Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
startup

Företagslån till startup – Vad gäller?

Företag som befinner sig i uppstartsfasen är normalt sett extra utsatta vid likviditetsbrist. Detta eftersom intäkterna kan dröja medan utgifterna fortsätter vara desamma, vilket kan vara påfrestande för företagets kassaflöde.

I denna artikel ska vi koncentrera oss på företagslån till startups – vad det är och vilka kraven du måste uppfylla för att få ett lån. Vi ska även titta på varför det är så svårt för nystartade företag att få ett företagslån.

Vad är startup?

Många blandar ihop begreppen ”startup” och ”nystartat företag”. Startup beskriver dock inte en företagsform utan snarare ett sätt att arbeta. Ett startup är ett företag som just påbörjat sin verksamhet och som jobbar efter en skalbar affärsmodell. Det innebär att företaget fortsätter att fungera även om arbetsbördan ökar.

Man ska emellertid inte förväxla att skala upp med att växa. Tillväxt är förknippat med ökad omsättning och personal, men att skala upp betyder att affärsmodellen utvecklas i takt med tillväxten utan för den delen försämra resultatet.

Startups finns i nästan alla branscher. Idag förknippar man dock främst ordet med innovation inom teknik och digitalisering.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Hur fungerar företagslån till startup?

Alla som driver företag vet att kapital ofta är nödvändigt för att kunna driva utvecklingen framåt. Brist på likvida medel kan orsaka stor skada och vara ödesdigert för ditt företag. Utan kapital kan inte företaget fungera, växa och nå sin fulla potential.

Bland nystartade företag är behovet av kapital normalt sett ganska stort. Har du inte möjlighet att investera egna pengar kan det dock vara möjligt att ansöka om ett företagslån, antingen hos banken eller en långivare.

Företagslån till startup är helt enkelt kapital som ett nystartat företag lånar och betalar tillbaka inom en bestämd löptid. I samband med lånet tillkommer en ränta eller en avgift som betalas tillsammans med amorteringen. Denna avgift är normalt sett är relativt hög, då en startup utgör en betydligt större kreditrisk än ett etablerat företag.

Svårt att hitta företagslån till startups

Det är besvärligt för startups att hitta långivare som är villiga att bevilja företagslån. Det beror på att verksamheten befinner sig i ett tidigt skede och ännu inte kan visa tillfredsställande försäljningssiffror eller stabilt kassaflöde. Detta höjer långivarnas osäkerhet på att de kan få tillbaka sina pengar. Å andra sidan är kapital som tidigare nämnt nödvändigt för att kunna få igång verksamheten och visa resultat.

I regel är banker mer restriktiva när det gäller att bevilja företagslån till startup. De har ofta höga krav på affärsplan, budget och kredithistorik, vilket ofta leder till avslag alternativt ett betydligt dyrare företagslån.

Som tur är finns idag ett stort urval av alternativa långivare och finansinstitut på den svenska marknaden. Vissa av dem kan vara beredda att erbjuda mindre företagslån till startups, men du får fortfarande räkna med att din verksamhet måste varit igång åtminstone ett par månader.

Ta hänsyn till kostnaderna

När du söker ett företagslån till startup ska du först och främst vara säker på att ditt företag kan betala återbetala sin skuld. Som tidigare nämnt kan det dröja innan verksamhetens intäkter blir regelbundna. Under återbetalningstiden, som kan vara så lång som 60 månader, ska du göra månadsinbetalningar på amortering plus ränta.

 • Lånebeloppet som startup blir beviljade skiljer sig från det långivare erbjuder etablerade företag. Som tidigare nämnt kan nystartade verksamheter främst låna mindre belopp, då startups normalt sett utgör en högre risk. Även om så är fallet kan företagslånet ändå vara tillräckligt för att få igång verksamheten och du kan alltid ansöka om mer finansiering längre fram.
 • Räntan bestäms individuellt och baseras på företagets – och i vissa fall även på ägarens – kreditvärdighet. Eftersom du driver en startup kanske du inte har möjlighet att bifoga ett bokslut i din ansökan. Detta kommer förmodligen att höja räntan du blir erbjuden för att kompensera långivarens risk med utlåningen. Viktigt att veta när du jämför företagslån är att den effektiva räntan visar hur mycket din totala kostnad för lånet blir. Det är alltså den effektiva räntan du bör utgå ifrån.
 • Även extra avgifter kan tillkomma när du tar ett företagslån till startup. Exempel på sådana är uppläggnings-, administrations- eller aviavgift. Det är dock långt ifrån alla långivare som lägger på avgifter, särskilt inte i en tid då konkurrensen mellan långivare är högre än någonsin. Det kan dock ändå vara bra att dubbelkolla avgifterna innan du ansöker.          

Krav för att ta ett företagslån till startup

För att du ska bli beviljad ett företagslån till startup måste du uppfylla långivarens krav. Eftersom kraven kan skilja sig en hel del är det viktigt att jämföra dem vid ansökningstillfället. Det som däremot är gemensamt för nästan alla banker och finansinstitut är:

 • Presentation av väluppbyggd affärsplan och realistisk budget
 • Senaste balans- och resultaträkning
 • Plan på hur lånet ska användas
 • Hur lånet ska påverka verksamheten

Ansöker du om ett företagslån till startup hos en bank gör de ofta en helhetsbedömning för att avgöra din förmåga att betala tillbaka. I det här fallet tittar man extra noga på:

 • Dig som företagsägare – utbildning, erfarenhet, privatekonomi
 • Företagets affärsplan – om den är realistisk och detaljerad
 • Om det finns flera ägare i företaget
 • Om det finns revisor eller ekonomiansvarig

Generellt kan vi slå fast att ju mer dokumentation du skickar med i ansökan, desto större är chansen att få ett bra låneerbjudande. Dessutom behöver du inte skicka in tilläggsinformation i efterhand, vilket förkortar långivarens handläggningsprocess.

Säkerhet för företagslån till startup

Som du säkert vet måste du alltid nämna någon form av säkerhet när du ansöker om ett företagslån. Idag finns det olika former av säkerheter beroende på långivare och företagsform.

I princip alla företagslån, även de till nystartade företag, kräver borgen, det vill säga att någon eller några i företaget går i personlig borgen för lånet och blir borgensmän. Det innebär att borgensmannen tar över betalningsansvaret för lånet om företaget drabbas av betalningssvårigheter. Företagslån med borgen ökar chanserna till lägre ränta och bättre lånevillkor för övrigt. Erbjud gärna fler borgensmän om det är möjligt.

En annan typ av säkerhet är företagsinteckning, vilket betyder att du erbjuder företagets egendom som säkerhet för lånet, exempelvis mark, lager eller fastigheter.

Företagslån till alla företagsformer

Vi på CrediNord beviljar företagslån till alla företagsformer, så länge de varit verksamma i minst sex månader och kan uppvisa en årlig omsättning på minst 150 000 kronor. Den enda säkerheten vi kräver är personlig borgen och du kan dessutom lösa din skuld i förtid, helt utan extra kostnad.

Vi erbjuder en individuell ränta som baseras på företagets ekonomiska förutsättningar. Har företaget en god kreditvärdighet kan du med andra ord få en extra förmånlig ränta. Våra lån har dessutom inga dolda avgifter och svar på din ansökan får du normalt sett samma dag.