kan du fritt välja försäkringsbolag för att teckna arbetsmarknadsförsäkring.

En avtalsförsäkring kostar 5 procent av kostnaden för bruttolön och cirka 4 procent av dem är pensionskostnad.

Exempel: 360 000 (lön/år) + 6 000 (semestertillägg/år) = 366 000 x 5 procent = 18 300 kronor/år i avtalsförsäkring (eller 1 525 kronor/mån).

Särskild löneskatt

Det är viktigt att inte blanda ihop begreppen löneskatt och skatt på lön. Det är två helt olika termer. På pensionskostnaden i avtalsförsäkringen (4 procent) ska du som arbetsgivare betala en särskild löneskatt till Skatteverket på 24,26 procent.

Exempel: (360 000 (årslön) + 6 000 (semestertillägg/år) x 4 procent) x 24,26 procent =

(366 000 x 4 procent) x 24,26 procent = 140 640 x 24,26 procent = 3 551 kronor i särskild löneskatt/år (eller 295 kronor/mån).

Sammanställning av kostnader

Så vad kostar då en anställd om man tar hänsyn till alla kostnader? Här kommer en sammanställning baserad på de exempel vi använt ovan.

Årslön360 000 kr (30 000 x 12 månader)
Semestertillägg6 000 kr (30 000 x 0,8% x 25 dagar)
Arbetsgivaravgifter114 997 kr (366 000 x 31,42%)
Försäkring18 300 kr (366 000 x 5%)
Särskild löneskatt3 551 kr ((366 000 x 4%) x 24,26%)
Totalkostnad per år:  502 848 kr/anställd
Totalkostnad per månad:41 904 kr/anställd (502 848/12)

Detta innebär att den månadslön du förhandlat med den ansökande (30 000 kronor) i slutändan blir nästan 42 000 kr/mån, vilket är en ökning med 40 procent.

Observera att detta enbart är ett grundläggande exempel för att visa dig hur du ska implementera beräkningarna i din egen verksamhet.

Anställa i en enskild firma

En enskild firma får bara ha en ägare, men det går att anställa personal efter att du registrerat dig som arbetsgivare. Tänk dock på att du som ägare har det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Därför är det viktigt att du kan lita på den du väljer att anställa.

Om du driver en enskild firma får du emellertid inte anställa en närstående, det vill säga en sambo, make, maka eller barn under 16 år. Detta gäller även om de är delaktiga i verksamheten. Mer information om vad som gäller hittar du hos Skatteverket.

Summering

Personalkostnaderna i ett företag utgör en stor del av utgifterna. Samtidigt kan personal vara nödvändig för att driva verksamheten och öka tillväxten. Se därför dina anställda som en investering och en värdefull tillgång på vägen till framgång.

Idag väljer många företag att använda ett företagslån för att investera i personal. Hos oss på CrediNord kan du ansöka om förmånlig företagsfinansiering på bara några minuter. Med vår smidiga ansöknings- och handläggningsprocess kan vi dessutom betala ut lånet inom bara en arbetsdag.