Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
finansiera ett foretagskop

Hur kan jag finansiera ett företagsköp?

Det finns många fördelar med att göra ett företagsköp, det vill säga att köpa en etablerad verksamhet. Dels behöver du inte bygga upp verksamheten från grunden och dels genererar företaget du köper förmodligen redan intäkter. Med andra ord kan du snabbt komma igång med ditt företagande och fortsätta utvecklingen av verksamheten.

Men att köpa upp en färdig verksamhet kan ofta vara en dyr affär och något som långt ifrån alla företagare har råd med. Och även om det är möjligt att bekosta köpet med eget kapital kan detta orsaka stora belastningar på företagets ekonomi. Då kan det vara bättre att finansiera företagsköpet med ett företagslån.

Hur fungerar företagsköp?

Företagsköp kan vara ett av de enklaste och snabbaste sätten att komma igång som egenföretagare. Det kan också vara ett bra sätt för företag att expandera sin befintliga verksamhet och på så sätt öka tillväxten.

Företagsköp kallas även företagsförvärv och innebär att en utomstående intressent köper upp en etablerad verksamhet. Detta kan i regel ske på två olika sätt: genom köp av aktier eller av inkråm.

  • Köp av aktier. Om du köper upp aktier i företaget tar du över ansvaret för verksamhetens tidigare åtaganden, exempelvis garantier och avtal. Alla företagsformer, men också privatpersoner kan överta en rörelse genom att köpa upp aktier.
  • Köp av inkråm. Köper du enbart inkråmet, det vill säga innehållet och tillgångarna i verksamheten, kan du fortsätta driva företaget utan att ha juridiskt ansvar för dess tidigare åtaganden. Köp av inkråm är enbart möjligt för företag, inte för privatpersoner. Det är också det enda alternativet vid försäljning av enskild firma eftersom det inte är möjligt att överlåta den enskilda firmans organisationsnummer (som är detsamma som ägarens personnummer).
CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Fördelarna med företagsköp

Om du redan driver ett företag, men vill utöka din verksamhet kan företagsköp vara ett bra alternativ. Genom att ta över ett etablerat bolag kan du nämligen uppnå stora konkurrensfördelar som kan vara gynnsamma för företagets fortsatta tillväxt. Nedan ska vi titta närmare på tre av de främsta fördelarna med företagsköp.

1. Etablerat varumärke

Ett starkt varumärke kan många gånger vara avgörande för verksamhetens framgångar. Det är trots allt varumärket som drar till sig uppmärksamhet och som får kunderna att känna sig trygga. Men att etablera ett varumärke är en process som normalt sett kräver mänger av resurser, både i form av tid, energi och kapital.

Genom att köpa upp ett företag som redan har ett gott renommé blir det betydligt enklare att fortsätta utveckla varumärkeskännedomen. Detta eftersom du redan har grunden klar – det enda du behöver göra är att fortsätta lägga stenarna.

2. Färdig kundkrets

Kunderna är den mest centrala delen i alla verksamheter, oavsett bransch. Att bygga upp en stabil kundkrets kan dock ta en hel del tid och det kan dessutom vara kostsamt. För att nå ut till kunderna krävs en bra marknadsföringsstrategi och för att hålla kvar dem – en bra kundservice.

Köper du upp ett företag som redan har en stabil kundbas blir det enklare att fortsätta utveckla verksamheten i önskad riktning. På så sätt kan du experimentera med både marknadsföring och kundtjänst för att ta reda på hur du kan öka lönsamheten, utan att behöva ta allt för stora risker.

3. Kredithistorik

Slutligen har ett företag som varit verksamt under en längre tid betydligt bättre chanser att ingå avtal, exempelvis när det är dags att hyra en lokal eller ansöka om ett företagslån. Detta beror på att företagets kredithistorik ger långivare, banker och hyresvärdar en bra överblick av företagets ekonomiska utveckling. En positiv kurva ökar säkerheten eftersom det visar att verksamheten utvecklas i rätt riktning.

Hur kan jag finansiera företagsköp?

Som du förstår finns det mycket att vinna på att köpa ett befintligt företag, dels för dig som privatperson, men också för dig som redan driver ett företag. Förvärvet kan ge dig tillgång till ett brett kundregister och öka dina intäkter från dag ett.

Samtidigt måste du vara beredd på att ett företagsköp är en dyr affär, särskilt om du vill köpa ett företag som redan har höga intäkter. En sådan affär kan dels vara svår att bekosta redan från början, men också innebära stora påfrestningar på kassaflödet även för företag som har råd. Som tur är finns det idag möjlighet att bekosta investeringen med externt kapital. 

Företagslån för företagsköp

Det vanligaste sättet idag för att finansiera ett företagsköp är med hjälp av ett företagslån, antingen från banken eller från ett kreditinstitut. För att ett företagslån ska beviljas i detta syfte krävs det emellertid att framtidsutsikterna för affären är ljusa, det vill säga att företagsköpet i längden kommer att ha en positiv inverkan på företagets intäkter.

Företagslånet kan också kompletteras med kapital från den egna verksamheten alternativt med krediter från investerare. Ju större del av köpet som går att bekosta utan ett lån, desto bättre. Detta minskar nämligen långivarens utlåningsrisk, vilket i sin tur kan öka chansen att få ett företagslån med bättre lånevillkor.

Precis som vid de flesta former av företagsfinansiering kräver ett företagslån till företagsköp vissa säkerheter. Den vanligaste formen av säkerhet är personlig borgen av en eller flera företagsföreträdare. Utöver det kan det även vara möjligt att förhandla om ytterligare säkerheter, till exempel i form av tillgångar i den verksamhet som ska förvärvas. Det kan till exempel handla om maskiner, fordon, lokaler eller lager.

Kom ihåg! Ju fler säkerheter du kan erbjuda, desto bättre chanser har du att antingen bli beviljad ett högre lånebelopp alternativt en lägre ränta.

Finansiera företagsköpet med lån från CrediNord

Hos oss på CrediNord kan du ansöka om företagslån upp till 3,5 miljoner kronor som du till exempel kan använda för att finansiera ett företagsköp. Företagslånet kräver enbart personlig borgen som säkerhet och har ingen traditionell ränta. Istället betalar du en fast avgift varje månad, vilket gör det enklare att hålla koll på hur mycket du ska betala. 

Våra företagslån har en löptid upp till 36 månader, men du kan alltid återbetala lånet i förtid om du har möjlighet. Detta är förstås helt kostnadsfritt. Välkommen med din ansökan redan idag!