Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån eller privatlån?

Företagslån är för många företagare den mest självklara formen av företagsfinansiering. Långt ifrån alla företag har dock möjlighet att ansöka om ett företagslån, framför allt inte verksamheter som befinner sig i uppstartsfasen.

Denna finansieringsform är normalt sett inte heller en möjlighet för de som behöver kapital för att kunna starta ett företag, utan används främst som ett sätt att finansiera tillväxt eller lösa plötsliga kassaflödesproblem.

Ett alternativ för den som är i behov av kapital för att starta upp en egen verksamhet är ett traditionellt privatlån. I den här artikeln går vi igenom för- och nackdelarna med privatlån och om denna låneform verkligen är ett bättre alternativ än ett företagslån.

Privatlån – om du saknar kapitalinsats

Ett privatlån är ett lån utan säkerhet anpassat för privatpersoner som till exempel vill bekosta en husrenovering eller ett bilköp. Eftersom lånet dock saknar säkerhet kan du använda pengarna till att täcka diverse kapitalbehov. Det enda långivarna kan kräva är att privatlånet inte får användas som kontantinsats vid ett bostadsköp.

Lånebeloppen för privatlån sträcker sig i dagsläget upp till 600 000 kronor och löptiden kan vara upp till 20 år. Räntesättningen är normalt sett individuell, precis som vid traditionella företagslån, vilket innebär att låneavgiften baseras på kundens ekonomi.

Om du är intresserad av att starta ett företag, men saknar kapitalinsats kan du i teorin använda ett privatlån för att täcka detta behov. På så sätt får du pengar att röra dig med i början av ditt företagande, vilket gör det enklare att lägga grunden till en framgångsrik affärsrörelse.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Kräver ofta fast anställning

I och med att privatlån är en låneform som inte kräver någon säkerhet måste du som ansöker ha en god kreditvärdighet och en stabil ekonomi. Normalt sett kräver långivarna till exempel att du har en fast anställning eftersom detta minskar kreditrisken. En regelbunden lön visar nämligen att du har möjlighet att sköta återbetalningen.

Med andra ord är ett privatlån främst ett alternativ för dig som vill starta eget vid sidan om din anställning. På så sätt kan du använda lånet i verksamheten, men återbetala skulden med din vanliga lön.

Har du ingen anställning kommer det dels bli svårare att bli beviljad ett privatlån, men det kan också vara riskabelt för din personliga ekonomi. Att få igång en stabil omsättning kan nämligen ta tid, vilket kan göra det svårt att sköta återbetalningen.

För- och nackdelar med privatlån

  • Fördelen med privatlån är att det kan fungera som en kapitalinsats för dig som inte har möjlighet att investera eget kapital. På så sätt får ditt nya företag pengar att röra sig med direkt från start, vilket kan öka chanserna till framgång. Löptiden för dessa lån är dessutom betydligt längre jämfört med vanliga företagslån – upp till 20 år.

  • Nackdelen är att privatlån enbart är ett alternativ som de som är anställda, men som vill starta eget vid sidan av eftersom långivarna normalt sett kräver att den ansökande är fast anställd. Maximalt lånebelopp är dessutom 600 000 kronor, vilket kan vara otillräckligt om du behöver göra större inköp i företaget. Dessutom krävs det en mycket god kreditvärdighet för att bli beviljad ett så stort lån.

Företagslån – högre belopp och bättre villkor

Företagslån är som tidigare nämnt den vanligaste formen av företagsfinansiering idag. Företagslånet fungerar på sätt och vis som ett privatlån – du får låna en klumpsumma som sedan ska återbetalas över en bestämd tid. Även här är räntan normalt sett individuell och baseras på företagets betalningsförmåga.

Det finns dock även vissa skillnader mellan företagslån och privatlån. Först och främst är företagslån oftast betydligt större. Det är inte ovanligt att långivare erbjuder lånebelopp på flera miljoner kronor. Löptiden är dessutom sällan längre än 5 – 6 år, vilket innebär att de månatliga betalningarna är mycket högre.

En annan skillnad mellan de två låneformerna är att företagslånet alltid kräver någon form av säkerhet. Den vanligaste är personlig borgen, vilket betyder att en eller flera personer som företräder företaget går i borgen och tar över betalningsansvaret om företaget inte kan sköta återbetalningen.

Beviljas sällan till nystartade företag

I och med att det rör sig om stora lånebelopp vill långivaren och banken försäkra sig om att företaget har möjlighet att återbetala skulden inom en viss tidsram. Därför gör de alltid en kreditbedömning i samband med låneansökan där de framför allt tittar på kredithistorik, men också årlig omsättning.

De flesta långivare kräver att företaget varit verksamt under en viss tid, exempelvis 6 månader, och att de har en viss minimiomsättning, exempelvis 300 000 kronor per år. Detta är anledningen till att nystartade företag sällan kan få ett företagslån. Som du säkert förstår är ett företagslån därmed inte heller en möjlighet för den som vill finansiera uppstarten av en verksamhet.

För- och nackdelar med företagslån

  • Fördelen med företagslån är att du kan låna extra stora belopp – upp till flera miljoner kronor – som du kan använda för att utveckla din verksamhet. Den höga konkurrensen bland långivarna pressar dessutom ner både räntor och avgifter. De flesta företagslån går normalt att lösa i förtid utan extra kostnad.
  • Nackdelen är att företagslån främst är tillgängliga för etablerade företag med en stabil omsättning. De går alltså inte att använda för att starta upp ett företag.

Alternativa finansieringsformer

Om du inte har möjlighet att ansöka om varken privatlån eller företagslån kan du undersöka andra finansieringsmöjligheter, exempelvis:

  • Innovationsstöd – ett stöd som täcker en del av de kostnader som uppstår innan du introducerar din produkt eller tjänst på marknaden.
  • Riskkapital – en ekonomisk insats som en finansiär gör i din verksamhet, oftast i utbyte mot en viss ägarandel i företaget. 
  • Crowdfundingen finansieringsform där andra privatpersoner investerar sitt eget kapital i din affärsidé. 

Låna upp till 3,5 miljoner hos CrediNord

CrediNord erbjuder företagslån upp till 3,5 miljoner kronor till företag som varit verksamma i minst 12 månader och som behöver kapital för att exempelvis finansiera tillväxt. Vårt minimikrav på årsomsättning, som finns till både för din och för vår skull, ligger på 150 000 kronor. Våra företagslån har ingen traditionell ränta, istället betalar du en fast månadsavgift som baseras på företagets ekonomiska förutsättningar. Att ansöka är förstås helt kostnadsfritt och tar inte mer än några minuter. Svar får du oftast samma dag och vi betalar ut lånet så snart vi mottagit det signerade låneavtalet.