Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Företagslån till aktiebolag

Företagslån till aktiebolag

Aktiebolag missar ofta möjligheter på grund av otillräcklig finansiering

För ett aktiebolag är det väldigt viktigt att ta åt sig marknadsandelar då det finns möjlighet för det. Aktiebolag missar dock dessa möjligheter väldigt ofta. Detta är på grund av otillräcklig finansiering. Det finns dock en lösning på detta. Bland annat hos CrediNord kan man ansöka om företagslån för aktiebolag och därmed satsa på företagets tillväxt.

Banker kräver oftast realsäkerheter för företagslån till aktiebolag

När ett aktiebolag ansöker om företagslån hos en traditionell bank, kräver banken oftast realsäkerheter mot lånet. Med realsäkerhet menas exempelvis fast egendom. Realsäkerhet fungerar som en garanti åt banken. Detta innebär en betydligt mindre risk åt banken. Därför kan banker erbjuda så låga räntor. Realsäkerhet som garanti för lånet är dock nödvändigtvis inte optimalt för alla låntagare. Det kan speciellt bli klurigt för små och medelstora företag. Realsäkerheter är dessutom en av orsakerna för de långa handläggningstiderna hos traditionella banker.

Banklån har ofta långa handläggningstider

Hos en en traditionell bank kan aktiebolag förvänta sig långa handläggningstider, då de ansöker om företagslån. Det ingår mycket byråkrati och pappersarbete i bankernas handläggning av ansökan. Den långa handläggningstiden ser inte till tidskänsliga behov. Ifall en essentiell maskin eller ett verktyg går sönder, måste den ersättas så fort som möjligt. Aktiebolaget har inte råd att vänta i flera månader i värsta fall. I en sådan situation kan ett företagslån utan realsäkerheter bli aktuellt. Handläggningstiden för dessa företagslån är mycket kortare. Därmed är de även lämpligare för aktiebolagens tidskänsliga finansieringsbehov.

Företagslån för aktiebolag och enskild firma – vad är skillnaden?

Aktiebolag och enskild firma är två olika företagsformer. Företagsformerna skiljer i karaktäristik. En enskild firma är bunden till företagarens ekonomi. Företagaren är personligt ansvarig för skulderna. Ett aktiebolag är en egen juridisk person. På grund av skillnaderna i företagsformerna, finns det även en skillnad på förvärv av företagslån mellan dem.  

Aktiebolag

När ett aktiebolag tar ett företagslån, är det företaget som ansvarar för återbetalning. Aktiebolaget är en egen juridisk person. Detta innebär att den inte är direkt kopplad till ägarens ekonomi. Det är dock vanligt att en personlig borgen krävs. Traditionella banker kräver oftast ytterligare säkerhet, i form av realsäkerheter. Aktiebolagets bokslut är offentlig information och tillgänglig för finansiären. Det kan göra processen en aning snabbare. Generellt är det lättare för aktiebolag att få företagslån.

Enskild firma

Då en enskild firma tar ett företagslån, är det företagaren själv som personligen ansvarar för återbetalning. Företagets ekonomi är kopplat till företagarens personliga ekonomi. Därmed är företagaren ansvarig för skulderna.Vid en låneansökan kommer företagarens privata ekonomi även spela en större roll i utvärderingen av företaget. Företagets bokslut är inte offentlig information, som i ett aktiebolag.

En enskild firma har flera finansierings alternativ. En enskild firma kan välja privatlån och företagaren kan enkelt flytta pengar till företagets bruk. Samtidigt kan det allmänt vara svårare att få lån som enskild firma. 

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Vad kan företagslån för aktiebolag användas till?

Ett företagslån för aktiebolag kan ha flera olika användningssyften. Ett användningssyfte är exempelvis att balansera variationer i kassaflödet. Det kan vara frågan om att en kund inte betalar en faktura i tid men företaget behöver pengarna direkt. Ett annat användningssyfte är exempelvis att stöda företagets tillväxt. Företaget kan stöta på en möjlighet att ta åt sig marknadsandelar, men ekonomiska resurserna finns inte.Tillväxt kan nås på många olika sätt. Det kan åstadkommas genom investeringar, nya lokar, marknadsföring eller exempelvis genom anställning av ny personal. I dessa fall kan det bli aktuellt att ansöka om företagslån. 

