Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Affärsmodell teamwork

Ta fram en lyckad affärsmodell i 9 steg

Alla företag oavsett bransch behöver en affärsmodell. Faktum är att affärsmodellen kan vara avgörande för huruvida din verksamhet blir framgångsrik eller inte. Den tydliggör nämligen de viktigaste delarna av företagets värdeskapande.

I den här artikeln ska vi titta närmare på vad en affärsmodell är och hur den bör utformas. Vi ska även ge dig några exempel på lyckade affärsmodeller som du kan inspireras av när du utvecklar din egen.

Vad är en affärsmodell?

En affärsmodell är en beskrivning som tydliggör hur företaget skapar olika värden för den huvudsakliga målgruppen. Utöver det visar den även hur företaget får in intäkter, hur produktionen av olika varor (eller tjänster) går till samt hur verksamheten ska öka sin försäljning genom att nå nya kunder.

Affärsmodellen påverkar därmed alla processer i verksamheten. Själva grunden till modellen ligger i företagets affärsidé, det vill säga den verksamhet företaget planerar att bedriva. Därför är det viktigt att i första hand fokuserar på att ta fram en bra affärsidé som faktiskt fyller en lucka på marknaden.

För att förtydliga affärsidén kan det vara en god idé att skriva en grundlig affärsplan, gärna innehållande analyser av marknaden såväl som av konkurrenter. På så sätt blir det även enklare att utveckla en affärsmodell som passar just din verksamhet.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

 Skalbar affärsmodell

Det finns möjlighet att använda en skalbar affärsmodell. Detta innebär att samma modell fungerar lika bra på 10 kunder som den gör på 10 000 kunder. Ett bra exempel är att sälja en tjänst eller produkt om och om igen utan att det leder till ökade kostnader för företaget.

Här spelar den digitala utvecklingen en viktig roll eftersom den möjliggör effektiviseringar av diverse arbetsprocesser. Detta kan spara företaget viktiga resurser, både i form av tid och pengar.

Observera att skalbarhet inte är samma sak som tillväxt. Skalbarhet inkorporerar mer, medan tillväxt handlar om att öka omsättning såväl som resurser i form av exempelvis personal.

Det finns goda anledningar att fokusera  lite extra på skalbarhet. Det har nämligen visat sig att företag vars affärsmodeller är utformade ur ett skalbarhetsperspektiv lyckas 65 procent bättre än verksamheter som enbart fokuserar på tillväxt.

3 exempel på lyckade affärsmodeller

I takt med digitaliseringen har antalet affärsmodeller ökar markant. Modellerna blir dessutom allt mer specifika och individuella, vilket gör dem allt svårare att kopiera. Detta har gjort att välfungerade affärsmodeller numera blivit värdefulla tillgångar för en mängd företag.

Vissa modeller är vanligare än andra, inte minst eftersom de uppvisat goda resultat. Här kommer tre exempel på vanliga och effektiva affärsmodeller.

  • Freemium. Denna affärsmodell slog igenom i samband med internets framfart och tillämpas främst av företag online. Här får kunden använda en kostnadsfri basversion av produkten, men betala extra för  att få tillgång till premiumfunktioner.
  • Dropshipping. Dropshipping är en populär affärsmodell som gör det möjligt för företag att driva en e-handel utan att behöva ett lager. När kunden beställer produkten skickas ordern vidare tillgrossisten eller tillverkaren som sköter både frakt och leverans.
  • Franchise. Med franchising kan företag erbjuda färdiga produkter eller varumärken mot en avgift till den huvudsakliga varumärkesägaren. På så sätt kan företaget utnyttja ett redan beprövat affärskoncept, vilket ökar chanserna till lönsamhet.

Så tar du fram en affärsmodell i 9 steg

En framgångsrik affärsmodell ska beskriva olika komponenter i en verksamhet och hur dessa samspelar med varandra. Ett bra sätt att strukturera en affärsmodell är att använda en Business Model Canvas (BMC).

Business Model Canvas är ett hjälpmedel som gör det enklare att ta fram en passande affärsmodell. Här delar du upp din verksamhet i nio olika delar för att få en bättre överblick av hur ditt värdeskapande går till.

1. Värdeerbjudande  

Värdeerbjudandet beskriver de produkter eller tjänster ditt företag erbjuder och hur de skapar värde för olika kundsegment. Även om du bara erbjuder en produkt eller tjänst kan värdet skilja sig en hel del beroende på målgrupp.

2. Kundrelationer

Här beskriver du hur kundrelationerna ser ut för dina målgrupper. Vilken relation har du till de olika kundsegmenten och hur ser deras köpbeteenden ut? Fundera över vad du kan göra för att attrahera fler kunder från dina huvudsakliga målgrupper.

3. Kundsegment

Nästa steg är att försöka förstå dig på din målgrupp. Vad har de för intressen? Vad köper de för tjänster i dagsläget? Var befinner de sig? Försök att ta reda på så många detaljer som möjligt om ditt huvudsakliga kundsegment.

4. Distribution

Beskriv hur du planerar att leverera tjänsten eller produkten till målgruppen. Kan de handla både i butik och online? Var finns butikerna? Vilka leveransmöjligheter kan du erbjuda?

5. Nyckelpartners

Fundera över företagets främsta nyckelpartners, det vill säga de aktörer som är viktiga för att du ska kunna driva din verksamhet på ett optimalt vis. Är du till exempel beroende av underleverantörer eller konsulter?

6. Nyckelaktiviteter

Här beskriver du de aktiviteter som behövs för att leverera produkten eller tjänsten till kunden. Exempel på nyckelaktiviteter är produktion, produktutveckling, distribution och samarbeten med återförsäljare.

7. Nyckelresurser

Medan nyckelaktiviteter beskriver specifika arbetsprocesser beskriver nyckelresurser de resurser som krävs för att leverera produkten eller tjänsten till kund och på så sätt generera intäkter. Det kan till exempel vara personal, utrustning, lokaler, hemsida, patent och så vidare.

8. Kostnader

Identifiera och beskriv verksamhetens kostnader. Observera att detta inte är samma sak som att göra en budget. Därmed behöver du inte fokusera på specifika belopp, utan enbart granska vilka typer av kostnader företaget har. Det kan till exempel vara inköp, webbplatskostnader, marknadsföring, löner och så vidare.

9. Intäkter

Beskriv dina förväntade intäkter. Återigen handlar det inte om hur stora intäkterna är, utan vart de kommer ifrån. Kommer du enbart att tjäna pengar på försäljning eller kommer du även annonser eller annan form av marknadsföring generera intäkter?

När du sammanfattat samtliga punkter får du en bra överblick över vad som krävs för att företaget ska driva verksamheten på ett så lönsamt sätt som möjligt. På så sätt blir det enklare att utveckla en optimal affärsmodell baserat på företagets individuella förutsättningar och möjligheter.

 Summering

En affärsmodell visar hur företaget skapar värde för sina huvudsakliga målgrupper. Modellen kan vara mer eller mindre framgångsrik beroende på hur väl den stämmer överens med verksamhetens förutsättningar och mål. Därför är det viktigt att hitta modell som gynnar företagets utveckling, både på kort och lång sikt.

För att hitta en passande affärsmodell kan det vara en god idé att använda en Business Model Canvas. Den ger dig en bra överblick av vad som krävs av verksamheten för att generera intäkter, till exempel anställda, marknadsföring, lokaler och utrustning.

Glöm inte att vi på CrediNord erbjuder förmånliga företagslån som du kan använda för att göra investeringar i din verksamhet. Rätt företagsfinansiering kan ge dig goda förutsättningar att öka företagets lönsamhet.