Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån för marknadsföring

Flera företagare har väldigt sannolikt stött på en situation där företagets marknadsföring kräver uppdatering, men budgeten räcker inte till. Då gäller det att ordna finansiering åt företaget.  

Större försäljning och intjäning är garanterat varje företags och företagares föredragna alternativ. Ofta innebär detta dock större satsningar på marknadsföringen. Ytterligare marknadsföring innebär igen större kostnader. En snabb och enkel lösning till att täcka de nya uppstådda marknadsföringskostnaderna kan vara att ansöka om företagslån för marknadsföring hos CrediNord.

Marknadsföring är centralt i företagsverksamhet

Som alla företagare vet är marknadsföring en väldigt central del av företagsverksamheten.  Därför bör man inte kompromissa med det. Vikten av marknadsföring betonas speciellt vid små och medelstora företag. Ännu mera gör det vid nystartade företag. Fungerande och rätt inriktad marknadsföring betalar investeringen flerfaldigt tillbaka.

Marknadsföring kräver strategiskt öga inom den egna branschen. Man måste även ha en syn vart man vill ta företaget och vem som skall delta i processen.  

Outsourcing av marknadsföringen kan vara lönsamt

Ibland kan anställning eller outsourcing av arbetsuppgifter vara ett bra alternativ för företagaren. En bra strategi är grunden för allt. Det är viktigt då du planerar företagets kampanjer, evenemang eller t.ex. i sökmotoroptimering. Tjänsteleverantörer finns i mängder och det går bra att lämna anbud, för att sedan jämföra dem sinsemellan. Allt detta arbete kräver dock resurser.

CrediNord hjälper dig att ordna den behövda finansieringen. På detta sätt kan du  genomföra dina välgjorda planer och uppnå dina mål. 

Utnyttjande av företagslån

Det finns flera olika orsaker till behov av ytterligare finansiering, både oväntade och planerade. Ibland gör företagare misstaget, att de underskattar marknadsföringens betydelse. Oftast tar det inte länge, förrän de inser sina misstag. Alltid lyckas man inte och misslyckanden är en del av företagandet. Det gäller att lära sig av sina misstag och kunna skapa nya strategier och kampanjer på basen av lärdomarna. Ibland kan det även vara att en misslyckad kampanj har bränt hela budgeten. Hur går man då till väga? 

Att få ytterligare finansiering kan ibland vara svårt. Tid och energi räcker inte till en lång jämförelseprocess av olika lån. Dessutom varierar traditionella banklåns behandlingstider otroligt mycket. Man måste ofta stå ut med mycket byråkrati. Långa behandlingstider är bort från tiden som kunde utnyttjas på t.ex. marknadsföring.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Större framgång med ett företagslån för marknadsföring

Social media har inte enbart förändrat marknadsföringen, utan även accelererat processen. För företag är det viktigt att alltid reagera snabbt på förändringar. Det gäller att få igång en ny marknadsföringskampanj innan konkurrenten hinner locka åt sig kunderna med sin kampanj. Det finns alltså inte alltid tid att gå till banken och föra långa finansieringsförhandlingar.  

Ur marknadsförings- och framgångssynpunkt är tid pengar. De pengar som framgångsrikt investeras i marknadsföring betalar sig själv flerfaldigt tillbaka. 

När företaget stöter på oförväntade kostnader, eller är i en kraftig tillväxtfas, kan intjäning komma med en fördröjning.  Med företagslånet som CrediNord erbjuder kan du till exempel förbättra marknadsföringen, investera, modifiera eller förnya kontorsutrymmen, täcka brist på pengar i kassan eller betala handpenningen vid större inköp. Varje företagare vet själv bäst vad finansieringen behövs till och vad som eftersträvas.

Marknadsföreningens fördelar

Företags främsta syfte är att generera vinst. För att få företaget att växa måste företagaren satsa på marknadsföring. Bra skött finansiering skapar en känsla av säkerhet och mod att våga ta på sig utmaningar. Att ta på sig dessa utmaningar kan möjliggöra nya nivåer av resultat. Lånefinansiering kan vara en bra strategi för detta och hjälpa till med utvecklingen av företagsverksamheten.  

