Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån till sjukvårdsföretag 

Antalet privata företag inom sjukvård ökar hela tiden. Många står dock inför ekonomiska utmaningar, som kan hindra utvecklingen av verksamheten. Därmed också minska lönsamheten. Detta är naturligtvis en situation som man som företagare vill hitta en lösning för.  

I den här artikeln kommer vi att titta på vårdföretag och deras allmänna ekonomiska utmaningar. Dessutom behandlar vi hur ett företagslån till sjukvårdsföretag kan vara en bra lösning då det behövs ytterligare kapital. 

Ekonomiska utmaningar för sjukvårdsföretag 

Det finns många små aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ofta handlar det om en persons företag eller ett företag med fåtal anställda. Oberoende, företag i alla storlekar är välkomna att ansöka om företagslån hos CrediNord! 

Den vanliga utmaningen är bristfällig likviditet, det vill säga minskat kassaflöde. Detta är inte förvånande, eftersom likviditetsproblem, oavsett sektor, är ett av de vanligaste ekonomiska problemen bland småföretag. Det finns många orsaker till detta. Att kunder inte betalar sina räkningar är ett av de vanligaste orsaker. Inom hälso- och sjukvårdssektorn kan fakturor omfatta relativt stora summor. Utebliven betalning kan snabbt orsaka svårigheter. Det egna företagets utgifter löper hela tiden.  

En annan viktig faktor som kan leda till minskat kassaflöde är en icke-etablerad kundbas. Detta är vanligt för nystartade företag och företag som fortfarande är i uppstartsfasen.  

Den tredje utmaningen är att det ofta är dyrt att starta företag. Förutom faciliteter och utrustning, kan det finnas behov att anställa personal. Få företag har råd att finansiera allt detta med eget kapital. 

Vad kan ett företagslån användas till?  

Företagslån kan spela en viktig roll, särskilt när det gäller tillväxt och utveckling. Här tar vi en närmare titt på fem saker som hjälper dig att stärka ditt företags verksamhetsförhållanden och marknadsposition. 

Stärk ditt företags kassaflöde 

Om kassaflödet minskar och utgifterna är högre än avkastningen, kan ett företagslån hjälpa till att överkomma det värsta. Utmaningar med kassaflödet kan bero på obetalda fordringar, kundbrist eller oväntade kostnader. Det kan även naturligtvis vara en kombination av alla ovannämnda.  

Ett företagslån kan därmed fungera som ett ekonomiskt skyddsnät. Men ifall behovet av kapital varierar kraftigt är det värt överväga företagskredit som ett alternativ. Företagskrediten kan ses som en slags buffert. Den väntar på att företaget behöver pengarna. Först när företaget lyfter pengarna börjar kostnaden löpa.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Säkerställ fungerande lokaler 

Ett företagslån kan användas för att hyra eller köpa lokaler. Ett förvärv av lokaler kan alltså utföras utan stor ekonomisk börda. Dessa pengar finns det garanterat användning för på annat håll. Pengarna kan användas till saker som bidrar till etableringen av företaget.  

Lånet kan även användas för att renovera eller expandera befintliga lokaler. På detta sätt kan kunderna betjänas på ett bättre sätt. Mer funktionella lokaler som skapar högre trivsel kommer att påverka kundupplevelsen i sin helhet. Det kan sägas vara en del av servicen som kunden får.  

Förnya utrustningen 

Det är vanligt att företagslån till sjukvårdsföretag används för investeringar i utrustning. Diverse utrustning har ofta en betydande roll. Därför lönar det sig att satsa på utrustningen. När du med din egna kompetens får utnyttja de rätta och nyaste utrustningen, kommer det att synas i arbetets effektivitet och slutresultatet. Det är värt att komma ihåg att ett välutfört arbete inte enbart håller kunden nöjd, så att hen återvänder som kund. Bra utfört arbete fungerar även som marknadsföring. Det ökar chansen att kunder rekommenderar dig till sina bekanta.  

Expandera verksamheten 

De flesta sjukvårdsföretag strävar också efter tillväxt. Detta innebär oftast ökad inkomst och lönsamhet. Expansion kan docka vara dyrt. Det behövs mer utrymme och mer personal. Större och modernare lokaler kostar och de måste optimeras enligt ditt företags behov. Den nya personalen som du anställer måste vara kompetent. Kom ihåg att din personal betjänar dina kunder, som du sliter att få som en del av din etablerade kundbas. 

 I detta fall kommer företagslånet att bidra till att lösa situationen, utan en överbelastande ekonomisk börda. Du behöver inte betala dessa större summor ur företagets kassa. Investeringarna kan återbetalas över en längre period. Kolla in de olika finansieringslösningarna

Investera i marknadsföring 

Alla företag har behov av marknadsföring. Detta gäller även sjukvårdsföretag. Med rätt marknadsföringsstrategi kan du stärka befintliga kundrelationer och nå nya potentiella kunder. Att bygga medvetenhet stärker också bolagets marknadsposition på lång sikt. 

Ju mer resurser du spenderar på marknadsföring, desto bredare publik kan du nå. Ett företagslån till sjukvårdsföretag ger de ekonomiska resurserna för att göra nödvändiga investeringar. 

Problem med traditionella banklån 

Många företagare i behov av kapital vänder sig först till banken. Anledning är att banken känns bekant och som ett säkert alternativ. Det är dock värt att komma ihåg att en bank sällan är den enklaste lösningen.  

Att få ett lån från en bank är absolut inte en självklarhet. Enligt olika källor nekas ungefär var tredje småföretagare, när de ansöker om företagslån. Detta beror främst på bankernas lånevillkor. De är vanligtvis mycket strikta. De senaste åren har de blivit bara striktare och striktare.  

Utöver strikta krav har bankerna ofta längre behandlingstid än online-finansbolag. Detta innebär att det kan ta en lång tid att få pengarna in på företagets konto. Detta orsakar problem med akuta finansieringsbehov. CrediNord gör det däremot möjligt att snabbt få finansiering åt företaget.  

Företagslån av CrediNord utan klurigheter 

Ifall du har ett sjukvårdsföretag och du behöver kapital för att utveckla din verksamhet, kan du alltid vända dig mot CrediNord. Vi erbjuder företagslån till sjukvårdsföretag mellan 10.000 kr till 3.500.000 kr. Vi finansierar företag av olika storlekar, i olika situationer och i olika branscher. Vi ser till företagets behov och erbjuder en snabb och enkel lösning.  

Våra lån kräver inga realsäkerheter. Hos CrediNord fungerar företagaren som borgensmannen, dvs. Går i personlig borgen för lånet. Det räcker åt oss. Våra lån innehåller alltid enbart en tydlig kostnad. Du betalar inga öppningsavgifter, handläggningsavgifter eller andra dolda kostnader. Ansökan är helt gratis och går väldigt snabbt att göra. Ifall ansökan skickas mellan klockan 8-15 på en vardag får du ett svar inom en timme. I bästa fall betalas pengarna in på ditt företags konto till och med samma dag!  

Exempel på våra kunders branscher 

  • Fysioterapi 
  • Tandläkare 
  • Massage 
  • Fotvård 
  • Hemvård 
  • Läkarmottagning 
  • Veterinär 

Vi välkomnar er som våran kund!