Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån till städföretag

För företag som erbjuder städtjänster kan företagslån bli aktuellt, exempelvis när efterfrågan stiger och verksamheten expanderar. När ny personal snabbt skall anställas och utbildas, eller utrustning förnyas, blir ett snabbt och enkelt företagslån aktuellt. CrediNord erbjuder företagslån till städföretag.  

I denna artikel beskrivs det kortfattat några av de potentiella utmaningar, som ett företagslån kan behövas till. Vi presenterar bland annat vad man kan använda ett företagslån till i ett städföretag och varför det bör sökas från CrediNord.  

Vanliga utmaningar för städföretag 

Konkurrensen är stor mellan städföretagen på dagens marknad. Genom marknadsföring och en hemsida kan städföretaget differentiera sig från andra små företag inom samma bransch. Ökad synlighet och medvetenhet kan hjälpa till med kundförvärv.  

Eftersom arbetet oftast är rörligt måste företagets logistik planeras noggrant. Hur ordnas anställdas transport från ett gig till ett annat? Använder de sina egna bilar? Ordnas transport för företagets räkning? Bilunderhåll innebär flera högre kostnader, såsom försäkring, bilservice och skatt.  

Anställda bör vara kompetenta och ibland måste man fortbilda dem. Det är, till exempel, viktigt för personer som jobbar inom städindustrin att känna till olika kemikalier. Städutrustning och andra maskiner, som företaget behöver, skall vara funktionella och tillräckliga för att klara av arbetsuppgifterna. Även städföretag måste ha minst en dator och telefon, med abonnemang och internetanslutning.  

Hur kan ett företagslån hjälpa ett städföretag?  

När man ansöker företagslån till städföretag kan det hjälpa till att förbättra verksamhetsvillkoren och expandera verksamheten. Kapital som snabbt går att förvärva kan hjälpa till vid många olika situationer. Med ett företagslån kan man göra nya investeringar samt täcka löpande kostnader.  

Öka synligheten 

Synlighet är i dagens läge viktigt för företag som företag. Städföretag kan öka sin synlighet, till exempel, genom att utveckla sina hemsidor och genom marknadsföring. Att göra ett bra arbete fungerar också som bra reklam. Ökad synlighet är en viktig faktor i kundförvärv.  

Med hjälp av Google Ads och sökmotoroptimering går det att förbättra synligheten på nätet. Närvaro på sociala medier bidrar till ökad medvetenhet om företaget. Allt detta kräver dock en kompetent person som utför det. Ofta går det att hitta hjälp utanför företaget. Marknadsföringsföretag och företag som specialiserar sig på hemsidor erbjuder tjänster, som hjälper företag att öka sin synlighet.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Investera i utrustning 

Även om den utrustning som behövs för rengöring vanligtvis inte är dyr att köpa, är utrustningen som används för företagets resterande funktioner desto dyrare. I dagens läge krävs det att företag har minst en telefon och en dator. Städföretag använder ofta även extern bokförare, som håller reda på företagets fakturering, skatter och anställdas lönebetalning.  

Städarbetet är ofta rörligt. Under en arbetsdag flyttar man sig flera gånger från en plats till en annan. För detta måste transport ordnas. Utrustningen som krävs måste rymmas med. Underhållning av bilen medför flera stora kostnader. Bilen som används måste även tas till service direkt när man märker ett fel. I detta fall kan ett oväntat och tidskänsligt behov av finansiering uppstå.  

Genom att köpa ordentlig utrustning kan man förbättra anställdas effektivitet och trivsel i sitt jobb. Fungerande utrustning möjliggör även bra utfört arbete. Detta fungerar likaså, som tidigare nämnt, som marknadsföring för städföretaget.  

Anställ personal 

När arbetsbördan ökar behövs även mer personal. Inom städbranschen är företagen vanligtvis små enheter, som bara består av ett fåtal anställda. Personalökningen kommer att göra det möjligt att ta emot nya kunder och städplatser. Att hitta nya kunder kommer att öka nettoomsättningen och förbättra den långsiktiga lönsamheten.  

Att anställa nya medarbetare är kostsamt och kräver kapitel för att utföras. Löner och andra kostnader kräver ekonomiskt utrymme. Detta kan ett företagslån bidra till. Exempelvis CrediNord erbjuder företagslån till städföretag.  

Inom städbranschen uppstår det även andra personalkostnader, än bara löner. Till exempel olycksfallsförsäkring är bra att skaffa åt personalen. Arbetet är ofta fysiskt ansträngande, vilket ökar risken för långa sjukskrivningar. Med olycksfallsförsäkring kan företaget få underlättning vid möjlig sjukersättning, som kan vara en följd av en skada från arbetet. Fysiskt ansträngande arbete kan även orsaka olika ansträngningsskador, som ryggproblem och smärta i handleden.  

Utbildning av personal 

Personalens kompetens är viktig för att arbetsuppgifterna skall lyckas. Kompetenta anställda utför de givna uppdragen smidigt och med krävda hastigheten. Kunskap att utföra olika uppgifter ökar effektiviteten, motivationen och trivseln på arbetsplatsen. På lång sikt betalar personalens utbildning sig tillbaka, i form av ökad omsättning och utveckling av verksamheten.  

Utmaningar för banklån 

Tidigare kunde företagslån ansökas enbart hos traditionella banker. Ansökningsprocessen var jobbig och krävde både tid och insats av ansökaren. I dagens läge kan företaget vända sig till helt elektroniskt fungerande finansbolag. Nu är det möjligt att låna pengar snabbt, enkelt och ofta med bättre villkor.  

När man ansöker om företagslån till städföretag hos en traditionell bank, kan det ta flera veckor att få ett beslut. Bankerna har även striktare krav mot ansökarna. Företag med oregelbunden och varierande inkomst uppfyller sällan kraven. I detta fall kommer ett banklån inte att hjälpa till i nöden.  

Elektroniskt drivna finansbolag utnyttjar långt automatiserade ansökningsprocesser. Därmed går det att få ett lån till och med inom en dag.  

Företagslån till städföretag av CrediNord 

Vi på CrediNord jälper små och medelstora företag med deras verksamhetsförutsättningar, genom att erbjuda flexibelt företagslån upp till 3.500.000 kr.  

I stället för ränta har våra företagslån en fas månadsavgift. På detta sätt kan du bättre planera företagets ekonomi. Utöver månadsavgiften betalar du inga andra avgifter. Lånetiden kan själv väljas mellan 6 och 18 månader. Det gå även att återbetala lånet i förtid, utan extra kostnader. På detta sätt sparar företaget även pengar. Företaget betalar enbart för de månader, då lånet är i användning.  

Företagslån kan ansökas på vår hemsida. Det tar ungefär enbart en minut. Naturligtvis kostar det absolut ingenting att fylla i en ansökan och det binder dig inte till något. I bästa fall flyttas pengarna till företagets konto till och med samma dag.  

Hos CrediNord är det möjligt att få företagslån till städföretag. Det spelar ingen roll ifall användningssyftet exempelvis är att införskaffa ny utrustning, anställa personal eller starta en marknadsföringskampanj. Så länge du anser att lånet hjälper företagets verksamhet, kommer vi att lita på att du är bästa personen att avgöra det. Du behöver enbart skriva användningssyftet i ansökan.