Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
telefon

Social media marketing för svenska småföretagare

Social media marketing har under de senaste åren kommit att bli en obligatorisk del i många marknadsföringsstrategier. Genom annonsering på sociala plattformar kan företag enklare nå ut till rätt målgrupp och samtidigt förbättra kundinteraktionen, vilket på lång sikt kan leda till ökad lönsamhet.

Den främsta fördelen med social media marketing är möjligheten att rikta annonser till ”rätt” kunder. Eftersom denna typ av marknadsföring dessutom är mätbar är det enkelt för företaget att följa upp och utvärdera resultat av olika kampanjer.

I denna artikel ska vi titta närmare på social media marketing och hur det fungerar. Vi listar även några av de mest populära kanalerna för annonsering på sociala medier under 2020.  

Vad är social media marketing?

Social media marketing (SMM) är en form av digital marknadsföring som sker på webbplatser och sociala plattformar. Till skillnad från andra typer av digitala marknadsföringsstrategier tillåter SMM interaktion mellan användare, vilket skapar användargenererat innehåll (User Generated Content).

Det huvudsakliga målet med social media marketing är att öka konverteringen genom att skapa ett genuint intresse engagemang hos besökaren. Ytterligare ett mål kan vara att få besökare att dela vidare innehållet på andra sociala plattformar.

En studie gjord av Buffer.com (2019) visar dessutom att så mycket som 73% av företag anser att social media marketing har varit mycket effektivt för deras verksamhet. Detta är dock inte särskilt förvånande – enligt Oberlo.com använder omkring 45% av jordens befolkning sociala medier dagligen

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Fördelar med annonsering i sociala medier

Det finns många fördelar med att marknadsföra din verksamhet på sociala medier. Nedan ska vi gå igenom fem av de främsta.

  1. Ökad trafik till din webbplats. Genom att skapa ett intresse på sociala plattformar kan du locka fler besökare till din hemsida.
  2. Fler konverteringar. När du leder besökare till din webbplats är chansen större att de faktiskt konverterar. Detta eftersom de redan har ett visst intresse för din tjänst eller produkt.
  3. Förbättrat kundförtroende. Seriösa och uppdaterade sociala konton ökar kundernas förtroende för din verksamhet, framför allt om du har en stor och engagerad följarskara.
  4. Starkare varumärke. Marknadsföring på sociala medier är ett effektivt sätt att stärka och öka företagets varumärkeskännedom.
  5. Positiv sökmotoroptimering. Framgångsrik SMM kan vara positivt rent SEO-mässigt eftersom du kan leda rätt besökare till din webbplats. Detta kan förbättra din bounce rate (hur länge användare stannar på sidan), vilket numera är en viktig rankningsfaktor. Bra och intressant innehåll får även naturliga länkar, vilket är ytterligare en fördel.

4 populära kanaler för social media marketing

Nedan tittar vi närmare på fyra av de största plattformarna för social media marketing just nu: Facebook, Instagram, Twitter och Pinterest.

1.     Facebook

Facebook är världens största sociala plattform med över 2,3 miljarder aktiva användare varje månad. Plattformen introducerades så tidigt som 2004 och har sedan dess formats för att möta både privata och företagsmässiga behov.

Med hjälp av Facebooks annonseringsverktyg – Facebook Ads – kan du skapa annonser som blir synliga i användares flöden, händelser, videos och chattar. Du kan enkelt rikta annonserna till en viss målgrupp och du bestämmer själv hur mycket du vill betala samt hur länge annonsen ska vara aktiv. I Facebooks Ads Manager kan du dessutom följa och analysera resultatet av annonseringen.

Bortsett från att skapa annonser kan du även dela med dig av nyheter, uppdateringar, bilder och videos direkt i ditt flöde för att locka till interaktion. Har du tur kommer dina besökare att dela vidare dina inlägg, vilket kan öka din följarskara ytterligare.

Kostnaden för Facebook Ads varierar beroende på bransch och geografiskt område, men genomsnittligt CPC (Cost per click) ligger på 0,97 dollar.

2.     Instagram

Instagram är den näst största sociala plattformen idag med över en miljard användare varje månad. Enligt Hubspot.com följer 90% av användarna minst ett företag och så mycket som 83% uppger att Instagram har hjälpt dem att upptäcka nya tjänster och produkter.

Eftersom Instagram numera är en del av Facebook kan du använda Facebook Ads Manager för att skapa annonser på ditt Instagram-konto. Du kan dock även göra det direkt via företagskontot i appen. Återigen väljer du själv hur stor räckvidd annonserna ska ha samt vad de ska kosta.

Det som skiljer Instagram och Facebook är att Instagram-användare tenderar att vara mer engagerade och aktiva än Facebook-användare. Faktum är att användare är 58 gånger mer benägna att interagera med sponsrade inlägg på Instagram jämfört med Facebook.

Jämfört med övriga kanaler för SSM är Instagram dock ett betydligt dyrare alternativ –genomsnittliga CPC ligger på 3,56 dollar.

3.     Twitter

Twitter är en social plattform som tillåter användare att dela med sig av sina åsikter till sin följarskara. Även om kanalen kanske inte är lika populär som Instagram och Facebook kan den ändå vara ett värdefullt tillskott i många företags SSM-strategi.

Annonsering på Twitter sker via Twitter Ads som kommer i en rad olika format. Du kan till exempel skapa en annons på en specifik Tweet eller annonsera ett helt Twitter-konto. Det finns även möjlighet att skapa automatiska annonser via funktionen Twitter Promote Mode.

Eftersom Twitter Ads inte har någon minimibudget är detta en annonseringsform som är tillgänglig för alla företag, oavsett budget. Det användarvänliga annonseringsverktyg tillåter dig självklart att spåra resultaten av din marknadsföring.

Twitter är en relativt billig kanal för marknadsföring med en genomsnittlig CPC på bara 0,38 dollar. Samtidigt är antalet användare färre jämfört med andra sociala plattformar.

4.     Pinterest

Pinterest är en bildplattform som tillåter användare att upptäcka, dela och spara bilder, filmer och artiklar. Trots att plattformen faktiskt lanserades innan Instagram har den inte slagit igenom på samma sätt när det gäller social media marketing.

Detta är dock knappast en nackdel. Majoriteten av innehållet på Pinterest är inte sponsrat, vilket innebär att plattformen är öppen för nya idéer och produkter. Så mycket som 73% av så kallade ”Pinners” anser till och med att företagsannonser faktiskt gör nätverket mer användbart.

Ytterligare statistik från Hootsuite.com visar att hela 98% av alla Pinners faktiskt testat nya produkter och tjänster de hittat på Pinterest. Detta kan jämföras med motsvarade 70% på andra sociala medier. Genom att annonsera på Pinterest har du alltså goda möjligheter att fånga intresset hos kunder som befinner sig i ett tidigt köpstadie.

Pinterest har en genomsnittlig CPC på 1,5 dollar, vilket gör kanalen billigare än Instagram, men dyrare än både Facebook och Twitter.

Sammanfattning

Social media marketing är en effektiv marknadsföringsstrategi som alla företag, oavsett bransch, bör tillämpa. Ha dock i åtanke att alla strategier inte passar alla kanaler. Därför bör du alltid försöka utveckla en unik strategi för respektive plattform för att uppnå ett optimalt resultat.

Information gällande genomsnittlig CPC för respektive kanal är hämtad från Webfx.com.