Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån för anställning

Rekrytering, det vill säga att anställa nya medarbetare, är en viktig del av företagets framgång. Att hitta rätt personer kan spara pengar på lång sikt och få företagets verksamhet att blomstra. 

Att hitta den bäst lämpade personen för jobbet i frågan är inte lätt. Det är heller inte värt att göra det snabbt.

En rekryteringsprocess är väldigt jobbig, även tidskrävande. Därför anlitas det ofta ett utstående företag, som specialiserar sig på rekrytering. Genom rekrytering tar man fram företagets personal, som företagets framtid är beroende av. Därför lönar det sig att förhålla sig seriöst mot det.  En rekryteringsprocess går att finansieras genom att ansöka om företagslån för anställning hos CrediNord

Början av rekryteringsprocessen sker nuförtiden för det mesta på nätet. En jobbannons går att publicera på diverse webbplatser för jobbannonsering. Det finns alternativ som är gratis och sådana som kräver en liten ersättning. Arbetsansökaren svarar på dessa annonser oftast via e-post eller ett elektroniskt formulär.  

Det kan komma in tiotals olika svar. Att hitta den bästa bland dessa kan vara svårt.

Hur kan lånepengar användas? 

Att anställa en ny medarbetare är en kostsam process. Tiden som går åt processen är utanför de vanliga arbetsuppgifterna. Genom att anlita ett externt rekryteringsföretag kan företagaren spara sin egen tid.  

Processen äter dock upp resurser, som företaget kanske inte direkt har liggandes på företagskontot. En lösning är att ansöka om företagslån. Lyckligtvis är det väldigt enkelt hos CrediNord. CrediNord erbjuder företagslån för anställning. 

När man identifierat behovet att rekrytera kan man börja planera hur den nya anställda skall sökas. Internet-annonser är ofta förmånliga alternativ. En annons kan även publiceras på företagets hemsida, vilket oftast inte kostar något. 

Då rekrytering planeras lönar det sig även att säkerställa kompetensen på personen som sköter rekryteringen. Man vill säkerställa att personen klarar av att hitta lämpligaste möjliga personen för positionen. Det kan även hända att den lämpligaste personen redan är anställd i företaget i en annan position. 

Utbildning och uppdatering av färdigheter 

Med lånade pengar går det även att förbättra företagets mall för rekrytering. På det sättet går det att utveckla bilden som arbetsgivare. Utöver det dagliga arbetet kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen inom alla områden. Ibland är det nödvändigt att uppdatera sin egen kunskap, även när det gäller rekrytering. När företaget inte behövt ny personal på flera år är det värt att fundera ifall det skulle finnas något nytt inom annonseringen eller intervjutekniken, som kan implementeras.   

I små och medelstora företag är rekrytering ofta på förmännens ansvar. Någon direkt rekryteringsexpertis går nödvändigtvis inte att hitta bland dem. Genom utbildning går det att förbättra kunskapen eller uppdatera den.  

Den digitala världen utvecklas omgående och exempelvis marknadsföring och kommunikation är allt mer viktiga i dagliga arbetet. Att öka personalens kompetens är alltid en investering i företagets framtid.  Investeringar sker inte gratis. För att underlätta den ekonomiska bördan på företagets likviditet erbjuder CrediNord företagslån för anställning.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Bedömning av rekryteringsbehov 

Innan den faktiska rekryteringen påbörjas är det viktigt att profilera personen som sökes noggrant. Det är bra att känna till positionen genomgående. På detta sätt kan man hitta de krävda egenskaperna bland ansökarna.  

Att lära känna uppgiften och profilering av personen som utför arbetet är ett viktigt steg i rekryteringen. Det sparar tid i de senare stadierna av processen.  

När du skapar en ny arbetsposition är det lönsamt att ta hänsyn till företagets långsiktiga och kortsiktiga mål. Du bör även definiera hur en ny anställd kan hjälpa företaget på vägen mot sina mål. Misslyckad rekrytering undviks då man noggrant kartlägger vad som faktiskt förväntas av en ny anställd. Samma gäller ifall det är frågan om en nuvarande anställd som utbildas för en ny tjänst. 

