Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Företagslån till aktiebolag

Företagslån till aktiebolag

Lån till aktiebolag

När ditt bolag växer och dess verksamhet utvecklas behöver du kanske göra nya anskaffningar. Maskiner och materialanskaffningar innebär i sin tur ökade kostnader. Möjligen krävs dessutom omfattande investeringar, sådana som på lång sikt kan generera ett överskott. I nämnda situationer kan aktiebolaget behöva tilläggsfinansiering.

Ett företagslån till aktiebolag är såväl en essentiell som en fördelaktig hjälp när det gäller att utveckla verksamheten. När du väljer ett lämpligt lån ska du vara noggrann med att identifiera det bästa alternativet för just ditt bolag.

Oavsett vad ditt företags verksamhet är, är det helt normalt att utgifterna uppstår först och intäkterna kommer i efterskott. Därför är företagslån till aktiebolag ofta en väsentlig del av bolagets finansiering. I många fall är lånet avgörande för verksamhetens kontinuitet och företagets tillväxt. Nedan tittar vi närmare på företagslån till aktiebolag. Vi går igenom lämpliga alternativ för olika situationer och behov ur befintliga företags perspektiv.

Vad ska man tänka på när man ansöker om lån?

Lite längre fram i artikeln presenterar vi olika långivare och deras respektive särdrag. Men i övrigt följer låneprocessen i det stora hela samma mönster oavsett långivare. Börja med att göra en bedömning av företagets lönsamhet när du eftersöker lån. Företagens räkenskaper är allmänt tillgängliga och långivaren kontrollerar otvivelaktigt dem.

Förbered en redogörelse över de förändringar i företagets ekonomiska situation som möjligen skett. Alla företags verksamhet kräver någon gång investeringar. Även om föregående år gått med förlust är det fortfarande möjligt att få lån bara orsakerna till förlusterna påvisas.

Fundera också på om företaget har möjlighet att ställa säkerheter mot lånet. Traditionella banker kräver vanligtvis realsäkerheter, exempelvis fastigheter eller annan egendom, som garanti för trygga finansiering samt för att överhuvudtaget ge en låneoffert. När du är realistisk i din bedömning av aktiebolagets ekonomi och förmögenhet, har du bättre förutsättningar att välja rätt lånealternativ. När du tar i beaktande företagets behov och möjligheter i förväg slösar du inte heller tid på att ansöka om ett troligtvis orealistiskt lån.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Lån till aktiebolag utan säkerhet

Du undrar kanske över de företagslån aktiebolag kan få, men utläggningen ovan lät lite väl förhärdad. Ja, då är det dags att komma med goda nyheter! CrediNord erbjuder nämligen lån också utan krav på realsäkerhet. Det här fungerar så att entreprenören själv ställer upp som borgensman och garanterar därmed lånet. Varken entreprenören eller företaget får i så fall ha betalningsanmärkningar. Företaget bör ha sin hemvist i Sverige, företagets beslutsfattare bör vara bosatta i Sverige och företaget ska ha en årsomsättning på minst 300 000 kronor. Dessutom måste företaget ha varit verksamt i minst 12 månader.

För att få lån behöver aktiebolaget inte nödvändigtvis visa vinst. Varje enskilt företag genomgår en omfattande riskbedömning som inverkar på lånebeslutet. Följaktligen kan aktiebolaget ansöka om finansiering med lån, även om företaget ännu inte går med vinst, så länge det visar potential. Notera att ett lån utan realsäkerhet ofta är något dyrare än traditionella banklån, men mer om detta längre fram.

Finansieringsalternativ för aktiebolag

För att kunna välja det lånealternativ som passar dig, presenterar vi här de vanligaste finansieringsalternativen för aktiebolaget. För en del bolag är inte alla varianter möjliga, men det är ändå bra att känna till alternativen för att kunna göra en bedömning baserad på dessa.

Nedan bekantar vi oss kort med personliga lån samt de låneoptioner som Almi erbjuder. Företagslån från banker och finansbolag förtjänar emellertid ett eget avsnitt.

