Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån till logistik- och transportföretag 

I dagens läge finns det behov och efterfrågan av logistik- och transportföretag. Människor rör sig på ett större område än förut. Dessutom skickas varor allt mer över hela världen. Beställningar via e-handel och butikers införskaffningar måste kunna färdas effektivt. Utrymmen måste även hållas i skick. Detta innebär mera jobb och krav för logistik- och transportföretag.  

Ständigt ökande kraven och ökande arbetsbördan orsakar kostnader. Utrustningen måste vara av hög kvalitet och i bra skick. Dessutom kan det också behövas nya kontorslokaler, för att expandera verksamheten.  

Vikten av bra marknadsföring för företaget får inte glömmas bort. Ju bättre marknadsföringsstrategi, desto bättre möjlighet har företaget att expandera sin verksamhet och öka kassaflödet. 

Plötsligt ökande kostnader kan dock innebära ekonomiska utmaningar för ditt företag. I denna artikel kommer vi att diskutera hur man får ett företagslån till logistik- och transportföretag och vad man skall ta hänsyn till i processen.  

Ekonomiska utmaningar för logistik- och transportföretag 

Logistik- och transportföretag är efterfrågade. Efterfrågan måste kunna mötas med högkvalitativ service. Detta innebär dock kostnader för dessa företag. Utrustningen måste vara av hög kvalitet och kräver kompetenta användare, det vill säga anställda.  

Nya maskiner och ny utrustning kostar dock en hel del. Beroende på företaget kan det finnas behov av nya fordon. Det kostar också pengar att underhålla dem. En ständigt föränderlig och snabb verksamhetsmiljö orsakar finansiella utmaningar åt företagen. 

Det är viktigt att logistik- och transportföretagen ständigt är väl förberedda för att anpassa sig enligt dessa förändringar och industrins krav. Detta för att kunna ge bästa möjliga service. Dock är det en utmaning, eftersom kostnaderna ibland kan överraska. I detta fall kan ett snabbt och enkelt förvärvbart företagslån vara till stor hjälp åt ditt företag.  

Hur kan ett företagslån hjälpa logistik- och transportföretag? 

Ett företagslån är ett bra verktyg för logistik- och transportföretag. Situationer och planer kan förändras mycket snabbt och flexibilitet är viktigt. Företagets verksamhet kan växas genom att satsa på flexibilitet, kvalitet och företagsbild.  

Ju snabbare ditt företag kan möta nya krav och utveckla sin verksamhet, desto större är chansen att expandera sin verksamhet och öka kassaflödet. Genom konkurrensen mellan företag är god reaktionsförmåga en tillgång. Till näst tar vi upp några exempel på hur ett företagslån kan användas.  

Flexibel verksamhet 

I dagens läge måste företagen kunna agera flexibelt. Det kan ske ändringar i sista minuten för planer och tidtabeller. Dessa ändringar i sista minuten kan kosta extra åt företaget. Det är också en bra ide för ditt företag att vara redo att snabbt anpassa sig, exempelvis till människors föränderliga mobilitetsbehov. Med ett företagslån till logitstik- och transportföretag kan du enkelt täcka kostnader för förändringar i sista minuten, utan extra oro och stress.  

Underhållning av utrustning 

Ibland måste utrustningen underhållas. Även om ditt företag är förberett för regelbunden underhållning, kan de extra underhållsbehoven överraska. Detta medför naturligt oväntade kostnader. Ett fordon kan exempelvis plötsligt gå sönder. För att ditt företag skall fungera bra måste utrustningen vara i skick. För dessa utgifter kan du få hjälp med ett företagslån. Med ett företagslån kan du snabbt och flexibelt finansiera allt extra underhåll och täcka oväntade kostnader.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Förnya utrustning 

Företag inom samma sektor konkurrerar och naturligtvis vill alla företag ge en bra och professionell bild av sig själv. Med jämna mellanrum måste utrustningen förnyas. Det kan vara frågan om nya krav, ersättning av utrustning i ändan av sin livscykel eller för att expandera verksamheten. Oavsett anledningen till förnyelsen av utrustningen kommer det att resultera i extra kostnader för ditt företag. Med ett företagslån till transport- och logistikföretag kan du förnya din utrustning, även på en snabb tidtabell. På detta sätt behöver företaget inte vänta på att pengarna ackumuleras, för att förnya sin utrustning. Arbetet kan fortsätta utan onödiga förseningar.  