Effektiv användning av företagslån i rekryteringsprocessen 

Att ta ett företagslån, och dess användning, bör övervägas. Ett företagslån lönar sig att använda på bästa möjliga och effektivaste sättet. Vid rekrytering är finansieringsbehov bland annat lönebudget och andra kostnader av processen.  

Kostnaderna måste ses som en helhet. Anställning medför många extra kostnader, förutom bara lönekostnader. Varje anställd får sjukskrivningsersättning, olycksfallsförsäkring och pension.  

Sammanfattningsvis är det en smart lösning att ta ett företagslån för anställning. Det kan visa sig vara en avgörande framgångsfaktor i företagets resa.  

Fylla öppen position 

Annons om ledig tjänst bör göras noggrant. Det är bra att så exakt som möjligt kartlägga de väsentliga egenskaperna, bakgrund och kompetens som krävs för uppgiften. Man vill ju att annonsen lockar de lämpligaste möjliga kandidaterna. 

Antalet inkomna ansökningar ersätter inte kvaliteten. Det behövs enbart en lämplig ansökan.  

Bland de som skickar in en ansökan väljs de bäst lämpade för uppgiften till intervju.  

Det är bra att bekanta sig med ansökarna i förväg, så att man är bekant med deras bakgrund och utbildning i intervjuerna. I en intervju är det i slutändan frågan om en diskussion, där båda parterna kan ställa frågor och mäta hur bra man passar ihop.  

Intervjuer kan också genomföras via videoanslutning. Därför är det bra att ha företagets kommunikationsförbindelser i ordning. Utöver kompetens är syftet med mötet att bedöma motivationen och attityden hos den som söker jobbet. 

Att anställa en ny medarbetare är ett stort beslut 

Vid rekrytering tas ett viktigt beslut. Personen som anställs har en betydande inverkan på stämningen i arbetsgemenskapen och resultaten som erhålls. I värsta fall kan en dåligt utförd rekrytering även orsaka ekonomiska nackdelar.  

Det finns många sätt att kartlägga en arbetssökares färdigheter. Man kan till exempel använda sig av arbetssökarens referenser, utbildningsbakgrund och allmänna personliga intryck. Naturligtvis vill man undvika dyra och frustrerande felrekryteringar. Det är värt att smälta beslutet ett tag.  

Företagslån för lämplighetsbedömning  

Lämpligheten och kompetensen hos flera potentiella sökande kan testas på många sätt, innan ett beslut fattas. Genom olika test går det att hitta tydliga skillnader bland flera jämnstarka ansökare.  

Lämplighet kan bedömas genom att testa olika egenskaper, som krävs för positionen.  

Till exempel arbetspersonlighet, problemlösningsförmåga, språkkunskaper och andra färdigheter som krävs för jobbet i fråga. Även dessa färdigheters utvecklingsförmåga kan testas.  

En noggrant utförd lämplighetsbedömning, som en del av rekryteringsprocessen, är en investering i företagets framgång. Med ett företagslån för anställning är det möjligt att göra sådana investeringar.  

CrediNord företagslån 

CrediNord är ett nordiskt finansbolag, där företag enkelt och helt elektroniskt kan ansöka om företagslån. Företagslån för anställning är ett av diverse användningssyften. CrediNord syfte är att stödja små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar, genom att erbjuda lån. Företagslån erbjuds både för tillväxt och oväntade kostnader. Till exempel när företaget behöver mera personal är det möjligt att få företagslån för anställning hos CrediNord.  

Lånet skräddarsys alltid enligt företagets situation och behov. Betalningsperioden kan justera mellan 6 och 18 månader. Lånet har fasta månadsavgifter, utan dolda kostnader. Ditt företag kan därför planera sin ekonomi bättre. Företagslånet kan även betalas av i förtid, utan extra kostnader.  

På CrediNords hemsidor tar det enbart cirka en minut att göra en låneansökan. Ett möjligt låneerbjudande skickas via e-post inom en timme. I bästa fall får du lånet inbetalt på ditt konto redan samma dag.