Marknadsföring kan användas för att avsevärt öka medvetenheten om ditt företag. Med hjälp av marknadsföring kan du styra potentiella kunders, nuvarande kunders och gamla kunder uppfattning av företaget. 

Du har kanske en ny produkt eller tjänst som du vill berätta om, eller kanske du söker en helt ny målgrupp. Företaget bör vara medveten om hurudan nuvarande marknadssituationen är och hur företaget kan stå ut bland alla konkurrenter. Det lönar sig att känna till konkurrenterna och deras sätt att marknadsföra.  

Kunden i fokus

Det måste gå att skapa förväntningar hos kunden. Ofta har de redan ett behov. Din tjänst måste vara lätt att hitta. Detta allt handlar mycket om marknadsföring. Se till att din hemsida är i skick. Om du behöver visuell designhjälp med marknadsföringsmaterial gäller det bara att ta tag i saken.  

Kom även ihåg att utnyttja kundresponsen du mottar. Detta är något som det lönar sig att investera resurser i. Vi på CrediNord kan hjälpa till med resurserna. CrediNord har hjälpt flera företag genom att erbjuda företagslån för marknadsföring.

Vem passar ett företagslån åt

Företaget måste snabbt kunna reagera i sin marknadsföring. Att anpassa eller helt förnya sin marknadsföring kan kosta mer än planerat. Omständigheterna varierar och företaget måste klara av att anpassa sig, enligt dessa förändringar. Man måste reagera på hur konkurrenterna agerar.  

Ditt företaget har tidigare kanske satsat på lokala produkter och tjänster. Nu har det blivit dags att lyfta på volymen och utöka marknadsområdet. Skulle det då kanske löna sig att satsa på nationell eller till och med internationell synlighet? Ju större kampanj, desto större budget krävs för att förverkliga den. Då kan det vara lönsamt att ansöka om företagslån för marknadsföring.

Konkurrensen är hård inom alla sektorer i dagens läge. Därför finns det kanske inte så mycket tid för att göra beslut. Dessutom har pågående corona-pandemin tvingat företag att anpassa sig ännu snabbare för att överleva. Det finns inte brist på utmaningar och företaget måste klara av att skapa lyckade och trovärdiga kampanjer. Då behövs det kanske utomstående hjälp. Dessa innebär ytterligare kostnader.  

CrediNord hjälper till

CrediNord är ett nordiskt finansieringsbolag. Vi erbjuder stöd åt små och medelstora företag för att förbättra deras verksamhetsförutsättningar. CrediNord erbjuder lån både för tillväxt och oväntade behov. Vi på CrediNord vill hjälpa dig med finansiering som passar just ditt företags marknadsföring.

Vi har hjälpt flera företag, som kämpat med bristfällig finansiering för marknadsföringen. Flera små och medelstora företag kontaktar oss eftersom de vill få sitt företag att växa med hjälp av marknadsföring. Detta har möjliggjorts med hjälp av företagslån.

Under corona-pandemin har flera företag kontaktat oss angående olika marknadsföringsbehov. Exempelvis har flera stenfotsbutiker måsta flytta en del av sin verksamhet till nätet och behövt finansiering för marknadsföringen av detta. Detta har möjligtvis varit enda sättet att rädda företagsverksamheten.  

Det viktigaste för CrediNord är att skräddarsy ett företagslån som passar dina behov. Lånebeloppen vi beviljar varierar mellan 10.000 och 3.500.000 kr, beroende på olika företags behov. Lånets återbetalningstid varierar upp till 36 månader.

Vi vill inte att saker skall vara komplicerade då det kommer till finansiering. Ansökningsprocessen är snabb och enkel eftersom vi vill att du ska kunna fokusera på företagandet. CrediNord har beredskap att flytta pengarna till ditt konto samma dag som du skriver under lånekontraktet. Att ansöka om företagslån tar endast en minut på vår hemsida.