Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
finansiera företaget

Finansiering för företag – 4 sätt att finansiera företaget

Rätt finansiering kan ge företaget de ekonomiska förutsättningar som krävs för att fortsätta växa. Finansieringen kan användas för en rad olika ändamål, dels för att stärka kassaflödet, men också för att ha råd med viktiga investeringar.

Idag finns det många olika typer av finansiering för företag som alla har sina fördelar. I den här artikeln får du lära dig mer om fyra vanliga finansieringsformer och hur de kan gynna din verksamhet.

Vad innebär finansiering för företag?

Kapital är en nödvändighet för företag som vill kunna växa. Det är dock inte alltid det finns tillgängligt med pengar i kassan för att kunna göra de investeringar som är nödvändiga för fortsatt tillväxt. Vissa företag kan till och med drabbas av likviditetsproblem som gör det svårt att hålla verksamheten flytande under vissa perioder.

I dessa situationer kan företagsfinansiering vara en bra lösning. Finansiering för företag tillåter nämligen verksamheten att ta in externt kapital för att på så sätt kunna bekosta investeringar eller andra aktiviteter i verksamheten.

Tidigare var det enbart möjligt att ansöka om företagsfinansiering hos banken. I takt med digitaliseringen har dock antalet finansieringsformer blivit allt fler. Idag kan du fortfarande ansöka om lån hos banken, men du kan också vända dig till privata kreditbolag som erbjuder både lån, krediter och factoring.

Även för nystartade företag finns det numera goda möjligheter att få tillgång till externt kapital. Riskkapital är en vanlig finansieringsform bland startups, så även crowdfunding där privatpersoner får möjlighet att finansiera verksamheter och enskilda projekt.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Det här kan företagsfinansiering användas till

Finansiering för företag kan som tidigare nämnt vara bra i en rad olika situationer. Nedan ska vi gå igenom vad företag normalt sett använder företagsfinansiering till.

Anställa personal

En av de mest värdefulla tillgångarna i ett företag är de anställda. Det är trots allt de anställda som driver verksamheten framåt och får den att utvecklas i rätt riktning. Med personal kan du dessutom effektivisera företagets arbetsprocesser samtidigt som du kan betjäna fler kunder.

Att anställa personal är dock kostsamt. Faktum är att personalen många gånger är företagets största utgift. Av denna anledning väljer många företag att använda företagsfinansiering för att ha råd att anställa personal. På så sätt kan de betala ut löner till dess att de anställdas arbete börjar generera större intäkter.

Investeringar i lokaler

Ett annat vanligt användningsområde för företagsfinansiering är investeringar i lokaler. Det kan till exempel handla om att köpa eller hyra en ny lokal i ett nytt område. En annan form av investering är att renovera alternativt bygga ut en gammal lokal. Kanske behöver du en till våning i din butik eller en uteservering till din restaurang? Eller kanske börjar ditt nuvarande kontor helt enkelt bli för trångt? 

Investeringar i lokaler kan vara påfrestande för företagskassan. Samtidigt kan de vara nödvändiga för att inte hämma företagets tillväxt. Även här kan företagsfinansiering vara lösningen. Med externt kapital kan du köpa, hyra eller renovera en lokal utan att behöva belasta företagets ekonomi allt för mycket.

Köpa maskiner, verktyg eller utrustning

Med bra maskiner och rätt utrustning kan du effektivisera företagets arbetsprocesser, vilket ofta spelar sig i verksamhetens intäkter. Med en professionell kamera kan du som fotograf till exempel leverera bättre bilder till dina kunder. En snabb dator kan underlätta för dig som arbetar med redigering och som snickare behöver du ordentliga verktyg för att få jobbet gjort.

Genom att finansiera inköp av maskiner och utrustning kan du minska belastningen på företagskassan. Istället kan du anpassa återbetalningen efter företagets ekonomiska förutsättningar.

Stärka kassaflödet

Slutligen kan finansiering för företag vara ett bra sätt för att stärka verksamhetens kassaflöde i perioder med tillfällig likviditetsbrist. Brist på likviditet kan vara påfrestande för företaget och orsaka betalningssvårigheter som i värsta fall kan hämma företagets utveckling.

Med hjälp av företagsfinansiering kan du hålla företagets ekonomi flytande och betala räkningarna till dess att kassaflödet återhämtat sig.

Olika former av företagsfinansiering

Som tidigare nämnt finns det många olika typer av företagsfinansiering idag som passar olika behov. Nedan ska vi gå igenom några av de vanligaste finansieringsformerna och hur de fungerar.

