CrediNord UKK

Frågor och svar

Har du frågor angående våra företagslån? Här har vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren angående våra företagslån.

Om du inte hittar svaret på det du söker, ställ din fråga via e-post på kundservice@credinord.com eller ring 08 446 870 01(vardagar kl. 8–16).

 • Företagslånets pris

  Hur bestäms företagslånets pris?

  Vi erbjuder våra kunder företagslån med individuell prissättning. Prissättningen grundar sig på vår uppskattning av företagets risknivå och återbetalningsförmåga. För att få ett exakt pris på lånet måste du göra en låneansökan. Att skicka in en låneansökan är dock gratis och inte bindande.

 • Företagslånets säkerhet

  Krävs garantier för företagslånet?

  Våra företagslån kräver inga garantier utöver en säkerhet i form av personlig borgen. För lån på över 250 000 kronor krävs normalt sett två borgensmän.
  Bortsett från det är det viktigt att dina och företagets penningaffärer skötts klanderfritt.

 • hur stort företagslån

  Hur stort lån kan företaget beviljas?

  Normalt sett beviljas lån som motsvarar upp till en månads omsättning. Det maximala lånebeloppet kan uppgå till 1 000 000 kronor.

 • Företagslånets månadsavgift

  Varför lönar det sig att ta ett företagslån med fast månadsavgift?

  Det är en fördel för företaget att veta exakt hur mycket lånet kommer att kosta varje månad. Med en fast avgift vet du med säkerhet vad du förbinder dig till, vilket gör det enklare att undvika kostsamma överraskningar.

 • Företagslånets återbetalningstid

  Hur lång är företagslånets återbetalningstid?

  Våra företagslån har flexibla återbetalningstider. Du kan välja mellan en löptid på 6 månader, 12 månader eller 18 månader. Vid behov kan du även utnyttja amorteringsfria månader.

 • Krav vid företagslån

  Vilka minimikrav måste uppfyllas för att beviljas företagslån?

  Företaget måste ha varit verksamt i minst 6 månader och både företaget och borgensmannen måste vara kreditvärdiga. Utöver det måste både företaget och företagets beslutsfattare ha sitt säte i Sverige. Omsättningen måste vara minst 300 000 kronor per år.

 • Ansök om företagslån

  Vilken information efterfrågas i företagslåneansökan?

  Vi har försökt göra ansökningsprocessen så snabb och smidig som möjligt. Därför efterfrågar vi endast lånebelopp och återbetalningstid samt lånets ändamål och företagets och borgensmannens information.

 • Ansökande om företagslån

  Vem kan ansöka om företagslån?

  Alla företagare är välkomna att ansöka om företagslån, så länge personen ifråga har firmateckningsrätt i företaget. Vi erbjuder företagslån till småföretag såväl som till medelstora verksamheter och internationella bolag.

 • Avgifter företagslån

  Vad kostar ett företagslån?

  Kostnaden för företaget varierar beroende på företag. Använd gärna vår låneräknare för att få en preliminär uppskattning, men exakta uppgifter får du först när du gör en låneansökan. Kom ihåg att du inte förbinder dig till något när du skickar in en låneansökan.

 • Att ta företagslån

  Hur snabbt betalas företagslånet ut?

  Vi vill inte slösa din tid. Därför strävar vi efter att behandla din låneansökan inom en timme. Vi skickar en låneoffert till din e-postadress som du sedan undertecknar elektroniskt. I vissa fall kan vi begära bilagor till ansökan. När allt är klart betalar vi ut lånet till ditt konto och du har pengarna till ditt förfogande senast följande vardag.

 • Villkor vid företagslån

  Vilka villkor och kostnader finns för företagslånet?

  Som företagsföreträdare agerar du borgensman för företagslånet. Lånevillkor och exakta kostnader finns tydligt specificerade i låneavtalet.

 • Ansökan om företagslån

  Hur ansöker man om företagslån?

  Att ansöka om ett företagslån är enkelt. Du fyller i låneansökan på vår hemsida och vi skickar en låneoffert inom en timme eller senast följande vardag.

 • Alternativ till företagslån

  Erbjuder ni andra typer av krediter förutom företagslån?

  Vi har valt att fokusera helt på en sak för att kunna erbjuda det bästa. Därför har vi enbart specialiserat oss på företagslån, vi erbjuder inga andra typer av krediter eller tjänster.

 • Företagslån och skatteavdrag

  Kan man dra av företagslånet i beskattningen?

  Ja, du kan göra avdrag på skatten för kostnader förknippade till företagslånet. Vi rekommenderar att du kontaktar din revisor för mer information.

 • Företagslån av vem

  Varför ta ett företagslån av CrediNord?

  Våra företagslån är snabba, flexibla och tydligt utformade för att passa företagares behov. Att fylla i låneansökan tar bara en minut och pengarna får du på kontot redan samma dag eller senast följande vardag. Även återbetalningstiden är flexibel.

 • Företagslån åt vem

  Vem kan beviljas ett företagslån?

  Vi beviljar företagslån till alla företagsformer – från enskilda firmor till aktiebolag – som är verksamma i Sverige och som saknar betalningsanmärkningar. Verksamheten måste vara aktiv och ha en god kreditvärdighet.

 • Företagslån med betalningsanmärkningar

  Kan företagslån beviljas även om det finns betalningsanmärkningar?

  Tyvärr kan vi inte bevilja ett lån om du eller ditt företag har betalningsanmärkningar.

 • Företagslån i Sverige

  Måste företaget som ansöker om företagslån ha sitt säte i Sverige?

  Ja, företag som ansöker om lån måste vara svenskregistrerade och ha sitt säte i Sverige.

 • Förutsättningar för företagslån

  Måste företaget gå med vinst för att beviljas företagslån?

  Inte nödvändigtvis. Vi gör alltid en riskbedömning där vi undersöker och bedömer företagets återbetalningsförmåga. Om företaget saknar betalningsanmärkningar och har de förutsättningar som krävs för att återbetala den månatliga summan behöver företaget inte nödvändigtvis gå med vinst.

 • Riskbedömning vid företagslån

  Vilka uppgifter kontrolleras när ni beviljar företagslån?

  Det slutgiltiga kreditbeslutet grundar sig alltid på helhetsbedömning av företagets risknivå. Vi bedömer bland annat företagets omsättning, vinst och balansräkning.

 • Företagslån på kontot

  När betalas lånet in på företagets konto?

  Vi lägger stor vikt vid snabb service. Därför betalar vi ut lånet till företagets konto redan samma vardag om låneavtalet undertecknats före kl. 16:00.

 • Borgensman vid företagslån

  Går det att få ett företagslån utan borgensman?

  För att vi ska kunna bevilja ett företagslån krävs minst en borgensman.

 • Till vilka ändamål kan jag använda företagslånet?

  Till vilka ändamål kan företagslånet användas?

  Vår uppgift är att förbättra företagens förutsättningar att bedriva en lönsam verksamhet. Ett företagslån från oss kan därför användas till valfritt ändamål, så länge det främjar företagets utveckling.

 • Frågor om företagslån

  Hur kontaktar jag företagslånets handläggare?

  Vår kundtjänst betjänar dig på vardagar mellan 8–16 på numret 08 446 870 01. Du kan även kontakta oss via e-post på kundservice@credinord.com