Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
konsulter meeting

Företagslån för konsulter

Eftersom konsultyrket har blivit allt mer attraktivt på senare tid har antalet konsultföretag ökat markant. Den ökade konkurrensen har därmed gjort det svårare för många konsulter att hitta nya kunder och på så sätt expandera sin verksamhet.

Ett företagslån kan hjälpa moderna konsultfirmor att nå sina mål på flera sätt. Nedan ska vi titta närmare på några av de ekonomiska utmaningar dagens konsulter står inför samt hur ett företagslån kan vara en bra lösning på dessa. 

Vanliga utmaningar för konsultföretag 

Konkurrensen mellan konsultföretag har ökat markant de senaste åren. Enligt Konsultkollen (Cinode.com) var både 2017 och 2018 starka konsultår, där 8 av 10 bolag visade positiv tillväxt. År 2019 och 2020 visade sig dock bli betydligt tuffare med hårdare konkurrens och lägre tillväxt. 

Ekonomiska utmaningar är vanliga bland konsulter, framför allt eftersom företaget erbjuder specialkunskaper till företag på uppdragsbasis. Även om längden på uppdragen kan variera behöver i princip alla konsulter någon gång hitta nya kunder och projekt. 

Dessutom använder sig konsulter främst av fakturering vid betalning. Som de flesta vet är obetalda fakturor en av de vanligaste orsakerna till brist på likviditet. Många konsultuppdrag är dessutom säsongsbaserade, vilket kan vara extra påfrestande för kassaflödet. 

En rapport av Deltek visar att en av de största utmaningarna bland dagens konsultföretag är den stigande konkurrensen. Av de tillfrågade företagen svarade 55% att verksamhetens främsta prioritet är att adressera den höga konkurrensen. 

Ytterligare en utmaning är brist på kapital för marknadsföring. Långt ifrån alla konsulter har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att utveckla en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Samtidigt är marknadsföringen viktig för att företaget ska behålla sin marknadsposition och inte förlora viktiga kunder till konkurrenter.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Hur kan ett företagslån hjälpa konsultföretag?

Rätt företagsfinansiering kan ge ditt konsultföretag goda möjligheter att växa och utvecklas i rätt riktning. Genom att ta in externt kapital kan du till exempel: 

Förbättra kassaflödet

Som nämnt ovan är konsultfirmor ofta beroende av fakturering i sitt arbete. Obetalda fakturor kan leda till likviditetsproblem som kan göra det svårt för företaget att hålla sig flytande. Detta gäller framför allt företag som erbjuder säsongsbaserade tjänster. 

Bortsett från utestående betalningar kan även löpande kostnader såväl som plötsliga utgifter vara påfrestande för företagets ekonomi. Med ett företagslån kan du säkra kassan i svåra tider och se till att företaget inte går på grund. Här kan även en företagskredit vara ett passande alternativ. 

Investera i utrustning

Även om konsultfirmor sällan är i behov av fordon, maskiner och verktyg som exempelvis byggföretag är finns det viss utrustning som oftast är nödvändig för att hålla igång verksamheten. 

De flesta konsulter är till exempel i behov av både datorer, telefoner och kanske även viss mjukvara för att kunna arbeta effektivt. Att investera i sådan utrustning är kostsamt, framför allt om du har många anställda. I dessa fall kan företagsfinansiering vara en bra lösning. 

Anställa personal

De allra flesta konsultfirmor består till en början av en eller två personer. Efter att ha jobbat upp kundernas förtroende och ökat efterfrågan kan det dock vara läge att anställa personal. Fler anställda ökar effektiviteten och tillåter firman att ta sig an fler uppdrag, vilket i sin tur kommer att öka intäkterna och därmed även lönsamheten. 

Att anställa personal är ett stort och dyrt åtagande som kräver en hel del kapital. Framför allt bör du alltid ha ett ekonomiskt svängrum för att kunna betala lön såväl som övriga utgifter, ett svängrum som ett företagslån kan ge dig. 

Bekosta kompetensutbildning

Genom att investera i utbildningar och kurser för dina anställda kan du förbättra deras kompetens inom specifika områden. Detta kan ge din konsultfirma viktiga fördelar gentemot konkurrenterna, särskilt om du planerar att bredda ditt erbjudande för att täcka fler områden inom din bransch. 

Ett företagslån kan med fördel användas för investeringar i personalkompetens som i slutändan kan göra din verksamhet mer lönsam.  

Investera i marknadsföring

I en hårt konkurrenssatt bransch kan en bra marknadsföringsstrategi vara avgörande vad gäller lönsamhet. Eftersom konsulter är beroende av uppdrag kan investeringar i marknadsföring göra det enklare att hitta nya kunder och projekt.

Med företagsfinansiering kan du investera kapital i reklam utan större belastningar på företagets kassa. Detta är extra fördelaktigt för dig som precis startat en konsultfirma eller som har för små marginaler för att investera i tillväxt. 

Nackdelarna med banklån 

Tidigare var det enbart möjligt att teckna företagslån hos banken, en process som både var tids- och energikrävande. Idag har företagare i behov av kapital möjlighet att vända sig till digitala finansinstitut som erbjuder smidigare processer, snabbare utbetalningar och i många fall bättre lånevillkor. 

Ansöker du om företagslån hos banken behöver din verksamhet vanligtvis uppfylla strikta krav. Detta kan bli svårt för dig som driver en konsultfirma och som har oregelbundna inkomster under året. 

Samtidigt kan utbetalningen av lånet dröja flera arbetsdagar i och med bankernas långa behandlingstider. Med andra ord är banklån inte ett optimalt alternativ för dig som har ett brådskande behov av kapital. 

Eftersom onlinebaserade finansinstitut erbjuder digitala och automatiserade ansökningsprocesser kan de betala ut företagslånet inom loppet av ett dygn. Dessutom saknar många av dem fysiska kontor, vilket gör att de kan hålla nere sina kostnader och därmed erbjuda förmånligare prissättning. 

Medan bankerna generellt sett tar ut både uppläggnings- och administrationsavgifter för sina företagslån behöver du hos ett finansiellt institut sällan betala mer än en fast månadsavgift. 

Så kan CrediNord hjälpa dig

Oavsett om du driver en mindre eller större konsultfirma kan vi på CrediNord hjälpa dig att tillfredsställa dina finansieringsbehov. Vi erbjuder företagslån upp till 1 miljon kronor med en flexibel löptid där du enbart betalar för lånet så länge du använder det. 

Istället för ränta tillämpar vi en fast månadsavgift som gör det enklare för dig som konsult att planera din ekonomi. Utöver månadsavgiften tillkommer inga övriga avgifter och du kan när som helst lösa resterande skuld utan att behöva betala extra.

Att ansöka tar inte mer än 2 minuter. Det är dessutom kostnadsfritt och inte bindande. Välkommen med din ansökan redan idag!