Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån för tillväxtföretag

När tillväxtföretagets affärsidé är tillräckligt bra, är det allt behövs. Eller är det? Företagets tillväxt kommer med nya utmaningar, som till exempel lagerhyllor som verkar för små eller för litet kontorsutrymme. Ibland kommer det in så mycket beställningar, att företagets anställda inte hinner skicka ut dem. Säsongsvariationer och dess medförda utmaningar påverkar flera olika branscher. Både under tysta och hetkiska perioder. Ibland måste man tuta och köra, men kassan är helt tom. Då kan det gälla att ansöka företagslån för tillväxtföretag. 

I Sverige behövs det växande företag och målsiktliga entreprenörer. Planerna och tillväxt-aspirationerna får inte bli fast på finansiering eller dess brist. Företagslån hjälper även tillväxtföretag i flera olika situationer.  

I denna artikel behandlar vi företagslån för tillväxtföretag , mer exakt företagslånets vanligaste användningssyften för tillväxtföretag.  

Anställning 

Företagets tillväxt skapar ofta behov av nya anställda. Att anställa någon kan låta som en stor investering och en svår process. Oroa dig inte, för detta stämmer inte.

Innan företaget hinner betala den nya anställda uppstår det andra kostnader. Tiden som används till rekrytering är dock också användning av pengar. Kostnader uppstår alltså av tiden som används för planering, annonsens uppläggning och arbetsintervjuer. Ju mer personer deltar i processen, och tid används, desto mer kostnader uppstår.  

Vilka kostnader uppstår vid rekrytering? 

Det är svårt att säga vad exakta priset för rekrytering är. Det finns så många rörliga delar. Ifall man utnyttjar ett rekryteringsföretag, måste man naturligtvist betala för deras tjänst. Det är bra att budgetera och agera enligt det.  

Extra kostnader kan även uppstå av annonsring på betalda webbplatser. Vissa webbplatser erbjuder också möjligheten att betala för att få annonsen högt upp på listan. Detta gör annonsen mer synlig för potentiella arbetssökande. Att marknadsföra arbetsplatsen på social media ökar synligheten. Som bäst går det att köpa betald annonsering på social media för fickpengar. Ju mer synlighet man vill ha, desto mer måste man betala.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

När den nya anställda har hittats och kontraktet är underskrivet, kommer hen att bekanta sig med det nya arbetet. Detta för att utföra jobbet på ett bra, hälsosamt och säkert sätt. Sedan kan entreprenören ta en paus.  

Utöver konkurrenskraftiga löner betalar företaget en aning till. Företaget betalar en pensionsavgift, sjukförsäkringavgift och arbetslöshetsföräkringavgift. Arbetsutrustning, arbetskläder, ytterligare försäkring, eventuella personalförmån och företagshälsovård är andra kostnader som kan uppstå. 

En ny anställd är finansiellt lönsam först efter orientation till jobbet, när hens arbete är produktivt. Därför bör orientationen vara planerad och utföras noggrant. Medelmåttig eller dålig orientering kan leda till att den anställda säger upp sig tidigt. Då hinner inte pengarna, som använts till rekrytering, betala sig själv tillbaka. Pengarna är slösade och processen måste börjas från början.  

Finansiering av rekrytering 

Ibland kommer behovet att anställa någon helt plötsligt, eller annars bara i en utmanande situation. Speciellt i branscher med stor säsongsvariation kan behovet under hetkiska tider vara stor. Under dessa tider kan pengarna dock pengarna sitta fast på annat. Företagslån är ett praktiskt sätt att finansiera rekrytering i flera olika situationer.  

Betala fakturor 

När företaget ligger efter på fakturor kan det kännas jobbigt. Även om året är välplanerat, kan en oförutväntad regnig månad förändra efterfrågan. Företagslånet ger flexibilitet till ett tillväxtföretags vardagliga verksamhet, som till exempel att betala fakturor. När de vardagliga sakerna skötts kan tillväxtföretaget koncentrera sig på sin kärnverksamhet.  

Utökning av lokaler eller lager 

När hyllorna på lagret är fulla, finns det orsak att överväga ett större lager. Ifall anställda knuffar till varandras kaffekoppar då de vänder stolen på kontoret, finns det kanske orsak att överväga större kontorslokal.  

Ett större lager möjliggjör större beställningar. Större beställningar blir ofta även förmånligare per produkt. När lagret har mer utrymme behöver man mer sällan göra kunden besviken, på grund av brist av en produkt. Nya lokaler kan ha en mycket positiv inverkan på medarbetarnas trivsel och motivation att arbeta. Att investera i trygga och hälsosamma lokaler kan till och med minska sjukfrånvaro. 

Fördelar med ett större lager 

I lager och lokaler består kostnaderna naturligtvis av hyror, el- och vattenräkningar och andra vardagliga kostnader. Om det inte finns tillräckligt med varor i lagret för att möta kundernas efterfrågan, skapar den uteblivna försäljningen en kostnad. Ett större lagar skapar även trygghet vid råvarubrist eller leveranssvårigheter.  

Nya och större lokaler sänder budskap om tillväxtföretagets situation till både kunder och potentiella nya anställda. Moderna och funktionella utrymmen indikerar tillväxt. Ifall bytet av lokal är välplanerat och nya lokalen är effektivare samt lockar mera kunder, betalar även lokalen sig själv tillbaka.  

Hänsyn till personal i förändringen 

Det kan vara en bra idé att fråga de anställdas åsikter när man väljer nya lokaler. De kan ha värdefulla åsikter om vad som inte fungerar i det nuvarande lagret eller utrymmet och vad de önskar från de nya lokalerna. För att det nya lagret ska vara lönsamt måste personalens bekvämlighet också beaktas när man väljer det. Om arbetsstationerna i de nya lokalerna är säkra och ergonomiska är det mer sannolikt att få ut de mesta möjliga av dem. Det är också bra att tänka lite längre in i framtiden. Kommer det att vara möjligt att växa i dessa utrymmen i framtiden? 

Utjämning av säsongsvariationer med företagslån för tillväxtföretag

Tillväxtföretag måste vara speciellt noggranna när det gäller ekonomi och resurser. I alla situationer hjälper dock inte bra planering. Säsongsvariationer orsakas till exempel av helgdagar, årstider, semester och temperatur. Säsongsvariationer kan vara mycket synliga i vissa branscher. Under tysta perioder kan reklam också riktas mer allmänt och effektivt till sociala medier. Reklam vid rätt tidpunkt och på rätt plats kan få varorna att röra sig även i en lugn tid. 

Ett företagslån gör det lättare att hålla kassaflödet stabilt även under säsongsvariationer. Under en hektisk period kan rörelsekapital vara knutet till olika projekt eller till exempel beställningar av råvaror.  

Oförutsägbara situationer 

Som covid-19 pandemin lärt världen, är oförutsägbara variationer möjliga. Ibland förändras efterfrågan oförväntat. Det kan vara frågan om en pandemi, naturkatastrof, stora strejker eller liknande. Ibland blir efterfrågan ovanligt stor. Det kan vara otroligt svårt att förbereda sig för dessa, eftersom de är så oförutsägbara situationer. Behov av finansiering kan komma förvånansvärt snabbt, ifall efterfrågan förändras drastiskt.