Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Ränta på företagslån

Ränta på företagslån – Vad gäller?

När du tar ett företagslån måste du betala ränta, precis som med vilket annat lån som helst. Räntan på företagslån kan dock se olika ut beroende på vilken långivare du vänder dig till. Vissa långivare tillämpar individuell räntesättning, andra har en fast ränta som gäller för alla företag, oavsett storlek och kreditvärdighet.

I den här artikeln ska vi titta närmare på hur ränta på företagslån fungerar. Vi ska bland annat gå igenom vilka typer av räntor det finns, men också vad som påverkar vilken ränta just ditt företag får.

Hur fungerar ränta på företagslån?

Ränta är den avgift du betalar för att låna pengar av en långivare eller bank. Normalt sett är räntan procentuell och baseras på lånesumman. Varje månad betalar du tillbaka en del av den lånade summan tillsammans med ränta och andra eventuella avgifter som tillkommer i samband med lånet.

Många företagslån idag har en ränta i form av en fast månadskostnad. Detta gör det enklare för företaget att planera sin ekonomi och kalkylera hur mycket de ska betala för lånet varje månad.

Storleken på räntan – eller avgiften – kan skilja sig en hel del mellan olika långivare. Räntekostnaden tenderar till exempel att vara högre bland långivare som erbjuder mindre lånebelopp med kortare löptid. Även långivare som accepterar betalningsanmärkningar brukar erbjuda högre räntor eftersom risken med utlåningen ökar.

För många företag kan även de minsta utgifter spela en betydande roll. Därför kan det vara en god idé att jämföra företagslån och räntor innan du ansöker. På så sätt kan du spara företaget pengar genom att välja en långivare som erbjuder en så förmånlig ränta som möjligt.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Olika räntemodeller

Idag finns det flera olika räntemodeller. Räntan kan till exempel vara individuell eller fast samt rörlig eller bunden. Nedan förklarar vi skillnaderna.

  • Individuell ränta. Detta är den vanligaste räntemodellen som innebär att räntekostnaden baseras på företagets ekonomiska förutsättningar. Företag med en bättre ekonomi kan därmed bli erbjudna en lägre ränta och tvärtom. Här gör långivaren en noggrann kreditbedömning för att ta reda på verksamhetens finansiella situation.
  • Fast ränta. När alla företag får samma ränta – oavsett kreditvärdighet – är räntan fast. Här spelar det alltså ingen roll om vissa företag har en bättre omsättning eller saknar skulder, alla får samma ränta.
  • Rörlig ränta. Idag är de flesta räntor rörliga. Detta innebär att de följer det allmänna ränteläget i landet och kan gå upp eller ned beroende på förändringar av styrräntan.
  • Bunden ränta. Den bundna räntan är motsatsen till den rörliga räntan. Här får du alltid samma ränta, oavsett hur det allmänna ränteläget ser ut. Oftast är detta ett dyrare alternativ, då räntan i landet idag är mycket låg.

Vad påverkar räntan på företagslån?

Även om räntan varierar mellan olika långivare finns det ofta en rad andra faktorer som påverkar kostnaden för företagslånet. Detta gäller framför allt om räntesättningen är individuell. I detta fall spelar nämligen kreditvärdigheten en avgörande roll.

Nedan ska vi gå igenom några av de främsta faktorerna som påverkar vilken ränta du kommer att bli erbjuden på ditt företagslån.

Företagets ålder

Företagets ålder spelar ofta en viktig roll när du ska ansöka om företagsfinansiering. Många långivare och banker kräver till exempel att verksamheten varit aktiv i minst sex månader för att de ens ska kunna bevilja ett lån.

Äldre företag är normalt sett mer stabila ur ett ekonomiskt perspektiv. Det går dessutom att ta del av underlag och statistik som visar tidigare resultat. Detta ökar tryggheten för långivaren och förbättrar också chanserna att bli erbjuden en lägre ränta.

Relativt nystartade företag, å andra sidan, utgör oftast en större risk. Detta eftersom omsättningen inte hunnit bli stabil, men också för att det ännu inte finns någon statistik som visar utvecklingen. Detta kan därför medföra en högre räntekostnad.

Säkerhet

I princip alla företagslån idag kräver någon form av säkerhet, oavsett företagsform och lånebelopp. Den vanligaste typen av säkerhet är att en eller flera av företagets företrädare går i borgen för lånet. Detta innebär kort sagt att de blir betalningsansvariga om företaget av någon anledning drabbas av betalningssvårigheter.

En annan typ av säkerhet är företagsinteckning som innebär att företaget lämnar egendom som ”pant” för lånet. Sådan egendom kan till exempel vara byggnader, maskiner, varulager eller utrustning.

Företagsinteckning är inte lika vanligt som personlig borgen, men har du möjlighet att erbjuda det kan du öka chanserna att få en lägre ränta. Detta eftersom du genom dinsäkerhet kan minska kreditrisken ytterligare.

 Omsättning

Självklart spelar även företagets omsättning en viktig roll när långivaren gör en kreditbedömning. Det är inte ovanligt att långivare har en minimigräns när det gäller omsättning på exempelvis 300 000 kronor om året. Även om omsättningen inte nödvändigtvis behöver innebära stora vinster visar den att verksamheten ändå går bra.

