Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
fakturaköp

Vad är fakturaköp?

fakturarop

Fakturaköp är – precis som företagslån – en form av företagsfinansiering. Konceptet går ut på att du säljer företagets fakturor till ett externt bolag, även kallat factoringbolag, som sedan tar över ansvaret för fakturan och för att driva in skulden.


I vissa situationer kan fakturaköp vara ett mer lämpligt alternativ än företagslån, till exempel om du behöver täcka löpande kostnader. Samtidigt finns det även en del risker som kan vara bra att känna till.

I denna artikel får du lära dig mer om fakturaköp och hur denna form av företagsfinansiering fungerar. Vi ger dig även tre tips på saker att tänka på om du planerar att sälja företagets fakturor.

Så fungerar fakturaköp

Fakturaköp ingår tillsammans med fakturabelåning i begreppet factoring och innebär att företaget säljer en eller flera fakturor till ett factoringbolag. Fakturabelåning är ett liknande koncept, men här använder företaget istället fakturorna som säkerhet genom att belåna dem upp till en viss procent.

När du säljer dina fakturor tar factoringbolaget – mot en avgift – över kreditrisken och ansvaret för att driva in skulden. Betalningen kommer därmed att ske till factoringbolaget och inte till den som skickat fakturan.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Fakturaköp är en flexibel form av företagsfinansiering och är ett snabbt sätt för företag att stärka sitt kassaflöde. Obetalda kundfakturor är en av de främsta orsakerna till likviditetsproblem bland småföretagare. Brist på kassaflöde är i sin tur den vanligaste anledningen till att företag misslyckas.

Genom att sälja en eller flera fakturor kan företaget stärka sitt kassaflöde och på så sätt minska risken för ekonomiska belastningar. Det är dessutom möjligt att själv välja vilka samt hur många fakturor som företaget vill sälja och när.

Värt att nämna är att fakturaköp inte kan ersätta företagslån när det gäller exempelvis investeringar i tillväxt eller andra stora inköp. Denna finansieringsform är främst lämplig för att bibehålla ett starkt kassaflöde i perioder med tillfälliga likviditetsproblem.

Hur mycket kostar fakturaköp?

Kostnaden för fakturaköp ligger normalt sett mellan 3 – 5 procent av fakturabeloppet, men kan variera beroende på flera faktorer, till exempel:

 • Vilket på vilket factoringbolag du vänder dig till
 • Hur många många fakturor du väljer att sälja
 • Fakturornas belopp
 • Kreditrisk (det vill säga hur stor risk det är att kunden inte kommer att betala fakturan)

Bortsett från den procentuella avgiften kan det dessutom tillkomma administrativa avgifter för hanteringen av varje faktura. Här kommer ett exempel på hur mycket fakturaköp kan kosta.

Pris för fakturaköp – Exempel

Du väljer att sälja en kundfaktura på 80 000 kronor. Factoringbolaget tar ut en avgift på 4 procent av fakturabeloppet, alltså 3 200 kronor (80 000 x 0,04 = 3 200).

Bolaget tar även ut en administrativ avgift på 50 kronor per faktura, vilket gör att den totala kostnaden för att sälja fakturan blir 3 250 kronor.

Av fakturans värde får du själv behålla 76 750 kronor som du får utbetalade inom några få arbetsdagar.

Fakturaköp kan ske med eller utan regress (även kallat återgång). Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två begrepp eftersom det kan ha stor påverkan om kunden inte betalar sin skuld i tid. Nedan ska vi gå igenom hur regress fungerar.

Med regress

Fakturaköp med regress innebär kort sagt factoringbolaget har rätt att sälja tillbaka fakturan till fakturasäljaren om den fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar. Betalningen kan antingen ske genom en traditionell överföring av pengar alternativ att företaget ersätter de obetalda fakturorna med nya kundfakturor.

Om fakturasäljaren inte har möjlighet att köpa tillbaka fakturan har factoringbolaget möjlighet att ta ärendet vidare till inkasso.

Regressrätten minskar risken för factoringbolaget eftersom de alltid har möjlighet att låta obetalda fakturor återgå till fakturasäljaren. Detta gör i sin tur att fakturaköp med regress kan vara förmånligare ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom brukar kreditbedömningen av kunden som fakturan är utställd till inte vara lika sträng. 

Samtidigt innebär fakturaköp med regressrätt förstås en viss risk för dig som säljer fakturan. Om du har sålt fakturan på grund av likviditetsproblem kan det bli svårt att återbetala beloppet eller ersätta fakturan om kunden inte kan betala.

Utan regress

Fakturaköp utan regress kallas även amerikansk factoring och innebär att factoringbolaget tar över hela kreditrisken. Därmed har de inte rätt att låta fakturan återgå till fakturasäljaren om kunden inte betalar inom en viss tid.