Företagslån för aktiebolag utan traditionella banker

När man ansöker om företagslån för aktiebolag finns det andra alternativ än enbart traditionella banker. Ett alternativ är finansieringsbolag som CrediNord. Företag som CrediNord har en annorlunda process än banker. Det kan vara just det som företagaren behöver i sin situation. Därmed kan även lånet och dess villkor se en aning annorlunda ut.

Olika typer av räntor och kostnader

Kostnaden för företagslånet beror på själva företaget. Återbetalningsförmågan spelar en stor roll, i hur ett lån prissätts. För finansieringsbolag som CrediNord är det vanligt att kostnaden är högre än hos banker. Detta är på grund lånets natur och naturliga orsaker, som tidigare nämnts. Hos CrediNord betalar man enbart en fast månadskostnad utan dolda kostnader eller startkostnader. Vi vill göra det klart och tydligt vad kunden betalar för sitt lån varje månad. Kostnaden för lånet är företagsspecifikt men även själva lånet är skräddarsytt enligt företagets behov.

Företagslån till aktiebolag är avdragsgilla

Liksom en hel del andra kostnader är även kostnaderna för företagslån avdragsgilla. Detta innebär att företaget kan bokföra räntor och avgifter som kostnader. Företaget kan alltså dra av kostnaden från vinsten, som skatt betalas på. Då sparar företaget i skattekostnader. I Sverige kan ett aktiebolag göra ränteavdrag upp till 5 miljoner kronor. Detta är värt att komma ihåg. Det kan göra lånet en hel del förmånligare i slutändan. Kom ihåg att avdragen måste vara kopplade till företagets verksamhet. Företagslånet måste därmed också vara det, vilket bland annat är ett av kraven för CrediNords företagslån.

Personlig borgen krävs oftast

Finansieringsbolag som CrediNord kräver oftast inte realsäkerhet som garanti för företagslånet. CrediNord kräver aldrig realsäkerhet. Lagliga termen för detta är proprieborgen. Det innebär att företagaren garanterar återbetalningen av företagslånet, genom att fungera som en borgensman. Borgensmannen blir skyldig att betala ifall aktiebolaget inte klarar av sina betalningar. Personlig borgen möjliggör en snabbare handläggningsprocess av låneansökan. Traditionella banker lägger mycket tid på utvärderingen av realsäkerheter. De vill generellt inte ta risk på sig. Detta ser dock inte till företagarens tidskänsliga behov. Hos CrediNord är det möjligt att få lånet till företagets konto redan samma dag som lånet ansöks.

Fördelar med lån från finansieringsbolag jämfört med traditionella banker

Som vi redan nämnt skiljer sig företagslån från finansieringsbolag och traditionella banker. Exempel på fördelarna med företagslån från CrediNord är enkelheten. Det går otroligt enkelt att göra en ansökan på vår hemsida. Det är absolut inte en krävande process. Även låneerbjudandet presenteras på ett lätt förstått sätt, så att man skall veta exakt hur mycket man betalar. Ett annat exempel är snabbheten. En ansökan hos CrediNord tar cirka en minut att göra. Efter detta gör vi en utvärdering och återkommer med eventuellt erbjudande inom en timme. När erbjudandet är godkänt och underskrivet betalas pengarna till företagets konto, till och med samma dag. 

Tips innan du ansöker

Innan du ansöker om företagslån finns det vissa saker du bör tänka på. Att ansöka om företagslån för aktiebolag bör inte göras slarvigt, fastän det kan gå snabbt att få lån. Det kan vara svårt att veta vart man skall vända sig och vad man bör tänka på när man ansöker om företagslån till aktiebolag. Här är några tips att tänka på innan du ansöker om företagslån. 

Jämför företagslån alternativ 

Det lönar sig alltid att jämföra olika företagslån för aktiebolag sinsemellan. Att en bekant företagare fått ett bra pris hos en långivare innebär inte att det är det förmånligaste för ditt företag. Eller det optimala alternativet för just ditt företag. Olika lån och långivare har olika villkor och priser. Det lönar sig vara noggrann med villkoren och kostnaden. Ett lån som först ser förmånligt ut behöver inte vara det i verkligheten. Lånet kan innehålla olika kostnader som höjer den faktiska räntan. Dessa kallas dolda kostnader och det är något som CrediNord aldrig inkluderar i sina lån. 