Större företag tenderar förstås att ha en högre omsättning än mindre verksamheter. Dock tittar långivarna främst på omsättningen i förhållande till företagets storlek. Därmed behöver du inte driva en internationell koncern för att bli beviljad ett företagslån med förmånlig ränta. Det räcker med att du har en stabil omsättning och visar att du inte går med förlust.

 Skulder

När en långivare eller bank tar en kreditupplysning på ett företag får de även information om verksamhetens skulder. Det kan till exempel vara skatteskulder eller kreditskulder som företaget håller på att betala av.

Skulder behöver inte alltid vara dåliga, men de visar ändå att företaget har andra utgifter som påverkar dess ekonomi. Därför kan många eller stora skulder försämra verksamhetens kreditvärdighet och därmed öka risken med utlåningen. Och när risken ökar, ökar även räntan.

 Betalningsanmärkningar

Företag kan precis som privatpersoner få betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning uppstår när en privatperson eller ett företag inte betalat en räkning i tid. Det kan till exempel bero på slarv eller att företaget helt enkelt inte haft råd.

Efter påminnelser och inkassokrav hamnar ärendet till slut hos Kronofogden där du riskerar att få en anmärkning. Det är dock inte Kronofogden själva som ger anmärkningar, utan kreditupplysningsföretagen.

Som du säkert förstår kommer en betalningsanmärkning visa långivare och banker att du vid något tillfälle inte skött dina inbetalningar. Det är dock inte omöjligt att få lån med betalningsanmärkning, så länge företaget har en ordnad ekonomi i dagsläget. Du får emellertid räkna med att anmärkningen kommer att ge dig en högre ränta jämfört med ordinarie lånekunder.

Tidigare förfrågningar

Varje gång företaget ansöker om ett lån, en kredit, avbetalning eller liknande registreras en kreditförfrågan hos ett kreditupplysningsföretag. Dessa förfrågningar sparas i företagets kreditregister och blir synliga för nästa aktör som hämtar en upplysning. De kan se vem som gjorde upplysningen och när.

Många förfrågningar kan tyda på att företaget har en ansträngd ekonomi, framför allt om verksamheten vid flera tillfällen ansökt om mindre lån och krediter. Detta kan ha en negativ påverkan på företagets kreditbetyg och leda till en sämre ränta. Det kan därför vara en god idé att försöka hålla nere antalet kreditförfrågningar i den mån det är möjligt.

Hur du hittar företagslån med låg ränta

Som företagare vill du förstås inte betala mer än nödvändigt för ditt företagslån. Lyckligtvis finns det en del saker du kan göra för att öka chanserna att bli erbjuden en så låg ränta som möjligt. Här kommer fem av våra bästa tips.

1. Erbjud bättre säkerhet

Alla företagslån kräver i regel någon form av säkerhet, främst i form av personlig borgen. Om du däremot kan erbjuda bättre säkerhet kan du minska kreditrisken, vilket i de allra flesta fall leder till en lägre ränta.

Du kan till exempel erbjuda två borgensmän istället för en. Vid större lånebelopp kan det också vara en god idé att erbjuda företagsinteckning. Innan du gör det bör du dock vara säker på att du faktiskt kan betala av företagslånet enligt avtalet. Lyckas du inte med det riskerar du att försätta både dig själv och företaget i konkurs.

 2. Se över företagets kreditbetyg

Innan du ansöker om lån kan det vara bra att kontrollera företagets kreditvärdighet. Detta kan du göra genom att hämta en egen upplysning på verksamheten. På så sätt kan du se samma information som andra företag får tillgång till. Detta gör det enkelt att upptäcka om uppgifter är felaktiga eller om de behöver kompletteras.

3.Vänta ut betalningsanmärkningar

Även om det inte är omöjligt att få företagslån med betalningsanmärkningar är det betydligt svårare att få en låg ränta. Om det finns anmärkningar i företagets kreditregister kan det vara en god idé att – om möjligt – vänta ut dem innan du ansöker.

För enskilda näringsverksamheter finns anmärkningar kvar i tre år. För juridiska personer försvinner de först efter fem års tid. Om du driver en enskild firma bör du komma ihåg att dina privata anmärkningar även kommer att bli synliga i firmans kreditregister. Detta eftersom du är din firma och företagets organisationsnummer är detsamma som ditt personnummer.

Summering

Om du planerar att ansöka om ett företagslån kan det vara bra att ha koll på hur ränta fungerar. Idag finns det flera olika räntemodeller som kan påverka lånekostnaden. Även företagets kreditvärdighet och den säkerhet du kan erbjuda kan ge en högre eller lägre ränta.

Hos oss på CrediNord betalar du alltid en fast månadsavgift för ditt företagslån. Avgiften baseras på företagets ekonomiska förutsättningar, där en lägre risk också ger en lägre månadsavgift. Inga dolda avgifter tillkommer och du kan dessutom lösa lånet när som helst utan extra kostnad.