För att minska risken vid fakturaköp utan regress tar vissa factoringföretag ut en extra självrisk på upp till 10 procent. Detta för att säkerställa att du som säljer fakturorna fortsätter är noggrann med att kontrollera dina kunders betalningsförmåga. 

I och med att factoringföretaget tar en betydligt större risk genom att erbjuda fakturaköp utan regressrätt är avgiften för denna typ av finansiering oftast högre. Dessutom kräver den en betydligt mer noggrann kreditbedömning jämfört med fakturaköp med regress, både av kunden men också av din egen verksamhet.

Fakturaköp – Här är för- och nackdelarna

Den främsta fördelen med fakturaköp är att du snabbt kan förbättra likviditeten i ditt företag genom att frigöra kapital. På så sätt kan du bibehålla ett stabilt kassaflöde som på sikt kan gynna företagets tillväxt. Bortsett från det kan fakturaköp även:

 • Minska administrationen. Genom att sälja dina fakturor kan du överlåta ansvar för påminnelser och inkasso till någon annan. På så sätt kan du minska det administrativa arbetet och spara tid.
 • Fylla luckor mellan inkommande och utgående kapital. Fakturaköp är ett bra sätt att säkerställa att det alltid finns likvida medel i företagskassan som du till exempel kan använda för att betala skatter och löner till dina anställda.
 • Öka friheten och flexibiliteten. Du väljer själv när och hur många fakturor du vill sälja. Fakturaköp är därmed ett betydligt mer flexibelt finansieringsalternativ än exempelvis ett företagslån.

Det finns dock även några nackdelar med fakturaköp som kan vara bra att känna till innan du väljer att utnyttja denna finansieringsform.

 • Ingen kontroll över kundbemötande. När du säljer dina fakturor överlåter du ansvaret för indrivningen av skulden till factoringbolaget. Detta innebär att du inte längre har kontroll över hur factoringbolaget bemöter dina kunder. Även om de flesta förstås är professionella finns det alltid risk för att deras bemötande kan skada ditt varumärke.
 • Kan leda till stora inkomstbortfall på lång sikt. Att sälja många fakturor med höga belopp kan leda till att du förlorar en hel del pengar på sikt, även om avgiften bara är på några procent. Det kan även tillkomma andra avgifter, exempelvis för själva fakturahanteringen, som du bör ta hänsyn till.
 • Alla fakturor går inte att sälja. Detta gäller framför allt vid fakturaköp utan regress, då kreditbedömningen är extra strikt. Kundfakturor med extra hög risk att sållas bort, vilket innebär att du inte kan sälja alla fakturor.
 • Passar inte vid investeringar eller större inköp. Även om fakturaköp kan frigöra kapital kan du inte använda finansieringsformen för att göra större investeringar i tillväxt, till exempel personal, lokaler eller utrustning. Här är ett företagslån det mest lämpliga alternativet.

5 saker att tänka på innan fakturaköp

Innan du väljer att testa fakturaköp finns det en del saker du bör ha i åtanke. Här kommer tre av våra bästa tips.

 • Om du är i behov av snabb utbetalning. Då ska du välja fakturaköp med regress. Här krävs det nämligen inte en lika omfattande kreditbedömning, vilket snabbar upp utbetalningsprocessen.
 • Fakturor du redan skickat till kund går inte att sälja. Kom ihåg att du inte kan sälja fakturor som du redan skickat ut till kunden, utan du måste sälja dem till factoringbolaget direkt.
 • Välj fakturaköp med regress för lägre kostnader. Återigen innebär fakturaköp med regressrätt en lägre risk för factoringbolaget, vilket i sin tur kan innebära lägre avgifter för dig som fakturasäljare.
 • Sälj fler fakturor och betala mindre. Normalt sett brukar factoringbolag erbjuda mängdrabatter vid fakturaköp. Med andra ord blir det billigare ju fler fakturor du säljer under ett år.
 • Factoringbolaget kommer att stå som avsändare. Det kan vara bra att känna till att det är factoringföretaget som kommer att stå som avsändare på fakturan som når din kund.

Summering

Fakturaköp är ett flexibelt och smidigt alternativ till traditionella företagslån som snabbt kan stärka likviditeten i ditt företag. Här säljer du nämligen dina fakturor till ett så kallat factoringbolag som tar över kreditrisken. De betalar sedan ut fakturabeloppet till dig inom kort och behåller en procentuell avgift.

Idag kan factoring ske med eller utan regressrätt. Regressrätten minskar risken med fakturaköpet, vilket kan ge en lägre avgift, men om kunden inte betalar inom en viss tid återgår fakturan till dig.

Observera att fakturaköp främst lämpar sig för att förbättra kassaflödet i din verksamhet och minska glappet mellan intäkter och utgifter.

Om du istället är intresserad av att göra större investeringar för att öka omsättningen kan ett traditionellt företagslån passa bättre. De tjänster vi på CrediNord erbjuder tjänar samma syfte som fakturaköp och kräver dessutom mindre pappersarbete.