Företagslån

Företagslånet har funnits länge och är kanske en av de mest välkända formerna av företagsfinansiering. Här lånar företaget en viss summa pengar under en bestämd tidsperiod i utbyte mot en ränta eller avgift.

Lånebeloppen kan skilja sig en hel del mellan olika långivare, men kan sträcka sig upp till tiotals miljoner kronor. Även löptiden varierar, men är normalt sett mycket kortare jämfört med ett traditionellt privatlån. Oftast ligger den på omkring 5 år som mest.

I princip alla företagslån idag kräver någon form av säkerhet, främst i form av personlig borgen. Vid större företagslån är det vanligt att två personer i företaget behöver gå i borgen för att minska kreditrisken.

 • Fördelen med företagslån är att du får tillgång till en större summa pengar direkt som du med fördel kan använda till investeringar. Räntesättningen är normalt sett individuell, vilket innebär att företag med god kreditvärdighet kan få en lägre ränta. Oftast tillkommer det dessutom inga avgifter bortsett från ränta.
 • Nackdelen är att långivare och banker sällan beviljar företagslån till nystartade företag. Dessutom kan det vara svårt att veta exakt hur mycket pengar företaget behöver låna på förhand.

Företagskredit

En företagskredit, eller checkkredit som det också kallas, är en flexiblare variant av ett företagslån. Här kan du bli beviljad ett kreditutrymme upp till ett visst belopp som företaget sedan får disponera efter eget behov. Du väljer med andra ord själv när du vill utnyttja krediten samt hur stor del av den du vill ta ut.

Räntan för krediten kan – precis som vid företagslån – vara individuell. Detta innebär att företag med bättre ekonomi kan få en lägre ränta eftersom de utgör en lägre kreditrisk. Värt att nämna är att du inte behöver betala ränta för krediten så länge du inte utnyttjar den. När du väl tar ut pengar betalar du dessutom enbart ränta på det belopp du tagit ut.

Krediten kan därmed vara ett bättre alternativ för företag som inte riktigt vet hur mycket de vill låna. Den kan också fungera som en buffert i perioder med sämre kassaflöde.

 • Fördelen med företagskrediter är framför allt deras flexibilitet. Precis som med ett vanligt kreditkort kan du själv bestämma när du vill använda krediten och du betalar bara ränta på det utnyttjade beloppet. Det finns dessutom krediter med individuell räntesättning, vilket är förmånligt för företag med god kreditvärdighet.
 • Nackdelen är att krediten kan ge en känsla av att det finns mer pengar i företaget än det egentligen gör. Dessutom tillkommer det många gånger månads- eller årsavgifter som du måste betala, oavsett om du använder krediten eller inte.

Factoring

Factoring har på senare tid blivit en populär form av företagsfinansiering. Här belånar eller säljer du företagets fakturor till ett så kallat factoringbolag. På så sätt kan du snabbt få loss likvida medel som du sedan kan använda i din fortsätta verksamhet.

Kostnaden för fakturaköp eller fakturabelåning varierar, men ligger normalt sett på mellan 2 – 5 procent av fakturabeloppet. Hur hög avgiften blir beror dels på kreditbeloppet, men också på riskprofilen. Är fakturan utställd till en kund med sämre kreditvärdighet ökar kreditrisken och därmed även avgiften.

En annan sak som kan påverka avgiften vid fakturaköp är om köpet sker mer eller utan regress. Vid fakturaköp med regress har du skyldighet att återigen överta ansvaret för fakturan om kunden inte betalat inom en viss tid. Detta sänker kreditrisken för factoringbolaget och kan ge en lägre avgift.

Om köpet däremot sker utan regress tar factoringbolaget över hela kreditrisken. Detta brukar normalt sett vara aningen dyrare.

 • Fördelen med factoring är att du snabbt kan få loss likvida medel som annars skulle varit bundna i kundfakturor. Du kan dessutom själv välja när och hur många fakturor du vill sälja eller belåna.
 • Nackdelen är att avgiften kan bli ganska hög om köpet sker utan regress och om kunden har en låg kreditvärdighet. Factoring är dessutom inte optimalt för större investeringar, utan passar bäst vid likviditetsbrist.

Riskkapital

Riskkapital är en vanlig form av företagsfinansiering för nystartade företag med hög tillväxtpotential. Här investerar riskkapitalister eller riskkapitalbolag pengar i ett företag i utbyte mot en procentuell ägarandel. De kan också bidra med kunskaper och värdefulla kontakter som kan förbättra företagets chanser till framgång.

