Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån till VVS-företag

Behovet av VVS-företag ökar ständigt, i takt med att nybyggandet ökar. Renoveringsprojekt för gamla byggnader ökar likaså behovet av VVS-tjänster.  

Genom ökad efterfrågan finns det bra tillväxtmöjligheter för VVS-företag. För att företaget skall kunna växa krävs det även kapital. Inom VVS-branschen är speciellt inköp av produkter och lagring dyra investeringar. Dessa kräver kapital av företaget.  

I denna artikel kommer vi att behandla VVS-företags finansiella utmaningar och tillväxtmöjligheter. Vi tar fram hur ansökning av företagslån till VVS-företag kan bidra till tillväxt. Vi behandlar även vilka utvecklingsmöjligheter ett företagslån kan ge åt just ditt VVS-företag.  

Tillväxtmöjligheter inom VVS-branschen 

En av de största tillväx möjligheterna inom VVS-branschen är för tillfället husteknik. Husteknik sysselsätter tusentals personer. Behovet av mer arbetskraft ökar i snabb takt. Inom VVS-branschen innebär det ökning av VVS-teknik. Till VVS-teknik räknas alla delområden inom värme-, vatten- och luftkonditioneringsteknik.  

Teknologin utvecklas konstant. Detta innebär att man även inom husteknik kommer fram med nya och bättre teknologiska lösningar, vilket bidrar till VVS-tekniken.  

Nya kunniga aktörer behövs konstant och nya maskininköp måste göras. Gamla maskiner måste ersättas med ny teknik. På VVS-branschen tar tillväxtmöjligheterna inte slut. Frågan är ifall företagen har tillräckliga resurser för dem? 

Övervinn utmaningar med hjälp av ett företagslån 

Det kan uppstå utmaningar ifall det inte finns kapital för nödvändiga investeringar. Utbildning av personal, inköp av ny utrustning, marknadsföring, lokaler och driftskostnader kan komma i vägen för tillväxt.  

Att ansöka företagslån till VVS-företag är ett bra sätt att möta dessa utmaningar. Med ett företagslån kan du stödja ditt företags verksamhetsvillkor. Detta gäller både tillväxt och att täcka oväntade utgifter. 

Utbilda personal 

Genom teknologins och VVS-teknikens utveckling måste även kunskaperna inom VVS-branschen uppdateras och utvecklas konstant. Att hinna kunnig ny personal kräver mycket letande. Den nuvarande egna personalens kunskaper måste även utvecklas.  

Ifall företaget vill hänga med i utvecklingen, måste även personalen utvecklas. Ofta kan dock ekonomiska hinder komma i vägen. Då kan det finnas en risk av att falla ur loppet.  

Ett företagslån hjälper VVS-företag med ekonomiska hinder även i en sådan situation. Du kan hålla fast i din personals kunskap och på detta sätt förbli föregångare i din bransch.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Inköp av ny utrustning och tekniska framsteg 

Inom VVS-branschen är införskaffning av nya maskiner och utrustning oundvikligt, i och med teknologins utveckling. Teknologin utvecklas i allt hastigare takt och även VVS-teknik måste uppdateras i form av nya maskiner och utrustning.  

Införskaffning av maskiner och pengarna som investeras i dem kan stiga till stora summor. Dessa har företaget nödvändigtvis inte råd med. Om företaget vill hänga med i branschens utveckling är dessa investeringar nödvändiga.  

Utmaningarna, som maskininförskaffning medför, går att lösa med hjälp av företagslån. Företagslånet möjliggör dessa införskaffningar. Ditt företag kommer därför att kunna hänga med i utvecklingen och erbjuda tjänsterna och produkterna som marknaden kräver.  

Marknadsför ditt företag – öka försäljningen 

Marknadsföring ses ofta som en icke nödvändig stödåtgärd. Marknadsföring kan dock öka ditt företags medvetenhet. Detta i sin tur resulterar i en betydlig ökning av din försäljning.  

