Företagskort

Företagskort

Detta är del 6 i vår finansieringsguide. I denna finansieringsguide kommer vi att diskutera flera olika populära sätt att skaffa finansiering åt företaget. I denna sjätte del av vår finansieringsguide behandlar vi företagskort som ett av företagets finansieringsmetoder. Vi går igenom vad som menat med ett företagskort, vilken typ av användning det är lämpligt för och vad för- och nackdelarna med att använda kortet som finns.

Kort

Kreditkort är ett av de vanligaste sätten att finansiera företag, särskilt för företagets kortsiktiga och mindre förvärv. Ett företagskort fungerar på ett relativt liknande sätt som företagskredit. Banken utfärdar ett kreditkort till företaget med en viss kreditgräns. När ett företag har ett finansieringsbehov företagskortet användas upp till kreditgränsen. Många företag använder ett företagskort för att betala för resekostnader och representationskostnader, till exempel för att det ger företaget ytterligare tid och underlättar kontanthanteringen.

Vad är ett företagskort?

Som regel fungerar det kreditkort som används av företaget på samma sätt som det kreditkort som konsumenten använder. Kortet har en viss kreditgräns, som beviljats av banken, till vilken företaget kan använda krediten. Med ett företagskort är företaget mindre beroende av kontanter och får mer betalningstid för inköp och förvärv. Därför föredrar företag ofta ett företagskort för, till exempel, företagets olika vardagliga små inköp och resekostnader. Många kreditkort innehåller också en räntefri betalningsperiod på 30 eller till och med 45 dagar, en av de viktigaste kreditkortsfördelarna för företaget.

” Numera kan kreditkortstransaktioner och användning kombineras med ett företags ekonomiska förvaltningssystem, vilket sparar företaget tid från att bokföra enskilda betalningar eller fakturor. ”

Numera är det möjligt att kombinera kreditkortstransaktioner och användning med ett företags ekonomiska förvaltningssystem, vilket sparar företaget tid från att bokföra enskilda betalningar eller fakturor. Det finns ett brett utbud av funktioner tillgängliga för att anslutas till ditt företagskort, beroende på din tjänsteleverantör. Ofta har ett företag flera parallella kort som är kopplade till samma kreditgräns och kan användas av flera olika anställda.

kuva

Vilken typ av företag är det ett populärt alternativ för?

Ett företagskort är ett populärt alternativ för både mindre och större företag. Många företag skaffar ett företagskort specifikt för att göra vardagen enklare. Det gör det snabbt och bekvämt att göra inköp och utföra betalningar. När ett kreditkort är anslutet till ett företags ekonomistyrningssystem minskar det också den tid det tar för företaget att bokföra betalningar. För många företag spelar de kostnadsfria betalningsperioder som erbjuds av tjänsteleverantörer också en viktig roll. Det ger företaget flexibilitet i vardagen och förbättrar kassaflödet.

Företagskredit eller företagskort?

Företagskrediten och företagskortet ligger båda nära varandra när det gäller användnings principer. Som med ett företagskort har företagskredit en viss kreditgräns, upp till vilken kredit kan utnyttjas. Den använda krediten kan också återbetalas i sin egen takt. Många företag undrar ofta vilket alternativ som skulle vara ett bättre för företaget, till exempel när man förbereder sig för oväntade kostnader.

” För både företagskortet och företagskrediten är det viktigt att vara särskilt noga med kostnaderna. ”

Även om de två finansieringsformerna ligger mycket nära varandra har de vissa skillnader. En typisk skillnad mellan ett företagskort och företagskredit är att flera företagskort har möjlighet till kostnadsfri betalningstid, under en viss tidsperiod, till exempel 15 eller 30 dagar. Därför, om ett företag använder ett kreditkort för att göra ett specifikt köp, men återbetalar det inom en viss tidsperiod, kommer inga avgifter att debiteras för den utnyttjade krediten. Denna möjlighet existerar vanligtvis inte tillgänglig i affärsanläggningen.

För både företagskortet och företagskrediten är det värt att vara särskilt noga med kostnaderna. Kostnaderna varierar kraftigt beroende på tjänsteleverantör och alla erbjuder inte kostnadsfri betalningstid på sina företagskort.

I Sverige erbjuds företagskort främst av banker i samarbete med betalkortsföretag. Ansökan görs online och beslutet att bevilja kortet sker relativt snabbt. Företaget har också möjlighet att tillägga olika tjänster till företagskortet, beroende på tjänsteleverantör.

yritysluottokortti

Vad bör beaktas med företagskortet?

” Många ytterligare tjänster kan vara föremål för en avgift för företaget. I sådant fall är det en bra idé att bedöma det faktiska behovet av att använda tilläggstjänsten.”

