Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Vad är omsättning?

Varje företagare vill uppnå framgång med sin verksamhet och få företaget att utvecklas i rätt riktning. För det behövs mer än ett bestämt mål och strategi för att ta sig dit. Du måste vid varje tidpunkt veta hur företaget mår ekonomiskt och sätta in åtgärder om du märker avvikelser i planen.

Ett nyckeltal som gör det lättare för dig att utvärdera om ditt företag utvecklas stabilt och framgångsrikt är omsättningen.

I denna artikel förklarar vi närmare på hur omsättning fungerar. Vi tittar även på hur omsättningen kan styra företagets tillväxt i den riktning du önskar.

Så fungerar omsättning

Omsättningen i företaget avser den totala summa pengar som kommer in i verksamheten från försäljning av varor och tjänster under en viss period. Genom att titta på omsättningen kan du ta reda på hur ditt företag mår och vart det är på väg i sin utveckling.

En hög omsättning tyder på ett välskött företag som erbjuder eftertraktade produkter till sina kunder. Är omsättningen låg kan det vara ett tecken på att företaget går mot svårare tider om inga åtgärder vidtas.

Beräkning av omsättningen kan ske för olika tidsperioder. Normalt sett följer man företagets årsomsättning, men det kan även göras per kvartal eller månadsvis. Resultatet visar tillväxttakten i ditt företag, vilket bland annat vara intressant för banker och långivare om du funderar på att ta ett företagslån.

Vill du räkna ut omsättningstillväxten (OT) ska du använda denna formel:

OT = (Årets OT / Förra årets OT) – 1

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Vad påverkar omsättningen?

Det finns flera faktorer som kan påverka omsättningen i företaget. Nedan tittar närmare på tre av de främsta.

Prissättning

Priset är nyckeln till din lönsamhet. Många nystartade företag sänker sina priser i början av etableringen för att attrahera fler kunder. Även om detta är en bra strategi kan den ställa till med problem i längden.

Om du fortsätter att dela ut rabatter och extra erbjudanden under en längre tid kan du förvisso få ökad omsättning, men låg lönsamhet eller till och med förlust.

Kunder

För att ditt företag ska bli framgångsrikt på sikt bör du sträva efter att bygga upp en lojal kundkrets som uppskattar dina produkter och din service. Att behålla befintliga kunder är betydligt lättare och lönsammare än att värva nya.

En ökning på bara 5 procent av företagets kundlojalitet kan faktiskt öka intäkterna med mellan 25 och 95 procent.

Självklart är det bra om antalet kunder i företaget ökar, men försök att behålla stor del av ditt fokus på de kunder du redan har. Nöjda kunder sägs nämligen vara den bästa formen av marknadsföring och de är dessutom enklare att sälja till.

Försäljning

Försäljningen är grunden för företagets omsättning. Genom att regelbundet följa siffrorna i din bokföring kan du upptäcka avvikelser i god tid och rikta direkta åtgärder för att reparera eventuella skador. På så sätt kan du snabbt öka din försäljning igen.

Hög omsättning kan öka redovisningskraven

I Årsredovisningslagen (1995:1554) finns olika redovisningskrav som är beroende av företagets omsättningsstorlek. Större verksamheter ska till exempel även bifoga en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. En sådan analys visar flödet av pengar in och ut ur företaget under hela räkenskapsåret.

För att räknas som en större verksamhet ska ditt företag uppfylla mer än ett av följande kriterier:

  • Företaget har haft mer än 50 anställda under de senaste 2 åren vart för sig.
  • Summan av tillgångar uppgår till mer än 40 miljoner kronor under de senaste 2 åren vart för sig.
  • Företagets omsättning är mer än 80 miljoner kronor under de senaste 2 åren vart för sig.

Enbart nettoomsättningen ska bokföras

Det kan vara bra att känna till att det enbart är nettoomsättningen som ska bokföras i företaget. Nettoomsättning är omsättningen från verksamheten under en viss period utan inräknad moms, skatter och rabatter som kan vara kopplade till den.

När du bokför nettoomsättningen använder du kontoklass 3 (intäktkontona) i kontoplanen. Med andra ord lägger du beloppen i kredit på konton med siffran 3 i början.

Vid summering av alla konton som avser företagets försäljning av varor och tjänster i bokföringens resultaträkning kan du se hur hög nettoomsättningen är.

Med hjälp av nettoomsättningen kan du dessutom räkna fram din vinstmarginal, det vill säga hur mycket du tjänar på varje krona du säljer för. Använd denna formel:

Vinstmarginal = Vinst / Nettoomsättning

Omsättning, vinst och försäljning – Är detsamma sak?

Det är lätt att blanda ihop begrepp som omsättning, vinst och försäljning. Nedan reder vi ut skillnaderna.

  • Omsättningen avser de som kommer in i företaget från försäljning av varor och tjänster i verksamheten under en viss period. Vid beräkning av omsättning räknar man inte bort företagets kostnader.
  • Vinsten (överskottet) är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Därför kan omsättningen öka även om vinsten uteblir.
  • Försäljning är omsättningens beståndsdel.

Räkna ut omsättning per anställd

Ett vanligt förekommande nyckeltal för att beräkna effektiviteten i ett företag är omsättning per anställd. För att få fram detta tal använder du följande formel:

Omsättning per anställd = Företagets omsättning / Antal anställda

Resultatet kommer att indikera hur lönsam och produktiv varje medarbetare är i snitt. Om du ser att resultaten försämras med tiden kan det vara läge att göra insatser för att effektivisera verksamheten.

Summering

Omsättningen visar hur företaget mår ekonomiskt och var det befinner sig i sin utveckling. Nyckeltalet avser den summa pengar ditt företag får in från försäljning under en viss period.

Nettoomsättning är istället den summa som återstår av omsättningen efter avdrag av moms, skatter och rabatter.

Du bör inte blanda ihop begreppen omsättning och vinst. Omsättningen är en visserligen en sida av vinsten, men avser enbart intäkterna. Vinsten får vi istället när vi drar bort alla kostnader från intäkterna.

Genom att följa omsättningen i företaget över tid kan du enkelt se om utvecklingen går i önskad riktning och vidta nödvändiga åtgärder i tid. På så sätt ökar chanserna att lägga grunden till en framgångsrik verksamhet.