Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Företagets finansieringsplan och finansieringsformer

Företagets finansieringsplan och finansieringsformer är begrepp som kan bli bekanta för företagare, då de planerar företagets ekonomi och ansökning av lån. Dessa begrepp kommer att behandlas, med tanken att hjälpa företagare.

Vad är en finansieringsplan? 

Med hjälp av en finansieringsplan kan ett företag granska sin egna finasieringssituation och även ge information till externa finansierare. I en finansieringsplan  går man igenom företagets finansieringssituation och hurudant behov företaget har av finansiering i när framtid. Saker som gås igenom är bl.a. hur mycket finansiering behövs, till vilket syfte, vilka är huvudsakliga tillvägagångssätten för finansiering och vilka mål företaget har angående eget och främmande kapital.   

Varför behöver företag en finansieringsplan? 

En finansieringsplan är speciellt viktig, när företaget ansöker om finansiering för sin verksamhet. Det kan vara frågan om företagets etableringsfas eller stora maskininvesteringar,  som kräver extern finansiering. En central funktion är att den ger information till företagets ledning. Enbart utarbetningen av en finansieringsplan tvingar ledningen att tänka på företagets finansieringsbehov i när framtid och hur finansieringen sköts några år framåt. Finansieringsplanen är även extremt viktigt för externa finansierare. Ju noggrannare en finansieringsplan är gjord, desto bättre chanser har företaget att få extern finansiering.  

Utarbeta en finansieringsplan för företaget 

När företaget utarbetar en finansieringsplan finns det några centrala saker, som företaget speciellt bör uppmärksamma. Idén med finansieringsplanen är att företagets finansieringsbehov skall framstå. Det är jobbigt att räkna ut och kan därför löna sig att utnyttja externa experter. Speciellt i etableringsfasen kan det vara extra jobbigt att räkna ut behoven. I etableringsfasen gör företaget oftast massvis med olika införskaffningar, som skapar kostnader. Det kan t.ex. vara frågan om lokal, maskiner, utrustning, kontorsmöbler etc.. Detta gör det ännu svårare att räkna ut finansieringsbehoven. Till näst behandlar vi affärsplan, resultatprognos och finansieringsstruktur. Dessa är starkt kopplade till finansieringsplanen.  

Affärsplan 

En väl utarbetad affärsplan är livsviktig, när företaget i sin etableringsfas ansöker om finansiering. Kärnan i affärsplanen är att det framgår hur företaget kommer att förverkliga sin affärsidé. Den behandlar på ett omfattande sätt allt från affärsidé och marknadssituation till de slutliga beräkningarna. När ett företag i etableringsfasen ansöker om lån, har företaget inga tidigare siffror att visa från sin verksamhet. Därför är en välgjord affärsplan i en oerhört avgörande roll för företag i etableringsfasen.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Resultatprognos 

För att kunna uppskatta nära framtids finansieringsbehov, måste företaget även ha en prognos på företagets pengaflöde. En resultatprognos är lättare för ett företag som varit aktiv i flera år. I detta fall har man tidigare års omsättning och resultat att gå på. I etableringsfasen finns det mycket osäkerheter när man försöker göra en resultatprognos. Därför är resultatprognosen för ett sådant företag mindre värdefullt, i förhandlingar angående finansiering. Det är dock oberoende lönsamt att göra en resultatprognos, eftersom den även hjälper ägarna att få en uppfattning om hurudan omsättning och resultat är realistiskt.  

Finansieringsstruktur 

Med finansieringsstruktur menas förhållandet mellan eget kapital och skulder. Finansieringsstrukturen måste alltid tänkas ut individuellt från företag till företag. Det finns inte ett generaliserat svar. Strukturen påverkas betydligt av priset på främmande kapital. Även branschen, som företaget är verksam i påverkar. Generellt anses ett mål att vara, att kapitalets snittpris hålls lågt. Inom vissa branscher kan främmande kapitals andel i finansieringsstrukturen skilja sig avsevärt. Till exempel kan ett fastighetsbolag upprätthålla en hög skuldkvot, eftersom fastighetstillgångarna möjliggör gynnsammare främmande kapital. Verksamheten är även i allmänhet väldigt stabilt.  

Företagets finansieringsformer 

Till näst behandlas företagslån utan realsäkerheter, som en alternativ finansieringsform för exempelvis traditionellt banklån. 

Företagslån utan realsäkerheter 

Företagslån utan realsäkerheter har de senaste åren stigit till ett populärt alternativ för företag att ansöka om finansiering. Det är denna typ av företagslån som CrediNord erbjuder. Företagslån utan säkerheter är exakt det som det låter som. För att få ett lån behövs inga realsäkerheter, vilket gör ansökningen mycket snabbare. Pengarna betalas till företagets konto oftast samma dag, som ansökan görs. Snabbheten är en av de stora fördelarna med företagslån utan realsäkerheter. Företagets plötsliga behov av pengar kan uppenbara förvånansvärt snabbt. Det kan t.ex. vara frågan om förminskat pengaflöde eller oplanerad investering, som hastigt kräver finansiering. Förminskat pengaflöde kan bero på flera saker, som företaget inte kan påverka. En stor kund kanske betalar fakturan försenat eller en viktig maskin kanske går sönder. I dessa fall är det essentiellt att få lånet snabbt.  

Företagslån utan säkerheter är dyrare än traditionella banklån, men passar bättre för företags tidskänsliga och kortsiktiga behov. Tillfällig brist på likvida medel kan fälla företaget oerhört snabbt. Till exempel vid en sådan situation är företagslån utan realsäkerheter ett extremt effektivt alternativ. Alla företag har samma startposition i ansökningsprocessen. Detta är inte fallet, när företag ansöker om traditionella banklån.