Budgetera lånet för ditt aktiebolag

När du ansöker om företagslån för aktiebolag lönar det sig att räkna ut hur stort lån och vilka kostnader företaget har råd med. Därmed bör även återbetalningstiden övervägas. Att ta på sig ett för stort lån, som företaget inte har råd med, kan vara väldigt skadligt för företagets ekonomi. Helt själv behöver du inte avgöra vad ditt företag har råd med. När du ansöker om företagslån till ditt aktiebolag hos CrediNord hjälper vi till med detta. Våra låneerbjudanden är alltid skräddarsydda från företag till företag. Det är i båda parternas intresse att företaget klarar av att återbetala lånet. 

Ta reda på ifall ditt företag uppfyller minimikraven 

För att få ett företagslån måste aktiebolaget oftast uppfylla vissa utsatta minimikrav. Dessa minimikrav är uppsatta eftersom de fungerar i både låntagarens och långivarens intresse. Ifall aktiebolaget inte uppfyller minimikraven hos ett finansieringsbolag kan företaget inte få ett lån. Då är det onödigt att slösa sin tid på att göra en ansökan hos den långivaren. Kraven kan exempelvis ha att göra med omsättning eller vilket land företaget är beläget i. Minimikrav hos CrediNord går det att läsa mer om här: https://www.credinord.com/sv/foretagslan/ 

Ansök om ett företagslån för aktiebolag hos CrediNord 

CrediNord erbjuder företagslån mellan 10.000 – 3.500.000 kr. Ansökan tar enbart en minut att göra och vi skickar en eventuellt offert till och med inom en timme. Efter kontraktet är underskrivet betalar vi pengarna till företagets konto redan samma dag. Återbetalningstiden varierar upp till 36 månader och du betalar enbart en fast månadsavgift – inga dolda kostnader. Att ansöka om företagslån hos CrediNord binder dig inte till något. Efter vi skickat en offert får du helt i lugn och ro bekanta dig med det. 

Vanliga frågor

  • Vem kan ansöka om ett företagslån?

    Hos CrediNord kan alla aktiebolag, oberoende av bransch, ansöka om företagslån. Det finns dock en del tidigare nämnda minimikrav som företaget måste uppfylla. Vanliga kunder hos CrediNord är små och medelstora företag, som omsätter mellan 1.000.000 – 20.000.000 kr. Vi kan erbjuda företagslån åt aktiebolag som omsätter minst 150.000 kr.

  • Hur mycket kostar ett företagslån?

    Priset på ett företagslån varierar alltid från företag till företag. Hos CrediNord skräddarsys våra företagslån enligt aktiebolagets behov. Priset baserar sig på en riskutvärdering, som görs av vår kreditavdelning. Ju lägre risk, desto lägre pris. Något exakt pris går inte därmed att säga. Vi rekommenderar att be om en offert för att se vad vi kan erbjuda ditt företag!

  • Vad är skillnaden mellan banker och finansieringsbolag?

    Båda erbjuder företagslån, men exempelvis CrediNord opererar på en aning annat sätt. En traditionell bank kräver oftast realsäkerheter, vilket CrediNord aldrig gör. Vi använder oss istället av en personlig borgen. CrediNord erbjuder företagslån mycket snabbare och enklare än en traditionell bank. En traditionell bank tar inte i beaktande tidskänsliga behov.

Sammanfattning av företagslån för aktiebolag

Det uppstår tydligt vissa skillnader i förvärv av företagslån beroende på företagsform. Det uppstår även skillnad beroende på långivaren. Att ansöka om företagslån hos en traditionell bank kan ta en väldigt lång tid. Ifall behovet är tidskänsligt kan det löna sig att vända sig mot en aktör som CrediNord. Aktiebolaget bör alltid förvärva ett företagslån hos den långivare som är lämpligast för företaget. Det vill säga den som passar företaget bäst. Detta är inte samma sak som förmånligast, då vissa aktörer ser mer till företagets behov än andra.