När du skaffar ett kreditkort för ett företag är det en bra idé för företaget att titta noga på villkoren i kontraktet, de faktiska driftskostnaderna och kostnader för de ytterligare tjänster som tillhandahålls. Att beräkna den faktiska kostnaden för ett företagskort, och därmed jämföra mellan olika aktörer, kan vara utmanande. De faktiska kostnaderna kan variera avsevärt från hur mycket kortet används och de betalningsperioder då betalningar görs till tjänsteleverantören.

Vissa tjänsteleverantörer kan ta ut årliga avgifter eller andra avgifter genom användningen. Det är också en bra idé att noga tänka på de ytterligare tjänster som erbjuds. Många av tilläggstjänsterna kan vara föremål för en avgift för företaget, vilket gör det till en bra idé att bedöma det faktiska behovet av att använda tilläggstjänsten.

Kom ihåg dessa när du skaffar ett företagskort:

 •   Beräkna kortets faktiska kostnader
 • Finns det några skillnader i kostnader beroende på hur mycket du använder kortet?
 • Vilka ytterligare tjänster kan anslutas till kortet?
 •   Hur mycket kostnadsfri betalningstid erbjuder tjänsteleverantören för kortet?
 • Finns det årsavgifter/månadsavgifter på kortet?

Fördelar och nackdelar med företagskort

FördelarNackdelar
Mer flexibilitet i att betalaKostnader
Underlättar det administrativa arbetet med fakturorRisk för missbruk av kort
kuva 1

Sammanfattning av företagskort

Ett företagskreditkort är en form av finansiering som kan jämföras med företagskredit för ett företag. Vanligtvis används ett företagskreditkort för förvärv och utgifter, och krediten återbetalas snart. Ett företagskort ger företaget mer flexibilitet att betala och kan avsevärt underlätta administrativt arbete relaterat till fakturor.

Men när du köper ett företagskort är det en bra idé att ägna särskild uppmärksamhet åt den totala kostnaden för kortet. De kostnader som tjänsteleverantörerna tar ut kan skilja sig mycket starkt åt mellan leverantörer. Vissa kort är förmånligare för företaget i större användning och andra är förmånligare i mindre användning. Därför är det också viktigt att titta på kostnaderna beroende på hur mycket kortet sannolikt kommer att användas.

CrediNord – Ditt företags finansiär

CrediNord är ett nordiskt finansbolag med fokus på finansiering av små och medelstora företag. Vi erbjuder en snabb och enkel finansieringsväg till företagets mångsidiga finansieringsbehov. Vi erbjuder företagslån utan säkerhet upp till 3.500.000kr och med betalningsperioder på 6-48 månader.

CrediNords ansökan om företagslån görs genom att fylla i lånet på CrediNords hemsida. Att fylla i ansökan går snabbt och de poster som ska fyllas i är endast grundläggande information om företaget och borgensmannen, lånets belopp och löptid samt syftet med lånet. CrediNords kreditavdelning behandlar inkommande ansökningar inom en timme efter att de mottagits.

Företaget får ett låneerbjudande om CrediNord kan bevilja ett lån till företaget. Undertecknandet av låneavtalet sker elektroniskt. När låneavtalet har undertecknats och bankkontot har bekräftats kommer vi omedelbart att överföra pengarna till företaget. I bästa fall är pengarna tillgängliga för företaget samma dag efter att ha ansökt om ett lån, vanligtvis senast nästa arbetsdag.  Läs här  våra nio kunders erfarenheter, hur CrediNords företagslån utan säkerhet ökade företagets tillväxt.

Företagsfinansiering snabbt, enkelt och pålitligt – välj CrediNord.

 • Hur fungerar ett företagskort?

  Finansbolaget beviljar en viss kreditgräns till företagets kreditkort. Företaget kan till exempel använda krediten för att göra olika inköp. Vissa företagskort har också en gratis betalningsperiod, om företaget återbetalar den ackumulerade krediten i tid.

 • Vad är skillnaden mellan ett företagskort och företagskredit?

  Företagskortet och företagskrediten är mycket nära varandra som koncept. Vid båda gäller den gräns som beviljats företaget och de kan användas vid behov. Till skillnad från företagskortet finns det ofta ingen kostnadsfri betalningsperiod tillgänglig för en affärslinje, till skillnad från ett företagskreditkort, om krediten betalas tillbaka i tid. Kreditkort har dock ofta andra kostnader för att använda kortet, vilket är värt att ta reda på noggrant innan du skaffar kortet.

 • Vad är syftet med företagskortet?

  Företagskortet används vanligtvis i företag för att finansiera olika mindre förvärv och till exempel för företagets resekostnader. Ett kreditkort ger företaget mer flexibilitet eftersom det låter dig göra inköp för kredit. I bästa fall är ett företagskort anslutet till företagets ekonomiska förvaltningssystem, som automatiskt bokför betalningar som görs med ett kreditkort, vilket sparar tid från att manuellt bokföra dem.