Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagslån för affärsutveckling

I flera fall startas små och medelstora företag med en stark affärsidé. Genom denna idé och vision kan man få igång verksamheten och företaget. Sedan strävar man efter att göra verksamheten lönsam.

När företaget varit verksamt en tid stöter man ofta oundvikligen på idéer och tankar, som antingen möjliggör företagets tillväxt eller underlättar affärsverksamheten. Denna strävan efter utveckling kallas affärsutveckling. Alltid räcker inte dock det egna kapitalet till för detta och då kan det vara värt att fundera på ett företagslån för affärsutveckling.

Vad är affärsutveckling? 

Affärsutveckling kan vara utveckling av produkter, tjänster eller processer. Utgångspunkten är att identifiera de problem i företaget som skulle vara värt att börja utveckla.

Om du som företagare märker att något tar för mycket tid för dig att göra, eller för en anställd, kan det hända att du skulle villa förbättra det. Ifall du märker att det efterfrågas utökat utbud i näthandeln, är även utökning av produktsortimentet affärsutveckling.

I hurudan service kunden får kan det finnas något att utveckla, som förbättrar kundupplevelsen eller underlättar inköpsprocessen.

Fördelar med affärsutveckling 

Ifall företagaren redan från en början har händerna fulla, är det möjligt att outsourca en del. Ett bra exempel är marknadsföring. Lämplig marknadsföring skapar mer intäkter till företaget. Ofta förbättras resultaten avsevärt när proffs tar hand om marknadsföringsimplementeringen. Även detta är affärsutveckling.

Med andra ord finns det många sätt att utveckla ett företag. I praktiken är syftet att få företaget att fungera bättre och mer effektivt. Genom att effektivisera processer sparar du tid. Detta kan i bästa fall spara pengar för ditt företags kassakista.

Mer konkurrenskraftiga affärer 

Inom affärsutveckling kan ett företag fokusera på ett område som ska utvecklas. Oavsett om det handlar om utvecklingen av ett eller flera områden, är målet att förbättra företagets konkurrenskraft. Även att förstärka förmågan att reagera snabbt på föränderliga situationer. Samhället agerar och förändras snabbt. Affärsvärlden kräver också snabba lösningar och service.

Utvecklingslösningar 

I dagens läge finns det mycket elektroniska lösningar, som kan hjälpa ett företag att bli av med olika rutinarbeten helt och hållet. Deras förvärv ger en större prestationsförmåga åt företaget. Anställdas tid frigörs åt annat. Ett bra exempel på affärsutveckling är just att digitalisera en tjänst.

Att växa företaget 

När man driver ett företag är det viktigt att tänka på ett övergripande sätt. Konkurrensen inom olika branscher är hård. Även affärsutveckling är en sort tävling. Kunderna vill ha snabb och okomplicerad service. Kunderna gör sina köp där de kan få detta. Affärsplanering och prognosering spelar en viktig roll när man driver ett företag. När det gäller affärskontinuitet är det viktigt att vara medveten om alla saker som avgör vad företaget är på väg mot.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Hur kommer man igång?  

När något i företaget kräver utveckling lönar det sig att analysera det först. Vad är problemet? Vad måste utvecklas? Vad är största utmaningen med det? Sedan bör man definiera hurudana åtgärder som måste tas i utvecklandet. I dessa situationer är det ibland även bra att söka utomstående hjälp för att hjälpa med analyseringen. Utomstående klarar kanske av att se en bredare helhet.

Behovet av företagslån för affärsutveckling 

Utifrån analysen skapas en affärsutvecklingsplan. Detta innebär idén om vad som skall utvecklas. Ba basen av denna plan är det bra att kartlägga olika alternativ för att genomföra affärsutvecklingen.  

Ibland händer det också att en plan skapas mycket snabbt, utifrån en idé. Då uppstår även behovet av finansiering väldigt snabbt. Det lönar sig inte att i onödan bromsa i en sådan situation. Utnyttja situationen med ett företagslån utan realsäkerheter. Med hjälp av ett företagslån för affärsutveckling är det möjligt att otroligt snabbt få pengar in i kassan.

Omfattande affärsplanering 

Att planera en heltäckande affärsplan kräver information om utvecklingen av den egna verksamheten och samhället. Genom lyckad planeringen kan man utveckla praktiskt arbete, så att arbetet är i linje med företagets strategi.

Intäkter, efterfrågan, servicekvalitet, lager, vinst, marginaler och kassaflöde ligger bland annat i fokus för affärsplanering. Företagets affärsutvecklings mål är att maximera intäkterna och minimera riskerna. Företaget måste veta hur de svarar på efterfrågan och skapar fungerande service.

CrediNord hjälper till med finansiella lösningar 

Affärsutveckling håller företaget konkurrenskraftigt. Företaget går vidare, fungerar effektivt och håller sig aktuell. Ett effektivt företag utnyttjar också de möjligheter som tekniken erbjuder, som en del av sin verksamhet.

För små och medelstora företag är det dock ofta så, att de finansiella investeringar som krävs för utveckling inte ligger och samlar damm på företagets konto. I detta fall blir det högaktuellt att ta ett företagslån för affärsutveckling. Företagslånet möjliggör önskad utveckling och effektiv drift av företaget.

CrediNord erbjuder företagslån för affärsutveckling mellan 10.000 och 3.500.000 kr. Med detta kan både små och stora utvecklingsprojekt utföras.

CrediNord tjänster 

CrediNord är ett finansbolag, vars syfte är att hjälpa varje kunde på ett kundorienterat sätt. Till skillnad från traditionella banker och finansiärer tänker CrediNord på kunden. Vi strävar efter att hitta lämpliga lösningar för varje kund.

Som kund kan du vara både en erfaren eller nybliven företagare. CrediNord betjänar företag oberoende av bransch.

Företagslån för affärsutveckling 

CrediNord är ett snabbväxande finansbolag, som redan är verksamt i många länder. Tjänsten är enkel, flexibel och snabb. Allas behov tillgodoses.

Affärsutveckling kräver ofta finansiering. CrediNords tjänst är skapad för att möta behoven hos olika företag. Flexibla lån mellan 10.000 och 3.500.000 kr säkerställer möjligheten att hitta en lösning. Att ansöka om företagslån är kostnadsfritt och binder inte till någonting. CrediNord kan erbjuda dig möjligheten att testa dina idér.

Varför CrediNord?   

Hos CrediNord går det snabbare och enklare att ansöka om företagslån, än hos en traditionell bank.

Företagslånet betalas in på företagets konto till och med samma dag. Lånesökaren fungerar som garant för lånet, som borgensman. CrediNord kräver inga realsäkerheter för sina lån. Det krävs i princip att företaget och företagarens ekonomi skjöts bra.

Vad erbjuder CrediNord?  

CrediNord erbjuder flexibla lån, som företag själv får påverka. Återbetalningsperioden är flexibel och något som företaget själv kan välja när lånet ansöks. När ett företag ansöker om lån behöver företaget nödvändigtvis inte vara lönsamt.

Syftet med affärsutveckling är att göra företaget produktivt och fungera på bästa möjliga sätt. CrediNord finansieringslösningar gör det möjligt att utveckla företag, som har stött på utmaningar. CrediNord är även väldigt lätt att nå, ifall det behövs hjälp med något!

Kunders upplevelser av CrediNord 

CrediNord srvice fungerar alltid kundorienterat. Varje företags resa är olik. Dessa unika behov har CrediNord även lyckats svara på.

Kunderna har bedömt den service de har fått som snabb, pålitlig och smidig. CrediNord har hjälpt till när de ställts inför utmaningar.