Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme

Finansiering för företagstillväxt

Ibland får ett företag möjligheten att uppnå tillväxt, men ekonomiska resurserna räcker inte till.  

Då kan det löna sig att förvärva ett lån, för att göra denna tillväxt så effektiv som möjligt. Ett företagslån kan vara nyckeln till resultat, som annars inte skulle vara nåbara.  

När tiden kommer för företaget att ta nästa steget och stiga till nästa nivå, lönar det sig att överväga betydande investeringar och införskaffningar. Sådana som hjälper att uppnå tillväxtmålen.  Dessa kan vara i förväg planerade eller plötsligt uppstående situationer, som för företaget på rätt väg mot företagstillväxt.  

För situationer som dessa är det möjligt att ansöka om finansiering för företagstillväxt.  

En marknadssituation som stöder företagets tillväxt är ofta värd att utnyttja. Även om företaget för tillfället inte skulle ha råd med det, kan något som från början känns omöjligt förverkligas. 

Hos CrediNord kan du ansöka om finansiering för företagstillväxt från 10 000 kr till 3.500 000 kr. Finansieringen kan användas på olika sätt enligt behov, för företagstillväxt. Hurudan tillväxt som sökes, hur mycket och under vilken tidsperiod påverkar lånesumman som behövs.  

Naturligtvis påverkar även företagets storlek och andra resurser. Återbetalningstiden för CrediNords företagslån är upp till 36 månader. 

Planera förvärv av företagslån 

Behovet att förvärva ett företagslån och själva lånebeloppet beror mycket på företagets utgångspunkter och framtida mål. Dessutom är en viktig faktor företagets och omsättningens storlek. Både innan finansiering, då företagstillväxt uppskattas ske och efter det skett.  

Ibland kan uppskattningen av tillväxtcykeln vara klar och tydlig. I en situation med mycket osäkerheter lönar det säga att hålla det i åtanke, då lånets förvärv övervägs. Ibland kan marknaderna accelerera så fort att beslut måste tas väldigt snabbt. Speciellt i dessa fall är det viktigt att noggrant överväga.  

Noggrann planering rekommenderas, eftersom tillväxt ofta strävas över en längre period. Detta bör eftersträvas, fastän marknadssituationen plötsligt skulle ändras och man vore tvungen att reagera väldigt snabbt.  

Tillväxtprocessens resultat syns oftast inte genast. Oftast uppnår man heller inte tillväxten som förväntas över en längre tid. Fast tillväxten skulle ske, syns det inte alltid i företagets kassa som önskat. Man måste alltså förbereda sig på att tillväxt nödvändigtvis inte sker snabbt.  

Lånet måste vara tillräckligt stort, för att fylla förutsättningarna för tillväxt. Man måste alltid även förbereda sig på motgångar. Det gäller även att vara snabb med att göra beslut, som stöder tillväxten. Detta gäller även efter man fått lånet. Man bör försöka att minimera riskerna, men maximera resultaten. Det vill säga som man normalt gör i företagsverksamhet.  

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Användning av finansiering för företagstillväxt

Företagstillväxt kan ske på många olika sätt. Det är absolut inte likadant. Tillväxt är individuellt, både bland företag och människor. Alla har sin egna individuella situation, som tillväxt sökes från.  

Tillväxt kan sökas från exempelvis nya lokaler, anställning av personal eller tekniska investeringar. Det finns alltså flera olika alternativ som finansiering för tillväxt kan utnyttjas till. Alternativen är lika många som företagen.  

Företagslån för lokaler 

Företagslån för företagstillväxt kan användas till exempel för nya lokaler. Det kan även utnyttjas i utveckling av nuvarande lokaler. Lokaler är ofta centrala i företaget. Att expandera eller förnya dem är ett tydligt tecken av tillväxt. De stöder även tillväxt, genom att vara en grundläggande del av företagsbilden.  

När företagets lokaler blir för små, kan det finnas orsak att överväga något nytt. Ofta är situationen den att företagets ekonomiska resurser inte räcker till. En sådan situationen är ofta startpunkten av ansökningsprocessen. Att förnya företagets lokaler är möjligt med hjälp av ett företagslån. Fastän det till en början kan kännas omöjligt.  

CrediNords företagslån ger små och medelstora företag möjligheten att expandera sina lokaler, förnya dem eller göra införskaffningar. CrediNord erbjuder företagslån upp till 3.500.000 kr. Med den största möjliga summan får man redan en hel del förändringar gjort i företagets lokaler. Återbetalningstiderna på CrediNords företagslån är upp till 36månader.  

Företagslån för personalkostnader 

Förutom lokaler kan lånet användas för stigande personalkostnader under tillväxtfasen. Ibland uppstår en situation, då företaget växer och man måste anställa personal.  

Det finns dock inte alltid tillräckligt med pengar tillgängligt för detta. Då måste man överväga att ansöka om ett lån. Med lånet kan man anställa ny personal, vilket även är en resurs som stöder företagets tillväxt.  

När efterfrågan snabbt ökar och det verkar långvarigt, finns det möjligtvis inte direkt resurser att anställa personal. En säsong är lättare att förbereda sig för. 

Mer arbetskraft kan dock ha en helt avgörande betydelse, med tanke på framtiden. Konkurrenter kan till exempel få en fördel på marknaden, ifall företaget inte reagerar och lånar för tillväxt. I detta fall kan ett förvärv av lån vara rätt sak att göra.  

Företagslån för andra införskaffningar och investeringar 

Lånet lan även behövas för andra saker än lokaler eller personalresurser under tillväxtfasen. Det finns ett brett utbud av sådana införskaffningar som kan göras. Allt från nya tekniska apparater till exempelvis patent.  

Lån för företagstillväxt kan alltså ha väldigt olika användningssyften.  

Speciellt ett medelstort företag kan behöva köpa speciella informationssystem. Det kan även vara frågan om dyra programvara licenser åt flera anställda.  

Då kan kostnader snabbt bli så stora, att företaget inte direkt har råd med dem. Ibland kan en sådan situation uppstå väldigt snabbt, eftersom teknik och programvara utvecklas hastigt. Investering kan dock vara väldigt viktigt för företaget. Då kan det bli aktuellt att ansöka om företagslån. Man vill ju naturligtvis att arbetseffektiviteten upprätthålls och att företagets system hålls aktuella.  

Även information och skydd för information i företaget, kan köpas. Du kan till exempel betala för utbildning åt dina anställda, så att deras kunskaper bättre möter företagets behov. 

Om företaget har kommit på en revolutionerande uppfinning, lönar det sig att ansöka om patent. Detta lånar sig, så att konkurrenter inte kan utnyttja uppfinningen. Även för detta kan man få hjälp av företagslån.   

När kan man få företagslån för företagstillväxt? 

För att få ett företagslån, måste företaget ha varit aktivt i minst 12 månader. Företaget bör även ha en omsättning på minst 150 000 kr. Kreditupplysningen måste vara i skick, både hos företaget och borgensmannen. Det finns ännu ett minimikrav och det är, att företagets ledning måste vara bosatt i Sverige.  

Dessa krav är viktiga, när CrediNord gör lånebeslut. När du gjort en ansökan skickar vi ett lånebeslut inom en timme. När du fyller i en ansökan binder du dig inte till något. Dessutom kostar det inget att göra det. En låneansökan kan göras på vår hemsida och det tar enbart cirka en minut.