Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån för industriföretag 

Industrisektorn genomgår en förändring och konkurrensen fäller företag sorgligt ofta. På grund av detta är långsiktig planering och investering centralt för utveckling. Genom detta möjliggör företaget sin framgång.  

Osäkerhet relaterat till konjunktursvängningar har blivit en vardag. Lyckligtvis har även lösningarna, som erbjuds på marknaden åt företagare, gjort det likaså. CrediNord erbjuder företagslån upp till 3.500.000 kr. Vi strävar till att skräddarsy våra låneerbjudanden enligt företagets behov. Målet är givetvis att stöda ditt företag så bra som möjligt.  

I denna artikel kommer vi att gå igenom en del av de utmaningar som branschen står inför. Vi kommer även att förklara hur ett företagslån för industriföretag kan hjälpa att hantera svåra situationer. I slutet hittar du mer information om CrediNords låneservice och hur den skräddarsys efter dina företagsspecifika behov.  

Allmänna utmaningar inom industrisektorn 

Globala marknadskrafter selar en avgörande roll inom industrisektorn, som är särskilt beroende av tillgång till råvaror och logistikvägar. Därför spelar den internationella politiken också en nyckelroll. Den kan antingen underlätta eller göra vardagen väldig svår för företagare inom branschen. Ofta måste ett industriföretag förbereda sig för utmaningar, som härleder från beslut som de inte själva kan påverka.  

Omstrukturering av industrisektorn  

Omstrukturering av industrisektorn har tvingat många industriföretag att stänga sina dörrar, flytta utomlands eller avsevärt minska antalet anställda. Övergången från primärproduktion till högteknologisk produktion har varit ett stort steg för företagen att ta.  

Industriföretagen har tvingats anpassa sig till en helt ny situation där internationalisering är en tillgång. Kunskap över den globala marknaden har blivit en livlina för företagen. Detta har förändrat sektorns karaktär avsevärt. Strukturförändringar medför många nya möjligheter. Dock innebär det likaså att proffsen inom branschen måste arbeta med frågor inom tjänsteproduktion och kunskapsekonomi.  

Internationella sanktioner 

Internationella sanktioner har en betydande inverkan på internationella industriföretags tillgång till de råvaror som behövs. Sanktioner har särskilt orsakat problem för företag inom kemi-, olje- och gasindustrin.  

Sanktioner har blivit mycket vanligare under de senaste åren. Detta har garanterat orsakat huvudvärk bland företagare. Det krävs mycket forskning från företagets del, för att anpassa sig enligt sanktionerna. Genom att hålla koll på världssituationen är det möjligt att uppskatta, var sanktionerna kommer att slå ner till näst. Oftast sker det dock oväntat, när vi talar världspolitik.  

Ökad konkurrens 

Konkurrensen mellan industriföretag har ökat avsevärt de senaste åren och många arbetsplatser inom industrisektorn har flyttats till länder, där kostnaderna är lägre. Nya aktörer har översvämmat marknaden. Detta gör innovation och specialisering till en ännu viktigare aspekt av affärsstrategin. 

Många industriföretag måste välja mellan två alternativ. Antingen enbart konkurrera på den inhemska marknaden eller expandera utomlands. Den internationella konkurrensen är hård och kräver avsevärda investeringar. Å andra sidan är den svenska hemmamarknaden ofta alldeles för liten för att företaget skall kunna blomstra.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Anpassning till klimatförändringar 

Många nationella och internationella överenskommelser om klimatförändringar skapar press åt industriföretag. Speciellt de som är tvingade att ändra på sina handlingsmönster. Att investera i mer miljövänliga företagsstrukturer är dock betydande investeringar. Få kan säga hur denna marknad kommer att forma sig i framtiden.  

Dessutom påverkar klimatförändringarna tillgången av råvaror och logistikvägar. Företag tvingas anpassa sig under ständig press och måste dessutom hålla ett öga på hur priser och tillgänglighet utvecklas på marknaden. Dessa förändringar kommer att skapa en börda speciellt på företag som är verksamma internationellt.  

Hur kan ett företagslån för industriföretag hjälpa till?  

