Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån för förvärv av fastighet

För att starta ett företag och få det igång, eller expandera ett redan befintligt företag, krävs det ofta ytterligare resurser. En av största kostnaderna har att göra med företagets fysiska läge.  

Det kan hända att företaget söker efter en tomt för verksamheten, en fastighet eller nya affärslokaler. Hur som helst är det vanligtvis frågan om en återkommande fast kostnad, antingen i form av hyra eller återbetalning av lån. Det är bra att förbereda sig på detta i förväg, redan i ett tidigt skede, när företaget inte ännu har så mycket försäljning.  

Hur får man ett företagslån? 

Syftet med företagslån är att finansiera verksamheten – som exempelvis förvärv av fastighet. Med andra ord lånar företaget pengar av denna andra parten för att driva sin egen verksamhet.  

Det lönar sig att räkna ut kostnaden för finansieringen av sina inköp. Sedan kan man välja det alternativet som passar företaget bäst. När det gäller en större införskaffning, som fastighet, kan förhandlingarna ta väldigt länge. Man måste komma överens om lånevillkoren, hur investeringen finansieras och hurudana möjliga realsäkerheter lånet ges.  

Vad är ett lämpligt lånebelopp? 

Lånebeloppet beror på situationen och behovet hos företaget, som ansöker om företagslån. Finansieringslösningar förhandlas alltid från fall till fall. CrediNord erbjuder företagslån från 10.000 kr till 3.500.000 kr. Med andra ord finns det alternativ för flera olika situationer. Återbetalningstiden för lånet varierar mellan 6 och 36 månader.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Hyra lokal eller förvärv av fastighet? 

Företaget har som möjlighet att antingen hyra lokaler eller förvärva dem åt sig själv. Lån beviljas för båda ändamålen. För ett nystartat företag är det oftast ett bekvämare alternativ att hyra sina lokaler. På detta sätt går det mer flexibelt att regera på förändrade och oväntade situationer.  

Däremot, ifall företaget är en aning mer etablerat kan det bli förmånligare att köpa lokalerna. Detta gäller speciellt på huvudstadsregionen. Hyrorna kan bli väldigt dyra i det långa loppet.  

Förvärv av lokaler  

Förvärv av fastighet kan ha en mycket positiv inverkan på företagsbilden och skapa trovärdighet. På längre sikt är det troligtvis det mest lukrativa alternativet. Värdet på en fastighet kan öka med tiden. 

Egen lokal kommer även med ytterligare frihet. Företaget är genom detta inte beroende av hyresvärdens beslut eller åsikter, angående förändringar som görs i företagets lokaler. Det kan exempelvis gälla renovering.  

Företaget utsetts heller inte inför risk gällande uppsägning av hyreskontrakt. Sådant kan vara en ordentlig smäll åt ett företag, ifall det sker oväntat. Det går mycket lättare att göra långtidsplaneringar, när man har mer kontroll.  

Olika alternativ 

Lokalerna kan antingen köpas direkt åt företaget själv, eller så kan man starta ett eget fastighetsbolag. Lokalerna kan även förvärvas som privatperson och hyras ut åt företaget. Det bästa alternativet beror på din situation. Det är värt att jämföra för- och nackdelar.  

Uthyrning av lokaler 

Ifall det är frågan om ett helt nystartat företag, är det oftast lönsammare att hyra lokaler, än att köpa dem. Förvärv av fastighet binder även mycket kapital. När du hyr lokaler kan det finnas mera kapital kvar för resten av verksamheten. Som hyresgäst har du inte lika stort ansvar att underhålla lokalerna, som ifall lokalerna ägdes av företaget. Hyreskostnader är även avdragsgilla i företagets beskattning, vilket sällan ses som något negativ. Detta innebär alltså att hyreskostnader kan minskas från företagets vinst, som företaget betalar skatt på.  

Vad måste beaktas när du ingår hyresavtal? 

I vissa fall kan hyressäkerheten bli så hög att det blir lönsamt att förlita sig på lånepengar, även för uthyrning. Uppsägningstiden är värt att komma ihåg när du gör ett hyresavtal. Avtalet kan antingen vara i kraft tills vidare eller på bestämd tid. Bestämd tid innebär att det avtalas om en viss period, då avtalet är i kraft. Tills vidare innebär är flexibelt mot båda parterna. Avtalet kan vid behov väldigt hastigt sägas upp av någondera parternas initiativ. 

Förhandling lönar sig alltid 

När man gör ett hyresavtal är det också en bra idé att komma ihåg alla andra saker som nämns i kontraktet. Exempelvis villkoren för hyreshöjning – kommer hyran att höjas enligt ett visst index? Kommer det att ske renovering i lokalen inom en snar framtid? Kommer det vara möjligt att förhandla ned hyran för den perioden? Annan service, som exempelvis städning, går även att definiera i hyresavtalet.  

Vad du ska tänka på när du väljer utrymmen 

Oberoende om det är frågan om att förvärva eller hyra fastighet bör man ta i beaktan några saker, när man jämför olika alternativ. Fastighetens läge, bekvämlighet och deras användningssyfte med tanke på företagets framtidsprojektioner. Ett bra val bidrar både till företagsbilden och anställdas bekvämlighet samt genom detta även produktiviteten.  

Kanske den viktigaste – läget 

När man söker lokaler åt företaget är det lite som att leta efter ett personligt hem – ofta är läget allt i allt. Läget är ofta åtminstone väldigt viktigt. Vilket läge som är lämpligt för dig, eller ditt företag, är en fråga i sig.  

Passar läget ihop med företagsbilden? 

När man överväger den bästa platsen bör företagsbilden beaktas. Är det frågan om ett konsultföretag i storstadens centrum eller ett litet och sympatiskt konditori? Hurudana är transportförbindelserna till företaget, både med tanke på anställda och kunder. Är det lätt att ta sig dit med kollektivtrafik? Finns det plats för parkering?  

Närliggande tjänster 

Vilken typ av tjänster finns redan i området? Om företag redan har en kantin är det kanske inte nödvändigt att det finns lunchställen i närheten. Det är även bra att ta hänsyn till potentiella konkurrerande företag. Ibland kan det till och med hjälpa den egna verksamheten att det finns liknande företag i närheten. Dock kan det även skapa onödig konkurrens.  

Lyckat val av lokaler 

Vilken typ av lokal eftersökes? Kommer lokalerna att användas kontinuerligt, eller stå tomma för det mesta och fungera enbart som lager för olika dokument? Ofta finns det vissa krav på lokaler, beroende på bransch. Det lönar sig att ta reda på dessa i god tid. Exempelvis en frisörsalong eller restaurang går inte att grunda helt var som helst. Anställdas trivsel måste också beaktas. Detta kan bidra till produktiviteten.  

Ansöka företagslån 

Speciellt för små och medelstora företag kan det vara ett bra alternativ att ansöka om lån. Detta gäller speciell i tillväxtfasen. Hos CrediNord är det möjligt att ansöka om företagslån för förvärv av fastighet. Ett företagslån kan användas både för att balansera kassafluktueringar och kostnaden relaterade till företagets tillväxt. CrediNords företagslån är ett utmärkt alternativ för detta. Att ansöka om lån binder dig inte till något. När du gör en ansökan på en arbetsdag innan klockan 16, får du ett beslut inom en timme. Ifall lånekontraktet skrivs under innan klockan 15, betalas pengarna in på företagets konto till och med samma dag. En ansökan tar cirka en minut att göra, på CrediNords hemsida.