CrediNord UKK

Frågor och svar angående företagslån

Har du frågor angående våra företagslån? Här har vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren angående våra företagslån.

Om du inte hittar svaret på det du söker, ställ din fråga via e-post på kundservice@credinord.com eller ring 08 446 870 01(vardagar kl. 8–16).

 • #företagslånetspris

  Hur bestäms företagslånets pris?

  Vi erbjuder våra kunder företagslån, där lånets pris bestäms individuellt. Prissättningen grundar sig på vår uppskattning av företagets risknivå och återbetalningsförmåga. För att få ett exakt pris på lånet måste du göra en låneansökan. Att skicka in en låneansökan förbinder dig inte till något.

 • #företagslånetssäkerhet

  Krävs garantier för företagslånet?

  Våra företagslån kräver inga garantier. Det är dock viktigt att dina och ditt företags penningaffärer skötts klanderfritt. En borgensman behövs ändå och företagaren själv kan fungera som borgensman. För lån på över 250 000 kronor behövs normalt sett två borgensmän.

 • #hurstortföretagslån

  Hur stort lån kan företaget lyfta?

  Normalt sett beviljas lån som motsvarar upp till en månads omsättning. Det maximala lånebeloppet kan uppgå till 1 000 000 kronor.

 • #företagslånetsmånadsavgift

  Varför lönar det sig att ta ett företagslån med fast månadsavgift?

  Det är en fördel för företaget att veta exakt hur mycket lånet kostar i sin helhet per månad. Med en fast avgift vet man med säkerhet vad man förbinder sig till och därmed undviks tråkiga överraskningar.

 • #företagslånetsåterbetalningstid

  Hur lång är företagslånets återbetalningstid?

  Vi erbjuder flexibla återbetalningstider för våra företagslån. Du kan välja mellan en återbetalningstid på 6 månader, 12 månader eller 18 månader. Vid behov kan du även begära amorteringsfria månader.

 • #kravpåföretagslånet

  Vilka minimikrav måste uppfyllas för att beviljas företagslån?

  Företaget måste ha varit verksamt i åtminstone 6 månader och både företaget och borgensmannen måste vara kreditvärdiga. Samt både företaget och företagets beslutsfattare måste ha sitt säte i Sverige. Omsättningen måste vara åtminstone 300 000 kronor per år.

 • #ansökomföretagslån

  Vilken information efterfrågas i företagslåneansökan?

  Hos oss har ansökan av företagslån gjorts både snabb och smidig. Vi efterfrågar endast lånebelopp och återbetalningstid samt lånets ändamål och företagets och borgensmannens information.

 • #ansökareföretagslån

  Vem kan ansöka om företagslån?

  Vilken företagare som helst kan ansöka om företagslån, så länge personen har firmateckningsrätt i företaget. Företagslån kan beviljas åt företag av alla storlekar.

 • #avgifterföretagslån

  Vad kostar ett företagslån?

  Företagslånets kostnader varierar beroende på företag. Du kan använda låneräknaren för att få en preliminär uppskattning, men exakta uppgifter får du genom att göra en låneansökan. Att skicka in en låneansökan förbinder dig inte till något.

 • #attlyftaföretagslån

  När kan jag lyfta företagslånet?

  Vi vill inte slösa din tid, så vi strävar till att behandla din låneansökan inom en timme. Vi skickar en låneoffert till din e-post adress, som sedan skall undertecknas. I vissa fall kan vi begära bilagor till ansökan. När allt är klart betalas lånet in på ditt konto och du har pengarna till förfogande senast följande vardag.

 • #villkorföretagslån

  Vilka villkor och kostnader finns för företagslånet?

  Företagaren fungerar som borgensman för företagslånet. Lånevillkor och exakta kostnader finns tydligt specificerade i låneavtalet.

 • #ansökanomföretagslån

  Hur ansöker man om företagslån?

  Att ansöka om ett företagslån är lätt. Du fyller i låneansökan på vår hemsida och vi skickar en låneoffert inom en timme eller senast följande vardag.

 • #alternativföretagslån

  Erbjuder ni andra typer av krediter förutom företagslån?

  Vi vill fokusera helt på en sak och där igenom kunna erbjuda det bästa. Därför har vi enbart specialiserat oss på företagslån, vi erbjuder inga andra typer av krediter eller tjänster.

 • #företagslånibeskattning

  Kan man dra av företagslånet i beskattningen?

  Man kan dra av kostnaderna för företagslån i beskattningen. Vi rekommenderar att du kontaktar din revisor och tar reda på det bästa alternativet för dig.

 • #företagslånavvem

  Varför ta ett företagslån av CrediNord?

  Våra företagslån är förutom snabba och lätta även tydligt utformade och flexibla. Att fylla i låneansökan tar bara en minut och pengarna kan finnas på ditt konto redan samma dag eller senast följande vardag. Även återbetalningstiden är flexibel.

 • #företagslånåtvem

  Vem kan beviljas ett företagslån?

  Ett företagslån kan ett företag få som är verksamt i Sverige och inte har några betalningsanmärkningar. Företaget måste vara kreditvärdigt och ha en aktiv verksamhet.

 • #företagslånmedbetalningsstörningar

  Kan företagslån beviljas även om det finns betalningsstörningar?

  Tyvärr kan vi inte bevilja ett lån om du eller ditt företag har betalningsstörningar.

 • #företagslånsverige

  Måste företaget som ansöker om företagslån ha sitt säte i Sverige?

  Ja. Det företag som ansöker om lån måste vara registrerat i Sverige och ha sitt säte i Sverige.

 • #förutsättningarföretagslån

  Måste företaget gå med vinst för att beviljas företagslån?

  Inte nödvändigtvis. Vi gör alltid en riskbedömning och vi undersöker och bedömer företagets återbetalningsfömåga. Om företaget inte har några betalningsanmärkningar och kan återbetala den månatliga summan, behöver företaget inte nödvändigtvis gå med vinst.

 • #riskbedömningföretagslån

  Vilka uppgifter kontrolleras när ni beviljar företagslån?

  Vi gör en helhetsbedömning av företagets risknivå. Vi bedömer bland annat företagets omsättning, vinst och balansräkning. Det slutgiltiga kreditbeslutet grundar sig alltid på en helhetsbedömning av företagets risknivå.

 • #företagslånpåkontot

  När betalas lånet in på företagets konto?

  Vi sätter stor vikt vid snabb service. Lånet betalas in på företagets konto redan samma vardag om låneavtalet undertecknats före klockan 16.

 • #borgensmanföretagslån

  Kan ett företagslån beviljas utan borgensman?

  För att beviljas ett företagslån behövs åtminstone en borgensman.

 • #användningföretagslån

  Till vilka ändamål kan företagslånet användas?

  Vår uppgift är att förbättra företagens förutsättningar att bedriva verksamhet. Ett företagslån kan användas till vilka ändamål som helst som främjar företagets verksamhet.

 • #frågorföretagslån

  Hur kontaktar jag företagslånets handläggare?

  Vår kundtjänst betjänar dig på vardagar mellan 8–16 på numret 08 446 870 01. Du kan även kontakta oss via e-post på kundservice@credinord.com