Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
byggföretag

Företagslån för byggföretag

Eftersom behovet av nya bostäder är större än någonsin finns det goda möjligheter för byggföretag att expandera. 

För att tillväxt ska vara möjligt i ett företag krävs emellertid kapital. Detta gäller framför allt för företag som är verksamma inom byggbranschen, då maskiner och annan nödvändig utrustning är långt ifrån billig. 

I denna artikel tittar vi närmare på de finansiella utmaningar dagens byggföretag ofta står inför. Vi går även igenom hur företagsfinansiering kan hjälpa verksamheten att utvecklas i rätt riktning.

Ekonomiska utmaningar i byggbranschen 

Enligt Hurvibor.se uppger 212 av 290 svenska kommuner att de har brist på bostäder. Allra störst är underskottet av hyresrätter, framför allt tvåor och treor. Ett av de främsta hindren till att utöka bostadsbyggandet enligt kommunerna själva är de höga produktionskostnaderna. 

Även om behovet av bostäder är till byggföretagens fördel krävs det en hel del kapital för att ha råd med investeringar som är nödvändiga för att lyckas i branschen. Dels behövs personal, men även byggmaterial, fordon, maskiner och annan dyr utrustning. 

Ytterligare en finansiell utmaning som många byggföretag ofta står inför är brist på likviditet. Detta kan vara påfrestande för ekonomin, framför allt bland mindre företag. En anledning till detta är att byggbranschen i dagsläget främst använder sig av ett faktureringssystem vid betalningar. 

Bortsett från att betala ut löner till personal måste företaget även betala underleverantörer och utrustningsuthyrare. Eftersom kunden generellt sett betalar först när projektet är klart kan detta leda till ett försämrat kassaflöde.  

Som om inte detta vore nog har kostnaderna för byggföretag ökat markant de senaste åren. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har kostnaderna vid bostadsbygge ökat med 2,7 procent mellan 2017 och 2018. Prishöjningen gäller dels maskiner, el och bränsle, men också byggmaterial. Till exempel har priset på armeringsjärn ökat med nästan 14 procent på ett år.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Detta kan du använda företagslånet till

Företagsfinansiering kan vara ett bra alternativ för byggföretag som vill investera i tillväxt eller förbättra sitt kassaflöde. Nedan ger vi dig några konkreta exempel på hur ett företagslån kan stärka verksamheten och öka intäkterna.

Anställa mer personal

byggföretag

Enligt Citizens General är brist på kompetent personal en av byggföretagens största utmaningar. Är dina anställda inte kunniga inom sitt område kommer detta dels att försämra effektiviteten, men också det slutliga resultatet. 

Ett företagslån ger dig möjlighet att sätta ihop ett skickligt team av professionella byggarbetare som levererar högkvalitativa tjänster i tid. Ökad kundnöjdhet kan dessutom leda till fler uppdrag i framtiden.   

Vid behov av ny utrustning

Byggbranschen är som tidigare nämnt beroende av maskiner, byggställningar, fordon, verktyg och annan nödvändig utrustning. Företagslånet tillåter dig att investera i ny utrustning som kan effektivisera arbetet och därmed spara företaget energi såväl som pengar. 

De flesta byggföretag väljer att leasa maskiner och utrustning istället för att köpa. En av de främsta fördelarna med leasing är att företaget slipper stå för service, reparation och frakt som i vanliga fall kan sakta ner arbetsprocessen. 

Köp av lokal och renovering

erhvervslan til byggefirmaer

Vissa företag som är verksamma inom byggbranschen är i behov av både lager och kontor. Med ett företagslån får du råd att hyra eller köpa en passande lokal till din verksamhet utan att oroa dig för dramatiska förändringar i företagets ekonomi. 

Om du redan har befintliga lokaler eller fastigheter kan du även använda lånet för att renovera och rusta upp dessa. 

Täcka löpande (och oplanerade) utgifter

Som tidigare nämnt är likviditetsproblem en vanlig utmaning bland moderna byggföretag. Detta då de oftast är beroende av att skicka och betala fakturor. Genom att teckna ett företagslån kan du enkelt förbättra kassaflödet och täcka löpande såväl som oplanerade utgifter. 

Ha dock i åtanke att du måste betala för lånet så länge du använder det. Om du planerar att använda externt kapital som en buffert kan en företagskredit vara ett mer passande alternativ än ett företagslån. 

Marknadsföring av verksamheten

Marknadsföring är en avgörande faktor för byggföretag som vill växa och hitta uppdrag. Genom att investera kapital i en effektiv marknadsföringsstrategi kan du öka chanserna att nå ut till en större målgrupp och på så sätt hitta nya kunder. 

Bortsett från att du med rätt marknadsföring kan öka företagets lönsamhet kan du även stärka din position på marknaden. Detta kan ge dig en fördel gentemot nya såväl som etablerade konkurrenter.   

Nackdelar med lån hos banken 

Många företagare i behov av företagsfinansiering vänder sig direkt till banken. Även om detta initialt kan verka som det tryggaste alternativet finns det en del nackdelar du bör vara medveten om.

Först och främst har bankerna generellt sett en betydligt längre ansökningsprocess och utbetalningstid jämfört med digitala kreditinstitut. Har ditt företag ett brådskande behov av kapital kan det bli svårt att hålla verksamheten flytande till dess att pengarna kommer in på kontot. 

Ytterligare en nackdel är att bankerna i princip alltid hämtar en kreditupplysning på både företag och eventuell borgensman hos Upplysningscentralen (UC). Detta kan ha en negativ påverkan på din egen såväl som bolagets kreditvärdighet i framtiden. 

Vi på CrediNord erbjuder företagslån utan UC för att du och ditt företag ska slippa förfrågningar som kan leda till sämre lånevillkor i framtiden. Istället hämtar vi alla nödvändiga underlag via kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Sist men inte minst brukar banker ta ut extraavgifter utöver själva räntan, vilket kan göra lånet onödigt kostsamt. Till exempel brukar uppläggningsavgift tillkomma vid tecknandet av lånet samt en expeditionsavgift som du betalar i samband med varje inbetalning. 

Ansök om företagslån för byggföretag hos CrediNord  

 

Hos oss på CrediNord kan du ansöka om företagslån upp till 3,5 miljoner kronor, som du kan använda för att få ditt byggföretag att växa. Våra företagslån har löptider mellan 6 – 36 månader och saknar krav på säkerhet bortsett från personlig borgen. 

Oavsett om du vill förbättra kassaflödet eller investera i tillväxt – till exempel lokaler, maskiner eller annan utrustning – kan ett företagslån från oss hjälpa dig att nå dina mål. Istället för traditionell ränta betalar du en fast månadsavgift så länge du disponerar lånet. 

På så sätt kan du enklare planera företagets ekonomi under löptiden. Bortsett från månadsavgiften slipper du övriga kostnader och du kan när som helst lösa din skuld i förtid. Välkommen med din ansökan!