Företagslån med säkerhet  

Detta är del 1 av vår finansieringsguide. I denna finansieringsguide kommer vi att diskutera flera olika sätt förvärva finansiering åt företaget. I första delen av vår finansieringsguide behandlar vi företagslån med säkerhet, som en av flera finansieringsformer för företag. Vi går igenom vad som menas med företagslån med säkerhet, hur det skiljer sig från ett företagslån utan säkerhet, vilket syfte denna typ av företagslån är lämpligt för och vad dess för- och nackdelar är.  

Kort om företagslån med säkerhet 

Ett säkrat företagslån är den mest traditionella finansieringsformen för företag. Denna typ av företagslån passar bäst för företags långsiktiga och större finansieringsbehov. Vid ett företagslån med säkerhet erbjuder företaget en realsäkerhet för lånet. Detta kan exempelvis vara en fastighet eller motsvarande egendom. Ifall företaget inte klarar av att betala tillbaka sin skuld har banken rätt att likvidera de tillgångar som fungerar som säkerhet. Finansiering av traditionell bank är i princip alltid säkrat. Ifall företaget eller företagaren har möjlighet att erbjuda tillräcklig realsäkerhet kan företaget förvärva ett företagslån förmånligt, jämfört med andra former av finansiering.  

Vad är ett företagslån med säkerhet? 

Ett företagslån med säkerhet avser ett lån baserat på realsäkerhet. Realsäkerhet är fast egendom som företagaren erbjuder som säkerhet för lånet. Banken utvärderar realsäkerheten och avgör hur stort lån de kan erbjuda emot den. Den mest typiska realsäkerheten är en bostad. Banken använder sig av experter, köpebrev och andra dokument som rör bostaden för att uppskatta dess värde. Banken beviljar som tumregel ett lån mot en lägenhet på cirka 60 – 75 procent av bostadens angivna värde.  

“Banken beviljar som tumregel ett lån mot en lägenhet på cirka 60 – 75 procent av bostadens angivna värde.” 

Om ett företag inte klarar av sina skulder kommer banken att likvidera de underliggande tillgångarna. Detta minskar avsevärt bankens risk, jämfört med att bevilja lån utan säkerhet. På grund av detta är ett säkrat företagslån ett förmånligare alternativ än ett företagslån utan säkerhet. Nackdelen med ett företagslån med säkerhet är dock risken att förlora egendomen som fungerar som realsäkerhet. Företagaren måste noggrant överväga vilka tillgångar som ställs som säkerhet för lånet och risken för förlust av egendom bör beräknas. 

image 2

Vilka är de största skillnaderna mellan ett säkrat och osäkert företagslån? 

När ett företag funderar på att ta ett lån överväger det ofta mellan två alternativ, ett säkrat och osäkrat företagslån. Hur skiljer sig de två åt? 

Den största skillnaden mellan ett företagslån med säkerhet och ett företagslån utan säkerhet är naturligtvis realsäkerheten. Vid fallet av ett företagslån med säkerhet måste företaget erbjuda en realsäkerhet mot lånet, dvs. Förtagarens eller företagets egendom. Som tidigare nämnts är den typiska formen av realsäkerhet en bostad.  

Däremot kräver ett företagslån utan säkerhet inga realsäkerheter, utan den baserar sig på persongaranti. En persongaranti innebär att den som garanterar lånet är personligt ansvarig, som borgensman, ifall företaget inte klarar av sina skulder.  

“Företagslån utan säkerhet kräver däremot ingen realsäkerhet, vilket innebär att lånprocessen är mycket enklare.” 

Företagslån med säkerhet och företagslån utan säkerhet skiljer sig också i lånprocessen. Eftersom ett företagslån med säkerhet kräver en realsäkerhet måste låntagaren förse långivaren med en utredning av tillgången, som erbjuds som realsäkerhet. Långivaren utför sedan en analys om hur stort lån som kan erbjudas mot realsäkerheten. Företagslån utan säkerhet kräver däremot ingen realsäkerhet, vilket innebär att lånprocessen är mycket enklare. I bästa fall kan ett företag få ett företagslån utan säkerhet samma dag som de ansöker om lånet. För mer information om skillnaderna mellan företagslån med säkerhet och företagslån utan säkerhet, se vår artikel: ”Företagslån utan säkerhet eller med säkerhet?”. 

Jämförelse av fördelar och nackdelar:  

Fördel Nackdel Ofta billigare än utan säkerhet Lånprocessen är vanligtvis långsam Möjlighet till en lång återbetalningsperiod Kräver realsäkerhet  Det är mer utmanande för ett litet företag att få 
image 1

För vilken typ av företag är det ett alternativ att föredra? 

Ett företagslån med säkerhet är ett populärt alternativ för företag som behöver mer långsiktig och större finansiering, och samtidigt har tillräckliga realsäkerheter för lånet. När det är frågan om långsiktigare finansiering och en större summa betonas vikten av lånets pris över lånprocessens hastighet. Med tillräckliga realsäkerheter kan företaget få lån till ett förmånligare pris.  