När du tar in riskkapital är du inte längre ensam ägare av din verksamhet. Det betyder att du inte längre kan fatta beslut på egen hand, utan du måste förhålla dig till din nya delägare. Du går dessutom indirekt med på att sälja bolaget i framtiden eftersom riskkapitalisten vill få utdelning på sin investering.

Driver du en startup kan riskkapital vara fördelaktigt eftersom du dels får tillgång till kapital, men även en partner som vill att verksamheten ska lyckas lika mycket som du. Samtidigt måste du vara redo att ge upp en del av företaget och därmed även beslutfattandet.

 • Fördelen med riskkapital är att du dels kan finansiera dina investeringar, men du får också en partner som vill att verksamheten ska lyckas lika mycket som du. Din partner kan dessutom dela med sig av värdefulla kunskaper, nätverk och kontakter som hjälper dig att lyckas snabbare.
 • Nackdelen är att du måstevara redo att ge upp en del av företaget till någon annan. Du kan inte längre fatta beslut på egen hand och du förbinder dig till att sälja verksamheten inom några år.

Finansiering av företag – Tänk på detta

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på innan du tar in externt kapital i verksamheten. Här kommer några värdefulla tips som kan hjälpa dig att välja en finansieringsform som får ditt företag att frodas.  

Välj en passande finansieringsform

Det första du bör göra är att fundera över vilken typ av finansiering för företag som passar just din verksamhet. Varför är du i behov av kapital? Vill du stärka kassaflödet eller investera i tillväxt? Här kommer några riktlinjer som du kan utgå efter:

 • Stärka kassaflödet? Då kan factoring eller en företagskredit vara ett bra alternativ. Med factoring kan sälja eller belåna kundfakturor för att enkelt få loss likvida medel. Du kan också använda en företagskredit och ta ut så mycket du behöver för att hålla företaget flytande i perioder med sämre likviditet.
 • Buffert för oförutsedda kostnader? Här kan en företagskredit vara att föredra. Med en företagskredit kan du nämligen ta ut precis så mycket du behöver och återbetala över tid med ränta. Krediten kostar sällan någonting om du inte använder den och du betalar bara ränta för det belopp du utnyttjar.
 • Större investeringar? Om du planerar att göra större investeringar, till exempel i personal, lokaler eller maskiner, är ett företagslån den bästa formen av företagsfinansiering. Här får du ut en större summa direkt och genom att justera löptiden kan du enkelt få en månadskostnad som passar just ditt företag. 
 • Innovativ affärsidé med stor tillväxtpotential? Då kan det vara läge att söka riskkapital. Här får du kapital och en erfaren partner som kan hjälpa dig att utveckla företaget i rätt riktning.

Se över företagets budget

Innan du ansöker om företagsfinansiering bör du förstås se till att företaget har en tillräckligt god ekonomi för att kunna sköta återbetalningen. Detta gäller främst vid företagskrediter och företagslån.

Gör en noggrann budget där du inkluderar alla fasta och rörliga inkomster och utgifter. Beräkna sedan hur stort belopp företaget har möjlighet att betala varje månad, utan att det påfrestar kassaflödet.

Tänk på att en längre löptid ofta resulterar i högre räntekostnader över tid, även om månadskostnaden ofta blir lägre. Välj om möjligt en kortare löptid med högre månadskostnad för att spara pengar i längden.

Jämför räntor och avgifter

Innan du vänder dig till första bästa långivare, kreditgivare eller factoringbolag kan det vara en god idé att jämföra räntor och andra avgifter. De kan nämligen skilja sig en hel del beroende på vilken aktör du vänder dig till.

När du till exempel jämför företagslån och krediter, titta alltid på den effektiva räntan. Den visar nämligen lånets verkliga pris eftersom den inkluderar alla avgifter, inte bara räntan. Med andra ord ger den effektiva räntan dig en mer rättvis bild av vad finansieringen faktiskt kostar. Ju lägre den effektiva räntan är, desto bättre.

Kom även ihåg att de räntor som visas på långivarnas hemsidor ofta är exempelräntor. Tillämpar de en individuell räntesättning kan din ränta både bli högre eller lägre.

Summering

Företagsfinansiering gör det möjligt för företag utvecklas och växa i en snabbare takt. Idag finns det många olika finansieringsformer som passar olika typer av företag. Några av de vanligaste är företagslån, företagskredit, factoring och riskkapital.

Ett företagslån kan användas både för att stärka likviditeten och för större investeringar. Hos oss på CrediNord kan du ansöka om företagslån på upp till 1 miljon kronor med fast månadsavgift som gör det enklare för företaget att planera sin ekonomi. Inga övriga avgifter tillkommer och pengarna kan du ha redan inom en arbetsdag. Välkommen med din ansökan!