Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
helsinki

Företagslån i Finland – Vad gäller?

Företag som har siktet inställt på expansion väljer ofta att etablera sin verksamhet i närliggande länder innan de tar sig an nya marknader. I Norden är det till exempel vanligt att företag i första hand expanderar till andra nordiska länder. Många svenska och finska företag är till exempel aktiva på den norska och danska marknaden och vice versa.

Eftersom CrediNord är verksamma både i Finland och i Sverige ska vi i denna artikel fokusera på den finska och svenska marknaden. Vi ska även gå igenom vad som gäller för finska företag i Sverige och varför de måste ansöka om företagslån i Finland.

Om företagslån i Finland

Finland har länge varit en attraktiv marknad för nordiska såväl som internationella företag. Enligt internationella rankingar ligger Finland faktiskt i den absoluta toppen när det gäller innovation, teknologisk utveckling och utbildning. Landet har också en stark konkurrensposition, vilket till stor del har att göra med landets kompetenta arbetskraft, men också dess politiska stabilitet.

Eftersom Sverige och Finland delar både sociala och kulturella likheter har många svenska företag en stark närvaro på den finska marknaden. Samtidigt har många finska företag också valt att etablera sin verksamhet på den svenska marknaden, framför allt företag som är verksamma inom e-handel. Svenskarna är nämligen mycket öppna för konsumtion på nätet.

Bara under 2020 handlade svenskarna för cirka 122 miljarder kronor online. Inom detaljhandeln utgjorde e-handeln därmed 14 procent av den totala försäljningen. Vi är dock inte bara öppna för att köpa produkter online, utan även tjänster så som prenumerationer, mjukvarulösningar samt lån och krediter.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Kan finska företag få företagslån i Sverige?

Ett grundläggande krav för att en svensk långivare eller bank ska kunna bevilja ett företagslån är att företaget är registrerat i Sverige. Detta beror på att informationen i företagets kreditregister är baserad på uppgifter hämtade från svenska myndigheter, exempelvis Skatteverket, Bolagsverket och SCB.

I samband med varje ansökan är långivaren skyldig att hämta en kreditupplysning, både på företaget och på eventuella borgensmän. Upplysningen innehåller uppgifter som styrker företagets – och borgensmännens – betalningsförmåga. Denna information ligger till grund för långivarens riskbedömning och hjälper dem att avgöra om de bör bevilja ett företagslån samt till vilken ränta.

Eftersom utländska företag får sina uppgifter från andra myndigheter är alltså inte möjligt för svenska långivare att bedöma deras kreditvärdighet på samma sätt. Med andra ord kan du inte ansöka om företagslån i Sverige om du till exempel har ett företag i Finland. Då är ditt enda alternativ att vända dig till en finsk långivare eller bank.

Lyckligtvis är den finska lånemarknaden lika välutvecklad som den svenska. De flesta finska långivare erbjuder helt digitala ansöknings- och handläggningsprocesser, vilket gör det möjligt att ansöka online. Dessutom är många svenska långivare även verksamma i Finland och tvärtom. Vi på CrediNord erbjuder till exempel företagslån i Finland och i Sverige.

Hur fungerar företagslån i Finland?

Det finns många likheter mellan företagslån i Finland och företagslån i Sverige. Du väljer själv om du vill ansöka om lån hos banken eller om du vill vända dig till ett kreditbolag online. Det senare alternativet är oftast att föredra eftersom kreditbolagen normalt sett erbjuder smidigare handläggning och snabbare utbetalning.

  • Ansökan. Du ansöker direkt på nätet via ett traditionellt ansökningsformulär. Där anger du önskat lånebelopp, löptid samt uppgifter om företaget.
  • Säkerhet. Precis som i Sverige måste du erbjuda någon form av säkerhet för att minska långivarens kreditrisk. En av de vanligaste säkerheterna är personlig borgen av en eller fler företagsföreträdare, beroende på lånebelopp.
  • Kreditupplysning. Långivaren registrerar en kreditupplysning på företag och borgensmän. På så sätt kan de försäkra sig om att deras betalningsförmåga är tillräckligt god för att sköta återbetalningen.
  • Besked. I och med att många finska långivare använder sig av samma moderna processer som svenska kan du få en låneoffert redan inom någon timme.
  • Utbetalning. Är du nöjd med offerten signerar du det bifogade låneavtalet elektroniskt. Så fort långivaren mottagit avtalet kan de göra en utbetalning, vilket oftast sker samma dag.

Tips! Om du vill snabba upp långivarens handläggning kan det vara en god idé att komplettera din ansökan med bokslut, resultaträkning, affärsplan och kassaflödesanalys. Du kan också bifoga en prognos för hur företagsfinansieringen kommer att påverka företagets utveckling.


Vad krävs för att få ett lån i Finland?

Precis som i Sverige kan lånekraven skilja sig en hel del beroende på vilken långivare du vänder dig till. Vissa har till exempel fasta krav på omsättning medan andra gör en individuell bedömning av företagets ekonomiska förutsättningar. 

Det finns dock vissa grundläggande krav som kan vara bra att känna till innan du ansöker om ett företagslån i Finland. Här är några av dem.

Registrerat i Finland

För att få ett företagslån i Finland krävs det förstås att företaget också är registrerat i Finland. Samma regel gäller för att få ett företagslån i Sverige – verksamheten måste då vara svenskregistrerad. Det kan också krävas att företagets beslutsfattare är folkbokförd i Finland och att företaget har ett finskt bankkonto.

Minimiomsättning och verksamhetstid

Kraven gällande omsättning kan som tidigare nämnt variera, men normalt sett måste företaget omsätta minst 30 000 euro per år för att kunna få ett lån. Även om en hög omsättning inte nödvändigtvis behöver innebära ett stort överskott är ett positivt kassaflöde alltid en trygghet för långivaren.

Det kan också krävas att företaget varit aktivt under en viss tid, exempelvis 12 månader. Även detta minskar långivarens kreditrisk eftersom det är möjligt att följa utvecklingen det senaste året. Ett helt nystartat företag har därmed svårare att få lån eftersom det inte är möjligt att uppvisa samma siffror.

Betalningsanmärkningar

Idag finns det flera långivare som accepterar både företag med betalningsanmärkningar, även i Finland. Trots det är majoriteten fortfarande skeptiska till anmärkningar eftersom de trots allt tyder på att företaget vid något tillfälle inte skött sin betalning. Därför är det inte ovanligt att långivare vill se ett register fritt från anmärkningar för att kunna bevilja ett företagslån.

Ansök om företagslån i Finland hos CrediNord

CrediNord erbjuder samma förmånliga finansieringslösningar i både Sverige och Finland. Hos oss kan du som har ett företag i Finland ansöka om företagslån mellan 1 000 och 350 000 euro. Istället för ränta betalar du en fast månadsavgift, vilket gör det enklare att planera företagets budget. Dessutom tillkommer inga dolda avgifter och du kan lösa lånet när som helst. Välkommen med din ansökan till CrediNord Finland redan idag!