Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
computer

Företagslån för vård- och omsorgsföretag

På senare tid har allt fler privata aktörer inom vård och omsorg dykt upp på marknaden. Företagare inom denna bransch står inför en rad utmaningar, inte minst finansiella sådana, som kan förhindra tillväxten och därmed begränsa lönsamheten.

Nedan ska vi titta närmare på företag inom vård- och omsorgssektorn och se vilka ekonomiska problem som är vanligare än andra. Vi går även igenom hur ett företagslån kan vara en bra lösning för företag i behov av extra kapital.  

Finansiella utmaningar för vård- och omsorgsföretag 

yrityslainaa terveys

Företag som är verksamma i vård- och omsorgsbranschen är generellt sett små, även om det såklart finns vissa undantag. Enligt Verksamt.se har dessa företag sällan mer än tio anställda och majoriteten är kvinnor, till skillnad från i många andra branscher.

En av de utmaningar som vård- och omsorgsföretag ofta står inför är brist på likviditet, de vill säga ett försämrat kassaflöde. Detta är dock inte särskilt förvånande med tanke på att likviditetsproblem är ett av de vanligaste ekonomiska problemen bland småföretagare. 

Orsakerna till likviditetsbrist kan vara många, men obetalda kundfakturor är en av de främsta. Eftersom vård- och omsorgsföretag ofta kan fakturera relativt stora belopp kan detta skapa svårigheter vid utestående betalningar, framför allt när företagets löpande utgifter fortfarande måste betalas.

Ytterligare en faktor som kan leda till försämrat kassaflöde är en ännu inte etablerad patientbas. Detta är allra vanligast bland nystartade företag som fortfarande befinner sig i uppstartsfasen.   

Sist men inte minst är det kostsamt att starta ett företag inom just denna bransch. För att lägga grunden till en framgångsrik klinik behöver du dels en lokal och rätt utrustning, men också personal. Tyvärr är det långt ifrån alla företag som har råd att bekosta dessa nödvändiga investeringar med eget kapital.   

Detta kan företagslånet användas till 

Ett företagslån kan spela en betydande roll för vård- och omsorgsföretag, inte minst när det gäller tillväxt och utveckling. Nedan ska vi titta närmare på fem användningsområden för företagsfinansiering som kan hjälpa dig att stärka företagets ekonomi såväl som dess marknadsposition. 

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Stärkt likviditet 

Företagslånet kan fungera som en brygga under perioder med försämrat kassaflöde där utgifterna är högre än inkomsterna. Det kan till exempel bero på utestående kundfordringar, få patienter eller oplanerade utgifter. 

Även om ett företagslån kan fungera bra som ett ekonomiskt skyddsnät kan en företagskredit vara ett mer passande alternativ för företag med ett varierat kapitalbehov. Detta eftersom krediten fungerar som en vilande buffert som du betalar för först när du faktiskt utnyttjar den. 

Köpa, hyra eller renovera lokal

ani kolleshi 7jjnJ QA9fY unsplash

Många företagare inom vård och omsorg idag använder ett företagslån för att antingen köpa eller hyra en klinik. På så sätt får företaget möjlighet att påbörja sin verksamhet med omedelbar verkan utan att bekymra sig för stora påfrestningar på företagets ekonomi. 

Företagsfinansiering kan även användas för att renovera, bygga ut eller rusta upp befintliga lokaler, till exempel väntrum och patientrum. Medan en större klinik kan ta emot fler patienter kan modernare lokaler ge ett trovärdigare och tryggare intryck. 

Investeringar i ny utrustning

Ytterligare ett populärt användningsområde för företagslån inom vård och hälsa är investeringar i toppmodern utrustning. Bortsett från expertis och erfarenhet är rätt verktyg avgörande för att effektivisera arbetsprocessen och erbjuda dina patienter optimala resultat.

Expandering 

Tillväxt är något som de flesta företag strävar efter, inte minst vård- och omsorgsföretag. Generellt sett innebär expandering trots allt ökade intäkter och förbättrad lönsamhet. Att expandera är dock kostsamt och något som långt ifrån alla småföretagare har råd med. 

Dels kommer du att behöva fler lokaler, men även mer personal. I dessa fall kan ett företagslån hjälpa dig att ha råd utan att oroa dig för ekonomiska belastningar. 

Marknadsföring

Sist men inte minst behöver även vård- och omsorgsföretag marknadsföra sin verksamhet. Med rätt marknadsföringsstrategi kan företaget dels undvika att förlora patienter till konkurrenter, men också nå ut till fler potentiella kunder. Samtidigt kan ökad varumärkeskännedom stärka verksamhetens marknadsposition i längden. 

Ju mer resurser du lägger på marknadsföring, desto bredare målgrupp kan du nå. Ett företagslån ge dig de ekonomiska resurser som krävs för att göra nödvändiga investeringar i företagets marknadstaktik.

Problematik kring traditionella banklån 

Många företagare i behov av kapital vänder sig först och främst till banken. En anledning till detta kan vara att en traditionell bank känns tryggare än ett modernt finansiellt institut. Dock erbjuder bankerna sällan de mest förmånliga alternativen när det gäller företagsfinansiering.  

Först och främst kan det vara relativt svårt att bli beviljad företagslån hos banken. Enligt Capify.com får ungefär en tredjedel av alla småföretagare avslag på sin ansökan. Detta har främst att göra med bankernas lånevillkor som generellt sett är mycket strikta. 

Bortsett från hårda krav har bankerna ofta långa behandlingstider, betydligt längre jämfört med många digitala finansinstitut. Detta innebär att det kan ta lång tid innan lånet blir tillgängligt på kontot, vilket kan skapa viss problematik vid brådskande finansieringsbehov. 

Slutligen kan företagslån via banken ofta medföra extra avgifter, vilket lån via finansiella institut vanligtvis saknar. Det kan till exempel röra sig om administra

Så kan företagsfinansiering från CrediNord underlätta 

Om du driver ett vård- och omsorgsföretag och är i behov av kapital kan du alltid vända dig till oss på CrediNord. Vi erbjuder företagslån upp till 1 miljon kronor till alla företagsformer, oavsett bransch. 

Använd pengarna för att investera i företagets tillväxt, till exempel genom att anställa mer personal, hyra en till lokal eller köpa in ny utrustning. Vårt lån kräver ingen säkerhet i företaget, utan det räcker med personlig borgen av företagets företrädare. 

Istället för traditionell räntesättning har våra lån en fast månadskostnad. Dessutom tillkommer inga övriga avgifter. Att ansöka är kostnadsfritt och besked kan du få redan samma dag. Om din ansökan blir godkänd betalar vi ut pengarna omedelbart.

Välkommen med din ansökan!