Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
10 tips för att säkra företagets kassaflöde

10 tips för att säkra företagets kassaflöde

Som företagare är det viktigt att du har förståelse för företagets kassaflöde. På så sätt kan du enklare utveckla verksamheten i rätt riktning baserat på dina ekonomiska förutsättningar.

Att hålla uppsikt över likviditeten är framför allt viktigt för dig som småföretagare, då små verksamheter ofta har begränsade reserver och mindre marginaler.

I denna artikel delar vi med oss av tio värdefulla tips på hur du kan säkra verksamhetens kassaflöde och hålla företagets ekonomi på rätt spår.

Positivt vs negativt kassaflöde

För att kunna fatta rätt beslut gällande företagets ekonomi är det viktigt att du först och främst lär dig att skilja mellan ett positivt och ett negativt kassaflöde.

  • Positivt kassaflöde. När inkommande kapital (från exempelvis försäljning och kundfordringar) överstiger utgående kapital, det vill säga utgifter i form av löner, drift- och leverantörskostnader och andra utgifter.
  • Negativt kassaflöde. När intäkterna är mindre än utgifterna, det vill säga när företaget betalar mer pengar än vad det får in. Denna obalans kan leda till stora problem för utvecklingen av verksamheten. Som tur är finns det åtgärder du kan tillgå för att vända den negativa trenden.

Så förbättrar du företagets kassaflöde – 10 tips

De flesta företag, framför allt mindre sådana, drabbas någon gång av ekonomiska utmaningar i form av likviditetsproblem. Som tur är finns det saker du kan göra för att aktivt förebygga denna form av finansiella påfrestningar.

Nedan ger vi dig tio enkla tips på hur du bibehåller ett starkt och stabilt kassaflöde, även som småföretagare.

1. Separat företagskonto

Ett vanligt misstag bland många egenföretagare är att använda samma konto, både för företagsrelaterat och privat bruk. Genom att separera företagets ekonomi från din privata ekonomi kan du få en betydligt bättre överblick av verksamhetens kassaflöde.

Öppna ett separat företagskonto från vilket du sedan sköter alla utgifter och inkomster. På så sätt kan du få en korrekt uppfattning av hur mycket pengar företaget spenderar och får in.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

2. Betala räkningar i tid (men inte tidigare)

Undvik att betala dina räkningar direkt när du får dem utan vänta till några dagar innan förfallodagen. Skulle något oförutsett skulle inträffa har du kapital tillgängligt och du kan alltid be företaget du är skyldig pengar om en förlängd förfallotid.

Ett tips är att schemalägga dina betalningar i förväg i internetbanken. På så sätt kan du minska risken för påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor. Det enda du behöver göra är att logga in på internetbanken, ange belopp och förfallodag och sedan sköter banken resten.

3. Fakturera snabbt

Ju snabbare du skickar en faktura, desto snabbare får du betalt. Gör en faktura så snart ett projekt är avslutat eller en leverans skickad. Mejla sedan fakturan till köparen istället för att skicka via post – det går betydligt snabbare och är dessutom miljövänligare.

Se även till att betalningsvillkor, förfallodag och eventuell dröjsmålsränta (normalt mellan 8 – 10 procent) anges tydligt på fakturan. På så sätt kan du minska risken för tidskrävande missförstånd.

Avse en stund i veckan åt att följa upp ditt fakturaflöde för att upptäcka försenade betalning eller förfallna fakturor. Skicka påminnelse dagen efter förfallodagen och glöm inte påminnelseavgiften.

4. Känn till dina utgifter och handla förståndigt

För optimal hantering av företagets kassaflöde är det viktigt att du granskar dina kostnader regelbundet. Från bokföringsprogrammet kan du ta fram rapporter om resultat- och balansräkningar, leverantörsskulder, kundfordringar, lagerhantering och avskrivningar.

Dessa underlag kommer tillsammans att visa verksamhetens ekonomiska status och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.  

Tänk även på att handla förståndigt. Köp varken tjänster eller produkter om du inte är övertygad om att de kommer att gynna företagets lönsamhet.

5. Finansiera stora köp istället för att betala från kassan

Inköp av inventarier och dyr utrustning kan många gånger vara påfrestande för företagets kassa. I dessa fall kan det vara bättre att ansöka om företagsfinansiering istället för att betala med likvida medel.

Med hjälp av ett företagslån kan du köpa det du behöver, men dela upp betalningen över en längre tid. Under denna period kan dina investeringar förhoppningsvis resultera i större intäkter, vilket gör att du kan lösa skulden snabbare.

6. Kontrollera ditt lager

Stora varulager binder upp mycket pengar, men för många företag är de en förutsättning för att verksamheten ska fortsätta existera.

Medan vissa varor säljer bra, blir andra liggandes på lager. Genom att sälja ut överskottet till ett bättre pris kan du förbättra företagets kassaflöde och få ett bra tillskott i kassan.

7. Hyr eller leasa istället för att köpa

Generellt är det i  längden dyrare att hyra eller leasa utrustning och inventarier än att köpa. Fördelen är dock att du slipper betala ett större engångsbelopp som kan skada ditt kassaflöde.

Genom att hyra utrustning frigör du kapital som du kan använda för att betala andra utgifter. Detta är extra viktigt för företag som befinner sig i uppstartsfasen eftersom räkningarna fortsätter komma, trots att inkomsterna kan dröja.

8. Se över dina lån

Om företaget har flera små lån eller mindre krediter bör du samla dessa i ett större lån med bättre villkor. På så sätt får du bättre kontroll över företagets ekonomi och kan enklare planera den framtida utvecklingen.

Du kan dessutom fråga din företagsbank om du kan få en checkkredit. Checkkrediten fungerar som en buffert för oväntade kostnader och du betalar bara när du utnyttjar den.

9. Hoppa över produktuppgraderingar

Om du hyr eller leasar utrustning kommer du regelbundet att få erbjudanden om produktuppgraderingar. Ofta är förändringarna mellan två versioner minimala och innehåller funktioner du förmodligen inte kommer att behöva.

Undvik uppgraderingar om de inte är absolut nödvändiga eller innehåller förbättringar av säkerheten.

10. Förklara ”kassaflöde” till dina anställda

Det är viktigt att alla i företaget förstår hur kassaflödet fungerar och vad det betyder för ekonomin. De som jobbar med försäljning bör till exempel se till att fakturorna skickas ut snabbt. Samtidigt ska projektgruppen se till att arbetet avslutas i tid och faktureras utan dröjsmål.

När all personal vet sina arbetsuppgifter och drar åt samma håll kan företaget enklare röra sig mot en förbättrad ekonomi.

Summering

Ett bristande kassaflöde är den främsta orsaken till varför mindre företag går i konkurs. Som tur är finns det saker du kan göra för att bryta negativa trender och förbättra företagets ekonomiska förutsättningar.

Genom att aktivt hantera företagets kassaflöde kan du enklare fatta välgrundade beslut gällande företagets ekonomi. På så sätt kan du lägga grunden till en stabil likviditet som gör det möjligt att utveckla verksamheten i rätt riktning.