Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
marknadsundersökning

Så gör du en marknadsundersökning

Genom att göra en marknadsundersökning kan du enklare ta reda på värdefull information som kan få ditt företag att växa. Undersökningen kan nämligen ge dig bättre förståelse för vilka dina kunder är, var de befinner sig och vad som påverkar deras köpbeteende.


I den här artikeln får du lära dig hur du gör en marknadsundersökning och vilka olika typer av undersökningar det finns. Vi ska även gå igenom skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ data när du utför dina undersökningar.

Vad är en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning är en analys av dina kunder och din marknad. Det är ett sätt för dig som företagare att lära känna konsumenterna och förstå deras köpbeteenden. På så sätt kan du enklare utveckla en effektiv marknadsföringsstrategi som ger bättre avkastning på dina investeringar.

Att göra en marknadsundersökning behöver inte vara komplicerat. Förr var det en betydligt krångligare process, framför allt eftersom vi inte hade tillgång till de digitala verktyg och hjälpmedel vi har idag. Numera räcker det med att sammanställa bra frågor och hitta lämpliga deltagare som kan vara med i undersökningen.

Det huvudsakliga målet med en marknadsundersökning är att ta reda på om:

 • Det finns tillräckligt många kunder.
 • Kunderna har ett behov som du kan tillgodose.
 • Du kan särskilja din verksamhet från konkurrensen.
CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Olika typer av marknadsundersökningar

Det finns många olika former av marknadsundersökningar du kan göra beroende på vilken information du vill ta reda på:

 • Intervjuer: ger dig möjlighet att ställa frågor direkt till personen, antingen personligen eller virtuellt. 
 • Fokusgrupper: en noggrant utvald grupp, vanligtvis med mellan 6 – 12 konsumenter, som får möjlighet att testa din produkt, ge feedback och svara på frågor.
 • Kundundersökning: en detaljerad analys av de kunder som utgör din målgrupp, vilka deras utmaningar är och hur de kan gynnas av din produkt eller tjänst.
 • Marknadssegmentering: ett sätt att kategorisera din målgrupp i mindre segment baserade på individuella egenskaper och värderingar.
 • Prisundersökning: ger dig insikt i vad liknande produkter eller tjänster kostar samt hur mycket din målgrupp är beredd att betala. Med hjälp av en prisundersökning blir det enklare att utveckla en lämplig prisstrategi.

Kvantitativ data vs kvalitativ data

När du utför en marknadsundersökning kan du i din research använda dig av det som kallas kvantitativ eller kvalitativ data. Det kan vara bra att känna till skillnaderna mellan dessa för att utforma din undersökning på rätt sätt.

Kvantitativ data

Kvantitativ data är numerisk data som går att få fram från en större mängd konsumenter och som går att förvandla till statistik.

Exempel på kvantitativ data är när du erbjuder en enkät eller håller en intervju med stängda svar. Stängda svar innebär att deltagaren bara kan välja mellan förbestämda svarsalternativ och inte har möjlighet att utveckla sitt svar. 

Med andra ord är kvantitativ data utmärkt om du vill ta reda på hur många användare som gör en viss sak. Det är också ett bra verktyg för att följa trender och mäta effekter av vissa handlingar.

Kvalitativ data

Kvalitativ data fokuserar på mindre konsumentgrupper med frågeställningar som bjuder in till motivering, åsikter och diskussion.

Exempel på kvalitativ data är ostrukturerade intervjuer, fokusgrupper och enkäter med öppna svar. Målet är helt enkelt att analysera köparens tankar och beteende för att förstå varför de köper en viss produkt eller tjänst.

Även om kvalitativ research inte kommer att vara lika representativ som kvantitativ data kan den ändå vara värdefull för företag som vill utveckla sin verksamhet.

Så genomför du en marknadsundersökning i 4 steg

Nedan visar vi hur du planerar och genomför en marknadsundersökning i fyra steg.

1. Definiera kunden

För att förstå hur dina kunders köpbeteenden ser ut måste du först identifiera vilka de är. Detta kan du göra genom att skapa så kallade ”buyer personas”, det vill säga en beskrivning av företagets idealkund.

Några nyckelement du bör inkludera när du definierar dina kunder är ålder, kön, arbetsroll, familjestorlek, inkomst och utmaningar.

Genom att skapa buyer personas kan du enklare ta reda på hur du ska nå ut till just dessa konsumenter. Det blir dessutom enklare att planera och skapa innehåll och kampanjer som dina idealkunder faktiskt är intresserade av. 

2. Rikta dig till rätt grupp

När du identifierat dina idealkunder är nästa steg att hitta en grupp som kan delta i din marknadsundersökning. Gruppen fungerar som ett representativt exempel av din huvudsakliga målgrupp, vilket kommer hjälpa dig att förstå kundernas behov, köpbeteenden och utmaningar.

Försök att skapa en varierad grupp med deltagare för att få fram så omfattande data som möjligt. Gruppen bör bestå av kunder som har genomfört köp tidigare, kunder som varit intresserade, men valt att avstå samt kunder som inte haft något med din verksamhet att göra tidigare.

Ett tips för att hitta potentiella kunder som ännu inte gjort ett köp är att använda sociala medier. Hör av dig till dem via plattformen och fråga om de kan tänka sig att ställa upp i din marknadsundersökning.  

3. Förbered frågor till deltagarna i undersökningen

Var noggrann när du planerar frågorna till marknadsundersökningen. Tänk på att du ska kunna använda deltagarnas svar till företagets fördel vad gäller utveckling och planering.

Majoriteten av de frågor du ställer bör till exempel ha öppna svar. På så sätt kan du minska risken för att oavsiktligt leda deltagarnas svar. Samtidigt kan du undvika korta svar som inte är av lika stort värde för dig som längre motiveringar.  

4. Skapa en tydlig sammanfattning

När du genomfört din marknadsundersökning är det dags att sammanställa dina resultat. I sammanställningen bör du inkludera följande:

 • Bakgrund: dina mål och anledningen till att du genomfört marknadsundersökningen.
 • Deltagare: vilka som deltagit i undersökningen, till exempel i form av en tabell för att enklare dela in deltagarna i olika grupper. 
 • Summering: det mest intressanta resultatet du kommit fram till och hur du planerar att använda informationen i din fortsatta verksamhet.  
 • Köpbeteenden: hur kunder kommer i kontakt med ditt varumärke, vad som attraherar dem samt varför de fattar olika köpbeslut.
 • Handlingsplan: inkludera en handlingsplan med en bestämd tidslinje i sammanställningen som visar hur du ska använda informationen du fått till din fördel.

Tips! Använd gärna ett mjukvaruprogram (till exempel Canva) för att enklare lägga in diagram, statistik, citat och annat i din rapport.

Summering

En marknadsundersökning kan ge dig värdefulla insikter om din verksamhet. På så sätt blir det enklare för dig att planera din fortsatta verksamhet, till exempel genom att utforma en effektiv marknadsföringsstrategi eller förbättra ditt produktutbud.

Det finns många metoder för marknadsundersökningar du kan testa idag. Oavsett vilken information du är intresserad av är det viktigt att du planerar dina frågor noggrant. Glöm inte att sammanställa dina resultat i en rapport för att få en bättre överblick.