Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
lan till foretag

Lån till företag

CrediNord kan erbjuda förmånliga och flexibla företagslån. Hos oss kommer du som kund alltid först och det är därför vi alltid gör individuella bedömningar. Vi gör då en så kallad riskbedömning av ditt företag, baserat på bland annat omsättning, resultaträkning och balansräkning.

Hos oss söker du ditt företagslån snabbt och problemfritt och det är dessutom helt gratis att be om en låneoffert, innan du ska söka lån till företag. Det är bara att gå in på vår hemsida och be om ett låneerbjudande som vi helt och hållet skräddarsyr enligt de behov ditt företag har. Om du blir beviljad lånet, kan du dessutom underteckna låneavtalet elektroniskt, vilket sparar dig mycket tid. Därefter blir pengarna utbetalade, så du har dem samma eller nästkommande dag.

Ansök om lån på upp till 1 miljon kronor

De lån vi erbjuder till små och medelstora företag ligger mellan 10 000 och 1 000 000 kronor. Som företagare själva, vet vi att tid är pengar och ingen tycker om att förlora något av det. Företag kan behöva lån både för att täcka plötsliga och långsiktiga finansieringsbehov.

Oftast kan CrediNord finansiera ditt företag med en summa som motsvarar ungefär en månads omsättning. Men du kan alltid skicka in en låneansökan via vår hemsida för att få en mer detaljerad och anpassad bedömning. Vår låneoffert blir också påverkad av företagets bransch och riskkategori.

När du ansöker om ett lån ska du alltid beräkna att det blir dyrare att låna och att investeringen är högre än lånebeloppet. Med andra ord, bör du alltid veta att din investering betyder högre vinst än lånebeloppet plus räntor och avgifter. Annars uteblir investeringen helt och blir bara en kostnad.

För att underlätta dina egna kalkyler anger vi tydligt lånevillkor samt avgifter. I våra företagslån ingår alltid alla kostnader i den månadsavgift som anges i låneofferten. Det betyder att du slipper oväntade dolda kostnader och öppningsavgifter. Du får till och med betala tillbaka lånet tidigare än avtalat, utan att det blir några straffavgifter.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Lån till företag utan säkerhet

När du ska låna pengar till företag kräver vi att vissa kriterier uppfylls, men lånet i sig beviljas helt utan realsäkerhet. Företaget som ansöker om lån och lånets borgensman ska båda vara kreditvärdiga, eftersom det här lånet kräver en personlig borgen i stället för säkerhet. Den som ansöker om lånet, är personligen ansvarig för att det blir återbetalat. Om det önskade företagslånet däremot överstiger 250 000 kronor så kräver vi två borgensmän.

CrediNord är lösningen för snabba lån när ditt företag har ett plötsligt behov av pengar. Det är speciellt bra om det handlar om att företaget kan behöva pengar för reparationer eller snabba maskininköp, eftersom driftavbrott kan bli väldigt dyrt. Du kan omedelbart få låna det belopp som behövs, medan det kan ta flera veckor för att få motsvarande företagslån från banken, på grund av möten och bakgrundskontroller. Företag i tillväxtfas kan till exempel bra söka lån hos oss utan säkerheter.

De vanligaste användningsområdena för företagslån

Det finns lika många användningsområden för företagslån som det finns företag. Vi på CrediNord strävar efter att möta finansieringsbehoven hos var och en av våra kunder individuellt och möjligast effektivt.

För att få lån genom oss, ska du i låneansökan berätta till vilket ändamål du behöver pengarna. Vi vill nämligen hjälpa ditt företag att växa och vi finansierar därför företag vars verksamheter vi tror på och kan vara med om att förbättra. Du kan begära lån för alla ändamål som främjar ditt företag:

  • Investeringar i företagsutrustning, maskiner samt behov av större lokaler
  • Anställning av personal
  • Starta nya projekt
  • Återbetalning av tidigare, dyrare företagslån

När du behöver låna pengar behöver du också ställa dig frågan: varifrån det lönar sig att låna pengar till eget företag? Svaret på den frågan är givetvis att det aldrig lönar sig att låna pengar, men det går att få väldigt förmånliga villkor. Den främsta fördelen som ett företagslån kan bidra till, är när lånet finansierar ett lönsamt projekt vilket du annars inte kunnat verkställa. Nyinvesteringar, företagsexpansion och nya projekt är exempel på bra skäl till företagslån.

Vem kan ansöka om företagslån?

”Mitt företag anställer nya säsongsarbetare och jag behöver ett lån för att täcka lönekostnaderna innan deras arbete inbringar vinst. Hur får jag ett lån till mitt företag som kan täcka det”? Vi på CrediNord beviljar våra företagslån utan säkerhet, men endast till stabila små och medelstora företag. Grundvillkoret är att företaget varit verksamt under minst 12 månader. För att kunna få lån, behöver ditt företag inte nödvändigtvis redan vara lönsamt, men företaget bör oavsett omsätta minst 300 000 kronor per år. Utöver det behöver både företaget ha sitt säte i Sverige och den beslutsfattare som fungerar som personlig borgen behöver vara permanent bosatt i landet. Borgensmannen behöver därtill vara kreditvärdig och företaget får givetvis inte heller ha några betalningsanmärkningar.

Lån efter behov till företag av olika storlek

För oss på CrediNords spelar inte företagsformen någon roll. Vi behandlar alla kunder på samma sätt, vare sig det handlar om enskilda firmor eller aktiebolag. Samma sak gäller vår bedömning av företagets risknivå. Vi kan förstås inte alltid erbjuda toppvillkor, men vi gör alltid vårt bästa för att kunna hjälpa just ditt företag att lyckas. Ibland är också en lägre lånesumma i kombination med vår snabbhet en tillgång bara det, i et stressfyllt affärsklimat.

På CrediNord vill vi faktiskt bara kunna hjälpa stabila företag, oavsett storlek, att utvecklas och växa. Det handlar i grund och botten om att det gynnar oss alla, för när du som företagare har en vision om ett nytt projekt eller visshet om den tillväxt nya maskiner ger din verksamhet, hjälper vi gärna dig att uppnå de målen. Från oss kan du begära en gratis låneoffert så du redan inom en timme vet hur mycket lån vi kan bevilja, samt till vilka villkor.

Företagslån utan eller med säkerhet?

Lån utan säkerhet och lån med säkerhet har båda sina egna styrkor. När du ser över ditt lånebehov är det också viktigt att se över om ett lån med eller utan säkerhet är det bästa för ditt företag. Ett företagslån utan säkerhet, är bäst lämpat för kortfristiga lånebehov, vilket även CrediNord har. Då ofta gäller det en lånetid på 6 – 18 månader, vilket så klart varierar. Ett kortsiktigt lånebehov kan till exempel uppstå till följd av säsongsvariationer och eller oförutsägbara förseningar av kunders betalningar. Det kan ta lång tid för banken att bevilja lån med säkerhet. Eller kanske företaget inte har den säkerhet som banken kräver. Då lämpar sig ett smidigt och snabbt lån utan säkerhet bättre.

Ofta är det just orsaken till lånebehov som avgör vilken typ av företagslån som fungerar sig. Om du exempelvis förväntar dig att ett säsongsbetonat kontantunderskott korrigeras snabbt men behovet av pengar är akut, kan ett snabbt företagslån utan säkerhet passa dina behov perfekt.