Ett företagslån med säkerhet är ofta mer besvärligt när det gäller lånprocessen, jämfört med många andra finansieringsalternativ. I en situation där företagets lånebehov är plötsligt och kortsiktigare, kan något annat finansieringsalternativ visa sig vara mer lönsamt för företaget. Förutom det traditionella säkrade företagslånet finns det flera smidiga finansiella produkter, såsom företagslån utan säkerhet, som blivit mer och mer populära under de senaste åren.  

Var ska man ansöka om ett säkrat företagslån? 

Företagslån med säkerhet erbjuds i Sverige av traditionella banker och vissa andra finansinstitut. För att ansöka om lån kan man börja med att kontakta sin banks egna kontaktperson. Det lönar sig att vara så förberedd som möjligt med diverse relevanta dokument och planer relaterade till företagets verksamhet, samt den tänkta realsäkerheten.  

“ Relevanta bilagor för lånförhandlingar är, bland annat, företagets bokslut, budgetberäkning, finansieringsöversikt och utredningar om realsäkerhetens värde.” 

Relevanta bilagor för lånförhandlingar är, bland annat, företagets bokslut, budgetberäkning, finansieringsöversikt och utredningar om realsäkerhetens värde. När företagaren har de nödvändiga bilagorna färdigt kommer det också att påskynda och effektivisera lånprocessen. Det är lönsamt för ett företag att begära ett erbjudande från flera banker och finansinstitut för att få det lägsta priset på marknaden. 

image

Vad bör man ta hänsyn till när man ansöker om lån? 

Det är en bra idé att vara så förberedd som möjligt med diverse relevanta dokument och planer relaterade till företagets verksamhet, samt den tänkta realsäkerheten. Ifall företaget ännu inte har en lång affärshistoria betonas affärsplanens betydelse i lånförhandlingar. Företagaren måste ta hänsyn till möjligheten att förlora tillgångarna som erbjuds som realsäkerhet, vilket innebär att det måste övervägas noggrant vilka tillgångar som erbjuds som realsäkerhet. Att ha en utredning på realsäkerheten färdig försnabbar lånprocessen. Oberoende måste företaget vara beredd på att lånprocessen tar lång tid, eftersom bland annat utredningen av realsäkerhet är väldigt tidskrävande.  

Kom ihåg detta då du ansöker om företagslån med säkerhet: 

 • Se till att långivaren har tillgång till företagets senaste finansiella rapporter. 
 • Slutförda bilagor för egendom som ska erbjudas som säkerhet. 
 • När det gäller ett företag i ett tidigt skede betonas också vikten av affärsplan. 

Företagslån med säkerhet, sammanfattning 

I Sverige är finansiering från bank oftast med säkerhet. Under de senaste åren har dock ett ökat antal nya aktörer dykt upp på finansmarknaden, vilket ger företag möjlighet att ansöka om företagslån även utan säkerhet. I vissa situationer är ett företagslån utan säkerhet ett bättre alternativ än ett traditionellt lån med säkerhet. Eftersom lånprocessen är snabb kan lånet utan säkerhet, bland annat, användas för att kompensera för säsongsvariationer, för att tillfälligt förstärka rörelsekapitalet och för att fylla på lagren. Det finns till exempel situationer där företagets finansieringsbehov är mindre än ett år långt och behovet kan komma väldigt plötsligt. I dessa situationer erbjuder ett företagslån utan säkerhet ofta ett mer fungerande alternativ, än ett företagslån med säkerhet. 

CrediNord företagslån utan säkerhet 

CrediNord är en nordisk finansiär, som specialiseras sig på finansiering av små och medelstora företag. Vi erbjuder företagslån upp till 350.000kr, med en återbetalningsperiod upp till 48 månader. Vårt företagslån är utan säkerhet. Vi kräver alltså ingen realsäkerhet av företaget eller företagaren, utan lånet bygger på personlig garanti. 

När du behöver en pålitlig och flexibel partner – välj CrediNord. 

 • Vad innebär ett företagslån med säkerhet? 

  Realsäkerhet är egendom som erbjuds av ett företag eller entreprenör som garanti mot ett företagslån. I Sverige är bankernas finansiering till företag i huvudsak alltid säkrade.

 • Vad är skillnaden mellan ett företagslån med säkerhet och ett företagslån utan säkerhet?

  Den mest konkreta skillnaden mellan ett företagslån med säkerhet och ett företagslån utan säkerhet, som namnet antyder, är att ett företagslån utan säkerhet inte kräver realsäkerhet. Ett företagslån utan säkerhet baseras vanligtvis på en personlig garanti snarare än en fast egendom. Utan realsäkerhet är kreditprocessen också mycket snabbare. I bästa fall kan ett företag få ett företagslån utan säkerhet samma dag efter att ha ansökt om lånet.

 • Vad är användningssyftet med ett företagslån med säkerhet? 

  Ett säkrat företagslån passar bäst för ett företags långsiktiga och större finansieringsbehov, eftersom det ofta är billigare än ett företagslån utan säkerhet. Å andra sidan är ett företagslån utan säkerhet lämpligt för kortfristig finansiering av företaget när lånkravet är 6-48 månader.