Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
9 sätt för att förbättra kassaflödet snabbt

9 sätt för att förbättra kassaflödet snabbt

De flesta företag har någon gång haft ett brådskande behov av kapital, till exempel i samband med oförutsedda utgifter eller plötsligt inkomstbortfall. Som tur är finns det åtgärder du kan vidta för att avhjälpa den omedelbara krisen och stabilisera företagets likviditet snabbt.

Nedan delar vi med oss av nio tips på hur du snabbt kan åtgärda ett negativt kassaflöde och hålla din verksamhet flytande.

1. Vänd dig till banken

De allra flesta företag i behov av kapital väljer först och främst att vända sig till banken för att söka finansiering. Bankerna är säkra och stabila aktörer på finansmarknaden och förmodligen har du redan ett företagskonto hos någon av dem. Kanske använder du till och med samma bank till företaget som du gör privat.

Bortsett från att medföra trygghet kan banken erbjuda höga lånebelopp, låga räntor och långa återbetalningstider. Att söka lån hos banken har dock inte bara fördelar, utan även vissa nackdelar som kan vara bra att känna till.

Bland annat måste du vanligtvis presentera omfattande dokumentation om ditt företag, till exempel din affärsplan, bokföring, affärsidé och styrelse. Detta förlänger handläggningsprocessen, vilket innebär att utbetalningen av pengarna kan dröja flera arbetsdagar, ibland till och med veckor.   

Bortsett från det brukar banken dessutom ställa höga krav vad gäller företagets omsättning, vilket kan göra det svårt för relativt nystartade verksamheter att bli beviljade lån.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

2. Teckna företagslån online

Tidigare var banken företagarnas enda alternativ när det var dags att ansöka om företagslån. Idag ser det annorlunda ut, då allt fler moderna webbaserade kreditinstitut dykt upp och ökat konkurrensen på marknaden för företagsfinansiering.

Eftersom många av dessa långivare enbart bedriver verksamhet online kan de rikta en större del av sina resurser på att erbjuda så förmånliga låneerbjudanden som möjligt. Framför allt kan de snabba upp handläggningsprocessen och behandla din ansökan redan samma dag som du ansökt.

Det är inte ovanligt att långivare online betalar ut företagslånet redan samma dag som ansökan blivit godkänd. Dessutom finns det möjlighet att ansöka om företagslån utan kreditupplysning hos UC, vilket inte är möjligt om du ansöker direkt hos banken.

3. Använd checkkredit som buffert

En checkkredit är ett flexibelt alternativ till traditionella företagslån. När du ansöker om en checkkredit kommer du att bli beviljad ett kreditutrymme som motsvarar företagets ekonomiska förutsättningar. Ju bättre ekonomi företaget har, desto högre kreditgräns kan du få.

Du får sedan fri tillgång till krediten och kan disponera den som du själv vill. Du kan antingen utnyttja hela kreditbeloppet på en gång eller ta ut mindre delar vid behov, till exempel i samband med plötsliga utgifter. Eftersom du enbart betalar ränta på det belopp du utnyttjar fungerar checkkrediten utmärkt som en buffert.

Tänk dock på att utnyttja krediten med måtta och använd den enbart för nödvändiga utgifter. Är du inte försiktig kan du snabbt hamna i en ond spiral där företaget lever på kredit. Står företaget inför en stor engångsinvestering är det klokare att ansöka om ett företagslån.

4. Låna ut egna pengar till företaget

Om du inte vill eller kan teckna ett företagslån, till exempel på grund av svag kreditvärdighet, kan du alltid låna ut privata pengar till företaget. På så sätt kan företaget få snabb tillgång till kapital samtidigt som du kan tjäna en god avkastning.

I och med att Riksbankens styrränta ligger på noll procent kommer avkastningen på bankernas sparkonton att vara nästintill obefintlig. Därför är det mycket mer fördelaktigt än låna ut kapital till ditt företag än att spara dem hos banken. Samtidigt finns det såklart en viss risk för att företaget inte klarar sig, vilket innebär att du kan förlora de pengar du lånat ut.