Bland små och medelstora VVS-företag anses det att resurserna är otillräckliga, för att utföra marknadsföring målmedvetet och effektivt. Marknadsföring är dock en mycket viktig åtgärd. Det är till och med en förutsättning för företagets försäljning.  

Ett företagslån kan erbjuda den hjälp du behöver för att få igång effektiv marknadsföring. På detta sätt kan du investera pengar på ett sätt som ökar din försäljning.  

Affärslokaler som en utmaning 

Även affärslokaler och lagerutrymme kan skapa utmaningar för företag inom VVS-branschen. Lagerutrymmet kan ta slut för ett VVS-företag. Då har företaget framför sig en stor investering att göra, för att utvidga lagerutrymmet.  

Lokaler bristfällighet, enligt ständigt förändrande reglering, kan orsaka behov av renovering. Att förnya kontorets infrastruktur och skaffa nya lokaler kan visa sig vara ekonomiskt omöjligt.  

Det är här som företagslån till VVS-företag kommer in i bilden. Ett företagslån ger dig en möjlighet att uppgradera dina lokaler. Allt från att skaffa lagerutrymme till att förnya affärslokalerna. Lagerhantering kommer att underlättas och arbetskomforten ökar.  

Hjälp med oväntade utgifter 

Varje företag kan vid något tillfälle överskrida sin budget på grund av oväntade utgifter. Oväntade utgifter kan ta resurser från andra områden, som t.ex. planerade investeringar.  

Det är dock inte värt att fästa sig allt för mycket på oväntade utgifter. Det går snabbt och enkelt att få hjälp med dessa utgifter. Med ett företagslån kan du enkelt rikta resurser vart det behövs.  

Företagslån till VVS-företag via en bank eller finansbolag? 

I dagens läge erbjuds företagslån av flera olika aktörer, istället för enbart traditionella banker. Det är inte längre lika klart vem det lönar sig att låna av. Borde man låna av en traditionell bank, eller behöver företaget ett mer flexibelt och snabbare alternativ att låna pengar? 

Bankernas lånevillkor är generellt väldigt strikta. Flera företag får ett nekande svar när de ansöker om företagslån av en bank, på grund av de strikta villkoren. Detta är å andra sidan inte fallet när det handlar om finansbolag, som CrediNord. Kraven är lägre och behoven tillgodoses på ett mycket flexiblare sätt.  

Ansökningsprocessen hos en bank försvåras även av långa handläggningstider. Att få själva lånet in på företagets konto kan ta väldigt länge. Finansbolag fungerar snabbt och det är möjligt att få lånet inbetalt på kontot till och med samma dag.  

När man sköter ärenden med banken kan det uppstå administrativa tilläggskostnader. Banker kan exempelvis ta betalt för underskrivning av kontrakt. Finansbolag, som CrediNord, gör detta sällan.  

CrediNord erbjuder flexibla, snabba och enkla företagslån 

CrediNord är ett nordiskt finansbolag, som erbjuder företagslån för små och medelstora företag. Vi stödjer företag genom att erbjuda lösningar för att möjliggöra tillväxt och täcka oväntade kostnader.  

Kärnan i vår tjänst är att förenkla låneprocessen för företag och erbjuda flexibilitet. Du kan låna upp till 3.500.000 kr. Återbetalningsperioden varierar upp till 36 månader.  

Att ansöka om ett företagslån till VVS-företag går enkelt och snabbt. Du behöver inga realsäkerheter. Gör en ansökan på vår hemsida och få pengarna till företagets konto även samma dag.  

Hos CrediNord vet du exakt vad du betalar. I lånekontraktet visas klart och tydligt vad ditt VVS-företag betalar för sitt företagslån – aldrig några dolda avgifter. På detta sätt kan du även planera ditt företags budget bättre. Du kan även återbetala lånet i förväg, helt utan extra kostnader.