  • Aktieägarens personliga lån
  • Företagslån från bank
  • Företagslån som finansbolag erbjuder
  • Lån till bolaget från Almi

En aktieägares personliga lån innebär privata lån till aktiebolaget, alltså företagaren lånar ut medel till företaget ur egen ficka. Ett sådant lån får endast beviljas om det är nödvändigt ur bolagets finansieringsmodells synvinkel. Räntan på lånet bör dessutom vara rimlig. Här gäller det att vara noggrann. Om lånet inte anses nödvändigt betraktas det som en investering och om räntan på lånet är för hög kan man tolka det som ett försök att maskera en utdelning.

Almi Företagspartner AB är ett statsägt bolag som erbjuder lån till små och medelstora företag. Almis fokus ligger på utveckling och tillväxt. Exempelvis ingår refinansiering inte i Almis uppdrag, utan lånen ska gå till framåtriktade satsningar. Almis företagslån är ofta kompletterande och företaget behöver finansieringen också från annat håll.

Företagslån från bank

Företagslån från bank är den mest traditionella finansieringsformen och fortfarande väldigt vanligt, även om finansieringsalternativen ökat de senaste åren. Följande tre saker är bra tumregler för företagslån från bank: 1. Ett banklån är vanligtvis den mest fördelaktiga finansieringsformen. 2. Det lönar sig att reservera tid för att förhandla om banklån. 3. Det är svårare att få lån från bank än exempelvis från finansbolag eftersom banklån ofta kräver olika slags säkerheter.

Banken kräver ofta säkerhet för lånet, alltså tillgångar som långivaren kan realisera ifall låntagaren av någon anledning inte återbetalar lånet. Banken undviker därmed risker och får sitt på det torra även om företaget framöver har betalningssvårigheter. Utöver säkerhet kan banken också kräva personlig borgen. Då kan borgensmannens tidigare lån ha en negativ inverkan på företagets möjligheter att få lån.

Stora hjul roterar långsamt. Detta gäller även banklån för bolagets verksamhet. Banklån lämpar sig på grund av den relativt låga räntan bäst för större investeringar. Negativt är att förhandlingarna ofta varar i flera veckor. Om ditt företag snabbt behöver ett rimligt lån, är banken definitivt inte rätt adress för kapitalförskaffande. Då lönar det sig att titta på de privata finansbolagens utbud av lån.

Företagslån från finansbolag

’Låna snabbt online’ är en fras du stöter på allt oftare. Företagslån från privata finansbolag blir allt vanligare. Jämfört med de långsamma och återhållsamma banklånen är de privata låneleverantörer både snabba och modiga. Här är de viktigaste punkterna att ta i beaktande när det gäller lån från finansbolag: 

  1. Lånebeslutet ges snabbt, ofta inom en timme eller två. 
  2. Finansbolagen kräver inte realsäkerheter. 
  3. Låneräntorna är högre än i banklånet.

Finansbolag tar ofta en större risk vid utlåning. Naturligtvis delar inte finansbolagen obetänksamt ut pengar till alla som ansöker om lån. Men utan realsäkerhet innebär lån alltid en högre risk för långivaren och följaktligen är räntorna därför högre. En personlig borgen kan däremot vara tillräcklig för lån.

Finansbolagen erbjuder lån till företag som inte äger fastigheter eller har andra värdefulla tillgångar, men vars tillväxtpotential fortfarande kan vara enorm. Dessutom tar finansbolagen snabbare beslut. Då kan exempelvis företagets avgörande reparationsarbeten hanteras effektivt. Företaget kan också snabbt återbetala lån vilket direkt påverkar företagets produktivitet. Det är ett företagslån nytt aktiebolag kan ha glädje av. En högre ränta blir mindre avgörande än ett långfristigt lån. Ett företagslån aktiebolag ränta har alltså mindre betydelse då snabbhet och smidighet behövs.