Kompetenta anställda 

Får att hålla anställda med i utvecklingen så bra som möjligt, kan anställdas fortbildning vara aktuellt. Det kan även bidra till att företaget förbättrar eller växer sin verksamhet. Även förnyelse av anställdas licens och så vidare kan skapa förvånansvärt stora kostnader. Även för detta går det att enkelt få hjälp i form av ett företagslån. Det möjliggör nämligen anställdas fortbildning, förnyelse av licenser eller exempelvis anställning av ny personal, så fort som företaget behöver det. Detta hjälper ditt företag att effektivisera sin verksamhet. Effektivisering av verksamheten leder i sin tur till att kassaflödet växer snabbare.  

Internationalisering 

I dagens värld är det viktigt att vara internationell. Varor färdas runt över hela världen, precis som människor. Saker färdas över hela världen, liksom människor.  Logistik- och transportföretag behövs för att göra detta möjligt. När ditt företag går in på nya marknader kommer kraven på språkkunskaper också att öka. Ju mångsidigare ditt företags anställdas språkkunskap är, desto större är företagets chans att lyckas på nya marknader.  

Det kan vara en bra idé att organisera språkkurser för anställda, då och då. Dessa kurser skapar dock ytterligare kostnader åt ditt företag. Du behöver dock inte bekymra dig över kostnaderna. Ett företagslån till logistik- och transportföretag hjälper till med dessa.  

Marknadsföring 

För att ditt företag ska få nya kunder, växa och öka sitt kassaflöde, är det ofta en bra idé att investera i marknadsföring. Det är värt att direkt investera i ordentlig och fungerande marknadsföring.  Detta kommer att gynna företaget mera i långa loppet. Marknadsföringskostnaderna kan vara något högre till en början. Det uppstår dock en bättre chans att öka företagets kassaflöde på längre sikt. Ett synligt och distinkt företag har likaså en bättre chans att locka åt sig nya kunder.  

De tillfälligt högre marknadsföringskostnaderna kan bekvämt finansieras med ett företagslån till logistik- och transportföretag. På detta sätt behöver du inte oroa dig hur du får ditt företags marknadsföring utfört på det mest effektivaste sättet. 

Lokaler 

Genom ökad efterfrågan och tillväxt kan det hända att du behöver nya lokaler. Ifall ditt företag inte för tillfället har tillräckligt med pengar för nya lokaler, kan ett företagslån vara ett bra alternativ. Detta ger dig de lokaler du behöver, när du behöver. Ingen onödig väntan och ditt företag kommer inte att behöva sakta ner.  

Var kan jag få det bästa lånet för ditt företag? 

Företagslån beviljas av banker och finansbolag på nätet. Varje alternativ har sina fördelar och nackdelar. Du bör ta reda på de olika alternativen och jämföra dem noggrant. 

Lönar det sig att låna av en bank?  

När det behövs finansiering snabbt åt företaget tänker många först på ett lån från en bank. Flera banker erbjuder företagslån. Det finns dock några saker att tänka på innan du tar ett lån. 

Banker är pålitliga och ett lån från en bank till ditt företag kan tyckas vara det bästa alternativet till en början. Lånprocessen tenderar dock att vara långsammare och mer krävande, än för elektroniska finansbolag. Ifall ditt företag behöver lånet snabbt, fyller banklånets långsammare ansökningsprocess inte ditt företags behov.  

Företagslån till logistik- och transportföretag från CrediNord 

Om du har ett logistik- och transportföretag och behöver ett företagslån är vi på CrediNord här, både för dig och ditt företag. Be om ett gratis låneerbjudande. Ett möjligt erbjudande skickas åt dig via e-post inom en timme, då ansökan görs på en vardag mellan klockan 8-15. Ansökan går väldigt snabbt att göra. Pengarna får du i bästa fall överfört till företagets konto redan samma dag som kontraktet skrivs under.  

Vi prissätter alltid våra lån från fall till fall. Ju lägre risk, desto billigare är lånet. Beroende på dina behov och ditt företags situation beviljar vi ett lån mellan 10.000 kr och 3.500.000 kr. Återbetalningen kan utföras med en lånetid från 6 månader ända upp till 36 månader.  

Vi erbjuder dig finansiering åt företaget snabbt och utan extra kostnader. Vi tar heller inte ut några öppningsavgifter, kontohanteringsavgifter eller andra dolda kostnader för våra lån. Lånekostnaden menas tydligt och du kan fokusera på ditt företags verksamhet och dess utveckling i fred.