Möjligheten att enkelt få kapital, utan större förbindelser, ger industriföretag den behövda flexibiliteten och spelrum. Företagslån kan möjliggöra investeringar i mer kunnig arbetskraft, expandering till internationella marknader eller investeringar i ny teknik.  

Hitta en ny underleverantör eller marknad 

Logistikrutter och tillgången till råvaror är avgörande faktorer inom industrisektorn. Plötsliga marknadsförändringar kan orsaka problem för företaget på väldigt lång sikt.  

Företagslånet ger industriföretaget mer tid att leta efter nya underleverantörer och marknader. Produktionen kan fortsättas normalt, oberoende av ökade kostnader som följd av förändringarna.  

Specialisering och innovationer 

I takt med att konkurrensen ökat, kan det hända att ett industriföretag behöver överväga ifall den nuvarande affärsmodellen skall anpassas. Specialisering är väldigt populärt i dagens läge. Dock är det väldigt tidskrävande att samla ny kunskap och det kräver investeringar.  

Företagsfinansiering nyttar företag, vars tankesätt är långsiktigt. Strävan till specialisering, kunskap om produkterna eller innovation av något helt nytt är värdefullt. Genom att låna behöver företaget inte skära ner sin nuvarande produktion. Förverkligandet av visionerna är möjligt utan större risker.  

Investeringar i ny teknologi 

Ett industriföretag hamnar ibland i en klurig situation, där det krävs investeringar i ny teknologi, fastän det inte finns någon garanti om den effektivitet. Ifall investeringen inte görs kan företaget falla efter, gentemot konkurrenterna. Detta gäller speciellt ekologisk företagsverksamhet, som utvecklas otroligt snabbt. 

Investeringar i expertis 

Industribranschen har gått igenom en betydlig omstrukturering. Till en början såg det ut som att arbetsplatserna inom branschen skulle minska betydligt. Verkliga förändringen har främst varit i arbetsbilden.  

Genom att ta ett företagslån kan ett industriföretag investera i anställda, som är experter inom den internationella industrisektorn. En investering i kompetenta anställda möjliggör förutsägelse av förändringar som sker på marknaden. På detta sätt kan företaget reagera på dessa förändringar. 

Investera i marknadsföring 

Marknadsföring och varumärke är ett otroligt viktigt område, speciellt för industriföretag på internationella marknader. Inom industribranschen händer det lätt att företaget avvaktar att investera i marknadsföring, Detta eftersom marknadsföring inte nödvändigtvis är centralt för produkter inom industribranschen. 

Med lånet kan ditt företag skapa en anständig marknadsföringsstrategi. Detta i sin tur kan bidra till att lokalisera sina kunder, konkurrenter och partners. Denna satsning är utan tvekan lönsam. Den ökar företagets synlighet och trovärdighet.  

Företagslånets fördelar 

Genom tekniska framsteg har allt fler finansbolag börjat fokusera sig på att producera och utveckla elektroniska tjänster. Elektroniska tjänster har möjliggjort smidigare och snabbare lånprocess. Dessutom i flera fall bättre villkor för lånet.  

Elektroniska utlåningstjänster har öppnat en ny möjlighet för företag, som av en eller annan anledning inte har fått något lån från banken.  

Såhär kan CrediNord hjälpa ett industriföretag 

Genom att låna kan företaget köpa mer tid åt sig. Företaget kan ta sin tid att göra sina beslut. Risken för hastiga felbeslut minskar därmed. CrediNord ebjuder företagslån åt både små och stora industriföretag.  

Vi erbjuder företagslån för industriföretag upp till 3.500.000 kr. Du betalar endast en månatlig kostnad – inga öppningsavgifter eller dolda kostnader. Betalningstiden för våra lån varierar upp till 36 månader. Du kan även återbetala lånet i förväg, helt utan extra kostnader.  

Vi erbjuder full flexibilitet. Du kan investera de lånade pengarna hur du vill. Med enbart en månatlig kostnad är det klart och tydligt hur mycket du betalar i månanden. Det är lätt att budgetera in det. Att ansöka om företagsfinansiering hos CrediNord är enkelt och det tar enbart cirka en minut. Ansökan är helt gratis och binder dig inte till något.  

Vi välkomnar dig som vår kund!