Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
foretagslan-pa-1-000-000-kr

Företagslån på 1.000.000 kr

Oberoende om ditt företag arbetar inom transport eller konsultering, erbjuder CrediNord företagslån på 1.000.000 kr. Vi erbjuder företagslån för både oväntade och planerade finansieringsbehov. Eftersom företagarens tid är dyr, har vi gjort så att det enbart tar cirka en minut att fylla i en ansökan. Efter det får du ett erbjudande inom en timme.

 • Betalningstid upp till 36 månader 
 • Företagslån på 1.000.000 kr
 • Ansökan på 1 minut, erbjudande inom en timme 

Enkelt och snabbt

Orsakerna att ansöka om företagslån varierar mycket beroende på situation och användningssyfte. Företagslån kan behövas både då företaget är nystartat och även vid en senare fas.  

De vanligaste orsakerna till att ansöka om företagslån är exempelvis för att jämna ut säsongsvariationer eller tillfälliga kassaunderskott, finansiera investeringar eller stödja tillväxten. Vanligtvis när behovet av pengar är stort och situationen överraskande, blir en snabb lösning nödvändig.  

Det går väldigt snabbt att få ett lån via CrediNord. Ansökningsprocessen sker helt på nätet. Att be om ett låneerbjudande binder dig inte till något. Efter lånekontraktet är underskrivet, betalas pengarna till företagets konto. Detta sker till och med samma dag. För ett företagslån på 1.000.000 kr krävs inga realsäkerheter. Däremot fungerar företagaren själv som borgenär för lånet. För ett låneerbjudande krävs både företagets och borgenärens information.

Vanligaste användningssyften 

 • Större investeringar 
 • Kompensera säsongsvariationer eller kassaunderskott 
 • Stödja snabb tillväxt 
 • Expansion eller internationalisering av verksamheten 
 • Förnya eller reparera maskiner

Vanligtvis krävs det ett större företagslån för relativt nya företag i sin tillväxtfas. Detta till exempel för att hitta lämplig lokal och komma igång smidigt.  

Vid en senare fas är de vanligare användningssyften olika investeringar, som till exempel nya maskiner eller renovering av lokaler. När företagsverksamheten växer, kan det hända att man vill expandera genom att öppna en ny lokal. 

Företags mål med företagslån är oftast att utveckla eller förbättra verksamheten, så att den är ännu lönsammare i fortsättningen. När företagets verksamhet börjar växa, kan det hända att produkt- och tjänst utbudet inte räcker till. Genom att ansöka om lån kan företaget få resurser för produktutveckling, testning och till slut helt och hållet nya färdiga produkter.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

CrediNord företagslån på 1.000.000 kr 

CrediNord är ett nordiskt finansieringbolag, som erbjuder företagslån för små och medelstora företag. Oberoende av lånets användningssyfte och företagets bransch hjälper vi till. Det kan vara både till oförväntade utgifter eller planerad tillväxt. 

CrediNord känner till företagsvärldens utmaningar, men ser även möjligheter. Kunden och hens behov är grunden för vår verksamhet.  

CrediNord grundades eftersom företagsvärldens finansieringstjänster kändes långsamma och komplicerade. Låneansökningsprocessen var tidskrävande och jobbig. Det kändes som att banker och finansieringsbolag enbart fokuserade på sina egna behov, istället för kundens önskan.  

Företagslån enligt CrediNords modell är alltid flexibelt anpassat enligt företagets behov och situation. Med en lägre riskbedömning, får man en lägre månadskostnad. 

 • 10.000–3.500.000 kr lån, beroende på situation och behov 
 • Återbetalning i upp till 36 månaders delbetalningar 
 • Inga dolda kostnader, öppningsavgifter eller kontohanteringskostnader 
 • Lånet kan betalas av i förtid, utan extra kostnader 

Vem kan ansöka om ett företagslån? 

När du gör en fyller i en ansökan för företagslån på 1.000.000 kr, är nödvändiga informationen företagets organisationsnummer och borgensmannens relevanta uppgifter. Ju noggrannare man fyller i ansökan, desto snabbare går även dess behandling. Minimikraven för att ansöka om lån är både i lånetagarens och finansierarens intresse.  

 • Företaget har varit aktivt i minst 6 månader 
 • Företaget har inga betydande betalningsförseningar 
 • Borgensmannens kreditupplysning är i skick 
 • Företagets omsättning är minst 150.000 kr 
 • Beslutsfattare bor i Sverige 

Företaget måste vara aktivt och beläget i Sverige. Lån går att ansöka om oberoende av bransch. 

Hur ansöker du om lån?

För ett företag kan behovet av ett lån dyka upp förvånansvärt snabbt. Om en maskin exempelvis går sönder, eller företaget plötsligt får mycket beställningar och lagret int räcker till måste det gå att reagera snabbt. Från CrediNord får du ett låneerbjudande på 1.000.000 kr snabbt och enkelt, genom att fylla i en ansökan på vår hemsida.  

Att be om ett erbjudande kostar inget och binder inte till något. Under kontorstid behandlas ansökningar väldigt snabbt, till och med inom en timme. Det är även möjligt att få pengarna inbetalt på företagets konto redan samma dag.  

Företaget har gott om tid att bekanta sig med erbjudandet, innan hen skriver under kontraktet. Som sagt kräver vi inga realsäkerheter, utan företagaren fungerar som borgensman för lånet.  

Så här går processen till: 

 1. Fyll i och skicka in en låneansökan, inga bilagor behövs 
 1. Låneerbjudandet skickas till din e-post inom en timme (vardag 8-15) 
 1. När du godkänner erbjudandet överförs pengarna till företagets konto samma dag (vardag 8-15) 

Genom att fylla i låneansökan på nätet kan vi bygga ett erbjudande, som passar just ditt företag. Att skriva under lånekontraktet går hur enkelt som helst. Erbjudandet skrivs under elektroniskt med hjälp av BankID. Du kan även naturligtvis välja att inte godkänna erbjudandet. Inga ytterligare åtgärder krävs och företaget binder sig inte till något.  

Bekanta dig noggrant med lånet som erbjuds

När man ansöker om ett företagslån på 1.000.000 kr, är det alltid viktigt att bekanta sig med lånevillkoren. För företaget lönar det sig att räkna ut sin budget och säkerställa, att företaget klarar av återbetalningen.  

Företagslån kan antingen ha väldigt låga eller relativt höga månatliga avbetalningar. Detta beror på återbetalningstiden och lånesumman som företaget ansökt om. 

Även fast lånebehovet kan dyka upp väldigt plötsligt och företaget borde lyckas få in kapital snabbt, lönar det sig att ta en sekund för att stanna upp. Varje investering eller ökning av lager bör övervägas på längre sikt. CrediNords kundtjänst hjälper gärna till och ger råd i frågor angående lånesökande.  

Ansök nu om ett företagslån på 1.000.000 kr och på detta sätt kan du få pengarna inbetalt på ditt konto redan idag. Vi ser till att det går enkelt och snabbt att göra!