Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
business meeting

5 strategier för att öka företagets tillväxt

De flesta företag, stora som små, har siktet inställt på samma sak – utveckling och tillväxt. Genom att expandera verksamheten kan företaget dels öka försäljningen, men också stärka sin marknadsposition.

Som företagare får du dock vara beredd på att vägen mot tillväxt kommer att vara kantad av utmaningar. Faktum är att omkring hälften av alla startups överlever längre än fem år, men genom att ha en detaljerad tillväxtstrategi kan du öka dina chanser att lyckas.

Nedan ska vi titta närmare på hur tillväxt fungerar. Vi går även igenom fem tillväxtstrategier som kan göra det enklare för dig att utveckla företaget i rätt riktning.

Vad innebär tillväxt?

Många uppslagsverk definierar begreppet tillväxt som en ökning av produktionen av varor och tjänster. Eftersom en ökad produktion oftast är förknippad med ökad försäljning är tillväxt för många synonymt med framgång. 

När det gäller tillväxt i företag behöver det dock inte enbart handla om framgång i form av ökade intäkter. Istället ligger fokus främst på att uppnå något nytt, vare sig det handlar om att expandera till en ny marknad, anställa mer personal eller att utöka produktsortimentet.

Generellt sett finns det två olika typer av tillväxt när det handlar om företag:

  • Organisk tillväxt. Denna tillväxtform sker över en längre tidsperiod och tenderar att vara säkrare eftersom du utvecklar verksamheten naturligt. Samtidigt får du gott om tid att tänka igenom och planera en potentiell expansion.  
  • Snabb tillväxt. Ett stort insatskapital i kombination med en framgångsrik tillväxtstrategi kan möjliggöra hastig expansion av verksamheten. Även om detta kan vara mycket lönsamt är snabb tillväxt förknippad med vissa risker.
CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Därför ska du investera i tillväxt  


Det finns många anledningar till varför du som företagare bör sträva efter tillväxt redan när du startar ditt företag. Här är några av de främsta:

1. Ökad omsättning

En av de mest självklara anledningarna att investera i tillväxt är att det kan öka företagets försäljning och därmed dess intäkter.

Mer personal kan hantera fler order, nya produkter kan attrahera nya kundsegment och fler lokaler möjliggör ett bredare produktsortiment.

2. Förbättrad varumärkeskännedom

Genom att expandera din verksamhet kan du stärka ditt varumärke och effektivt förbättra  företagets varumärkeskännedom. Detta är en viktig faktor när det handlar om att vinna kundernas förtroende. 

Det finns många studier som visar att konsumenter är mer benägna att välja företag de faktiskt känner igen, inte minst när de handlar online. Faktum är att så mycket som 82 procent väljer ett välkänt varumärke framför ett okänt, oavsett var webbplatsen rankar i sökresultaten. 

3. Prioritera dina utgifter

Välkända företag spenderar normalt sett mindre pengar på marknadsföring eftersom de inte är lika beroende av att nå ut till nya kunder. Istället får de möjlighet att investera pengar som i vanliga fall gått till marknadsföring i viktiga områden som kundservice och produktutveckling.

4. Attrahera värdefulla partners

Ytterligare en fördel med tillväxt är att du kan fånga uppmärksamheten hos viktiga samarbetspartners och potentiella investerare. Ett bra nätverk kan många gånger vara avgörande för företagets framgång.

Så ökar du företagets tillväxt – 5 strategier

Nedan går vi igenom fem värdefulla strategier som kan stimulera tillväxten i ditt företag.

1. Utveckla din marknadsföringsstrategi

Marknadsföring är A och O, framför allt för unga företag som vill stärka sin marknadsposition. Att utveckla din marknadsföringsstrategi är ett klassiskt tips för att stimulera tillväxt, men samtidigt är det grundläggande för företagets framtid.

Det är inte ovanligt att företagare blir partiska när det gäller deras egen produkt och marknadsföringsmetod. Tyvärr är detta något som kan förhindra utveckling eftersom du riskerar att missförstå dina kunder och deras behov.

För att lyckas med marknadsföringen är det viktigt att du är öppen för förändring, även om du tror dig veta bäst. Gör en djupgående analys, gärna tillsammans med en utomstående som är opartisk, av dina konkurrenter och lär dig av deras framgångar såväl som deras misslyckanden.

2. Expandera till nya marknader

En annan vanlig metod för tillväxt är att expandera till nya marknader, till exempel nya länder eller städer. Det kan även handla om att utveckla en webbplats till företaget om du inte bedrivit verksamhet online tidigare.

Genom att expandera till nya marknader kan du bredda din kundkrets och nå ut till nya målgrupper. Ytterligare en fördel är att konkurrensen för just din verksamhet kan vara mindre i andra geografiska områden eller på nätet.

Om du vill expandera till nya städer eller länder kan det vara en god idé att samarbeta med en distributör som redan har etablerade nätverk. Var extra uppmärksam på regler i det nya området och ta även hänsyn till kulturskillnader i planeringen.

3. Utöka ditt sortiment

Denna tillväxtstrategi fokuserar på innovation och utveckling av produkter och tjänster. Istället för att lansera befintliga produkter på nya marknader lanserar du nya produkter på befintliga marknader.

Genom att utöka ditt sortiment kan du effektivt nå ut till ett bredare kundsegment, vilket normalt sett leder till ökad försäljning. Ett konkret exempel på denna strategi är att utveckla budget- och premiumversioner av existerande produkter. På så sätt kan du attrahera kunder som är villiga att betala lite mer och kunder som vill komma billigare undan.

4. Ingå samarbeten

I vissa fall kan ett samarbete med ett eller flera andra företag vara den bästa metoden för att öka tillväxten i verksamheten. Denna strategi passar extra bra för nischade företag med en liknande kundkrets, till exempel byggare, elektriker och hantverkare, eftersom de kan komplettera varandra i diverse projekt.

Bortsett från att du får omedelbar tillgång till en helt ny kundbas kan framgångsrika samarbeten faktiskt förbättra företagets innovationsförmåga. Studier visar nämligen att en intern kunskapsbas i kombination med en extern kan vara en kraftfull konkurrensfaktor.

Om du väljer att ingå ett samarbete bör du dock se till att ha alla juridiska avtal i ordning för att skydda din verksamhet vid potentiella konflikter.

5. Förvärva andra företag

Ett företagsförvärv är en form av samarbete, men i det här fallet köper du upp ett företag istället för att enbart samarbeta sida vid sida. Denna metod passar främst väletablerade företag med en stabil omsättning som på ett smidigt sätt vill kliva in på nya marknader. 

Normalt sett är det större bolag som förvärvar mindre företag som redan opererar på målmarknader. Ett företagsförvärv kan i längden vara en kostnadseffektiv strategi eftersom du direkt får tillgång till både en stabil kundbas och en välfungerande verksamhet. Det är dessutom inte ovanligt att företaget är lönsamt från dag ett.

Summering

Om du är redo att expandera din verksamhet och öka dina intäkter har du många olika tillväxtstrategier att välja mellan. Vilket som passar bäst beror dels på vilka dina mål med expanderingen är, men också på vilken typ av verksamhet du driver.

Är du osäker på vilken strategi som är rätt för just ditt företag kan det vara en god idé att testa sig fram. Du kan även ta hjälp av en företagsrådgivare för att hitta den mest lämpliga metoden för din verksamhet.