Om du väljer att låna ut privata pengar, skriv ett avtal mellan dig och företaget där det framkommer tydliga villkor om ränta och återbetalningstid. Skatteverket rekommenderar en ”marknadsmässig” ränta, vilket består av statslåneräntan plus 1 – 3 procentenheter. Företaget gör sedan avdrag för räntan och du betalar 30 procent i skatt på den.

5. Ta in investerare

Ytterligare ett alternativ för att få in kapital i företagskassan är att ta in en investerare. Nystartade företag med hög tillväxtpotential är extra intressanta för investmentbolag eftersom de kan erbjuda god avkastning och inflytande över verksamhetens ekonomi.

Väljer du denna finansieringsmetod kan du dels få in kapital i verksamheten snabbt, men du kan också få tillgång till viktig kunskap och ett etablerat affärsnätverk. På så sätt kan du utveckla företaget i rätt riktning och öka dina chanser till framgång. 

Att ta in en investerare innebär dock att ge ifrån sig en del av kontrollen till en utomstående. Du kan inte längre fatta beslut gällande företaget på egen hand, utan måste ta hänsyn till din nya affärspartner. Fundera över om detta är något du är redo att göra.

6. Få anstånd från dina leverantörer

Dina leverantörer är viktiga samarbetspartners och därför ska du alltid vara professionell och öppen i kontakten med dem.

Om du drabbats av likviditetsproblem och inte har möjlighet att betala en leverantör ska du omedelbart kontakta dem och förklara situationen. Fråga om du kan delbetala skulden eller få uppskov med fakturorna. Har du varit noga med dina betalningar tidigare finns det ingen anledning att de nekar dig.

7. Sälj företagets fakturor

Ett sätt att frigöra kapital snabbt och undvika likviditetsproblem är factoring. Factoring innebär att du säljer – alternativt belånar – företagets fakturor till ett finansbolag mot en administrativ avgift.  

Med fakturabelåning kan du inteckna fakturorna med en belåningsgrad på mellan 70 och 90 procent av fakturabeloppet. Självklart väljer du själv om du vill sälja eller belåna någon enstaka faktura eller samtliga.

Normalt sett är det småföretag i uppstartsfasen som använder sig av factoring. Detta eftersom det främst är i början av verksamheten som utgifterna hopar sig medan inkomsterna dröjer. Dock är möjligheten självklart tillgänglig för alla typer av företag som befinner sig i tillfälliga ekonomiska kriser.

8. Testa crowdfunding

Crowdfunding (”gräsrotsfinansiering”) är en ganska ny företeelse på den svenska finansmarknaden som kan användas för att finansiera projekt i företaget eller hela verksamheten.

Du presenterar din produkt eller verksamhet på en crowdfundingplattform där investerare ifrån hela världen får möjlighet att investera privat kapital. På så sätt når du ut till en stor grupp som kan hjälpa till med mindre summor.

I utbyte mot kapital kan investerarna bli erbjudna delägarskap i företaget eller inflytande i utvecklingsarbetet. De kan även få förtur till produkten eller tjänsten du erbjuder eller ett rabatterat pris.

Du kan även använda crowdfunding som ett verktyg för att testa din produkt på en stor målgrupp. På så sätt kan du få värdefull feedback som hjälper dig att utveckla verksamheten i rätt riktning.

Summering  

Likviditetsproblem kan ställa till med stora besvär i verksamheten, men som tur är finns det åtgärder som kan stabilisera kassaflödet innan problemet hinner bli allt för stort. Du kan till exempel använda ett företagslån, sälja dina kundfakturor eller teckna en checkkredit som buffert.

Vi rekommenderar dock att du försöker undvika kassaflödesproblem från första början. Genom att arbeta aktivt för att skapa ett positivt kassaflöde, till exempel genom att göra regelbundna kassaflödesanalyser, kan du effektivt förebygga akuta ekonomiska kriser.